Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Phá Vỡ Thói Quen, Làm Một Vị Thánh Chân Chính, Phần 1/5 ngày 24 tháng 2, 2005

Taiwan(Formosa)
2019-06-10

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
We used to be more civilized. But then, if we don’t balance our knowledge with wisdom, and we don’t balance the material gain with the spiritual success, too much intellectual knowledge, but no spiritual wisdom, then just at war with each other. It’s just the power. It’s just the power of renunciation that you get from me whenever you are near. You don’t have to be a resident in order to do my work or to serve other people. Just stay the way you are, help other people, and then that is a resident.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android