Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy những câu chuyện tâm linh của các vị Minh Sư nổi tiếng, những pháp tu hành hiếm quý, được tiết lộ từ kinh điển lâu đời và những câu châm ngôn của các nhà hiền triết được truyền qua nhiều thế hệ.Ánh sáng trí tuệ của các Ngài xuyên qua thời gian và không gian theo những cách đa dạng đồng thời nuôi dưỡng những hạt giống tâm linh khao khát nảy mầm, hướng dẫn các linh hồn vượt qua những trở ngại của vô minh và nghiệp quả, cho phép họ phát triển và chào đón thế giới mới tươi sáng hơn.

Khám Phá Kênh Truyền Hình

Một Thể Nghiệm Trong Tâm Thức Vũ Trụ: Trích Tuyển Từ Tự Truyện Của Một Đạo Sĩ Của Paramahansa Yogananda, Phần 1/2

00:22:15
Lời Thánh Khải

Một Thể Nghiệm Trong Tâm Thức Vũ Trụ: Trích Tuyển Từ Tự Truyện Của Một Đạo Sĩ Của Paramahansa Yogananda, Phần 1/2

“Một niềm phúc lạc như đại dương vỗ sóng lên đôi bờ bình thản bất tận của linh hồn tôi. Thì ra Thánh Linh Thượng Đế là Niềm Hỷ lạc vô biên; thân thể Ngài là vô số mô ánh sáng. Toàn bộ càn khôn, tỏa sáng dịu dàng như một phố thị nhìn từ xa vào ban đêm, le lói bên trong bản thể vô biên của tôi”.
Lời Thánh Khải
2019-12-02   635 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-02

Truyện Phương Đông Huyền Bí: Tuyển Tập Truyện Huyền Bí Và Đạo Đức Trích Từ Giáo Lý Của Các Bậc Thánh Nhân

00:16:58
Tủ Sách Khai Tâm

Truyện Phương Đông Huyền Bí: Tuyển Tập Truyện Huyền Bí Và Đạo Đức Trích Từ Giáo Lý Của Các Bậc Thánh Nhân

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
Tủ Sách Khai Tâm
2019-07-27   2456 Lượt Xem
Tủ Sách Khai Tâm
2019-07-27

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 70 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

00:24:54
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 70 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

Họ nói rằng vào thời đó, khi dân tộc chúng tôi còn đau khổ triền miên; có hai chàng trai trẻ đi tìm thức ăn. Dĩ nhiên, những gì họ thật sự cần, có lẽ họ không biết, đó là họ cần thức ăn tâm linh. Họ thấy một phụ nữ tiến về phía họ. Vị đó mặc bạch y, rồi một trong số họ nhận ra rằng Vị đó không phải người phàm, chúng tôi gọi là thánh nữ. Chỉ với sự hiện diện của Thánh nữ thôi cũng thay đổi con người. Chỉ với sự hiện diện Thánh nữ, chỉ với tình thương của Thánh nữ.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-29   583 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-29

Lòng Thành Tâm Và Tha Thiết Tu Hành Của Người Iran, Phần 1/4 Ngày 12 tháng 5, 2019

00:33:42
Giữa Thầy và Trò

Lòng Thành Tâm Và Tha Thiết Tu Hành Của Người Iran, Phần 1/4 Ngày 12 tháng 5, 2019

Tôi chỉ cảm thấy như, người Iran là những người thành tâm nhất. Họ không bao giờ có ngay cả một mảy may hoặc một li hoài nghi trong tâm họ, một khi đã theo một vị Minh Sư. Họ thật thành tâm, thật thuần khiết. Tôi cảm thấy như vậy đó.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-29   849 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-29

Lòng Từ Bi Thiêng Liêng – Trích Từ Sáng Thế Ký Của Kabbalistic Zohar, Phần 2/2

00:16:01
Lời Thánh Khải

Lòng Từ Bi Thiêng Liêng – Trích Từ Sáng Thế Ký Của Kabbalistic Zohar, Phần 2/2

“Bên trong chín cung điện ẩn giấu tất cả những kỳ bí và sự thực vĩ đại về tâm linh mà đối với nhân loại thời hiện tại phải vẫn là đối tượng của đức tin thay vì của lý luận và nhận thức trí óc. Chỉ bằng linh hồn khai ngộ mà những sự thực vĩ đại này được nhận biết khi nhân loại dần thăng hoa trên hành trình đến Đấng vĩ đại và siêu việt được gọi là Đấng Vĩnh Hằng, Đấng Bất Diệt”.
Lời Thánh Khải
2019-12-28   156 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-28

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 8/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

00:39:25
Giữa Thầy và Trò

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 8/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

Con người, những chúng sinh nào có trí huệ phải biết bỏ bớt lòng tham dục, si mê danh vọng, quyền hành, và phải mong cầu khai ngộ.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-28   437 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-28

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 7/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

00:31:51
Giữa Thầy và Trò

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 7/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

Vì thế chúng ta không nên nói dối, tại vì nói dối là đi ngược lại với sự thật. Mà chúng ta đang mưu cầu Chân Lý, muốn biết Chân Lý, thì lúc nào cũng phải theo chân lý. Bằng không, những gì mình muốn sẽ không thành sự thật, tại vì mâu thuẫn. Đi đường này hoặc đi đường kia. Thành ra mình phải tôn trọng sự thật, để mọi người sẽ chân thật. Những gì mình muốn sẽ thành sự thật.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-27   467 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-27

Lòng Từ Bi Thiêng Liêng – Trích Từ Sáng Thế Ký Của Kabbalistic Zohar, Phần 1/2

00:16:00
Lời Thánh Khải

Lòng Từ Bi Thiêng Liêng – Trích Từ Sáng Thế Ký Của Kabbalistic Zohar, Phần 1/2

“Tất cả tạo vật trong vũ trụ đều xuất phát từ Ngài, là Đấng Tối Cao mà cả người lẫn thần đều không thể tiếp cận, cũng không từng thấy hoặc không thể biết lai lịch và nguồn gốc. Trong vô vọng, tâm trí con người cố gắng hướng về Đấng Thiên Ý toàn năng, mà tâm trí chỉ biết được một phần cực nhỏ, vi phân, nhỏ vô cùng. Tất cả nỗ lực đều vô vọng để hiểu và lĩnh hội Tư Tưởng Vô Thượng và vĩnh hằng, khi chúng ta trở nên hoang mang, choáng ngợp với cảm giác kính sợ khôn tả”.
Lời Thánh Khải
2019-12-27   149 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-27

Bình An Nội Tại Từ Đâu Đến? Phần 3/3 Ngày 11 tháng 11, 1989, Brazil

00:40:31
Lời Thánh Khải

Bình An Nội Tại Từ Đâu Đến? Phần 3/3 Ngày 11 tháng 11, 1989, Brazil

Khi Minh Sư truyền pháp môn gọi là Quán Âm, Ngài không nói lời nào, và không làm gì cả, và không bảo quý vị làm gì cả. Đó là vì lực lượng tĩnh lặng, pháp môn vô tự. Do đó, gọi là “pháp môn”, nhưng là một pháp môn rất vô hình, không ghi chép được – không dùng ngôn ngữ. Nếu quý vị tiếp cận với Ánh sáng (Thiên Đàng) hoặc Âm thanh (Thiên Đàng) của Thượng Đế bên trong, bằng bất cứ phương cách nào, thì quý vị ở trong Pháp Quán Âm, thì quý vị là người tu Pháp Quán Âm thành tựu.
Lời Thánh Khải
2019-12-26   271 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-26

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 6/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

00:34:56
Giữa Thầy và Trò

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 6/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

Rồi ngài thầm nghĩ. Quý vị biết là linh hồn có thể đi khắp nơi nhưng trí óc ở lại. Quý vị vẫn có thể là sự suy nghĩ của đầu óc trong khi quý vị thiền, linh hồn rong chơi khắp mọi nơi. Cái đó là khác.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-26   444 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-26

Trích Kinh Văn Của Mạnh Tử: Cáo Tử Thượng, Phần 2/2

00:14:26
Lời Thánh Khải

Trích Kinh Văn Của Mạnh Tử: Cáo Tử Thượng, Phần 2/2

Mạnh Tử nói: “Nhân, nghĩa, lễ, trí chẳng phải được truyền vào chúng ta từ bên ngoài. Chúng ta vốn đã có rồi, nhưng không thường nghĩ về chúng. Do đó người ta mới nói: ‘Hãy tìm thì sẽ gặp. Bỏ bê thì sẽ mất.’… Kinh Thi nói: ‘Trời sinh người, và cho mỗi vật phép tắc của nó. Người dân theo đạo thường và thích đức tốt’”.
Lời Thánh Khải
2019-12-25   211 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-25

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 5/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

00:36:14
Giữa Thầy và Trò

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 5/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

Hồi trước, tôi cũng ở đây, nhưng lực lượng lúc đó chưa có mở ra hết. Bây giờ, nó đã mở ra sâu hơn. Tôi không biết chắc là sẽ mở sâu thêm bao nhiêu nữa, nhưng nhiều lắm, sâu, sâu, sâu hơn bất cứ chỗ nào trước đây. Sâu hơn rừng núi nhiều lắm. Cùng chỗ, cùng chỗ đó. Tôi ngồi cũng chỗ đó nhưng lực lượng lớn vô cùng. Hàng tỷ tỷ ức ức ức ức ức lần cao hơn.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-25   456 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-25

Trích Kinh Văn Của Mạnh Tử: Cáo Tử Thượng, Phần 1/2

00:12:57
Lời Thánh Khải

Trích Kinh Văn Của Mạnh Tử: Cáo Tử Thượng, Phần 1/2

Mạnh Tử trả lời: “Thật vậy, nước sẽ không phân biệt chảy sang hướng đông hay hướng tây, nhưng liệu nó có phân biệt chảy lên hay chảy xuống? Bản tính của con người vốn hướng thiện cũng giống như tính của nước luôn luôn chảy xuống thấp vậy”.
Lời Thánh Khải
2019-12-24   229 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-24

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 4/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

00:35:57
Giữa Thầy và Trò

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 4/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

“Cư sĩ, ông nên đi! Cư sĩ, ông nên đi! Chớ lui bước. Chớ lo lắng. Cho dù kiếp này ông có được vàng bạc châu báu đầy chốn thiên hạ chăng nữa, cũng không bằng một bước đi về hướng Phật ở để yết kiến Ngài. Phước báu này còn hơn vậy nữa, không có gì sánh được”.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-24   496 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-24

Minh Sư Nguyễn Thành Nam: Vị Sáng Lập Đạo Dừa, Phần 2/2

00:12:25
Câu Chuyện Thánh Nhân

Minh Sư Nguyễn Thành Nam: Vị Sáng Lập Đạo Dừa, Phần 2/2

Ngài Đạo Dừa nghiêm khắc căn dặn đệ tử chăm chỉ cầu nguyện để đạt được lợi ích tâm linh cho bản thân và tạo từ trường phúc lành.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-12-23   176 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-12-23

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 3/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

00:33:11
Giữa Thầy và Trò

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 3/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

“Vì thấy chúng sinh có bốn cái khổ, sinh, lão, bệnh, tử, nên Ngài xuất gia, tu khổ hạnh trong sáu năm. Sau này, cuối cùng Ngài thành Phật, hàng phục được 18 trăm triệu thiên ma và lực âm, chúng sinh phủ định. Ngài có thập lực, mười loại lực lượng, tứ vô úy, bốn khả năng không sợ, thập bát cộng pháp, 18 loại pháp nào đó, Hào Quang chói sáng, soi suốt Tam Giới nên gọi là Phật”.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-23   451 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-23

Trích Tuyển Thi Tập Của Sri Aurobindo: Những Áng Thơ Được Phát Hành Trong 'Về Nhịp Thơ’

00:12:54
Lời Thánh Khải

Trích Tuyển Thi Tập Của Sri Aurobindo: Những Áng Thơ Được Phát Hành Trong 'Về Nhịp Thơ’

“Tĩnh lặng Đi vào Tĩnh lặng, đi vào Tĩnh lặng, Hồi sinh, hỡi linh hồn bất tử, tránh xa Bánh xe luân hồi, phá vỡ Vòng ma thuật. Thăng thiên, đơn nhất và vô tử: Chẳng còn màng lời thì thầm cùng tiếng hét la trong bóng tối, Ra khỏi thế giới buồn khổ và thấp kém Bỏ lại khóc than và đấu tranh, Vào Lặng yên vĩnh viễn”.
Lời Thánh Khải
2019-12-23   114 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-23

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 69 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

00:22:34
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 69 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

Mục đích là vậy – sống nhân hậu hơn, từ bi hơn, và có tình thương hơn, để mang lại sự thống nhất trong đời sống của mình, để hỗ trợ người khác, giúp người bị áp bức, thương yêu và có lòng từ bi. Bây giờ không còn phải là thời điểm lời tiên tri nữa. Đây là thời điểm thực thi những lời tiên tri. Thành ra chúng ta ở đây. Chúng ta đang hoàn thành những lời tiên tri.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-22   327 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-22

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 2/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

00:39:31
Giữa Thầy và Trò

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 2/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

Ông cũng là một người tốt, tốt, tốt. Ông hay bố thí cho người cô độc, không thân nhân, nghèo khó, hoặc khốn khổ. Vì thế nên thời bấy giờ người ta gọi ông là Cấp Cô Độc. Nghĩa là bố thí cho những người yếu đuối, cô đơn, một mình, hay góa phụ, cô nhi, người già không ai chăm sóc.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-22   463 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-22

Trích Thánh Điển Fihi Ma Fihi Của Rumi: Bài Giảng Số 11 – Cùng Nhiều Bài Giảng Chọn Lọc

00:14:06
Lời Thánh Khải

Trích Thánh Điển Fihi Ma Fihi Của Rumi: Bài Giảng Số 11 – Cùng Nhiều Bài Giảng Chọn Lọc

“Bất cứ ai làm việc vì vinh quang của Thượng Đế, dù hai mắt họ bị che kín, nhưng công sức của họ không mất đi. Thậm chí một việc tốt có trọng lượng bằng môt nguyên tử cũng không mất đi. Mặc dù bên trong đều là bóng tối và bị che lại, và họ không thấy họ đã tiến triển được bao xa, nhưng cuối cùng họ sẽ biết. “Thế giới này là mảnh đất gieo hạt của thế giới sắp tới”. Bất cứ gì được gieo ở đây, họ sẽ gặt hái trong thế giới tiếp theo”.
Lời Thánh Khải
2019-12-21   181 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-21

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 1/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

00:35:00
Giữa Thầy và Trò

Truyện Cổ Phật Giáo: Vị Cư Sĩ Dâng Tịnh Xá Cúng Dường Phật, Phần 1/8 Ngày 15 tháng 8, 2015

Đôi khi Bồ Tát sinh ra không phải để xuất gia, mà làm người bình thường đặng mà… làm việc khác. Đôi khi họ sinh ra làm tể tướng, vua, nhà buôn, đồng nam, đồng nữ, hay bất cứ ai. Như Phật Bà Quan Âm, có thể hiện ra trong nhiều hình tướng khác nhau, có khi là công chúa, chẳng hạn vậy, vì cơ duyên khác nhau đối với chúng sinh trên Địa Cầu.
Giữa Thầy và Trò
2019-12-21   565 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2019-12-21

Minh Sư Nguyễn Thành Nam: Vị Sáng Lập Đạo Dừa, Phần 1/2

00:13:11
Câu Chuyện Thánh Nhân

Minh Sư Nguyễn Thành Nam: Vị Sáng Lập Đạo Dừa, Phần 1/2

Hàng đêm, Ngài Nguyễn Thành Nam ngồi thiền trên đài cao ấy và chỉ uống nước dừa, ăn trái cây. Dần dà, người ham học đạo gần xa nghe tiếng, đến viếng ngày càng đông.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-12-20   195 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2019-12-20
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android