Chính thành tựu văn hóa giúp thỏa mãn các giác quan thẩm mỹ của chúng ta, kết nối cách biệt trong sự hiểu biết và dẫn dắt chúng ta khám phá cái đẹp.——Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Văn hóa bao hàm tất cả những gì mang lại cho tâm trí năng lực của chính nó; như ngôn ngữ mang lại cho nhà phê bình và kính viễn vọng mang đến cho nhà thiên văn học.——Ralph Waldo Emerson

Kiến thức là sự kết tinh của đá quý; Văn hóa là ánh sáng của đá quý.—— Rabindranath Tagore

Khám Phá Kênh Truyền Hình

Kiệt Tác Kỳ Vĩ Của Mẹ Địa Cầu: Vùng Jungfrau-Aletsch Thuộc Dãy Núi Alps Thụy Sĩ

00:15:32
Vẻ Đẹp Thiên Nhiên

Kiệt Tác Kỳ Vĩ Của Mẹ Địa Cầu: Vùng Jungfrau-Aletsch Thuộc Dãy Núi Alps Thụy Sĩ

Mặc dù tuyết, băng, và các lớp đá granit lởm chởm trổi lên chiếm khoảng 80 phần trăm phong cảnh của Jungfrau-Aletsch, 529 loài cây có mạch dẫn với sức sống tốt và rêu có thể được tìm thấy ở đây.
Vẻ Đẹp Thiên Nhiên
2020-07-10   557 Lượt Xem
Vẻ Đẹp Thiên Nhiên
2020-07-10

Tu Viện Admont: Bảo Ngọc Huy Hoàng Của Thời Đại Ba-Rốc

00:19:22
Thế Giới Quanh Ta

Tu Viện Admont: Bảo Ngọc Huy Hoàng Của Thời Đại Ba-Rốc

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
Thế Giới Quanh Ta
2019-07-30   2659 Lượt Xem
Thế Giới Quanh Ta
2019-07-30

Đức Mahatma Koot Hoomi (Trường Chay): Vị Minh Sư Thăng Thiên Và Đạo Sư Của Thế Giới

00:13:54
Câu Chuyện Thánh Nhân

Đức Mahatma Koot Hoomi (Trường Chay): Vị Minh Sư Thăng Thiên Và Đạo Sư Của Thế Giới

The Venerated Mahatma Koot Hoomi, also known as Kuthumi or K. H., is one of the great Masters of Ancient Wisdom. Incarnating again and again, the compassionate Savior’s mission is to aid humanity in their spiritual evolution. In His last incarnation as Master Koot Hoomi, He was instrumental in the founding of the Theosophical Society. Alongside Lord Jesus Christ, the Venerated Mahatma Koot Hoomi n
Câu Chuyện Thánh Nhân
2021-01-24   577 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2021-01-24

Người Inuit Kiên Cường Ở Vùng Bắc Cực

00:11:48
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Người Inuit Kiên Cường Ở Vùng Bắc Cực

Chế tạo và sử dụng thuyền kayak là một khía cạnh đáng chú ý của văn hóa Inuit. Nó có niên đại ít nhất 4.000 năm và thuyền kayak đã được sử dụng bởi các nhóm người Inuit khác nhau trải dài từ Siberia đến Greenland. Kiểu thuyền này ngày nay rất phổ biến với những người đam mê thể thao dưới nước.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2021-01-20   395 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2021-01-20

Điệu Nhảy Mỹ Latinh

00:14:06
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Điệu Nhảy Mỹ Latinh

Latin America is a place with many culturally enriched dances. Stemming from Mexico, South America, Central America and the Caribbean, Latin American dances infuse cultural flavour with technical skill to bring exciting performances to audiences worldwide. Modern Latin American dance consists of a wide variety of styles that were formed in separate cities and countries. Some of the dances have been standardised with internationally agreed techniques, rhythms and tempos. The dances generally fall into two categories - the International and American Style. The International Latin Style dances are often performed competitively due to its highly disciplined and technical traits. The dance styles in this category include the Cha Cha, Rumba, Samba, Paso Doble and Jive. The Cha Cha, originally known as Cha Cha Cha, is one of the staples of international Latin dance competitions. The dance is characterized by three quick steps forward and two slower steps backwards - “one, two, cha-cha-cha, three, four, cha-cha-cha.” While maintaining minimal upper-torso movement, dancers sway their hips and straighten their knees on half beats. The slowest of the Latin dances is the Rumba. Considered to be the most romantic of the Latin dances, the Rumba emphasizes movement of the body rather than the feet and is full of emotion and interaction between partners. Each dancer tries to entice the other with side-to-side hip movements and twisted steps. Danced to a basic pattern of two quick side steps and a slow forward step, the Rumba is adaptable to many musical forms that accommodate a quick-quick-slow rhythm. In Brazil, Samba is a popular Latin dance at street festivals and celebrations like the Brazilian Carnival. Set to music with African rhythms, this joyful and lively dance is characterized by rapidly moving hips and quick transfers of weight. Although it is usually performed solo in the Brazilian culture, ballroom versions have been developed where partners dance with bounce and hip rolling motions. The fastest of the Latin dances is the Jive. This happy and extremely energetic dance incorporates plenty of knee-lifting, bending, kicking, flicking and rocking of the hips. Latin American dances are taught in academies all around the world. Through dancing, people of different ages and backgrounds can stay physically fit while building new friendships. Consistent dance practice brings numerous health and social benefits.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2021-01-08   253 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2021-01-08

Nhạc Cụ Truyền Thống: Cimbalom Của Hungary

00:17:27
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Nhạc Cụ Truyền Thống: Cimbalom Của Hungary

The cimbalom, an elaborate stringed instrument found mainly in the Central and Eastern European nations, belongs to the dulcimer family and is played by striking metal strings mounted over a trapezoidal soundboard. Associated with the music of the Hungarian Gypsies, the cimbalom is a symbol of Hungary as well as its national instrument. Cimbaloms come in varying sizes, tone groupings, and string a
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2021-01-06   219 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2021-01-06

Nguồn Cảm Hứng Từ Thiên Nhiên: “Cô Giáo Bạch Tuộc” Và “Gaia”

00:16:24
Vườn Điện Ảnh

Nguồn Cảm Hứng Từ Thiên Nhiên: “Cô Giáo Bạch Tuộc” Và “Gaia”

Đôi khi bạn chỉ có thể cảm nhận và bạn biết rằng sinh vật này có điều gì đó rất khác thường; có điều gì đó để học hỏi ở đây.
Vườn Điện Ảnh
2021-01-01   327 Lượt Xem
Vườn Điện Ảnh
2021-01-01

Dân Tộc Basque Sáng Tạo Ở Pháp và Tây Ban Nha

00:13:43
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Dân Tộc Basque Sáng Tạo Ở Pháp và Tây Ban Nha

Người ta tin rằng người Basque là hậu duệ của nông dân Thời kỳ Đồ đá Mới những người đã trở nên tách biệt với các cộng đồng châu Âu khác vì sự cô lập về địa lý của mình. Sự kết hợp nét độc đáo về ngôn ngữ và sinh học đã hướng nhiều học giả đi đến kết luận rằng người Basque là “chủng tộc lâu đời nhất” của châu Âu.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-12-09   526 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-12-09

Hợp Nhất Các Linh Hồn: Họp Mặt Với Hội Viên Sau Phần Thuyết Giảng, Phần 11/11

00:25:54
Lời Thánh Khải

Hợp Nhất Các Linh Hồn: Họp Mặt Với Hội Viên Sau Phần Thuyết Giảng, Phần 11/11

Một khi quý vị đẹp bên trong, thì mọi người sẽ thấy quý vị đẹp bên ngoài – đó là chuyện thường xảy ra, đúng vậy!... Nhưng hãy tiếp tục tu hành. Đời sống quý vị ngày càng tốt hơn, tôi không cần phải nói. Tôi chỉ nói rằng trong trường hợp có người chưa biết, thì họ có thể kiểm chứng với quý vị. Đời sống của quý vị là tấm gương của tình thương và của ân điển tâm linh; thậm chí không cần phải giả
Lời Thánh Khải
2020-11-14   1300 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-11-14

Hợp Nhất Các Linh Hồn: Họp Mặt Với Hội Viên Sau Phần Thuyết Giảng, Phần 10/11

00:20:50
Lời Thánh Khải

Hợp Nhất Các Linh Hồn: Họp Mặt Với Hội Viên Sau Phần Thuyết Giảng, Phần 10/11

Tôi chỉ là một người, nhưng tất cả quý vị đều cảm thấy tôi chỉ thương một mình quý vị, và tôi thương đủ, hoặc có đủ tình thương cho mọi người. Đó là vì chúng ta tu hành con đường tình thương và chúng ta biết làm sao có đủ. Giống như làm sao tiết kiệm tiền để trở nên giàu hơn – không phải vì quý vị kiếm được thêm tiền, không nhất thiết, nhưng quý vị tiết kiệm nhiều hơn.
Lời Thánh Khải
2020-11-13   621 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-11-13

Hợp Nhất Các Linh Hồn: Họp Mặt Với Hội Viên Sau Phần Thuyết Giảng, Phần 9/11

00:29:46
Lời Thánh Khải

Hợp Nhất Các Linh Hồn: Họp Mặt Với Hội Viên Sau Phần Thuyết Giảng, Phần 9/11

Quý vị biết bản tánh của linh hồn không phải là “tôi ở đây và tôi có một linh hồn ở trong đây” – không phải như vậy! Linh hồn của tôi lớn hơn là chỉ ở trong đây. Có thể ở tất cả nơi đây, có thể tất cả là tôi, nhưng trông thấy khác biệt. Không phải như, ờ, “Thượng Đế là một và mọi người là một với Thượng Đế” – không có nghĩa như vậy. Mà có nghĩa là một cá nhân có thể có một linh hồn vĩ đại, bao g
Lời Thánh Khải
2020-11-12   746 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-11-12

Dân Tộc Bunun Ở Đài Loan (Formosa) - Những Huyền Thoại Thú Vị, Những Nghi Lễ Đẹp Đẽ

00:15:58
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Dân Tộc Bunun Ở Đài Loan (Formosa) - Những Huyền Thoại Thú Vị, Những Nghi Lễ Đẹp Đẽ

Người Bunun tin rằng chào mào đen trong sách đỏ ban đầu không có mỏ đỏ, chân đỏ, hay một cơ thể màu đen, và loài cóc đã không tồn tại. Hình dáng con chim đã thay đổi, và loài cóc được tạo ra để cứu người dân Bunun.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-11-11   821 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-11-11

Hợp Nhất Các Linh Hồn: Vấn Đáp, Phần 8/11

00:21:51
Lời Thánh Khải

Hợp Nhất Các Linh Hồn: Vấn Đáp, Phần 8/11

Thiền định không thay đổi thế giới, mà thay đổi quý vị; sau đó, nếu mọi người thay đổi chính họ, thì thế giới trở nên hòa bình. Chúng ta chỉ gây chiến tranh bởi vì bản thân mình không hòa bình, bởi vì chúng ta không thể biết người bên cạnh mình là Thượng Đế, không thể nhận biết mình là Thượng Đế và không thể liễu ngộ rằng chúng sinh mà chúng ta sát hại, bắn, tra tấn, cũng là Thượng Đế, và chính
Lời Thánh Khải
2020-11-11   887 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-11-11

Hợp Nhất Các Linh Hồn, Phần 7/11

00:25:22
Lời Thánh Khải

Hợp Nhất Các Linh Hồn, Phần 7/11

Không có một người nào là Thượng Đế; tất cả là Thượng Đế. Chúng ta là một phần của toàn thể, tuy nhiên là phần tạo thành toàn thể. Cho nên Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa, thấy không? Ngài có thể hóa hiện chính Ngài thành rất nhiều thứ.
Lời Thánh Khải
2020-11-10   630 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-11-10

Hợp Nhất Các Linh Hồn, Phần 6/11

00:29:21
Lời Thánh Khải

Hợp Nhất Các Linh Hồn, Phần 6/11

Tôi không phải ở đây để chứng minh với quý vị rằng tôi tốt hay xấu. Tôi ở đây để nói với quý vị rằng quý vị vĩ đại, quý vị tốt, và nếu quý vị tu học theo lời chỉ dẫn của tôi, quý vị sẽ cảm thấy, sẽ thấy, sẽ biết rằng mình vĩ đại, mình tốt… Quý vị sẽ cảm thấy mình vĩ đại, và quý vị biết Thượng Đế.
Lời Thánh Khải
2020-11-09   594 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-11-09

Người Sámi Giàu Tâm Linh Ở Bắc Âu

00:16:00
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Người Sámi Giàu Tâm Linh Ở Bắc Âu

Có nền tảng sâu sắc am hiểu rằng đất sinh ra sự sống, người Sámi giữ quan điểm rằng tất cả chúng sinh đều là sợi chỉ trong cùng tấm vải vĩ đại.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-10-21   509 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-10-21

Trích Những Sách Thần Bí: Trí Huệ Của Solomon, Phần 2/2

00:10:26
Lời Thánh Khải

Trích Những Sách Thần Bí: Trí Huệ Của Solomon, Phần 2/2

“Vì nàng (trí huệ) là hơi thở quyền năng của Thượng Đế, và một ảnh hưởng thuần khiết luân chuyển từ vinh quang của Đấng Toàn Năng: bởi vậy, không điều ô uế nào có thể chạm đến nàng”.
Lời Thánh Khải
2020-09-22   316 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-22

Trích Những Sách Thần Bí: Trí Huệ Của Solomon, Phần 1/2

00:11:00
Lời Thánh Khải

Trích Những Sách Thần Bí: Trí Huệ Của Solomon, Phần 1/2

“Trí huệ là huy hoàng, và không bao giờ phai nhạt: phải, họ thương yêu nàng thì dễ dàng thấy được nàng, họ tìm kiếm nàng thì gặp được nàng”.
Lời Thánh Khải
2020-09-21   351 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-21

Trích Tuyển Kinh Viên Giác: Chương 1-2, Phần 2/2

00:12:55
Lời Thánh Khải

Trích Tuyển Kinh Viên Giác: Chương 1-2, Phần 2/2

“Này Thiện Nam, tất cả chư vị Bồ Tát và Chúng sinh đời sau phải xa lìa Cảnh giới Vọng Tưởng Hóa Hư Vọng. Nếu một người có thể vẫn”.
Lời Thánh Khải
2020-09-17   335 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-17

Trích Tuyển Kinh Viên Giác: Chương 1-2, Phần 1/2

00:16:17
Lời Thánh Khải

Trích Tuyển Kinh Viên Giác: Chương 1-2, Phần 1/2

“Thế nào là Vô minh? Này Thiện Nam, tất cả Chúng sinh, từ Thời Vô thủy đến nay chịu các thứ Điên đảo khác nhau; từ đó họ trở nên như người lầm lạc, luân hồi khắp nơi trong bốn phương. Và vọng nhận Tứ Đại vọng nhận Tứ Đại là thân của chính mình, và nhận Hình bóng của Lục Trần mà họ liên tục đạt hiểu là Duyên ảnh Tâm của chính mình”.
Lời Thánh Khải
2020-09-16   387 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-16

Dân Tộc Māori Tūhoe: Người Bảo Vệ Rừng Nhiệt Đới Te Urewera Linh Thiêng

00:14:24
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Dân Tộc Māori Tūhoe: Người Bảo Vệ Rừng Nhiệt Đới Te Urewera Linh Thiêng

Rừng Te Urewera, quê hương của người Tūhoe, nằm ở khu vực đảo Bắc của New Zealand. Rừng bao phủ một diện tích rộng khoảng 2.127 cây số vuông, thuộc miền đồi núi gồ ghề nổi bật với những hồ nước xanh biếc và những dòng sông chảy xiết xuôi về hướng bắc.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-09-15   391 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-09-15

Mục Đích Của Trải Nghiệm Đời Sống: Trích ‘Tâm Thức Ki-tô’ Của Edgar Cayce, Phần 2/2

00:12:42
Lời Thánh Khải

Mục Đích Của Trải Nghiệm Đời Sống: Trích ‘Tâm Thức Ki-tô’ Của Edgar Cayce, Phần 2/2

“…Hân hoan đó, niềm vui đó, hiểu biết đó, CHỈ có thể có được khi đi cùng Ngài. Rồi Ngài rất gần với ngươi; Ngài ngự trong tâm của ngươi, của đời ngươi, từng ngày”.
Lời Thánh Khải
2020-09-15   391 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-15
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android