Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy những câu chuyện tâm linh của các vị Minh Sư nổi tiếng, những pháp tu hành hiếm quý, được tiết lộ từ kinh điển lâu đời và những câu châm ngôn của các nhà hiền triết được truyền qua nhiều thế hệ.Ánh sáng trí tuệ của các Ngài xuyên qua thời gian và không gian theo những cách đa dạng đồng thời nuôi dưỡng những hạt giống tâm linh khao khát nảy mầm, hướng dẫn các linh hồn vượt qua những trở ngại của vô minh và nghiệp quả, cho phép họ phát triển và chào đón thế giới mới tươi sáng hơn.

Khám Phá Kênh Truyền Hình

Một Thể Nghiệm Trong Tâm Thức Vũ Trụ: Trích Tuyển Từ Tự Truyện Của Một Đạo Sĩ Của Paramahansa Yogananda, Phần 1/2

00:22:15
Lời Thánh Khải

Một Thể Nghiệm Trong Tâm Thức Vũ Trụ: Trích Tuyển Từ Tự Truyện Của Một Đạo Sĩ Của Paramahansa Yogananda, Phần 1/2

“Một niềm phúc lạc như đại dương vỗ sóng lên đôi bờ bình thản bất tận của linh hồn tôi. Thì ra Thánh Linh Thượng Đế là Niềm Hỷ lạc vô biên; thân thể Ngài là vô số mô ánh sáng. Toàn bộ càn khôn, tỏa sáng dịu dàng như một phố thị nhìn từ xa vào ban đêm, le lói bên trong bản thể vô biên của tôi”.
Lời Thánh Khải
2019-12-02   772 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-02

Truyện Phương Đông Huyền Bí: Tuyển Tập Truyện Huyền Bí Và Đạo Đức Trích Từ Giáo Lý Của Các Bậc Thánh Nhân

00:16:58
Tủ Sách Khai Tâm

Truyện Phương Đông Huyền Bí: Tuyển Tập Truyện Huyền Bí Và Đạo Đức Trích Từ Giáo Lý Của Các Bậc Thánh Nhân

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
Tủ Sách Khai Tâm
2019-07-27   2544 Lượt Xem
Tủ Sách Khai Tâm
2019-07-27

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 79 - Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant, Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu

00:22:17
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 79 - Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant, Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu

…Ngài (Ardwahisht) sẽ cho các tạo vật thấy rằng SỰ GIẾT THỊT NHIỀU LOÀI ĐỘNG VẬT NÔNG TRẠI LÀ MỘT TỘI ÁC TRẦM TRỌNG và rằng lợi nhuận của nó thật nhỏ bé: và Ngài sẽ ra lệnh này: ‘HỠI NHÂN LOẠI; KHÔNG ĐƯỢC GIẾT THỊT ĐỘNG VẬT NÔNG TRẠI NHƯ CÁC NGƯƠI ĐÃ GIẾT THỊT HỌ CHO ĐẾN GIỜ’”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-03-01   1007 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-03-01

Cuộc Đời Của Giáo Chủ Mahavira: Đấng Pháp Vương - Chakravarti Chào Đời Phần 1/5

00:33:47
Giữa Thầy và Trò

Cuộc Đời Của Giáo Chủ Mahavira: Đấng Pháp Vương - Chakravarti Chào Đời Phần 1/5

Vị hoàng tử sắp chào đời sẽ là một Chakravarti rất, rất vĩ đại, cao đẳng, vượt xa tiêu chuẩn con người. – một Chúng Sinh tiến hóa rất, rất cao.
Giữa Thầy và Trò
2020-03-01   978 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-03-01

Hân Hoan Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư, Phần 4/4

00:20:34
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Hân Hoan Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư, Phần 4/4

Kính thưa các tổng thống Hoa Kỳ, các thống đốc và các vị đại diện chính phủ, những người đã tôn vinh tôi ngày đó và đã cho chúng tôi Ngày này để kỷ niệm và cũng cho các dịp khác nữa. Tôi cảm ơn quý vị vì sự công nhận, những đóng góp của tôi, vốn là bổn phận của tôi, hoặc bất cứ điều tốt khác tôi làm cho thế giới hoặc cho bất cứ chúng sinh nào, dù sao tôi cũng xem là bổn phận của mình. Và tôi luôn biết ơn Thượng Đế đã cho tôi dịp, đã cho tôi cơ hội, đã cho tôi may mắn để có thể làm những việc thiện lành này. Tôi biết chắc chắn là không phải do sự đóng góp của tôi; vì đất nước của quý vị rất giàu có và hùng mạnh, và chắc chắn nhiều người khác sẵn sàng và vui vẻ đóng góp nhiều hơn cho chính phủ, hoặc cho người dân, hoặc cho quốc gia của quý vị, vì bất cứ nguyên nhân gì, bất cứ lúc nào.
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2020-02-29   489 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2020-02-29

Cuộc Cách Mạng Thế Giới Thuần Chay Thật Sự Của Học Giả Người Do Thái Asa Keisar, Phần 2/3

00:15:30
Lời Thánh Khải

Cuộc Cách Mạng Thế Giới Thuần Chay Thật Sự Của Học Giả Người Do Thái Asa Keisar, Phần 2/3

Tất cả học giả trong Do Thái giáo nói rằng không có sự khác biệt trong tza’ar, trong sự đau khổ giữa động vật và con người. Bởi vì lý trí không phải là trí thông minh, nó là lẽ thường tình.
Lời Thánh Khải
2020-02-29   340 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-02-29

Trích Sách Liệt Tử Của Đạo Giáo, Phần 4/4

00:39:50
Giữa Thầy và Trò

Trích Sách Liệt Tử Của Đạo Giáo, Phần 4/4

Chúng ta nên nương tựa vào trực giác và trí huệ của chúng ta. Chúng ta có thể làm bất cứ gì, miễn là điều đó không hại ai, miễn là điều đó mang lại lợi ích cho chúng ta và cho người khác, và khiến chúng ta vui vẻ, bởi vì chúng ta tu hành là để vui vẻ. Nếu chúng ta cứ cau mày và xị mặt mỗi ngày, dù đạt đẳng cấp nào, chúng ta vẫn là ông Phật sầu khổ. Phải không?
Giữa Thầy và Trò
2020-02-29   600 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-02-29

Trích Sách Liệt Tử Của Đạo Giáo, Phần 3/4

00:39:34
Giữa Thầy và Trò

Trích Sách Liệt Tử Của Đạo Giáo, Phần 3/4

Có một người tên là Dương Chu, có lẽ cùng thời với Liệt Tử. Ông nghĩ rằng con người không thể thư giãn, nghỉ ngơi, hoặc bình an, vì bốn lý do. Đoán xem bốn lý do đó là gì.
Giữa Thầy và Trò
2020-02-28   679 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-02-28

Cuộc Cách Mạng Thế Giới Thuần Chay Thật Sự Của Học Giả Người Do Thái Asa Keisar, Phần 1/3

00:14:13
Lời Thánh Khải

Cuộc Cách Mạng Thế Giới Thuần Chay Thật Sự Của Học Giả Người Do Thái Asa Keisar, Phần 1/3

Nếu quý vị muốn biết liệu mình đang ở trong tương lai hay không... Bởi vì khi tương lai đến, thì đó không phải là tương lai. Quý vị cần thấy điều mọi người nghĩ. Tuần trước tôi dự lễ hội. Lễ hội [thuần chay] này ở Tel Aviv, lễ hội rất lớn. Hàng ngàn người muốn ăn thuần chay. Đây chính là tương lai.
Lời Thánh Khải
2020-02-28   410 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-02-28

Cuộc Đời Của Giáo Chủ Mahavira: 16 Đại Mộng Của Hoàng Hậu Trishla, Thân Mẫu Đức Mahavira, Phần 1/3

00:30:36
Giữa Thầy và Trò

Cuộc Đời Của Giáo Chủ Mahavira: 16 Đại Mộng Của Hoàng Hậu Trishla, Thân Mẫu Đức Mahavira, Phần 1/3

Đây, chúng ta bắt đầu từ sự ra đời của Giáo chủ Mahavira. Ngài là từ bi nhất, một trong các vị Thánh và Minh Sư từ bi nhất của thời đại chúng ta, ý tôi nói, trong kiếp của chúng ta, thời gian này của chúng ta.
Giữa Thầy và Trò
2020-02-23   892 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-02-23

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 78 - Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant, Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu

00:20:25
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 78 - Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant, Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu

“Ahriman (“tư tưởng tà ác”) sẽ thua trận khi Vohuman (“tư tưởng thiện lành”) sẽ chiến thắng. Hư dối sẽ mất khi Chân Lý sẽ chiến thắng. Khordad (Thiên Đế của Toàn bộ và thực vật) và Amordad (Thiên Đế của Bất tử và nước) sẽ thắng cả đói và khát… Ahriman làm điều tà ác sẽ chạy trốn, trở nên bất lực”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-02-23   581 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-02-23

Tiệc Thuần Chay Với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Và Trưởng Làng Huyện Miêu Lật, Đài Loan (Formosa), Phần 2/2

00:37:06
Giữa Thầy và Trò

Tiệc Thuần Chay Với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Và Trưởng Làng Huyện Miêu Lật, Đài Loan (Formosa), Phần 2/2

Tất cả chúng tôi cảm thấy vinh hạnh được quý vị hàng xóm đến thăm, những người bạn thật sự tốt và tử tế của chúng tôi. (Vâng, cảm ơn Ngài.) Thượng Đế gia trì quý vị. Đức Phật gia hộ quý vị. (Dạ, tốt quá.) Và xin chúc phúc quý vị hàng xóm, thôn làng và thị trấn của chúng ta. Cầu chúc Đài Loan (Formosa) được ban phước lành.
Giữa Thầy và Trò
2020-02-22   810 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-02-22

Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư!, Phần 2/2

00:15:19
Người Tốt, Việc Hay

Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư!, Phần 2/2

Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư nhắc nhở tôi tri ân đấng Vô Thượng Sư bên trong. và phục vụ tha nhân, đặc biệt là giúp những người gặp khó khăn.
Người Tốt, Việc Hay
2020-02-22   351 Lượt Xem
Người Tốt, Việc Hay
2020-02-22

Suy Tưởng Của Marcus Aurelius: Trích Tuyển Quyển 4, Phần 2/2

00:14:00
Lời Thánh Khải

Suy Tưởng Của Marcus Aurelius: Trích Tuyển Quyển 4, Phần 2/2

“Thế giới như một chúng sinh – một Bản Tánh, một linh hồn. Hãy ghi nhớ điều đó Và làm sao mọi thứ đưa tới thể nghiệm duy nhất đó, di chuyển với một chuyển động duy nhất. Và làm sao mọi thứ giúp sinh ra mọi thứ khác. Tất cả đan kết với nhau”.
Lời Thánh Khải
2020-02-22   324 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-02-22

Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư!, Phần 1/2

00:15:39
Người Tốt, Việc Hay

Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư!, Phần 1/2

Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư là tấm gương sáng ngời của Sư Phụ về tình thương qua hành động giúp con khai mở và lan tỏa tình thương và sự quan tâm của con tới tha nhân, động vật, thực vật và môi trường.
Người Tốt, Việc Hay
2020-02-21   314 Lượt Xem
Người Tốt, Việc Hay
2020-02-21

Suy Tưởng Của Marcus Aurelius: Trích Tuyển Quyển 4, Phần 1/2

00:13:36
Lời Thánh Khải

Suy Tưởng Của Marcus Aurelius: Trích Tuyển Quyển 4, Phần 1/2

“Nếu tư tưởng là một điều mà chúng ta chia sẻ, thì lý trí cũng vậy – lý trí làm chúng ta thành những chúng sinh biết suy luận. Nếu vậy, thì cái lý trí mà nói chúng ta phải làm gì và không làm gì cũng được chia sẻ. Và nếu vậy, chúng ta có cùng một luật chung. Và do đó, chúng ta là đồng bào. Và đồng bào của một điều gì đó. Và trong trường hợp đó, quốc gia của chúng ta phải là thế giới”.
Lời Thánh Khải
2020-02-21   254 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-02-21

Tiệc Thuần Chay Với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Và Trưởng Làng Huyện Miêu Lật, Đài Loan (Formosa), Phần 1/2

00:35:19
Giữa Thầy và Trò

Tiệc Thuần Chay Với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Và Trưởng Làng Huyện Miêu Lật, Đài Loan (Formosa), Phần 1/2

Biết lịch sử cũng thú vị. Tôi bình thường không giỏi lịch sử lắm, nhưng tôi nghĩ lịch sử rất thú vị, đặc biệt là Nam Sa-go. Nam Sa-go là một người thật sự, thật sự thú vị. Đôi mắt của ông như vầy, tôi nhìn thấy trong hình.
Giữa Thầy và Trò
2020-02-21   703 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-02-21

Kinh Vệ Đà Của Ấn Độ Giáo: Thánh Ca Của Ca Vịnh Vệ Đà, Phần 1, Quyển 1, Chương 1

00:16:00
Lời Thánh Khải

Kinh Vệ Đà Của Ấn Độ Giáo: Thánh Ca Của Ca Vịnh Vệ Đà, Phần 1, Quyển 1, Chương 1

“Hỡi Agni, hãy mang đến ánh sáng rạng rỡ làm nguồn dưỡng nuôi hùng mạnh cho chúng tôi, vì Ngài là vị thần hữu hình”.
Lời Thánh Khải
2020-02-20   172 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-02-20

Một Chướng Ngại Thật Tai Hại, Phần 3/3

00:35:42
Giữa Thầy và Trò

Một Chướng Ngại Thật Tai Hại, Phần 3/3

Nghe giống như chỉ là một con số, một, hai, ba đẳng cấp, nhưng nếu không có Minh Sư, và nếu quý vị thật sự thành tâm, nỗ lực hết sức mình, ngày đêm, hàng trăm kiếp như vậy, có thể chỉ lên được một đẳng cấp. Một đẳng cấp thấp thôi! Đẳng cấp càng cao, càng khó hơn. Nó rộng lớn hơn, và rất khó.
Giữa Thầy và Trò
2020-02-20   815 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-02-20

Một Chướng Ngại Thật Tai Hại, Phần 2/3

00:40:01
Giữa Thầy và Trò

Một Chướng Ngại Thật Tai Hại, Phần 2/3

Bất cứ điều gì cũng có thể ảnh hưởng quý vị như: tính tình, lai lịch, học vấn, nghề nghiệp, giao tiếp, bạn bè, trước khi quý vị gặp tôi. Điều gì cũng ảnh hưởng quý vị. Quý vị ở trong một cái hộp vuông. Khai ngộ nâng linh hồn quý vị lên cao, nhưng tính tình, quý vị phải huấn luyện lại để phù hợp với một thánh nhân.
Giữa Thầy và Trò
2020-02-19   898 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2020-02-19

Trích Tuyển Bài Tiểu Luận ‘Ngôn Ngữ’ Của Ralph Waldo Emerson (Trường Chay)

00:12:13
Lời Thánh Khải

Trích Tuyển Bài Tiểu Luận ‘Ngôn Ngữ’ Của Ralph Waldo Emerson (Trường Chay)

“Con người có ý thức về một linh hồn hoàn vũ bên trong hoặc phía sau đời sống cá nhân của họ, nơi, như trên bầu trời, bản chất của Công Lý, Chân Lý, Tình Thương, Tự Do, phát sinh và tỏa sáng. Linh hồn hoàn vũ này, họ gọi là Lý Trí: không phải của tôi, của người, hoặc của họ, mà chúng ta là của linh hồn; chúng ta là tài sản và là người của nó”.
Lời Thánh Khải
2020-02-19   187 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-02-19

Sách Mặc Môn: Trích Sách Của Tiên Tri Moroni - Chương 1-7, Phần 2/2

00:14:12
Lời Thánh Khải

Sách Mặc Môn: Trích Sách Của Tiên Tri Moroni - Chương 1-7, Phần 2/2

“Vì này, Thánh Linh của Đấng Ki-tô được ban cho mọi người để họ biết phân biệt thiện và ác; vậy nên, tôi chỉ cho các người biết cách xét đoán; vì bất cứ gì khiến các người làm điều thiện, và thuyết phục các người tin vào Đấng Ki-tô, đều là từ quyền năng và ân tứ của Đấng Ki-tô; vậy nên các người có thể biết được rõ ràng rằng điều đó từ Thượng Đế mà ra”.
Lời Thánh Khải
2020-02-18   263 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-02-18
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android