Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã từ ái thiết kế một loạt giải thưởng hầu công nhận một số tấm gương mẫu mực, rộng lượng, ân cần và quả cảm nhất trong những người xung quanh chúng ta, đã nỗ lực hơn cả sự mong đợi để giúp đỡ tha nhân vô điều kiện. Các giải thưởng này bao gồm:*Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới *Gương Từ Bi Sáng Người Thế Giới *Gương Anh Hùng và Anh Thư Sáng Ngời Thế Giới *Gương Chân Thật Sáng Ngời Thế Giới *Gương Lãnh Đạo Bảo Vệ Môi Trường Sáng Ngời Thế Giới *Gương Thông Minh Sáng Ngời Thế Giới *Gương Phát Minh Sáng Ngời Thế Giới… và còn nhiều giải thưởng khác!

Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Sadie Và Bella Tận Tụy

00:14:41

Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Sadie Và Bella Tận Tụy

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư "Hân hoan trao tặng Sadie và Bella Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới, cùng 4.000 Mỹ kim để mua thức ăn thuần chay, với những cái ôm thật chặt và thật nhiều tình thương từ tim tôi. Chúc hai cưng và gia đình được gia ân với sức khỏe và hạnh phúc trong sự chở che của Thượng Đế”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-02-24   41 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-02-24

Thay Đổi Cuộc Đời Với Trái Tim Từ Bi: Những Cá Nhân Tổ Chức Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 2/2

00:17:33

Thay Đổi Cuộc Đời Với Trái Tim Từ Bi: Những Cá Nhân Tổ Chức Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 2/2

Chỉ riêng trong tháng 11 năm 2020, Sư Phụ đã trao 26 Giải Gương Sáng Ngời Thế giới với tổng số tiền đóng góp là 291.000 Mỹ kim. Nhờ sự quan tâm và hỗ trợ từ bi của Ngài, những người nhận giải này đã được khích lệ để tiếp tục con đường đầy yêu thương của họ, giúp đỡ mọi người và các bạn thú đang cần trợ giúp xung quanh họ, dù có bất kỳ khó khăn nào.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-02-17   213 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-02-17

Thay Đổi Cuộc Đời Với Trái Tim Từ Bi: Những Cá Nhân Tổ Chức Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 1/2

00:17:52

Thay Đổi Cuộc Đời Với Trái Tim Từ Bi: Những Cá Nhân Tổ Chức Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 1/2

Chỉ riêng trong tháng 11 năm 2020, Sư Phụ đã trao 26 Giải Gương Sáng Ngời Thế giới với tổng số tiền đóng góp là 291.000 Mỹ kim. Nhờ lòng quan tâm và hỗ trợ từ bi của Ngài, những cá nhân nhận giải này đã được khích lệ tiếp tục con đường đầy yêu thương của họ, để giúp đỡ mọi người và các bạn thú đang gặp hoạn nạn xung quanh, không quản ngại khó khăn.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-02-10   387 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-02-10

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Phương Pháp Giáo Dục Yêu Thương Của Thầy Tom Justyniarski

00:18:28

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Phương Pháp Giáo Dục Yêu Thương Của Thầy Tom Justyniarski

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho thầy Tom Justyniarski, cộng với khoản ủng hộ tượng trưng 10.000 Mỹ kim với tất cả tình thương, và những lời chúc tốt đẹp nhất cho thành công hơn nữa trong việc mang tình thương đến với nhiều vùng trên thế giới”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-02-03   253 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-02-03

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tami Moore Đến Từ Tổ Chức Moore Cứu Giúp Vì Tình Thương

00:13:37

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tami Moore Đến Từ Tổ Chức Moore Cứu Giúp Vì Tình Thương

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Hân hoan trao tặng Tami Moore Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới và 10.000 Mỹ kim hầu khiêm tốn hỗ trợ cho công việc chu đáo của quý vị, với lòng tri ân và thật nhiều tình thương gửi đến quý vị, con gái của quý vị và tất cả các tình nguyện viên, trong sự nhân từ của Đấng Thiêng Liêng”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-01-27   296 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-01-27

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tổ chức PEEPS Giải Cứu Ngựa Tí Hon

00:15:50

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tổ chức PEEPS Giải Cứu Ngựa Tí Hon

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Trân trọng trao tặng Tổ chức Peeps Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cộng với 20.000 Mỹ kim với rất nhiều tình thương, những cái ôm và lòng biết ơn. Chúc tất cả những người tham gia, có cuộc sống trường thọ và hạnh phúc với Phước lành của Thượng Đế. Mong những chúng sinh mà quý vị giải cứu được hưởng sự chăm sóc, tình thương và phẩm giá trong suốt quãng đời còn l
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-01-20   343 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-01-20

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Sir Darius Brown (Thuần Chay)

00:13:47

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Sir Darius Brown (Thuần Chay)

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu đã yêu thương trao tặng Sir Darius Brown Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới “cộng với 10.000 Mỹ kim để đóng góp cho nỗ lực ân cần này, với tình thương và lòng biết ơn”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-01-13   295 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-01-13

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tổ Chức Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Sheldrick

00:15:09

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tổ Chức Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Sheldrick

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng Tổ chức Bảo Tồn Động vật Hoang dã Sheldrick Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cộng với 10.000 Mỹ kim tượng trưng cho lòng biết ơn và sự ủng hộ cho sự nghiệp cao cả này. Trong lòng nhân ái của Thượng Đế, Nguyện cầu Thiên Đàng ban cho tất cả những ai tham gia và những bạn thú được giải cứu tình thương, sự bảo vệ và sức khỏe”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-01-06   357 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-01-06

Giải Gương Phát Minh Sáng Ngời Thế Giới: Solubag, Giải Pháp Thay Thế Nhựa Cứu Địa Cầu

00:15:06

Giải Gương Phát Minh Sáng Ngời Thế Giới: Solubag, Giải Pháp Thay Thế Nhựa Cứu Địa Cầu

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu "Hân hoan trao tặng Giải Gương Phát Minh Sáng Ngời Thế Giới cho Solubag, “cộng với 10.000 Mỹ kim cho dự án bảo vệ môi trường này. Xin Thiên Đàng gia ân cho quý vị”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-12-30   311 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-12-30

Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Bowza, Chú Chó Cứu Mạng

00:14:50

Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Bowza, Chú Chó Cứu Mạng

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu "Tri ân trao tặng Bowza Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới cùng 2.000 Mỹ kim cho thức ăn nhẹ thuần chay, với trọn tình thương, một cái ôm thật chặt, cùng đập tay và niềm tri ân trong lòng nhân từ của Thiên Đàng Chúc cưng và người thân của cưng luôn ở trong ân điển chở che của Thượng Đế”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-12-23   236 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-12-23

Giải Gương Lãnh Đạo Vì Hòa Bình Sáng Ngời Thế Giới: Libya – Chào Đón Một Kỷ Nguyên Mới Của Sự Hòa Hợp

00:13:13

Giải Gương Lãnh Đạo Vì Hòa Bình Sáng Ngời Thế Giới: Libya – Chào Đón Một Kỷ Nguyên Mới Của Sự Hòa Hợp

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Trân trọng trao tặng Giải Gương Lãnh Đạo Vì Hòa Bình Sáng Ngời Thế Giới đến Chính phủ Hiệp định Quốc gia ở Libya và Lực lượng Vũ trang Ả Rập Libya, vì thỏa thuận quả cảm và cao thượng của quý vị nhằm tăng cường sự ổn định và tiến bộ trong quốc gia khát vọng hòa bình của quý vị, với lòng tôn kính, sự khen ngợi cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Cầu mong quý vị được ban
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-12-16   215 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-12-16

Giải Gương Lãnh Đạo Vì Hòa Bình Sáng Ngời Thế Giới: Bahrain, Israel, Kosovo, Serbia, Sudan, Và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất – Thúc Đẩy Thiện Chí Giữa Các Quốc Gia”

00:22:01

Giải Gương Lãnh Đạo Vì Hòa Bình Sáng Ngời Thế Giới: Bahrain, Israel, Kosovo, Serbia, Sudan, Và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất – Thúc Đẩy Thiện Chí Giữa Các Quốc Gia”

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Hân hoan trao tặng Giải Gương Lãnh Đạo Vì Hòa Bình Sáng Ngời Thế Giới cho mỗi quốc gia sau đây đã ký kết thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ, ngài Donald Trump, từng được vinh danh với Giải Gương Lãnh Đạo Hòa Bình Sáng Ngời Thế Giới và Giải Gương Lãnh Đạo Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, làm trung gian: Bahrain, Sudan, và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất cùng vớ
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-12-09   458 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-12-09

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Kênh Veggie

00:18:13

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Kênh Veggie

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu yêu thương trao tặng Massimo Leopardi và Julia Ovchinnikova Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cùng 10.000 Mỹ kim hầu khiêm tốn hỗ trợ cho công việc cao thượng của họ, “với những lời chúc tốt đẹp nhất, lòng biết ơn, tình thương và những lời ca ngợi”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-12-02   709 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-12-02

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Anh Fawaz Kanaan Của Hội Cứu Mèo Vô Gia Cư Ở Dubai

00:14:29

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Anh Fawaz Kanaan Của Hội Cứu Mèo Vô Gia Cư Ở Dubai

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Tri ân trao tặng Fawaz Kanaan thuộc tổ chức Cứu Mèo hoang ở Dubai Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới. Nguyện cầu Allah ban cho anh và tất cả những ai có liên quan tất cả tình thương và sự phúc lành”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-11-25   1137 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-11-25

Giải Gương Từ Bi và Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Damien Mander (Thuần Chay) – Chiến Binh Bảo Vệ Động Vật Dũng Cảm

00:18:40

Giải Gương Từ Bi và Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Damien Mander (Thuần Chay) – Chiến Binh Bảo Vệ Động Vật Dũng Cảm

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng anh Damien Mander Giải Gương Từ Bi và Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới, cộng với khoản đóng góp hân hoan 50.000 Mỹ kim cho sứ mệnh cao cả này trong lòng thương xót của Thượng Đế. Cầu chúc anh, tất cả những ai tham gia và những bạn thú được anh chăm sóc mãi mãi được bảo vệ và ban phước bởi tất cả Thiên Địa. Với tất cả Tình thương và lòng biết ơn”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-11-18   291 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-11-18

Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Willow – Bạn Chó Hỗ Trợ Tận Tụy

00:13:50

Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Willow – Bạn Chó Hỗ Trợ Tận Tụy

Nên nhớ rằng các bạn thú có khả năng tuyệt vời làm sao, chó có thể xây dựng mối thâm tình gắn bó với chủ của mình. Điều đó đã giúp thay đổi cuộc đời con gái của tôi - sự gắn bó thân thiết với bạn chó này. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Với tất cả tấm lòng trao tặng Willow Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới cùng món quà yêu thương 2.000 Mỹ kim để mua thức ăn nhẹ thuần chay, trong ân điển của
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-11-11   506 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-11-11

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tổ Chức Chó Hỗ Trợ Người Khuyết Tật

00:11:47

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tổ Chức Chó Hỗ Trợ Người Khuyết Tật

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Hân hoan trao tặng Dog A.I.D. UK Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, và khiêm tốn đóng góp 15.000 Mỹ kim cho nhóm từ thiện cao quý này, với lòng biết ơn trong lòng thương xót của Thượng Đế. Cầu mong quý vị và người thân luôn khỏe mạnh, đầy phước lành và tiếp tục an ủi loài người và chó theo cách yêu thương của quý vị”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-11-04   314 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-11-04

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Cô Mee Fah Chan, Nuôi Dưỡng Tình Thương

00:15:32

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Cô Mee Fah Chan, Nuôi Dưỡng Tình Thương

Thưa cô Chan, cô đã nhận nuôi hơn 1.300 bạn chó, 50 bạn mèo 50 bạn rùa và một chú khỉ một tay. Và một chú lợn. Điều gì đã thực sự truyền cảm hứng cho cô nhận nuôi tất cả những bạn thú này? Về cơ bản, đó là lòng trắc ẩn. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư “Nhiệt thành trao tặng cô Chan Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cùng 15.000 Mỹ kim, với tất cả tình thương và lòng tri ân cho công việc cao quý và
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-11-01   305 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-11-01

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: StreetVet và Street Paws

00:14:10

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: StreetVet và Street Paws

Nếu bạn thực sự tham gia và nói: "Bạn có muốn StreetVet đến thăm không?" Đó là điều mà hiện giờ chúng tôi có thể xem xét để cung cấp. Và chúng tôi quan tâm đến nhu cầu chăm sóc y tế của các bạn thú cưng của người vô gia cư. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư “Tri ân trao tặng StreetVet và Street Paws Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cùng với 15.000 Mỹ kim cho mỗi tổ chức để hỗ trợ thêm cho nỗ lực cao
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-10-21   347 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-10-21

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Giải Cứu Động Vật Khỏi Trợ Tử, Phần 2/2

00:16:55

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Giải Cứu Động Vật Khỏi Trợ Tử, Phần 2/2

Tương lai rất tươi sáng cho SAFE và các bạn thú mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi thực sự cảm thấy như chúng tôi đang tiếp cận với cộng đồng và giúp mọi người hiểu rằng nhốt bạn bè tốt nhất của chúng ta trong lồng không còn là cách lý tưởng để chăm sóc cho họ nữa. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tri ân trao tặng Giải “Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế giới cho SAFE cùng với khoản đóng góp khiêm tốn
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-10-14   248 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2020-10-14
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề
Use 0.041s