Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ Đến
Giữa Thầy và Trò

Cho khán giả một thoáng nhìn về những cuộc đàm đạo chân thành giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử về nhiều chủ đề, từ tâm linh đến đời sống hàng ngày hay những kiến thức quý báu về những cõi giới khác ngoài Địa Cầu. Chúng ta phải mở lòng với tất cả các loại ảnh hưởng cao thượng, tất cả bạn đồng hành cao quý; chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Nếu chúng ta vẫn tin rằng trau dồi tâm thuần khiết của chúng ta, trau dồi trí huệ của chúng ta là mục đích cao nhất của con người, thì chúng ta phải nỗ lực.~ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nhà nhân đạo, Nghệ sĩ, bậc Thầy tâm linh lừng danh thế giới

Earth Store Bodhisattva Sutra: The Entrustment of People and Gods, Part 1 of 4, Aug. 12, 2015

00:36:07

Earth Store Bodhisattva Sutra: The Entrustment of People and Gods, Part 1 of 4, Aug. 12, 2015

“Một lần nữa, Ta giao phó cho Ông các chúng sinh trong cõi Trời, người, những kẻ còn ở trong nhà lửa, chưa ra khỏi Tam Giới, Ông đừng để cho các chúng sinh đó bị đọa vào đường ác dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục Ngũ Vô Gián cùng địa ngục A-tỳ”.
Giữa Thầy và Trò
2020-07-13   1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-13

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 5/5

00:32:04

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 5/5

But if we drink too much, have drugs or cigarettes, this psychic power will be completely destroyed; you cannot gain it back. And next life you come back, you won’t even have it anymore. I’m thinking, last time I also thought like that, we don’t do Christmas anymore, and then I don’t know, people like it. It feels special like Christmas wit
Giữa Thầy và Trò
2020-07-12   2275 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-12

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 4/5

00:31:55

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 4/5

Always pray, give thanks before you eat. Thank God Almighty. Thank all the Saints and Sages and the Godses who protect us. And thank all involved visible and invisible beings who’ve helped to produce the foods that you eat, the clothes you wear, the car you drive, the shoes to protect your feet. Everything we use, we thank them all.Now that I am older and so
Giữa Thầy và Trò
2020-07-11   2697 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-11

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 3/5

00:30:44

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 3/5

I hope that these few days, some of the good experiences, and some near-death experiences, and some hell experiences, would open your hearts a little bit more and strengthen more of your faith.(Master, I want to share my experience regarding the Celestial Jewelry. On the 21st of October, I was supposed to be on a business trip to Taipei. So, there’s this hot
Giữa Thầy và Trò
2020-07-10   3105 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-10

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 2/5

00:32:31

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 2/5

(She believed that I could help her. “I didn’t listen to you when I was alive.”) It’s good that you have some affinity with her. (Yes, she regretted it. And she said, “I must believe in you and your Master, Supreme Master Ching Hai.” And on that day, the hell was emptied because of Master’s grace.) Then she reincarnated.
Giữa Thầy và Trò
2020-07-09   4205 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-09

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 1/5

00:31:47

Thể Nghiệm Tâm Linh Củng Cố Đức Tin, Phần 1/5

Everything is time, time; time to work, time to get up, time to go to school, time to eat, time to take medicine, time to receive parents or family, time to… oh, all the time. All the time; time, time, time. This is a trick of this illusionary world, to make us always feel on edge.Hallo, guys. What a beautiful day! It’s beautiful. Hallo. Good day, huh
Giữa Thầy và Trò
2020-07-08   5021 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-08

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 8/9

00:29:45

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 8/9

Nothing is hidden. Anything you’ve spoken will remains in the air, remains in the water, remains in the trees, remains on the grass, in the ground, everywhere. (Wow!) Maybe one day, scientists will be able to catch it. (Wow!) And then we can hear Jesus personally preach to us. (Amazing.) Or we can hear Buddha’s talk in His language that we don’t understand.&nb
Giữa Thầy và Trò
2020-07-07   3909 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-07

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 8/9

00:31:03

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 8/9

And the if you do something wrong, you attract wrong, attract the wrong kind of people, wrong kind of situation, wrong kind of ghost. (Yes, Master.) That’s why merit is utmost important. Moral is your shield in this world. Of course, God helps you, but you’ve got to help yourself also.(If people repent, they go straight to Heaven, just
Giữa Thầy và Trò
2020-07-06   3964 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-06

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 7/9

00:31:15

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 7/9

Và giữa mỗi cảnh giới, có một vùng đệm mênh mông và rộng lớn, và không thể đến được. Nếu quý vị ở đó mà không có ai cả, quý vị sẽ bị lạc. Quý vị sẽ không bao giờ tìm được đường ra. (Ồ.) Cho nên, nếu quý vị muốn đến Cảnh giới Thứ Năm, thí dụ vậy, quý vị cần một vị Minh Sư để dẫn quý vị đi qua Cảnh giới Thứ Tư. Thành ra nếu tôi có thể làm... Biết không, bây giờ tôi tự dọn d
Giữa Thầy và Trò
2020-07-05   4224 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-05

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 6/9

00:27:46

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 6/9

Trước đó, tôi đến Halifax chỉ vì một người, mấy ngón tay ông bị tê cóng. (Ồ.) Ông không có găng tay. Và ông phải nhập viện băng bó khắp người, chân của ông cũng vậy. Nghe thấy điều đó, ôi, tim tôi thắt lại. Nên tôi mang cho ông một số đồ. Sau đó khi tôi đến Halifax, chúng tôi gặp trở ngại. Tuyết rơi nhiều đến nỗi máy bay phải quay trở lại sân bay. (Chao ôi.) Và chúng tôi
Giữa Thầy và Trò
2020-07-04   3705 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-04

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 5/9

00:30:30

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 5/9

Gần đây, trên chương trình Tiên Đoán Cổ Xưa, Phần 93, đã trình chiếu một bài báo viết về Sư Phụ. Bài báo từ năm 2004 và nói về Sư phụ: “Vị Mạnh Thường Quân tiếp tục bận rộn mua sắm ở Canada”. ( Thưa Sư Phụ, chúng con có thể đặt vài câu hỏi không ạ? ) Được. Được chứ. ( Gần đây trên tiết mục Tiên Đoán Cổ Xưa Phần 93, họ trình chiếu bài báo này về Sư Phụ. Đó là vào năm 2004
Giữa Thầy và Trò
2020-07-03   4044 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-03

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 4/9

00:29:09

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 4/9

"Tôi khiêm cung cảm ơn tất cả về tình thương phi thường này. Xin Thượng Đế gia trì tất cả quý vị. Và để Tim Qo Tu mang quý vị lên Cõi Giới Mới, nơi đó quý vị sẽ ở trong Vinh Quang mãi mãi. Tối thiểu là đến Cảnh giới Thứ Tư. Amen. Thương tất cả quý vị, vôôôôô vàn. XXXXX". Quý vị muốn đặt câu hỏi? Hay để tôi huyên thuyên thế này? Có rất nhiều. Còn nhiều lắm. ( Dạ, xin Sư Ph
Giữa Thầy và Trò
2020-07-02   5755 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-02

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 3/9

00:34:57

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 3/9

“Nếu thế giới thuần chay, thì COVID-19 này sẽ ra đi, biến mất, như chưa từng xảy ra. (Tuyệt quá.) Rồi, nếu ngày mai cả thế giới thuần chay, thì thần kỳ thay, đại dịch biến mất ngay lập tức”. (Tuyệt quá.)Biết không, là một nhà lãnh đạo, quý vị có nhiệm vụ dẫn dắt mọi người đi đúng hướng, nếu quý vị đã biết những gì tốt cho người dân rồi. Đó là nhiệm vụ của quý vị. Nh
Giữa Thầy và Trò
2020-07-01   10632 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-07-01

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 2/9

00:31:26

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 2/9

Tôi đã mời tất cả chư Thánh tôi biết từ Thế Giới Bóng, như Cảnh Giới Thứ Năm, v.v., (Dạ.) đến Cõi Mới của tôi, nếu Họ muốn. Một số từ chối. Họ từ chối vì Họ muốn ở lại Cảnh giới Thứ Năm để giúp đệ tử của Họ hoặc những người khác. (Ồ.) Bởi vì từ đó họ không thể tùy ý đi lên Cõi Tim Qo Tu.Chúng ta nói đến đâu rồi? À đúng rồi, bây giờ tôi sẽ nói quý vị điều này. Trước
Giữa Thầy và Trò
2020-06-30   6479 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-06-30

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 1/9

00:28:33

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 1/9

Tôi hỏi Thiên Đàng: “Còn gì khác mà tôi có thể làm không, hay là có lẽ tôi chưa làm đủ nên thế giới mới như thế này?” Họ nói: “Không phải lỗi của Ngài mà thế giới không theo đường lối hòa bình và cao thượng. Những con quỷ hung hăng là thủ phạm đằng sau tất cả vấn đề. Chúng vẫn còn một số”. Tôi nói ở đây: “Thành ra mình đã ra lệnh đuổi chúng đi. Vậy mình đã cố gắng hết sức rồi”.&
Giữa Thầy và Trò
2020-06-29   8872 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-06-29

Diễn Đạt Bằng Một Ngôn Ngữ Chung, Phần 7/7

00:33:56

Diễn Đạt Bằng Một Ngôn Ngữ Chung, Phần 7/7

Giống như lực lượng tu hành vậy. Bởi vậy mà quý vị không thể nào có lực lượng tu hành mà thiếu giới luật về đạo đức. Bởi vậy mà tôi cũng cho quý vị giới luật của Đức Phật, và bởi vậy mà Chúa Giê-Su và Mô-sê đã đưa ra 10 điều răn của Thượng Đế.
Giữa Thầy và Trò
2020-06-27   669 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-06-27

Diễn Đạt Bằng Một Ngôn Ngữ Chung, Phần 6/7

00:34:49

Diễn Đạt Bằng Một Ngôn Ngữ Chung, Phần 6/7

Tôi nói: “Nếu tôi có thể gặp tổng thống để bàn về người tỵ nạn thì đó cũng là điều may mắn cho họ. Còn nếu như không được thì tôi sẽ chấp nhận như là định mệnh, số mệnh. Nên đừng lo lắng quá!”
Giữa Thầy và Trò
2020-06-26   551 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-06-26

Diễn Đạt Bằng Một Ngôn Ngữ Chung, Phần 5/7

00:40:08

Diễn Đạt Bằng Một Ngôn Ngữ Chung, Phần 5/7

Rất khó mà giữ cho đầu óc mình thật sự khiêm nhường, để linh hồn lớn mạnh lên, để thoát ra khỏi sự kìm hãm của ngã chấp và đầu óc, của cạm bẫy này.
Giữa Thầy và Trò
2020-06-25   749 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-06-25

Diễn Đạt Bằng Một Ngôn Ngữ Chung, Phần 4/7

00:34:36

Diễn Đạt Bằng Một Ngôn Ngữ Chung, Phần 4/7

Vì vậy nhiều khi có người làm việc trong hoàn cảnh không thuận lợi thì họ bỏ việc. Họ đi tìm một công việc khác, và cảm thấy thoải mái hơn. “A, việc này tốt hơn!” Có hai trường hợp, một là nghiệp chướng của quý vị đã được tẩy rửa nhiều rồi, nên quý vị không cần phải chịu khổ nhiều như vậy nữa, hai là quý vị đang được tẩy rửa từ từ, nên cảm thấy thoải mái hơn.
Giữa Thầy và Trò
2020-06-24   856 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-06-24

Diễn Đạt Bằng Một Ngôn Ngữ Chung, Phần3/7

00:37:53

Diễn Đạt Bằng Một Ngôn Ngữ Chung, Phần3/7

Mỗi ngôn ngữ đều có vẻ đẹp ẩn tàng trong đó. Đúng vậy. Cho nên chúng ta phải bảo tồn tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, đó là điều chắc chắn. Nhưng tôi vẫn nghĩ chúng ta cần có một ngôn ngữ thông dụng cho mọi người có thể hợp nhất và hòa thuận hơn, rồi thế giới sẽ sớm hòa bình.
Giữa Thầy và Trò
2020-06-23   637 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-06-23
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề