Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ Đến
Câu Chuyện Thánh Nhân

Học hỏi từ cuộc đời phi thường và giáo lý đại đồng của các vị Minh Sư khai ngộ và sự cống hiến vô ngã của các Ngài hầu thăng hoa mọi linh hồn và cả nhân loại.

Vị Minh Sư Khai Ngộ Đáng Kính Patanjali (Trường Chay) Và Kinh Yoga

00:16:43

Vị Minh Sư Khai Ngộ Đáng Kính Patanjali (Trường Chay) Và Kinh Yoga

“Yoga đưa quý vị đến thời điểm hiện tại, nơi duy nhất đời sống hiện hữu.” - Patanjali (người trường chay)
Câu Chuyện Thánh Nhân
2020-03-29   262 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2020-03-29

Ngài Marpa Lotsawa (Trường Chay): Vị Minh Sư Nổi Tiếng Của Phật Giáo Tây Tạng, Phần 4/4

00:14:04

Ngài Marpa Lotsawa (Trường Chay): Vị Minh Sư Nổi Tiếng Của Phật Giáo Tây Tạng, Phần 4/4

Đây là tấm lòng của chúng tôi kính dâng lên Ngài Marpa vĩ đại. Tựa như một lời cầu nguyện. Ngài là Rimpo Chimpo, nghĩa là Ngài rất dũng cảm và không sợ hãi.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2020-02-02   287 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2020-02-02

Ngài Marpa Lotsawa (Trường Chay): Vị Minh Sư Nổi Tiếng Của Phật Giáo Tây Tạng, Phần 3/4

00:15:00

Ngài Marpa Lotsawa (Trường Chay): Vị Minh Sư Nổi Tiếng Của Phật Giáo Tây Tạng, Phần 3/4

Ngay khi Milarepa nghe thấy tên “Marpa”, Ngài lập tức cảm nhận sự hào hứng và vui sướng chạy xuyên qua cơ thể mình.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2020-01-26   1075 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2020-01-26

Ngài Marpa Lotsawa (Trường Chay): Vị Minh Sư Nổi Tiếng Của Phật Giáo Tây Tạng, Phần 2/4

00:15:24

Ngài Marpa Lotsawa (Trường Chay): Vị Minh Sư Nổi Tiếng Của Phật Giáo Tây Tạng, Phần 2/4

Có nhiều phép lạ như thế này. Vào thời điểm đó, Ngài từng băng qua Ấn Độ đến Nepal. Một lần, trong khi trở về từ Nepal, Ngài phải qua sông Koshi. Tương truyền rằng Ngài đã qua sông chỉ trong một bước nhảy.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2020-01-19   279 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2020-01-19

Đại Sư Tông Khách Ba: Đại Sư Tông Khách Ba: Hồi Sinh Phật Giáo Tây Tạng, Phần 1/4

00:14:28

Đại Sư Tông Khách Ba: Đại Sư Tông Khách Ba: Hồi Sinh Phật Giáo Tây Tạng, Phần 1/4

Để tìm Đạo Pháp, Marpa Lotsawa kiên định đã du hành qua hơn 700 dặm để đến chỗ Minh Sư Naropa, Ngài đã gặp vô vàn khó khăn và nguy hiểm trên đường đi.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2020-01-12   323 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2020-01-12

Minh Sư Nguyễn Thành Nam: Vị Sáng Lập Đạo Dừa, Phần 2/2

00:12:21

Minh Sư Nguyễn Thành Nam: Vị Sáng Lập Đạo Dừa, Phần 2/2

Ngài Đạo Dừa nghiêm khắc căn dặn đệ tử chăm chỉ cầu nguyện để đạt được lợi ích tâm linh cho bản thân và tạo từ trường phúc lành.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-12-23   289 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-12-23

Minh Sư Nguyễn Thành Nam: Vị Sáng Lập Đạo Dừa, Phần 1/2

00:13:11

Minh Sư Nguyễn Thành Nam: Vị Sáng Lập Đạo Dừa, Phần 1/2

Hàng đêm, Ngài Nguyễn Thành Nam ngồi thiền trên đài cao ấy và chỉ uống nước dừa, ăn trái cây. Dần dà, người ham học đạo gần xa nghe tiếng, đến viếng ngày càng đông.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-12-20   312 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-12-20

Tổ Sư Huệ Khả (Thuần Chay) Người Bảo Hộ Mạch Pháp Thiền Tông, Phần 3/3

00:14:18

Tổ Sư Huệ Khả (Thuần Chay) Người Bảo Hộ Mạch Pháp Thiền Tông, Phần 3/3

Qua vô vàn hiểm nguy và đau khổ, Tổ Sư Huệ Khả Vĩ Đại đã vô vị kỷ bảo vệ mật pháp thiêng liêng để giải thoát mọi chúng sinh.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-11-17   429 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-11-17

Tổ Sư Huệ Khả (Thuần Chay) Người Bảo Hộ Mạch Pháp Thiền Tông, Phần 2/3

00:14:21

Tổ Sư Huệ Khả (Thuần Chay) Người Bảo Hộ Mạch Pháp Thiền Tông, Phần 2/3

Seeing that Shenguang was determined to seek the Truth, Bodhidharma accepted Him as a disciple and changed His name to Huike. Huike studied for six years under Bodhidharma. On the day Bodhidharma prepared to pass on the mantle to His successor, He had His four main disciples report their understandings of the practice. After Dazu Huike answered the Patriarch’s question with silence, Bodhidharma earnestly told Him, “In the past, Shakyamuni Buddha passed down the Supreme Method to Mahākāśyapa. It has then gone through many generations before it was passed down to me. Now, I pass it to you.” Having received the mantle, Dazu Huike became the second Patriarch of Chinese Zen. As per the Venerated Patriarch Bodhidharma’s instructions, Dazu Huike practiced for 40 years in Seclusion before He risked His safety and went out. He first gave discourses at Shaolin Temple. In 582 A.D., Dazu Huike passed down the mantle, robe, bowl, and sutras to Jianzhi Sengcan in Sikong Mountain.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-11-10   1952 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-11-10

Tổ Sư Huệ Khả (Thuần Chay) Người Bảo Hộ Mạch Pháp Thiền Tông, Phần 1/3

00:15:13

Tổ Sư Huệ Khả (Thuần Chay) Người Bảo Hộ Mạch Pháp Thiền Tông, Phần 1/3

The Venerated Dazu Huike, the Second Chinese Patriarch of Buddhism, was born in the city of Hulao. He became a monk at the age of 30, received the name Shenguang, meaning “God’s Light.” Let’s continue our story about Master Huike and His encounter with Bodhidharma. While Dazu Huike was teaching under name of Shenguang, He noticed that Bodhidharma sometimes nodded His head, and sometimes shook His head. Shenguang asked, “Have I said anything wrong?” “Although it is well said, what use is it?” It was December of 528 AD, and there was heavy snowfall on Mount Song. Seeking the Dharma, Shenguang trekked through the wind and snow with no regard to the freezing weather. Shenguang dared not disturb His meditation and stood amidst the heavy snow for the whole night. …Shenguang immediately used His knife to cut off His left arm, to show His determination to seek the Truth. Patriarch Bodhidharma was touched by Shenguang’s determination and accepted Him as a disciple.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-11-01   581 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-11-01

Thánh Phanxicô Thành Assisi (Trường Chay): Tạo Dựng Con Đường Tình Thương, Phần 4/4

00:15:04

Thánh Phanxicô Thành Assisi (Trường Chay): Tạo Dựng Con Đường Tình Thương, Phần 4/4

We had the honor of visiting the Sanctuary of the Stripping and learning more about Saint Francis from Brother Carlos, the vice parish priest of Santa Maria Maggiore. So, we want our shrine, with the grace of God and the help of Saint Francis, to become a door, to help us move on in a new way. Because we also need today’s stripped, freed people, as long as you can clothe yourself with Christ. It is a stripping. Undress yourself. It is an opportunity to bring the poor into the heart, the last ones, the sick, the wife, the daughters, the husband, and sometimes, you will find God.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-10-20   306 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-10-20

Thánh Phanxicô Thành Assisi: Tạo Dựng Con Đường Tình Thương, Phần 3/4

00:15:26

Thánh Phanxicô Thành Assisi: Tạo Dựng Con Đường Tình Thương, Phần 3/4

From His stripping on, Francis will not put a penny in His pocket and will ask the friars to do the same. And so in this place, it remains clear that it is not true that what makes the world turn is money, but it is love. It must be so. We have not been created for the good of this world, but the good of this world is at the service of the human being, especially those who need it most. And so, Francis will help us to rediscover the joy of being children of God and brothers of all. Peace and love.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-10-13   287 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-10-13

Thánh Phanxicô Thành Assisi (Trường Chay): Tạo Dựng Con Đường Tình Thương, Phần 2/4

00:16:06

Thánh Phanxicô Thành Assisi (Trường Chay): Tạo Dựng Con Đường Tình Thương, Phần 2/4

“Praised be You, my Lord, for those who give pardon for Your love, and who sustain Your infirmities and tribulations, as in so doing, blessed are those who endure in peace, who by You, Most High, will be crowned.” It is true; He called the animals His brothers, perhaps the first person in history who called the animals brothers. And this is a very strong thing that makes you understand the soul of Francis. There was a connection with the Creator of everything, the Father of everything, who wants all His creatures to live together.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-10-06   297 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-10-06

Thánh Phanxicô Thành Assisi (Trường Chay): Tạo Dựng Con Đường Tình Thương, Phần 1/4

00:15:07

Thánh Phanxicô Thành Assisi (Trường Chay): Tạo Dựng Con Đường Tình Thương, Phần 1/4

The venerated Saint Francis of Assisi is greatly admired for His love of peace and for all of God’s creations, a true champion of the Earth. His dedication and faith towards God was expressed through His reverence for all living creatures as brothers and sisters. As the Patron Saint of animals and ecology, He delivered sermons to animals and showed compassion for the unwell and underprivileged. The life of Saint Francis is celebrated on October 4th each year. On this special day, Catholic and Anglican churches traditionally hold a ceremony to bless the animals.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-09-29   591 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-09-29

Swami Vivekananda – Phụng Sự Nhân Loại Là Phụng Sự Thượng Đế, Phần 2/2

00:14:26

Swami Vivekananda – Phụng Sự Nhân Loại Là Phụng Sự Thượng Đế, Phần 2/2

During His meditation, Swami Vivekananda concluded that only with the renewal and restoration of the people’s highest spiritual consciousness could India rise again. He reminded them: “Religion is not in books, nor in theories, nor in dogmas, nor in talking, not even in reasoning. It is being and becoming.” “You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul.”
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-08-18   1423 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-08-18

Swami Vivekananda – Phụng Sự Nhân Loại Là Phụng Sự Thượng Đế, Phần 1/2

00:13:40

Swami Vivekananda – Phụng Sự Nhân Loại Là Phụng Sự Thượng Đế, Phần 1/2

Swami Vivekananda was a 19th-century Indian Hindu monk and venerated spiritual leader. A principal disciple of Venerable Ramakrishna Paramahansa, founder of the Ramakrishna Order, Swami Vivekananda played a key role in the introduction of the Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world. He preached the importance of Self-realization and contemplating on God within.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-08-11   2219 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-08-11

Chân Sư Kabir - Vị Thánh Nhân Dệt Vải: Phỏng Vấn Bác Sĩ Jagessar Das, Phần 3/3

00:17:33

Chân Sư Kabir - Vị Thánh Nhân Dệt Vải: Phỏng Vấn Bác Sĩ Jagessar Das, Phần 3/3

In Satguru Kabir's world, all life is the interplay of two spiritual principles: the individual soul (Jivatma) and the Supreme Godhead (Paramatma). “I care not if you call me Moral or immoral, Nor do I care if I am Honorable or dishonorable. I am steadfast in my faith upon one, the Father, yours and mine.” We are honored to continue our interview with Dr.Jagessar Das, founder of the Guru Kabir Association of Canada, as he shares more about the spiritual life and work of the venerated Satguru Kabir.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-07-05   3828 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-07-05

Chân Sư Kabir - Vị Thánh Nhân Dệt Vải: Phỏng Vấn Bác Sĩ Jagessar Das, Phần 2/3

00:18:31

Chân Sư Kabir - Vị Thánh Nhân Dệt Vải: Phỏng Vấn Bác Sĩ Jagessar Das, Phần 2/3

Satguru Kabir is considered one of India’s most popular Saints and greatest poets. Clever, wise, and with a keen sense of humor, He helped narrow the distance between the Hindus and Muslims. Kabir spoke out against the pretensions and delusions of empty orthodoxies. Kabir said: “You do not know the One that you are, and you’re trying to know everything else. What benefit is that to you? That One is you, God dwelling in you.” His teachings mainly embodied in inspirational songs and poems. Some of His verses are included in the Adi Granth, the sacred scripture of Sikhism.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-06-30   3291 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-06-30

Chân Sư Kabir - Vị Thánh Nhân Dệt Vải: Phỏng Vấn Bác Sĩ Jagessar Das, Phần 1/3

00:19:16

Chân Sư Kabir - Vị Thánh Nhân Dệt Vải: Phỏng Vấn Bác Sĩ Jagessar Das, Phần 1/3

Satguru Kabir is considered one of India’s most popular Saints and greatest poets. Clever, wise, and with a keen sense of humor. At a young age, He was drawn to the great Bhakti Saint Ramananda of North India, who preached perfect love for God and the universal brotherhood of humankind. Our special guest Dr.Jagessar Das, he is also the founder of the Guru Kabir Association of Canada. Dr.Jagessar Das shared his knowledge on Satguru Kabir, beginning with a recitation of an insightful poem by the great weaver Saint.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-06-23   4525 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-06-23

Đại Sư Không Hải: Người Sáng Lập Phật Giáo Chân Ngôn Mật Tông

00:15:58

Đại Sư Không Hải: Người Sáng Lập Phật Giáo Chân Ngôn Mật Tông

During his intense spiritual quest, he had a vision: a being appeared to him in the form of a man and told him that what he sought could be found in the Mahavairocana text. In order to gain a fuller understanding of this tantric Buddhist text, Kūkai decided to visit China. In 804, at 31, Kūkai undertook a dangerous voyage, crossing the Sea of Japan to study with the great masters in China and bring the teachings back home. His destination was Chang’an, the capital of the Tang dynasty and the center of Buddhist learning of Asia.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-06-02   4497 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-06-02
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề