Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Giữa Thầy và Trò

Cho khán giả một thoáng nhìn về những cuộc đàm đạo chân thành giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử về nhiều chủ đề, từ tâm linh đến đời sống hàng ngày hay những kiến thức quý báu về những cõi giới khác ngoài Địa Cầu. Chúng ta phải mở lòng với tất cả các loại ảnh hưởng cao thượng, tất cả bạn đồng hành cao quý; chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Nếu chúng ta vẫn tin rằng trau dồi tâm thuần khiết của chúng ta, trau dồi trí huệ của chúng ta là mục đích cao nhất của con người, thì chúng ta phải nỗ lực.~ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nhà nhân đạo, Nghệ sĩ, bậc Thầy tâm linh lừng danh thế giới

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Tai Họa Cuối Cùng – Đinh Đóng Vào Tai, Phần 1/3

00:36:46

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Tai Họa Cuối Cùng – Đinh Đóng Vào Tai, Phần 1/3

We’re human, it’s easier for us to take care of ourselves and to protect our physical wellness. Animals, they don’t have a chance. They just have their burrows, and they have their little leaves on top of them. Insects and all that, they have no way to build a lot of rooms and protective houses, so we’d better not disturb them too much.Ther
Giữa Thầy và Trò
2020-10-19   1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-19

Thiền Định Là Tấm Khiên Bảo Vệ

00:29:33

Thiền Định Là Tấm Khiên Bảo Vệ

Bởi vì thực sự thiền định là tấm chắn bảo vệ. Đó là khi quý vị câu thông nhiều hơn với lực lượng vĩ đại hơn của chính mình và lực lượng vũ trụ nâng đỡ quý vị, giữ chặt quý vị và che chở, bảo bọc quý vị với tất cả tình thương, phước lành và sự bảo vệ. Thật sự là như vậy. Không có lực lượng nào khác có thể bảo vệ quý vị trên thế gian này. (Kính chào Sư Phụ.) Chào bạn hiền.
Giữa Thầy và Trò
2020-10-18   3215 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-18

Đấng Toàn Năng, Phần 4/4

00:37:32

Đấng Toàn Năng, Phần 4/4

Cho nên khi ngồi thiền tốt, thiền sâu, giây phút đó quý vị bay ra khỏi trí óc rồi. Nên quý vị mới cảm thấy một niềm vui vô vàn, không cách nào diễn tả. Giây phút bỗng nhiên quý vị thăng hoa vào trạng thái nhập định, lúc đó rất là kỳ diệu. Và nếu quý vị làm như vậy mỗi ngày, bất cứ lúc nào, linh hồn sẽ quen với sự tự do đó trở lại.
Giữa Thầy và Trò
2020-10-17   530 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-17

Đấng Toàn Năng, Phần 3/4

00:36:16

Đấng Toàn Năng, Phần 3/4

Điều tốt nhất đó là quý vị, trí huệ bên trong của quý vị, khi quý vị luôn luôn câu thông thật sâu với Thiên Đàng, với sự giáo huấn vô ngôn tối cao.
Giữa Thầy và Trò
2020-10-16   632 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-16

Đấng Toàn Năng, Phần 2/4

00:37:50

Đấng Toàn Năng, Phần 2/4

Tu thiền nhiều từ từ nó giải thoát bớt đi hết. Tu thiền tự nhiên nó giải thoát bớt đi hết, rồi cái gì mình cũng có hết. Cứ ngồi thiền đi, không cầu gì hết, cứ ngồi thiền tự nhiên cái gì cũng có hết. Ngồi thiền nhiều mới câu thông được với Sư Phụ.
Giữa Thầy và Trò
2020-10-15   768 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-15

Đấng Toàn Năng, Phần 1/4

00:33:51

Đấng Toàn Năng, Phần 1/4

Người Ấn Độ, họ biết cách kính trọng người khác, kính trọng các… Và họ biết về tu hành, ăn chay, và đủ thứ. Họ không ganh đua lẫn nhau xem ai đúng, ai sai. Nên nếu đến Ấn Độ, quý vị sẽ gặp rất nhiều đạo sư.
Giữa Thầy và Trò
2020-10-14   961 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-14

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 10/10

00:42:20

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 10/10

And also even, for example, his cook, his chef in the White House, anytime he (the president) needs a meal, they immediately bring. They might not be sick, but they touch those frozen meat and fish and stuff like that, which still are virus-laden. The scientist have been researching, and found that the virus still survives after three weeks. But if they continue doing more research, probabl
Giữa Thầy và Trò
2020-10-13   2295 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-13

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 9/10

00:46:06

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 9/10

He prays for peace. (Yes.) That’s what I know inside. (Wow!) Heaven told me that he prays for peace. (Wow!) (That’s amazing!) You cannot cheat God. (Yes.) You cannot blind Heaven. So They know. (Yes, Master.) Anyway, peace is the most precious thing that any president can give to his country and the world.I am not running for president, so nobody can w
Giữa Thầy và Trò
2020-10-12   2635 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-12

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 8/10

00:48:21

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 8/10

But you have to look at the bigger picture, like peace. Oh, I love that. I asked all the governments and presidents of the world, as a world citizen, to do two things only: Be Vegan, Make Peace. (Yes, Master.) Well, at least he does one. At least he gives me one of my requests: Make Peace, and it’s successful. (Yes.) And for that, we have to give him some credit.
Giữa Thầy và Trò
2020-10-11   2705 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-11

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 7/10

00:32:03

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 7/10

The Americans, as a whole, they also donate a lot to different countries. (Yes.) Their own poor people and different countries. Of course, they cannot do everything. You know the world is big. But they donate a lot. I think Americans are the biggest donators in the world. Any more questions? (Yes, one more question, Master. There has been a lot of negative
Giữa Thầy và Trò
2020-10-10   2768 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-10

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 6/10

00:31:16

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 6/10

They just tell me to keep safe, stay, don’t move. And many, many animals keep coming, all kinds of species, even one species, different animals. Yesterday, a very little one, it’s a little frog as big as my thumb, tried to make himself known to my attention and tell me. (Master, in one of the Buddhist stories that Master read to disciples, Brah
Giữa Thầy và Trò
2020-10-09   3118 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-09

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 5/10

00:30:48

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 5/10

Bất kể ai mà quý vị làm gì đó với họ, chỉ cần tưởng tượng đó là quý vị. Hoặc tưởng tượng, ngay cả quý vị không làm gì trực tiếp, nhưng gián tiếp. Như ăn thịt để tất cả động vật trong nhà máy phải đau khổ quá nhiều. Đau trong thống khổ, buồn bã, mà không thể thốt ra tiếng kêu cứu nào. Tưởng tượng nếu đó là quý vị! Rồi quý vị biết phải làm gì. Xin lỗi quý vị nha. Nếu quý vị
Giữa Thầy và Trò
2020-10-08   3209 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-08

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 4/10

00:28:54

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 4/10

Tôi thật sự cầu nguyện cho thế giới sẽ ngày càng tốt hơn cho mọi người sống trên Địa Cầu, để vui hưởng đời sống ngắn ngủi của mình, hoặc bất cứ gì Thượng Đế đã ban hay đang ban cho chúng ta, thay vì đánh nhau vì bất kỳ lý do gì. Đánh nhau không bao giờ tốt. Luôn luôn có mất mát nào đó cho bên này hay bên kia. Không bao giờ tốt. Nhưng tốt hơn hết là không nên đi ra n
Giữa Thầy và Trò
2020-10-07   2994 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-07

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 3/10

00:35:00

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 3/10

Cảnh sát cũng là con người. Họ có gia đình, hãy nhớ, họ có con, họ có vợ, họ có cha mẹ. Họ biết làm một con người là như thế nào. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên, nếu có cảnh sát làm điều gì đó sai trái, chỉ là cá nhân đó. (Dạ, Sư Phụ.) Những trường hợp riêng rẽ. ( Thưa Sư Phụ, gần đây cũng có rất nhiều người biểu tình ở Hoa Kỳ và cũng xảy ra trên khắp thế giới nữa. ) Phải. ( Bất ổ
Giữa Thầy và Trò
2020-10-06   3557 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-06

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 2/10

00:33:30

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 2/10

Trung Quốc không đạt được gì nhiều nếu họ xâm chiếm Đài Loan (Formosa) nhỏ bé này. Dân ở đây sống an ổn tự lực và họ không đòi hỏi gì từ chính phủ Trung Quốc. Họ đã độc lập và tự lo cho họ rồi, và họ không bao giờ gây rắc rối gì cho Trung Quốc. Trung Quốc không đạt được gì nhiều nếu họ xâm chiếm Đài Loan (Formosa) nhỏ bé này. Dân ở đây sống an ổn tự lực và họ không đòi hỏ
Giữa Thầy và Trò
2020-10-05   4656 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-05

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 1/10

00:28:05

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 1/10

Đài Loan luôn luôn độc lập từ lâu rồi. Nhiều thập niên rồi. Cho nên chính phủ Trung Quốc sáng suốt và thông minh sẽ không mạo hiểm danh tiếng và đạo đức của họ để xâm chiếm hải đảo nhỏ. Dù sao cũng không có nhiều lợi ích cho Trung Quốc, đó là những gì tôi nghĩ. ( Kính chào Sư Phụ. ) Chào, các chàng đẹp trai! (Kính chào Sư Phụ.) Mọi người khỏe không? (Dạ khỏe. Cảm ơn Sư Ph
Giữa Thầy và Trò
2020-10-04   8025 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-04

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Xiềng Xích Của Công Chúa Chandana Đứt Đoạn, Phần 4/4

00:30:11

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Xiềng Xích Của Công Chúa Chandana Đứt Đoạn, Phần 4/4

Except when you’re a Master, then it’s difficult. Everything you do, you have to do it for others’ sake. Just like Lord Mahavira had to starve for five months and a half almost, in order to help women to be liberated, I mean, to start a period of women’s liberation out of slavery, like the princess. It’s just a symbol. So, He broke Hi
Giữa Thầy và Trò
2020-10-03   569 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-03

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Xiềng Xích Của Công Chúa Chandana Đứt Đoạn, Phần 3/4

00:29:27

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Xiềng Xích Của Công Chúa Chandana Đứt Đoạn, Phần 3/4

He practiced for 12 years before He became completely enlightened and confident enough to teach other people. Right now, He’s still free and being tested, and chiseled, and trimmed, and cut, and fired, and drowned, and starved, ridiculed, and tortured, and everything – still continues. Yet, He’s in the process of getting ready to do a great job.
Giữa Thầy và Trò
2020-10-02   699 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-02

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Xiềng Xích Của Công Chúa Chandana Đứt Đoạn, Phần 2/4

00:28:39

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Xiềng Xích Của Công Chúa Chandana Đứt Đoạn, Phần 2/4

Similarly, most great persons in history have been going through a lot of tests, hammer, trimming, and unbearable situations. They have to bear the unbearable; they have to endure the unendurable. Many things like that. And then you are tamed, then you’re trimmed, you’re sculpted into a perfect shape inside that you’re ready to do a great job. Then you have no more attachm
Giữa Thầy và Trò
2020-10-01   1005 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-10-01

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Xiềng Xích Của Công Chúa Chandana Đứt Đoạn, Phần 1/4

00:29:29

Cuộc Đời Giáo Chủ Mahavira: Xiềng Xích Của Công Chúa Chandana Đứt Đoạn, Phần 1/4

So, we should know by this example that real practitioners, they don’t really depend on anything in this world to survive. They just do it for the sake of others, for the sake of the world. For whatever it is, it’s not for their own benefit.Who is this person over there? It should be me. Why is it him? Just joking. Doesn’t matter. I don’t h
Giữa Thầy và Trò
2020-09-30   1128 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-09-30
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề