Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ Đến
ĐẶC BIỆT!

Be vegan, Repentant = Save your soul!

00:01:21

Be vegan, Repentant = Save your soul!

ĐẶC BIỆT!
2020-05-10   4719 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2020-05-10

“Thông Điệp KHẨN CẤP Gửi Đến Tất Cả Nhà Lãnh Đạo Và Chính Phủ”Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư

01:05:02

“Thông Điệp KHẨN CẤP Gửi Đến Tất Cả Nhà Lãnh Đạo Và Chính Phủ”Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư

Kính thưa các nhà lãnh đạo và các quan chức chính phủ, tôi thật sự biết ơn quý vị vì tất cả những gì quý vị đã làm cho tới nay, để giúp thế giới chúng ta với khả năng tối đa của quý vị. Tôi cảm ơn tất cả quý vị. Đây chỉ là một lời nhắc nhở, vì tôi biết rằng quý vị biết điều gì đúng để làm. Quý vị phải bảo vệ muôn loài dưới sự che chở của mình – đó là các cư dân và loài đồng cư, mà chúng ta gọi là
ĐẶC BIỆT!
2020-03-29   95332 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2020-03-29

PRAY FOR WORLD VEGAN

00:03:56

PRAY FOR WORLD VEGAN

click here to watch the full message
ĐẶC BIỆT!
2020-03-20   21440 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2020-03-20

Thông Điệp KHẨN CẤP Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Đến Tất Cả Chủ Doanh Nghiệp Kinh Doanh Thịt, Cơ Sở Chăn Nuôi, Cũng Như Ngành Công Nghiệp Cá, Trứng, Sữa, Lông Thú, Thử Nghiệm Trong Phòng Thí Nghiệm, Công Nghiệp Mỹ Phẩm Và Da Thuộc

00:54:00

Thông Điệp KHẨN CẤP Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Đến Tất Cả Chủ Doanh Nghiệp Kinh Doanh Thịt, Cơ Sở Chăn Nuôi, Cũng Như Ngành Công Nghiệp Cá, Trứng, Sữa, Lông Thú, Thử Nghiệm Trong Phòng Thí Nghiệm, Công Nghiệp Mỹ Phẩm Và Da Thuộc

Kính thưa tất cả doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thịt động vật và chủ các cơ sở chăn nuôi: Xin vui lòng lưu ý, bởi vì điều này vô cùng quan trọng đối với quý vị; Quý vị phải biết điều này trước khi quá muộn – cho quý vị. Đây là bản án mà địa ngục sẽ dành cho quý vị: … Có lẽ quý vị không cố tình làm điều đó. Có lẽ quý vị đã không nghĩ về điều đó, nhưng giờ quý vị phải nghĩ, bởi vì điều đó
ĐẶC BIỆT!
2020-03-10   114544 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2020-03-10

Thông Điệp KHẨN CẤP Gửi Đến Tất Cả Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo và Tâm Linh của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư

00:33:31

Thông Điệp KHẨN CẤP Gửi Đến Tất Cả Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo và Tâm Linh của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư

Kính thưa các Bậc Thánh Thiện, các Linh Mục Tôn Kính, các Nữ Tu, chư Tăng Ni, thuộc các tín ngưỡng khác nhau, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời cầu nguyện khiêm cung của tôi cho sức khỏe của các Ngài trong sự nhân từ của Thượng Đế. Dù thời gian của tôi eo hẹp và quý giá, khi tôi vẫn còn bế quan thiền cho Thế Giới Thuần Chay, Thế Giới Hòa Bình, nhưng tiếng gọi khẩn cấp của Địa Cầu và thế giới t
ĐẶC BIỆT!
2020-03-09   73092 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2020-03-09

TOP 5 BAD BUSINESSES

00:01:38

TOP 5 BAD BUSINESSES

ĐẶC BIỆT!
2020-02-14   7913 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2020-02-14

How to Veg for Starters

00:00:50

How to Veg for Starters

ĐẶC BIỆT!
2019-12-25   6954 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2019-12-25

If Everyone Become Vegetarian

00:03:37

If Everyone Become Vegetarian

ĐẶC BIỆT!
2019-12-17   7571 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2019-12-17

Organic Vegan: the Planet-cooling Solution

00:02:02

Organic Vegan: the Planet-cooling Solution

ĐẶC BIỆT!
2019-11-17   9881 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2019-11-17

BE A HERO = BE VEGAN (= SAVE THE WORLD)

00:00:46

BE A HERO = BE VEGAN (= SAVE THE WORLD)

ĐẶC BIỆT!
2019-11-07   8076 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2019-11-07

Protect the Bees

00:02:13

Protect the Bees

ĐẶC BIỆT!
2019-11-07   7169 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2019-11-07

The Realization of Health: Book Intro

00:01:25

The Realization of Health: Book Intro

ĐẶC BIỆT!
2019-10-23   7122 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2019-10-23

A Better Way to Use Taxes

00:02:57

A Better Way to Use Taxes

ĐẶC BIỆT!
2019-10-22   7027 Lượt Xem
ĐẶC BIỆT!
2019-10-22
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề