Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ: Đến:
Giữa Thầy và Trò

Cho khán giả một thoáng nhìn về những cuộc đàm đạo chân thành giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử về nhiều chủ đề, từ tâm linh đến đời sống hàng ngày hay những kiến thức quý báu về những cõi giới khác ngoài Địa Cầu. Chúng ta phải mở lòng với tất cả các loại ảnh hưởng cao thượng, tất cả bạn đồng hành cao quý; chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Nếu chúng ta vẫn tin rằng trau dồi tâm thuần khiết của chúng ta, trau dồi trí huệ của chúng ta là mục đích cao nhất của con người, thì chúng ta phải nỗ lực.~ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nhà nhân đạo, Nghệ sĩ, bậc Thầy tâm linh lừng danh thế giới

Làm Chủ Tâm Trí Để Hiển Lộ Hoàn Toàn Phật Tánh, Phần 1/3 Ngày 3 tháng 3, năm 2005

00:33:25

Làm Chủ Tâm Trí Để Hiển Lộ Hoàn Toàn Phật Tánh, Phần 1/3 Ngày 3 tháng 3, năm 2005

Even if you are high level, you have to train your mind. Understand this? You’re high level because of God’s grace. It’s not necessarily always your merit. The mind, it’s never gone to the Fifth Level, understand? Can never! So, it’s not just that you have some billions of points, you become Buddhas, and that’s that. You have to remember to refine your character and to train your mind to be efficient in every way possible, and to direct the mind always into service, unconditional love. The soul is OK already. The soul, I take care. Now, you have to take care of your mind, your character, your heart, because it’s possible that even though you’ve become a Buddha, but your mind has stood still for a while, rusty, and you forget to be vigilant. To be Master of the mind.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-25   57 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-25

Buổi Họp Mặt Đầm Ấm Với Ban Làm Việc, Phần 2/2 Ngày 1 tháng 5, 2019

00:32:50

Buổi Họp Mặt Đầm Ấm Với Ban Làm Việc, Phần 2/2 Ngày 1 tháng 5, 2019

Trước khi xuất gia, tôi nói chuyện với một vị sư Phật giáo. Ông rất giỏi tiên đoán tương lai. Ông nói: "Cô sẽ đạt đẳng cấp cao hơn và thông tuệ hơn những người gọi là sư phụ của cô". Vào lúc đó, tôi chỉ cười. Lúc ấy tôi chỉ mới gần 30 tuổi, và là một người nội trợ.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-24   216 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-24

Buổi Họp Mặt Đầm Ấm Với Ban Làm Việc, Phần 1/2 Ngày 1 tháng 5, 2019

00:34:14

Buổi Họp Mặt Đầm Ấm Với Ban Làm Việc, Phần 1/2 Ngày 1 tháng 5, 2019

Tôi chưa bao giờ gặp người Iran nào hoài nghi về Pháp Môn Quán Âm. (Dạ.) Với họ, đó là điều tuyệt đối. bởi vì họ được nuôi lớn trong loại giáo lý này và họ hiểu. Chỉ vì họ không biết có Minh Sư. Nếu họ biết rằng có một vị Minh Sư có thể cho họ Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), ồ, ngay lập tức và chẳng hoài nghi bao giờ. Vì họ đã biết điều đó.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-23   276 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-23

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 10/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

00:38:57

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 10/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

Khi quý vị tu hành, tất cả chư Phật trong quá khứ, nghĩa là tất cả các vị Minh Sư trong quá khứ, và hiện tại, cũng giúp quý vị, Luôn luôn gia trì quý vị, tất cả thiên thần bảo vệ quý vị. Nhưng quý vị phải thật sự thành tâm, để có thể câu thông dễ hơn.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-22   277 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-22

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 9/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

00:35:21

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 9/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

Dĩ nhiên khai ngộ, tức khắc khai ngộ là tốt nhất. Quý vị có một đời, một đời giải thoát. Nếu trực tiếp tu hành, Pháp Ánh Sáng và Âm Thanh của vũ trụ, thì quý vị được vô, trực tiếp vô. Không phải tái sinh trở lại, để hưởng công đức hoặc chịu khổ vì tội. Đó là cách tốt nhất.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-21   340 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-21

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 8/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

00:40:19

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 8/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

“Bây giờ, tôi mong tất cả dân chúng cố gắng tu tập Mười Điều Thiện, và giữ thân khẩu ý thuần khiết và khoan dung, từ bi, nhân ái, tử tế, hiếu thảo và bảo vệ lẫn nhau. Đừng quá bất cẩn về điều này. Thì quý vị sẽ có thể thoát khỏi Ba Đường Ác, Tam Đồ Ác Đạo, đời đời kiếp kiếp sẽ được sinh trên Thiên Đàng hoặc Địa Cầu, hưởng phú quý và hạnh phúc".
Giữa Thầy và Trò
2020-01-20   343 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-20

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 7/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

00:36:55

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 7/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

“Ông nên biết, ai cương quyết làm việc gì, thì việc ấy sẽ thành công. Tôi đã trải qua rất nhiều … gian nan và qua bao khó nhọc và thời giờ để tìm được ngọc Như Ý hầu giúp đỡ tất cả chúng sinh, tất cả dân chúng. Khó khăn như vậy, nguy hiểm như vậy, mà tôi còn có thể lấy được nó, bởi vì tôi muốn thành Phật. Vậy việc tát nước cạn sạch đại dương, thì có gì là khó.”
Giữa Thầy và Trò
2020-01-19   343 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-19

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 6/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

00:34:16

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 6/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

“Con không quản đường xa dặm thẳm nguy hiểm khó khăn, vào biển tìm châu báu để cứu tế dân chúng, qua khỏi nạn đói khát, khốn khổ! Nguyện đem công đức này, thành kính dâng lên tất cả chư Phật trong mười phương. Nguyện xin hồi hướng để đạt được quả vị Phật trong tương lai”.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-18   415 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-18

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 5/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

00:37:25

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 5/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

Cậu nói: “Tất cả dân chúng, bất cứ ai nghèo khổ, không đủ cơm ăn, áo mặc, xin hãy đến nhà tôi. Quý vị có thể lấy tùy theo nhu cầu”. Mọi người hay tin cùng kéo nhau đến: những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, không ai chăm sóc đều đến đó.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-17   384 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-17

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 4/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

00:35:49

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 4/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

Kể từ đó, kể từ lúc thấy tất cả những việc này, cậu thấy mọi người thật vô minh và tạo nghiệp báo khủng khiếp, cậu trở nên rất buồn. Rồi từ đó cậu không hề cười nữa, và tìm cách giúp mọi chúng sinh để họ có đầy đủ, không chỉ mãn nguyện về vật chất mà còn về tâm linh, tinh thần, tất cả mọi mặt.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-16   422 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-16

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 3/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

00:32:05

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 3/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

Để làm thị giả, ông nên biết mùa nào để mang loại thức ăn gì và giờ nào, là phù hợp nhất, như vậy thân thể Phật mới mạnh khỏe. Mọi thứ phải thật sự được chăm lo cho phù hợp, đúng cách, vì sức khỏe của Phật. Thành ra ông thỉnh cầu như vậy. Ông nói ông sẽ là người chăm sóc theo các mùa và thời gian biểu. Không ai khác được phép gây trở ngại cho việc đó.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-15   458 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-15

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 2/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

00:36:06

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 2/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

Chúng ta đang dùng quá nhiều nhiên liệu để sản xuất thức ăn rồi lại lãng phí, và rồi chúng ta cũng dùng rất nhiều năng lượng để xử lý chất thải, giống như vòng tròn ma quái, không có hồi kết. Chúng ta phải cùng nhau tổ chức. Các tổ chức sản xuất thực phẩm, các Bộ lương thực và thực phẩm của tất cả quốc gia phải cùng ngồi lại với nhau và giải quyết việc này một cách sáng suốt, từ bi, nếu không tất cả chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-14   529 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-14

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 1/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

00:32:36

Truyện Cổ Phật Giáo: “Ngọc Như Ý”, Phần 1/10 Ngày 13 tháng 8, 2015

Với tất cả lực lượng, công đức hay bất cứ gì chúng ta có dù ngụ trên các Thiên Đàng hay Địa Cầu, đều không an toàn. Tất cả đều vô thường. Vậy tốt hơn là chúng ta tu, giống như tức khắc khai ngộ, và rồi từ đó trở đi quý vị sẽ không bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì khác.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-13   728 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-13

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 6/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

00:33:25

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 6/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

Vì thường thì, quý vị thương kẻ thù của mình. Đó là cách được an bài trên thế gian này, để quý vị sẽ cân bằng hận thù mà quý vị đã có với nhau trong tiền kiếp. Là như thế đấy. Đời sống phải về tình thương.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-12   893 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-12

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 5/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

00:33:00

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 5/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

Trên Thiên Đàng, quý vị không cần muốn gì cả. Hoặc ngay cả muốn bất cứ điều gì, nó đã có sẵn ở đó cho quý vị rồi. Và dù quý vị muốn bất cứ gì thêm chỉ vì lợi ích sáng tạo, thì chỉ cần nghĩ tới là nó có ở đó. Nhưng ở đây, quý vị không được phép sử dụng khả năng này. Tôi không được phép sử dụng nhiều thứ lắm.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-11   945 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-11

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 4/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

00:37:12

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 4/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

Và chúng ta cũng có bằng hữu vô hình, như thiên thần bảo vệ quý vị. Nếu quý vị tốt, càng nhiều thiên thần bảo vệ quý vị. Nếu quý vị không tốt, cho dù thiên thần ở xung quanh, họ cũng không thể làm được gì, hoặc chỉ biến mất, không được phép giúp khi quý vị không xứng đáng. Nếu trì Năm Giới rõ ràng, thì được, ít nhất quý vị có năm thiên thần.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-10   1118 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-10

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 3/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

00:34:21

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 3/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

Xã hội chúng ta, thế giới chúng ta càng ngày càng tốt hơn, về mọi mặt; khắp nơi có rất nhiều thức ăn thuần chay, nhà hàng thuần chay mọc lên như nấm; nhà phân phối thuần chay, nhà sản xuất thuần chay đang mọc lên như nấm khắp toàn cầu. Và không lâu, chúng ta sẽ không thể tìm thấy người ăn thịt nào ở đây, và đó là điều tôi muốn thấy.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-09   991 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-09

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 2/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

00:33:57

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 2/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

Tất cả chư Bồ Tát và chư Phật cảnh báo chúng ta rằng chư Bồ Tát luôn luôn có mặt để giúp đỡ chúng ta trong mọi lúc, thậm chí giải thoát chúng ta ra khỏi địa ngục, nếu chúng ta biết ăn năn và thành tâm, và được cho cơ hội khác để chuộc lại lỗi lầm. Một số người vẫn tái phạm bởi vì thói quen khó bỏ, ngay cả thói quen từ những kiếp trước, vẫn quay trở lại, ám ảnh tiềm thức của mình. Thế nên, hãy mạnh mẽ kháng cự lại bất cứ gì mà mình nghĩ không tốt.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-08   1298 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-08

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 1/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

00:36:12

Bốn Loại Chúng Sinh Trong Đời Người, Phần 1/6 Ngày 14 tháng 7, 2019

Cho nên tôi nghĩ rằng chính phủ của những nước ủng hộ luật bảo vệ động vật đã làm rất, rất tốt rồi. Có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ cấm tất cả mọi hình thức tra tấn hay sát hại bất kỳ loài vật nào, như vậy sẽ hoàn hảo. Tôi sẽ trao cho quốc gia đó hàng trăm Giải Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới vì Lòng Từ Bi, Tình Thương, Trí Huệ, Anh Hùng, vì bất cứ gì, tốt đẹp nhất.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-07   1442 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-07

Thấu Hiểu Quan Hệ Tình Cảm Và Vượt Trên Nhân Quả, Phần 5/5 Ngày 1 tháng 3, 2005

00:37:18

Thấu Hiểu Quan Hệ Tình Cảm Và Vượt Trên Nhân Quả, Phần 5/5 Ngày 1 tháng 3, 2005

Quý vị có thể cống hiến cuộc đời, phần đời còn lại của mình, kiến thức mà quý vị có, lực lượng mà quý vị sở hữu, cho việc phụng sự tất cả chúng sinh. Đó là việc làm cao quý nhất mà tôi có thể nghĩ tới.
Giữa Thầy và Trò
2020-01-06   692 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-01-06
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android