Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ: Đến:
Giữa Thầy và Trò

Cho khán giả một thoáng nhìn về những cuộc đàm đạo chân thành giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử về nhiều chủ đề, từ tâm linh đến đời sống hàng ngày hay những kiến thức quý báu về những cõi giới khác ngoài Địa Cầu. Chúng ta phải mở lòng với tất cả các loại ảnh hưởng cao thượng, tất cả bạn đồng hành cao quý; chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Nếu chúng ta vẫn tin rằng trau dồi tâm thuần khiết của chúng ta, trau dồi trí huệ của chúng ta là mục đích cao nhất của con người, thì chúng ta phải nỗ lực.~ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nhà nhân đạo, Nghệ sĩ, bậc Thầy tâm linh lừng danh thế giới

Phẩm Chất Của Một Vị Phật, Phần 3/5 Ngày 28 tháng 2, năm 2005

00:30:54

Phẩm Chất Của Một Vị Phật, Phần 3/5 Ngày 28 tháng 2, năm 2005

Tôi muốn báo cho quý vị biết, có vị Phật đang ngồi trong số quý vị. (Ồ!) Đoán thử xem. Tôi không phải là Phật. Vậy ai? Nếu đoán đúng, quý vị có thể thành Phật. Hoặc chỉ vào mình, cũng được. Nếu quý vị nghĩ mình là Phật, thì chỉ vào chính mình cũng được. Nói tôi nghe! Lần này quý vị đoán nhe!
Giữa Thầy và Trò
2019-12-11   69 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-11

Phẩm Chất Của Một Vị Phật, Phần 2/5 Ngày 28 tháng 2, năm 2005

00:34:13

Phẩm Chất Của Một Vị Phật, Phần 2/5 Ngày 28 tháng 2, năm 2005

Cảm ơn cưng đã đến – chào nhé. Cảm ơn cưng! Giỏi quá. Thân thiện quá! Thông minh quá! Thân thiện và ngoan, ngoan, ngoan! Ồ, chú chó bỏ đồ ăn xuống để đến đây chào tôi.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-10   196 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-10

Phẩm Chất Của Một Vị Phật, Phần 1/5 Ngày 28 tháng 2, năm 2005

00:35:27

Phẩm Chất Của Một Vị Phật, Phần 1/5 Ngày 28 tháng 2, năm 2005

Có lẽ kiếp trước tôi là người Hungary, vì tôi rất thích goulash (thuần chay). Khi sống một mình, tôi thường nấu món đó. Lúc trước tôi không nghĩ đó là goulash, thật vậy, nhưng tôi cũng luôn nấu tương tự như thế.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-09   232 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-09

Formosa Là Miền Đất Đầy Phúc Lành Với Nhiều Cổng Thiên Đàng, Phần 2/2 12 tháng 1, 2018

00:41:47

Formosa Là Miền Đất Đầy Phúc Lành Với Nhiều Cổng Thiên Đàng, Phần 2/2 12 tháng 1, 2018

Và bảo chó của quý vị: “Ồ con là chó duy nhất của ta, và ta thương con rất nhiều”. Tôi có bảy, nhưng tất cả đều nghĩ rằng họ là chó duy nhất mà tôi thương. Đó là cách quý vị cần phải làm cho họ cảm thấy như vậy. Bằng không họ sẽ buồn.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-08   487 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-08

Formosa Là Miền Đất Đầy Phúc Lành Với Nhiều Cổng Thiên Đàng, Phần 1/2 12 tháng 1, 2018

00:30:22

Formosa Là Miền Đất Đầy Phúc Lành Với Nhiều Cổng Thiên Đàng, Phần 1/2 12 tháng 1, 2018

Ba mươi Ba cổng Thiên Đàng tập trung trên một hải đảo nhỏ. Không có quốc gia nào có nhiều như vậy. Không có. Các quốc gia lớn không có nhiều thế. Quý vị rất may mắn, là người Đài Loan và được ngồi đây.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-07   753 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-07

Tình Trạng Của Năm Cảnh Giới, Phần 4/4 Ngày 28 tháng 2, 2005

00:37:17

Tình Trạng Của Năm Cảnh Giới, Phần 4/4 Ngày 28 tháng 2, 2005

Chúng sinh Cảnh giới Thứ Năm, nếu họ muốn xuống Địa Cầu để thăm viếng hoặc để giúp đỡ, nếu họ hóa thân trong một thân thể vật chất thì có thể ở 30 ngày mà không phương hại gì đến bản chất tâm linh của họ. Họ có thể ở 30 ngày, mà không cảm thấy áp lực nhiều.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-06   359 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-06

Tình Trạng Của Năm Cảnh Giới, Phần 3/4 Ngày 28 tháng 2, 2005

00:37:56

Tình Trạng Của Năm Cảnh Giới, Phần 3/4 Ngày 28 tháng 2, 2005

Mình có phủ định, có khẳng định. Chỉ tập trung vào khía cạnh khẳng định, như vậy tốt hơn là than van những chuyện phủ định hoài, rồi quên luôn cả điều khẳng định. Thành ra đừng để ý tới nó. Dù gì đi nữa, cứ sống với nó, làm việc với nó.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-05   420 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-05

Tình Trạng Của Năm Cảnh Giới, Phần 2/4 Ngày 28 tháng 2, 2005

00:37:37

Tình Trạng Của Năm Cảnh Giới, Phần 2/4 Ngày 28 tháng 2, 2005

Cho nên Minh Sư trên cảnh giới cao mới xuống, đánh thức lực lượng này của họ, nói rằng: “Cưng có mà! Sử dụng đi!” Ráng huấn luyện chính mình, rửa sạch, trau chuốt cho mình, thì sẽ trở thành bản chất tinh khiết mà mình đã có trước đây.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-04   578 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-04

Tình Trạng Của Năm Cảnh Giới, Phần 1/4 Ngày 28 tháng 2, 2005

00:36:01

Tình Trạng Của Năm Cảnh Giới, Phần 1/4 Ngày 28 tháng 2, 2005

Sau khi tạo ra Cảnh giới A-tu-la, những gì nặng nề lắng xuống đáy là trở thành thế giới vật chất. Đây là một thế giới tuyệt diệu, cho quý vị hay. Đây là cảnh giới duy nhất có thân thể vật chất. Những gì dư thừa, nặng nề hơn cảnh giới vật chất còn chìm sâu hơn nữa xuống dưới đáy của tạo hóa, mình gọi đó là địa ngục.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-03   800 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-03

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 11/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:35:11

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 11/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Chim muông, cây cối và muôn loài, họ đều có Minh Sư của họ, và đều có mức độ khai ngộ của họ, vì vậy, họ thậm chí nói Pháp; họ thậm chí thuyết pháp nữa. Chỉ là quý vị không có tai để nghe.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-02   556 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-02

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 10/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:32:15

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 10/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Phật nói rằng tất cả chư Phật đều nương vào dòng Âm Thanh để đi xuống thế gian cứu độ các chúng sinh. Và tất cả chư Phật, cũng như các Chúng sinh khai ngộ, nương vào dòng Âm Thanh để trở về Cội Nguồn nguyên thủy. Cội Nguồn.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-01   530 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-01

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 9/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:42:51

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 9/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Do đó, quý vị thấy Ngài (Bồ Tát) có thể đi mọi nơi. Ngài có thể hóa thân vào tất cả thế giới khác nhau và các quốc độ khác nhau, nhiều cõi giới khác nhau, và nói với những chúng sinh khác nhau, để thức tỉnh và giải thoát cho họ, nhờ vào lực lượng của Ngài, nhờ vào điều đó. Ngài hết sức tập trung, nên thế gian này không còn hiện hữu với Ngài nữa. Tất cả chỉ là ánh sáng thuần khiết, và lực lượng, lực lượng tâm linh.
Giữa Thầy và Trò
2019-11-30   682 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-11-30

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 8/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:36:18

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 8/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Nhưng vì con người có đức tin giới hạn và thiếu đức hạnh, nên khó có thể thật sự cầu nguyện. Có lẽ chỉ biết nói huyên thuyên mà không phải bằng con tim, không phải 100% hoàn toàn cầu nguyện. Chính vì thế, một số lời cầu không trở thành hiện thực. Hoặc có lẽ không đủ thuần khiết để nhận, không đủ xứng đáng để nhận phước lành và trợ giúp từ các vị Thánh.
Giữa Thầy và Trò
2019-11-29   619 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-11-29

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 7/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:35:52

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 7/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Nếu ai đó tin Ngài, tin Quán Âm Bồ Tát, và suốt đời tôn kính Ngài, và cầu Ngài giúp đỡ, có lẽ với tất cả thành tâm, trong hoàn cảnh tuyệt vọng, thì Ngài sẽ giúp họ.
Giữa Thầy và Trò
2019-11-28   586 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-11-28

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 6/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:34:27

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 6/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Đó là lực lượng của sự tu hành Pháp Môn Quán Âm. Của tánh nghe – nhưng bên trong, tánh nghe nguyên thủy. Không phải là tai, bởi vì với tai, chúng ta chỉ nghe được bên ngoài. Cho nên, khi chúng ta cắt đứt sự chú ý nghe bên ngoài, không âm thanh, không dựa vào bất cứ âm thanh nào xung quanh, thì chúng ta có thể nghe lời giảng đạo chân chính, chân Pháp, và đạt lực lượng thực sự.
Giữa Thầy và Trò
2019-11-27   661 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-11-27

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 5/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:32:32

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 5/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Chỉ ước được giải thoát, đó là tốt nhất. Bất cứ gì khác chỉ tạo thêm rắc rối cho quý vị, kéo dài sự đau khổ của quý vị trong Vũ Trụ Bóng, ngay cả trên thiên quốc cao, Thiên Đàng cao. Đều vô ích. Một số đại Minh Sư cũng chưa từng ở bên trên Vũ trụ Bóng, vì vậy, giải thoát khỏi Tam Giới là đủ tốt rồi.
Giữa Thầy và Trò
2019-11-26   629 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-11-26

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 4/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:35:35

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 4/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Nên quý vị thấy đó, giải thoát là một điều rất quý báu. Không phải ai cũng đạt được. Không phải ai cũng có thể ban cho. Nên nếu chúng ta may mắn gặp được Minh Sư, là vị có thể giải thoát mình, thì phải biết mình là trong số những chúng sinh may mắn nhất! Không chỉ [so với chúng sinh] trên Địa Cầu, mà cả các cõi Thiên Đàng.
Giữa Thầy và Trò
2019-11-25   896 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-11-25

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 3/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:33:44

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 3/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Nếu quý vị không thể gặp vị Sư Phụ trong phàm thân này, thì hãy xem băng hình. Hoặc xem gì đó trực tiếp như Tin Mới Bay Sang hay gì đó, khi Sư Phụ nói chuyện gần đây như hai, ba ngày trước. Điều này cũng giúp. Cầu nguyện Minh Sư Tối Thượng, cảm ơn Minh Sư Tối Thượng, điều này cũng giúp.
Giữa Thầy và Trò
2019-11-24   986 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-11-24

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 2/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:33:03

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 2/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Và, vị được gọi là "Minh Sư Tối Thượng" đến, nói với tôi: "Đó là Ngài, chính Ngài”. Tôi nói: "Tôi chưa bao giờ nói điều gì như vậy”. Và Ngài nói: "Đấng Tối Thượng, Minh Sư Tối Thượng là Ngài”. Tôi nói: "À! Vậy bây giờ tôi có danh hiệu mới hả?" Vậy giọng nói đó nói: "Không, không phải là mới. Lúc nào cũng vậy”. Thế thôi.
Giữa Thầy và Trò
2019-11-23   725 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-11-23

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 1/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

00:30:20

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 1/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

Vậy, nếu quý vị đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thì đủ tốt rồi. Các quốc gia khác, họ đồng ý hay không; chúng ta không thể làm gì được. Chỉ cần cùng nhau, kết nối với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thành thật, chân thành, tôn trọng. Vậy thì mọi việc đều sẽ tốt.
Giữa Thầy và Trò
2019-11-22   966 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-11-22
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android