Chính thành tựu văn hóa giúp thỏa mãn các giác quan thẩm mỹ của chúng ta, kết nối cách biệt trong sự hiểu biết và dẫn dắt chúng ta khám phá cái đẹp.——Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Văn hóa bao hàm tất cả những gì mang lại cho tâm trí năng lực của chính nó; như ngôn ngữ mang lại cho nhà phê bình và kính viễn vọng mang đến cho nhà thiên văn học.——Ralph Waldo Emerson

Kiến thức là sự kết tinh của đá quý; Văn hóa là ánh sáng của đá quý.—— Rabindranath Tagore

Khám Phá Kênh Truyền Hình

Người Mapuche: Công Dân Của Địa Cầu, Phần 1/2

00:15:37
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Người Mapuche: Công Dân Của Địa Cầu, Phần 1/2

The Mapuche have resided in modern day Argentina and Chile for over 2500 years. They make up the largest group of indigenous people in Chile, accounting for approximately 10% of the population. Another 300,000 reside in Argentina. The rituals and cultural traditions of the Mapuche people are designed to enable them to live in harmony with the stars, the earth and all her inhabitants. They believe humans and all animals, from the largest to the smallest insect, can only exist through the grace of a higher spiritual power. Humans are also viewed as essential and integral parts of everything that surrounds them, in the skies and on the earth.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2019-04-11   6374 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2019-04-11

Tu Viện Admont: Bảo Ngọc Huy Hoàng Của Thời Đại Ba-Rốc

00:19:22
Thế Giới Quanh Ta

Tu Viện Admont: Bảo Ngọc Huy Hoàng Của Thời Đại Ba-Rốc

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
Thế Giới Quanh Ta
2019-07-30   2499 Lượt Xem
Thế Giới Quanh Ta
2019-07-30

Vũ Điệu Hula, Linh Hồn Của Hawaii, Phần 2/2

00:16:27
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Vũ Điệu Hula, Linh Hồn Của Hawaii, Phần 2/2

hihi manu. Thật diễm lệ là hilo ôi, ngôi nhà yêu dấu của tôi. Hoa hồng trân quý của tôi, nàng luôn thu hút ánh nhìn. Gió kiu trong tâm trí. Đó là cơn gió quý báu của vùng đất này. Và Hula không chỉ là hula. Hula là cuộc sống đối với chúng tôi, vì chúng tôi ăn, uống, thở hula, mọi thứ đều là Hula.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-05-13   291 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-05-13

Từ Linh Hồn Này Sang Linh Hồn Kia, Phần 3/3

00:28:19
Lời Thánh Khải

Từ Linh Hồn Này Sang Linh Hồn Kia, Phần 3/3

Thượng Đế là toàn bi, tha thứ. Thượng Đế luôn ở bên chúng ta, muốn bảo vệ chúng ta, cho mọi điều hạnh phúc mà chúng ta mong muốn. Chỉ là chúng ta phải tiếp xúc với Ngài để nhận được.
Lời Thánh Khải
2020-04-29   435 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-04-29

Từ Linh Hồn Này Sang Linh Hồn Kia, Phần 2/3

00:26:02
Lời Thánh Khải

Từ Linh Hồn Này Sang Linh Hồn Kia, Phần 2/3

Chúng ta cũng có thể mỗi ngày tiếp xúc Thượng Đế; để lại thân thể trong chốc lát, và trở lại hàng ngày. Mọi người chúng ta đều có thể làm vậy; chỉ như là tìm thấy cặp mắt kính trên đầu mình. Bởi vì điều này quá dễ dàng, nhiều người chúng ta không thể tưởng tượng là dễ như vậy, vì thế chúng ta tiếp tục tìm theo cách khó khăn và không gặp Ngài. Tôi đã làm như vậy rất nhiều năm trước khi tôi biết tìm
Lời Thánh Khải
2020-04-28   435 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-04-28

Từ Linh Hồn Này Sang Linh Hồn Kia, Phần 1/3

00:27:43
Lời Thánh Khải

Từ Linh Hồn Này Sang Linh Hồn Kia, Phần 1/3

Trong cuộc sống, chúng ta đau khổ quá nhiều, bởi vì chúng ta đã mất liên lạc với Lực Lượng Tối Thượng bên trong, đó là Minh Sư của mọi chúng sinh, Thượng Đế bên trong mình. Bởi vì nếu mất liên lạc với Thượng Đế, cho dù có bao nhiêu tài sản trên thế giới này, chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn hạnh phúc.
Lời Thánh Khải
2020-04-27   455 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-04-27

Thánh Nhạc: Những Nhạc Phẩm Tâm Linh Của Mông Cổ

00:24:58
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Thánh Nhạc: Những Nhạc Phẩm Tâm Linh Của Mông Cổ

Khi tâm lắng nghe Nhịp âm Kỳ diệu tỏa rạng. Âm lưu thức tỉnh nhịp nhàng cuốn lôi. Khiến tâm người khai mở, hẳn đây là ơn lành, từ Bạch Nữ Thần? Aai ,aa, aa. Aa ,aa, aa, zee.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-04-22   463 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-04-22

Những Người Bản Địa Ở El Salvador - Châu Báu Của Quốc Gia

00:14:32
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Những Người Bản Địa Ở El Salvador - Châu Báu Của Quốc Gia

Một trong những khía cạnh hấp dẫn của nền văn hóa Lenca được duy trì cho đến ngày nay là Guancasco, đó là một quy trình hòa bình thời tiền Colombia. Trong hơn 500 năm, người Lenca đã tiến hành hoạt động giao hảo với người Guancascos hằng năm hoặc hai năm một lần với những cộng đồng có nguy cơ đối đầu hoặc từng là đối thủ.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-04-15   200 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-04-15

WEMA HOME – Mang Tình Thương Và Hy Vọng Đến Benin, Phần 1/3

00:13:38
Người Tốt, Việc Hay

WEMA HOME – Mang Tình Thương Và Hy Vọng Đến Benin, Phần 1/3

Vâng, chúng tôi khuyến khích mọi người tự lực cánh sinh. Điều này có nghĩa là chúng tôi khởi xướng dự án với các nhóm mà chúng tôi đang làm việc cùng, và rồi họ tiếp quản và tự mình tiếp tục dự án. Nói cách khác, chúng tôi không làm việc quá lâu với các dự án; chúng tôi chỉ khởi động chúng.
Người Tốt, Việc Hay
2020-04-06   267 Lượt Xem
Người Tốt, Việc Hay
2020-04-06

Giai Điệu Dân Gian Bulgary: Bản Hòa Âm của Linh Hồn, Phần 2/2

00:15:57
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Giai Điệu Dân Gian Bulgary: Bản Hòa Âm của Linh Hồn, Phần 2/2

Delyo người đấu tranh cho tự do xuất hiện, là người anh hùng chân chính…
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-04-01   658 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-04-01

Giai Điệu Dân Gian Bulgary: Bản Hòa Âm của Linh Hồn, Phần 1/2

00:17:33
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Giai Điệu Dân Gian Bulgary: Bản Hòa Âm của Linh Hồn, Phần 1/2

Todora đang ngủ say, Thiếu nữ Todoro, Todoro, Todora đang ngủ say, Thiếu nữ Todoro, Todoro, Dưới gốc cây, dưới gốc cây ô-liu. Thiếu nữ Todoro, Todoro
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-03-25   305 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-03-25

Bộ Tộc Waorani –Những Người Tiên Phong Bảo Vệ Rừng Amazon

00:16:26
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Bộ Tộc Waorani –Những Người Tiên Phong Bảo Vệ Rừng Amazon

Người ta nói xã hội người Waorani khá bình đẳng, nam, nữ khá bình quyền với nhau, nhiều phụ nữ Waorani đang mạnh mẽ lãnh đạo người dân mình hướng tới tương lai và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-03-18   204 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-03-18

Truyền Thống Kính Trọng Người Cao Tuổi, Phần 2/2

00:13:49
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Truyền Thống Kính Trọng Người Cao Tuổi, Phần 2/2

“Đoàn kết là điều tuyệt vời; những người đoàn kết sẽ có mọi thứ, còn những người không đoàn kết sẽ không có gì”. “Không ai mãn túc cả. Hạnh phúc là biết giúp đỡ người khác”. “Nếu loài kiến đoàn kết, chúng có thể vượt sông”.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-03-11   263 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-03-11

Nhạc Cụ Truyền Thống: Trống Taiko – Nhịp Đập Phù Tang

00:19:27
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Nhạc Cụ Truyền Thống: Trống Taiko – Nhịp Đập Phù Tang

In Japanese “Taiko” means the “great drum.” For generations, the method of taiko playing has been taught and passed on by grand masters. In varying shapes and sizes, taiko drums have long been a part of Japanese cultural, religious, and musical traditions. The art of taiko drumming is known for its tightly choreographed movements similar to martial arts. The instrument’s fluid, powerful, and rhyth
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-02-26   440 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-02-26

Người Kalinago Đầy Tự Hào Ở Dominica

00:16:55
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Người Kalinago Đầy Tự Hào Ở Dominica

Xuồng trở thành nền tảng của văn hóa Kalinago từ khi tổ tiên của họ rời khỏi Đồng bằng Sông Orinoco ở Nam Mỹ 800 năm về trước.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-02-19   1025 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-02-19

Thánh Nhạc: Những Nhạc Phẩm Ethiopia Thăng Hoa

00:18:22
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Thánh Nhạc: Những Nhạc Phẩm Ethiopia Thăng Hoa

Đức Thánh Linh. Con luôn thích được ở bên Ngài, và quên đi tất cả mọi thứ. Chẳng điều chi có thể so cùng Ngài.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-02-12   495 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-02-12

Nhạc Cụ Truyền Thống: Đàn Bandura Của Ukraina

00:20:00
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Nhạc Cụ Truyền Thống: Đàn Bandura Của Ukraina

The Bandura was believed to be a companion of humanity, producing heavenly reverberations to comfort our souls in this material world. This exceptional instrument originates from the spiritual culture of the ancient Sumero-Akkadian civilization. The Akkadians played early versions of the Bandura in their religious events as well as in festivities and for entertainment. Later, the charming instrume
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-02-04   530 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-02-04

Kiến Trúc Vượt Thời Gian Của Kiến Trúc Sư Frank Lloyd Wright

00:15:38
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Kiến Trúc Vượt Thời Gian Của Kiến Trúc Sư Frank Lloyd Wright

Một ngôi nhà đẹp không làm hỏng cảnh quan, mà còn khiến cho cảnh quan đẹp hơn trước khi ngôi nhà được xây dựng.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-01-29   410 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-01-29

Chào Đón Năm Canh Tý

00:13:45
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta

Chào Đón Năm Canh Tý

Vào ngày đầu Năm Mới, trẻ em sẽ thực hiện lễ sebae, một nghi thức vái lạy rất sâu, trước những người lớn tuổi, đó là cha mẹ, cô dì chú bác, ông bà và kính chúc những người thân yêu Tết Nguyên Đán vui vẻ, hạnh phúc.
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2020-01-25   890 Lượt Xem
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2020-01-25

Thánh Nhạc: Giai Điệu Bangladesh Hân Hoan

00:17:17
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Thánh Nhạc: Giai Điệu Bangladesh Hân Hoan

Vô Ưu là một loài hoa. Tên này là Đức Phật. Trong hương thơm ngọt ngào của loại hoa này, ngày nay thế giới đắm say.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-01-22   434 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-01-22

Phong Tục Nhà Mở Ở Malaysia

00:18:24
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Phong Tục Nhà Mở Ở Malaysia

Fully embracing their multi-culture identity, Malaysians have a unique custom called, “open house,” which means during important cultural and religious festivals, they would open their houses to welcome not only friends and families, but also strangers. Through feasting and chatting together, cultural barriers are broken and new friendships are formed. Though 60% of the population are Muslims, nat
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-01-17   333 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-01-17

Zaouli: Vũ Điệu Mặt Nạ Quyến Rũ Của Bờ Biển Ngà

00:14:52
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Zaouli: Vũ Điệu Mặt Nạ Quyến Rũ Của Bờ Biển Ngà

Điệu nhảy vốn có nhịp điệu rất nhanh và sống động. Chân của người vũ công có thể di chuyển nhanh như tia chớp, trình diễn những bước nhảy thoăn thoắt và nhịp nhàng. Điệu múa đồng điệu với những bài hát được trình bày, với phần biên đạo biến tấu theo âm nhạc.
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-01-08   425 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2020-01-08
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android