Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ Đến
Giữa Thầy và Trò

Cho khán giả một thoáng nhìn về những cuộc đàm đạo chân thành giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử về nhiều chủ đề, từ tâm linh đến đời sống hàng ngày hay những kiến thức quý báu về những cõi giới khác ngoài Địa Cầu. Chúng ta phải mở lòng với tất cả các loại ảnh hưởng cao thượng, tất cả bạn đồng hành cao quý; chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Nếu chúng ta vẫn tin rằng trau dồi tâm thuần khiết của chúng ta, trau dồi trí huệ của chúng ta là mục đích cao nhất của con người, thì chúng ta phải nỗ lực.~ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nhà nhân đạo, Nghệ sĩ, bậc Thầy tâm linh lừng danh thế giới

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Hiện Thân Của Tình Thương, Phần 2/5

00:38:16

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Hiện Thân Của Tình Thương, Phần 2/5

Vì vậy, trong nhiều trường hợp của Đấng khai ngộ vô cùng quan trọng, khi các Ngài đang thiền, mặc dù các Ngài vẫn chưa lên đẳng cấp cao hơn, tất cả thiên nhân, nhiều thiên nhân, sẽ thay phiên nhau đến và chăm sóc Ngài, lỡ như có vấn đề gì rất khẩn cấp. Nhưng họ không thể can thiệp vào mà không có sự chấp thuận của Đấng khai ngộ đó, dù Ngài đã thành Phật hoặc chưa thành.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-28   185 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-28

Truyện Cổ Phật Giáo: Ẩn Sĩ Lõa Thể Pathika, Phần 4/4

00:28:49

Truyện Cổ Phật Giáo: Ẩn Sĩ Lõa Thể Pathika, Phần 4/4

Tôi đã nói với quý vị, trên núi, thậm chí mùa đông tôi ngồi thiền dưới sương, ngoài nắng, gió, nhiều khi trời mưa nhỏ phải che dù. Tôi buộc cái dù lên cành cây bên cạnh, che người rồi tiếp tục thiền mà đâu bao giờ cảm lạnh… Hai năm nay tôi không gặp quý vị, đúng không?
Giữa Thầy và Trò
2020-03-26   368 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-26

Truyện Cổ Phật Giáo: Ẩn Sĩ Lõa Thể Pathika, Phần 3/4

00:32:31

Truyện Cổ Phật Giáo: Ẩn Sĩ Lõa Thể Pathika, Phần 3/4

Tôi cũng vui lòng gặp quý vị, được phục vụ cho quý vị, nhắc nhở quý vị cách tu hành làm sao cho tốt, tôi cũng vui lòng lắm. Nhưng tôi sẽ vui lòng hơn nữa nếu quý vị thực hành những điều đó. Trí huệ cổ xưa mà quý vị đã đọc qua, nghe qua, nhưng phải thực hành.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-25   425 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-25

Truyện Cổ Phật Giáo: Ẩn Sĩ Lõa Thể Pathika, Phần 2/4

00:32:57

Truyện Cổ Phật Giáo: Ẩn Sĩ Lõa Thể Pathika, Phần 2/4

Cho nên tu bên ngoài không phải lúc nào cũng là lý tưởng. Quý vị phải xả bỏ từ bên trong, thật sự xả bỏ. Đối với mình, có hay không có cũng như nhau. Như vậy mới thật sự là xả bỏ. Hiểu không?
Giữa Thầy và Trò
2020-03-24   461 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-24

Truyện Cổ Phật Giáo: Ẩn Sĩ Lõa Thể Pathika, Phần 1/4

00:35:37

Truyện Cổ Phật Giáo: Ẩn Sĩ Lõa Thể Pathika, Phần 1/4

Đời sống giản dị biết bao, nếu chúng ta không phải cần quá nhiều thứ. Cần càng ít chúng ta càng đỡ phải làm nô lệ cho thế giới vật chất này, mà nó trói buộc mình rất, rất chặt.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-23   454 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-23

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Luôn Tập Trung Bên Trong, Phần 5/5

00:28:54

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Luôn Tập Trung Bên Trong, Phần 5/5

Thậm chí khi tôi đi ra ngoài thuyết giảng cho công chúng, tôi nghĩ: “Ồ, dĩ nhiên, họ hiểu mọi điều”. Nhưng không, không phải như vậy. Bằng không, toàn thế giới đã thức tỉnh rồi, đã theo tôi, theo giáo lý của tôi rồi. Và chúng ta sẽ không còn chiến tranh nữa, dù là chiến tranh cá nhân, dù là sát hại loài vật, bất kỳ loại vấn đề gì.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-22   556 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-22

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Luôn Tập Trung Bên Trong, Phần 4/5

00:33:12

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Luôn Tập Trung Bên Trong, Phần 4/5

Khai ngộ là một đẳng cấp tâm thức cao hơn. Trí thức chỉ là một thành phần phổ biến của tâm trí, của não bộ, để quý vị có thể học hỏi mọi điều trên thế giới. Nó không giúp quý vị được khai ngộ, nhưng nó có thể, nó có thể. Nếu quý vị sử dụng trí thức để hiểu giáo lý của Minh Sư, thì quý vị sẽ không có hoài nghi.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-21   549 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-21

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Luôn Tập Trung Bên Trong, Phần 3/5

00:32:45

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Luôn Tập Trung Bên Trong, Phần 3/5

Và những lần tốt hơn nữa, đó là ở Ấn Độ. Thời gian tốt hơn, là ở Ấn Độ khi tôi không có gì nhiều. Hai bộ punjab, một chai nước nhỏ, và một chiếc đĩa nhỏ để đựng bánh chapati và thức ăn. Chỉ có hai thứ, và có lẽ một cái muỗng.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-20   612 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-20

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Luôn Tập Trung Bên Trong, Phần 2/5

00:33:28

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Luôn Tập Trung Bên Trong, Phần 2/5

“Ngọn lửa từ từ lan rộng và cháy đến chỗ Đức Mahavira đang đứng. Gaushalak hô hoán cảnh báo. Nhưng Đức Mahavira không nhận thức được ngoài nhận thức linh hồn của chính Ngài. Ngài bất động bởi sức nóng của ngọn lửa gần kề. Ngài bận dập tắt ngọn lửa tối thượng”, bên trong bản thân Ngài, ngọn lửa tham, sân, si bên trong. Ngài bận tiêu diệt loại lửa này, vì vậy Ngài không nghe thấy.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-19   640 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-19

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Luôn Tập Trung Bên Trong, Phần 1/5

00:34:17

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Luôn Tập Trung Bên Trong, Phần 1/5

Như Quán Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm, Ngài tái sinh lần này đến lần khác, đời đời kiếp kiếp, đôi khi làm vợ, chỉ làm người vợ bình thường, và đôi khi, làm người nào đó.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-18   674 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-18

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Những Khổ Nạn Và Sự Từ Chối Giúp Đỡ Của Đấng Thiêng Liêng, Phần 4/4

00:32:23

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Những Khổ Nạn Và Sự Từ Chối Giúp Đỡ Của Đấng Thiêng Liêng, Phần 4/4

Mahavira mở đôi mắt của Ngài và, nâng tay lên, và nói, ‘Shulpani! Giận dữ sinh ra giận dữ và tình thương sinh ra tình thương. Nếu ngươi không gây ra sự sợ hãi, ngươi sẽ trở nên luôn tự do trước mọi nỗi sợ hãi. Vì vậy, hãy hủy diệt chất độc của sự giận dữ của ngươi’.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-17   560 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-17

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Những Khổ Nạn Và Sự Từ Chối Giúp Đỡ Của Đấng Thiêng Liêng, Phần 3/4

00:34:07

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Những Khổ Nạn Và Sự Từ Chối Giúp Đỡ Của Đấng Thiêng Liêng, Phần 3/4

Nếu thiền nhiều, theo tỷ lệ, Pháp Môn Quán Âm, Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), quý vị sẽ giữ sự trẻ trung, hầu như cho đến ngày nói lời chào tạm biệt trần gian này. Tối thiểu da dẻ quý vị đẹp mịn màng, và quý vị trông rạng rỡ.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-16   831 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-16

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Những Khổ Nạn Và Sự Từ Chối Giúp Đỡ Của Đấng Thiêng Liêng, Phần 2/4

00:32:53

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Những Khổ Nạn Và Sự Từ Chối Giúp Đỡ Của Đấng Thiêng Liêng, Phần 2/4

Những câu chuyện này tự nó sẽ không mang lại cho quý vị sự khai ngộ, hay đảm bảo cho quý vị sự giải thoát nào. Tuy nhiên với những người tu hành khai ngộ như quý vị, việc này sẽ có tác dụng như một lời nhắc nhở. Nhờ vậy, quý vị sẽ được khích lệ hơn, quyết tâm hơn để bước đi trên con đường tâm linh của mình mà không chùn bước.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-15   844 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-15

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Những Khổ Nạn Và Sự Từ Chối Giúp Đỡ Của Đấng Thiêng Liêng, Phần 1/4

00:33:53

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Những Khổ Nạn Và Sự Từ Chối Giúp Đỡ Của Đấng Thiêng Liêng, Phần 1/4

Tôi bảo rồi, trước khi đọc truyện này, tôi không biết có ai trong lịch sử tu hành chịu đựng nhiều đến vậy, và hy sinh nhiều đến thế, như Giáo chủ Mahavira hay không. Ý nói là bất kỳ ai, bất kỳ người bình thường nào, phàm nhân nào, ngoại trừ chư Phật và chư Thánh.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-14   885 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-14

Trận Chiến Cuối Cùng, Phần 4/4

00:40:04

Trận Chiến Cuối Cùng, Phần 4/4

Tôi thật tình mong là trận chiến này mau chấm dứt, để quý vị thật sự chứng kiến. Trận chiến cuối cùng, phải không? Thôi được, đừng lo. Mình sẽ thắng. Mình đã thắng rồi. Chúng đang bị thương và đang gây rắc rối. Cho dù không có trung tâm, mình vẫn thiền được. Thiền ở nhà. Đừng để ý những chuyện đó.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-13   665 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-13

Trận Chiến Cuối Cùng, Phần 3/4

00:36:11

Trận Chiến Cuối Cùng, Phần 3/4

Nhiều khi thói quen và mọi thứ làm mình đau khổ rất nhiều. Đầu óc gạt mình, làm mình đau khổ rất nhiều. Cái gì cũng làm cho mình đau khổ hết! Càng lên cao càng tốt. Càng nhanh càng tốt.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-12   640 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-12

Trận Chiến Cuối Cùng, Phần 2/4

00:39:39

Trận Chiến Cuối Cùng, Phần 2/4

Cả ngày hôm nay tôi như ở trong bãi chiến trường, phải nghĩ đến đủ chiến thuật để đưa vài người ra khỏi rắc rối, giải tỏa vấn đề. Chúng làm vậy đó, chỉ là ma vương thôi. Cũng không phải tại họ, họ chỉ là công cụ thôi.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-11   629 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-11

Trận Chiến Cuối Cùng, Phần 1/4

00:34:40

Trận Chiến Cuối Cùng, Phần 1/4

Dù cho mình rất thánh thiện, ăn chay từ trong bụng mẹ, hoặc không ăn gì cả, ngồi suốt ngày đêm đến nỗi rụng bàn tọa, nhưng nếu không có ân điển của Lực Lượng Vĩ Đại, thì không bao giờ lên được Đẳng cấp Thứ Năm. Chọn lọc rất khắt khe!
Giữa Thầy và Trò
2020-03-10   876 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-10

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Sự Xuất Thế Vĩ Đại, Phần 4/4

00:31:39

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Sự Xuất Thế Vĩ Đại, Phần 4/4

Không ai có thể thật sự hoạt động tốt ở cõi trần gian này, cho dù tâm linh mạnh mẽ cỡ nào, nếu người đó liên tục mở khả năng này, lực lượng siêu linh, và nghe được tất cả đau khổ trên thế gian.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-09   564 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-09

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Sự Xuất Thế Vĩ Đại, Phần 3/4

00:30:37

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Sự Xuất Thế Vĩ Đại, Phần 3/4

Đức Mahavir Swami, chấp nhận lời nguyện khổ hạnh nghiêm ngặt, rồi phát tâm: “Trong đời sống khổ hạnh, tôi vẫn sẽ An Nhiên trong mọi tình huống và hoàn cảnh”. Có nghĩa là tâm Ngài sẽ luôn luôn an bình và tĩnh lặng. Ngài sẽ không chống cự hoặc than phiền, Ngài sẽ không thay đổi, hoặc làm bất cứ điều gì. Dù chuyện gì xảy đến với Ngài, Ngài sẽ vẫn bình thản.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-08   579 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-08
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề