Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Giữa Thầy và Trò

Cho khán giả một thoáng nhìn về những cuộc đàm đạo chân thành giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử về nhiều chủ đề, từ tâm linh đến đời sống hàng ngày hay những kiến thức quý báu về những cõi giới khác ngoài Địa Cầu. Chúng ta phải mở lòng với tất cả các loại ảnh hưởng cao thượng, tất cả bạn đồng hành cao quý; chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Nếu chúng ta vẫn tin rằng trau dồi tâm thuần khiết của chúng ta, trau dồi trí huệ của chúng ta là mục đích cao nhất của con người, thì chúng ta phải nỗ lực.~ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nhà nhân đạo, Nghệ sĩ, bậc Thầy tâm linh lừng danh thế giới

Bốn Kẻ Canh Giữ Thế Giới, Phần 3/5

00:30:14

Bốn Kẻ Canh Giữ Thế Giới, Phần 3/5

I think you know already this is not God Almighty. Perhaps the highest would be Brahman. That’s why we see in this world we have good and bad. We have gentleness and we have viciousness. That is true so, and all thanks to him, the creator. But the creator is not God Almighty. The creator of this world, of this shadow planet, of this shadow universe is not God Almighty.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-27   161 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-27

Bốn Kẻ Canh Giữ Thế Giới, Phần 2/5

00:32:34

Bốn Kẻ Canh Giữ Thế Giới, Phần 2/5

“Các seraphim dang rộng đôi cánh che chở cho loài người để không thể bị chúng xâm hại. Như đã viết trong Kinh thánh, Thánh vịnh, Chương 91: Thượng Đế phù hộ che chở dưới đôi cánh của Ngài”.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-26   955 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-26

Bốn Kẻ Canh Giữ Thế Giới, Phần 1/5

00:27:30

Bốn Kẻ Canh Giữ Thế Giới, Phần 1/5

Ma quỷ, họ không bao giờ nên ở giữa các sinh vật sống. Không được phép như vậy. Nhưng họ thích, bởi vì chúng sinh, loài vật hay loài người, có năng lượng tốt này. Quý vị hiểu ý tôi nói không? (Dạ.) Đó là năng lượng sống động hơn và năng lượng chân thật.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-25   1548 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-25

Đồng Bộ Hóa Với Thiên Đàng Để Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, Phần 3/3

00:27:39

Đồng Bộ Hóa Với Thiên Đàng Để Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, Phần 3/3

Nhưng nghiệp không luôn luôn đến ngay lập tức, hoặc [theo] thời hạn, không có chuyện thời hạn với nghiệp. Đôi khi nghiệp có thể đến gấp, đôi khi có thể chậm lại. Dĩ nhiên, còn tùy theo công đức và sự thành tâm tu hành của quý vị, hoặc có người cầu nguyện cho mình, hoặc quý vị tự mình cầu nguyện với tất cả tấm lòng. Thì mọi thứ có thể được trì hoãn, hoặc có thể nhanh hơn.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-24   1903 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-24

Đồng Bộ Hóa Với Thiên Đàng Để Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, Phần 2/3

00:29:54

Đồng Bộ Hóa Với Thiên Đàng Để Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, Phần 2/3

Các Thiên Đàng đều muốn giúp đỡ, nhưng Họ phải có điều kiện thì mới giúp được. Mà chúng ta không tạo điều kiện đó. Chúng ta có lực lượng để tạo bất kỳ điều kiện nào phù hợp với Thiên Đàng. Và sau đó chúng ta có thể đồng bộ hóa với Thiên Đàng để kiến tạo thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Ngay cả Thiên Đàng Tại Thế.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-23   1798 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-23

Đồng Bộ Hóa Với Thiên Đàng Để Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, Phần 1/3

00:24:34

Đồng Bộ Hóa Với Thiên Đàng Để Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, Phần 1/3

Khắp nơi, mỗi quốc gia tôi tới, ngay cả quốc gia giàu nhất, tôi thấy người vô gia cư, và luôn luôn làm tôi đau lòng. Thế giới của chúng ta không ổn. Không ổn chút nào. Tôi không biết các chính phủ đang làm gì; họ nhắm mắt làm ngơ hay sao đó trước sự đau khổ của con người, của đồng loại và động vật đồng cư. Không ổn.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-22   2049 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-22

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 5/5

00:29:59

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 5/5

Tôi mừng là quý vị làm việc với nhau. Bây giờ nhiều người làm việc với nhau vì chương trình Truyền Hình Vô Thượng Sư. Có người bỏ tu, bây giờ cũng trở lại vì chương trình Truyền Hình Vô Thượng Sư. Người nào cũng hăng hái về chương trình này. TV chân chính! Khi lần đầu tiên bật lên, tôi nói: “Ha! Đúng là vậy!”
Giữa Thầy và Trò
2021-02-21   1058 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-21

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 4/5

00:27:35

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 4/5

Vậy làm thế nào tôi đặt bảo vệ xung quanh cô được? (Dạ.) Hãy niệm Năm (Hồng) Danh và Phước Lành mà tôi dạy quý vị hoài. Không ai có thể đụng vào quý vị. (Dạ.) Không ai thậm chí có thể đến gần, những người này.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-20   1214 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-20

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 3/5

00:32:00

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 3/5

Vấn đề của quý vị là ham tiếp xúc trực tiếp, ham bám vào Minh Sư bên ngoài. Bởi vậy mới có vấn đề. Sư Phụ vô sở bất tại, chứ đâu phải phàm thân này. Khi tới đây quý vị phải ráng nhìn vào mắt tôi, được lúc nào hay lúc đó. Đó là nơi lực gia trì tuôn ra.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-19   1259 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-19

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 2/5

00:27:34

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 2/5

Bởi vì các em còn nhỏ, trẻ em không hiểu nhiều, nên cô nói dịu dàng rằng tại sao các em nên thiền. (Dạ đúng.) Nói: “Sư Phụ sẽ rất hài lòng nếu các con thiền nhiều hơn và phát triển trí huệ của mình. Và rồi các con sẽ thông minh hơn, dễ thương hơn, và mọi người sẽ thích các con hơn. Các con sẽ thành công hơn sau này. Sẽ trở thành người tốt hơn”.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-18   1380 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-18

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 1/5

00:27:19

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 1/5

Tiền bạc đúng là nực cười. Tiền đôi khi thay đổi con người, bởi vì nghiệp chướng. Cho nên tốt hơn là quý vị tự lo cho mình. Nếu cái gì tôi cũng cho – không phải là tôi không thể, nhưng quý vị sẽ không có đủ phước báu.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-17   1680 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-17

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 8/8

00:27:28

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 8/8

Tôi chúc toàn thế giới được khai ngộ. (Dạ.) Sau khi Thế Giới Thuần Chay, Thế Giới Hòa Bình, họ phải nên khai ngộ. Vậy thì còn tốt hơn nữa. Nhưng ngay bây giờ, tôi không dám ước nhiều quá. Mà chỉ ước Thế Giới Thuần Chay, Thế Giới Hòa Bình. Đó là may mắn cho tôi lắm rồi. Nhưng khai ngộ là điều tốt nhất mà chúng ta có thể có.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-16   2149 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-16

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 7/8

00:26:24

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 7/8

Họ trở thành quỷ hoặc ma bởi vì họ không có nhiều tội đủ để đọa địa ngục. Và không có đủ nghiệp, thiện nghiệp, để trở thành người. Hoặc không có đủ nghiệp trong thể loại động vật để họ được tái sinh làm thú vật.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-15   2197 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-15

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 6/8

00:29:58

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 6/8

Vì vậy, chúng ta phải làm mọi điều theo trung đạo. Chúng ta không được làm bất cứ điều gì thái quá. Tôi nghĩ rằng như vậy là tốt nhất bởi vì chúng ta phải biết nghĩ cho những người khác xung quanh mình. Nghĩ cho những người khác có ít hơn những gì chúng ta có, trong mọi tình huống.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-14   2048 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-14

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 5/8

00:26:42

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 5/8

Cũng tương tự như đời sống của tôi tại Ấn Độ trước đây, đã kể quý vị nghe rồi, tại Rishikesh. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi thích loại đời sống này. Không nhớ bất cứ gì khác ngoại trừ đời sống đó. Tôi nhớ đời sống đó nhiều lắm, nhiều lắm, nhớ vô vàn. Cảm thấy thật tự do. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.) Cảm thấy thật tự do. Không cần nhiều tiền, đời sống rất giản dị.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-13   1969 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-13

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 4/8

00:26:15

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 4/8

Và đôi khi tôi xúc động và thấy ấn tượng, và biết ơn rằng tôi sống trong thời đại này của con người – mà có rất nhiều tiện nghi, đời sống của chúng ta vô cùng thoải mái. (Dạ, Sư Phụ.)
Giữa Thầy và Trò
2021-02-12   2313 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-12

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 3/8

00:28:26

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 3/8

Chỉ những người thánh thiện mới có thể làm việc mà quý vị đang làm. Trông dễ đối với quý vị bởi vì đó là sứ mạng của quý vị. Quý vị thích làm việc đó. Không phải ai cũng có thể làm, mặc dù trông dễ đối với quý vị. (Dạ.) Dĩ nhiên, đôi khi chúng ta làm việc vất vả, nhưng với quý vị, không có vẻ như một sự ép buộc hoặc điều gì đó khó khăn. Quý vị chỉ làm bởi vì quý vị muốn làm.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-11   2253 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-11

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 2/8

00:30:15

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 2/8

Thế rồi vị giáo sĩ nói với anh: ‘Tôi phải nói với anh một điều, tiếc thay, vợ anh không phải là người. Cô ấy là rắn’. Và rồi anh chàng này vô cùng kinh ngạc. Anh ta không dám tin những gì vị giáo sĩ đã nói.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-10   2330 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-10

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 1/8

00:27:21

Truyện Ma Đêm Giao Thừa, Phần 1/8

Tôi làm được gì thì làm, bất cứ khi nào tôi có thể, để chúng ta có thể gặp nhau. Và tôi có thể giải thích cho quý vị điều gì đó trong sách, hoặc quý vị có thể hỏi tôi điều gì đó qua câu truyện. Luôn luôn có tính chất giáo dục nào đó trong những truyện tôi đọc quý vị nghe.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-09   2721 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-09

Biết Nghĩ Đến Người Khác Trước Mình, Phần 5/5

00:36:13

Biết Nghĩ Đến Người Khác Trước Mình, Phần 5/5

Quý vị vui bởi vì quý vị biết mình tốt, nếu nghĩ đến người khác trước bản thân, trong mọi cách. Sâu trong tâm khảm, quý vị biết mình làm điều đúng và nó sẽ khiến quý vị vui. Nhưng không có nghĩa là hoàn cảnh sẽ được an bài bởi vì quý vị tốt, bởi vì quý vị nghĩ đến người khác, điều đó sẽ làm quý vị vui.
Giữa Thầy và Trò
2021-02-08   1727 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-02-08
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề
Use 0.043s