Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ Đến
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 82 – Thư Cảnh Báo Của Thánh Phê-rô: Thiên Chúa Quang Lâm, (Thiên Chúa Giáo)

00:25:00

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 82 – Thư Cảnh Báo Của Thánh Phê-rô: Thiên Chúa Quang Lâm, (Thiên Chúa Giáo)

“Mọi vật đều sẽ bị tiêu diệt như thế cho nên các anh chị em phải ăn ở ra sao? ANH CHỊ EM NÊN SỐNG CUỘC ĐỜI THÁNH THIỆN VÀ HẦU VIỆC THƯỢNG ĐẾ để trông chờ Ngài và làm cho ngày Chúa mau đến”. – Thánh Kinh
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-03-22   627 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-03-22

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 81 – Thư Cảnh Báo Của Thánh Phê-rô: Thiên Chúa Quang Lâm (Thiên Chúa Giáo)

00:23:40

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 81 – Thư Cảnh Báo Của Thánh Phê-rô: Thiên Chúa Quang Lâm (Thiên Chúa Giáo)

“Họ sẽ nói: ‘Lời hứa về sự ‘hiện đến’ của Ngài (Chúa Giê-su Kitô) đâu rồi? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta an giấc mọi sự vẫn tiếp tục như từ lúc bắt đầu cuộc sáng tạo’. Họ cố ý làm ngơ điều này: nhờ lời Ðức Chúa Trời mà các thiên đàng (trời) đã hiện hữu từ xưa và đất được thành hình từ nước và tồn tại bằng nước. Rồi cũng bởi nước, thế gian thời ấy đã bị diệt vong vì ngập lụt. Cũng bởi lời ấy, các thiên đàng (trời) và đất hiện nay được để dành cho lửa, được giữ lại cho ngày phán xét và hủy diệt những kẻ không tin kính”. – Thánh Kinh
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-03-15   673 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-03-15

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 80 – Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant, Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu

00:25:59

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 80 – Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant, Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu

"Khi thời gian của sự đổi mới đến gần, THÌ AI NGHE theo lệnh của Ardwahisht ("chân lý hoàn mỹ nhất", Vị Thần Cao Đẳng) SẼ QUAY LƯNG VỚI SỰ GIẾT THỊT LOÀI VẬT NÔNG TRẠI VÀ VIỆC ĂN THỊT… …và bóng tối và sự sầu khổ sẽ được lấy đi một phần: thiên nhiên sẽ được bao phủ trong sinh khí và sự thông minh sẽ được thấu rõ hơn”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-03-08   1151 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-03-08

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 79 - Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant, Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu

00:22:17

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 79 - Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant, Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu

…Ngài (Ardwahisht) sẽ cho các tạo vật thấy rằng SỰ GIẾT THỊT NHIỀU LOÀI ĐỘNG VẬT NÔNG TRẠI LÀ MỘT TỘI ÁC TRẦM TRỌNG và rằng lợi nhuận của nó thật nhỏ bé: và Ngài sẽ ra lệnh này: ‘HỠI NHÂN LOẠI; KHÔNG ĐƯỢC GIẾT THỊT ĐỘNG VẬT NÔNG TRẠI NHƯ CÁC NGƯƠI ĐÃ GIẾT THỊT HỌ CHO ĐẾN GIỜ’”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-03-01   1007 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-03-01

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 78 - Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant, Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu

00:20:25

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 78 - Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant, Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu

“Ahriman (“tư tưởng tà ác”) sẽ thua trận khi Vohuman (“tư tưởng thiện lành”) sẽ chiến thắng. Hư dối sẽ mất khi Chân Lý sẽ chiến thắng. Khordad (Thiên Đế của Toàn bộ và thực vật) và Amordad (Thiên Đế của Bất tử và nước) sẽ thắng cả đói và khát… Ahriman làm điều tà ác sẽ chạy trốn, trở nên bất lực”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-02-23   581 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-02-23

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 77 – Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant,Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu (Bái Hỏa Giáo)

00:21:39

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 77 – Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant,Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu (Bái Hỏa Giáo)

“Người giúp việc của Astvat-Eretah (Saoshyant) sẽ chiến thắng. Họ nghĩ tốt, nói tốt, làm lành, có đức tin tốt, và không bao giờ nói dối. Trước họ, Aeshma (một ma quỷ và sứ giả của Ahriman) với vũ khí đẫm máu, không được bảo vệ, sẽ chạy trốn”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-02-16   738 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-02-16

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 76 – Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant,Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu (Bái Hỏa Giáo)

00:22:28

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 76 – Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant,Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu (Bái Hỏa Giáo)

“Ngài (Astavat-ereta) với mắt trí huệ sẽ nhìn toàn cõi sáng tạo. Ngài sẽ nhìn bằng con mắt tha thứ vào một thế giới toàn vật chất và có bản chất xấu xa…” “…Cái nhìn của (Astavat-ereta’s) sẽ làm cho toàn thế giới bất tử”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-02-09   582 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-02-09

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 74 – Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant,Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu (Bái Hỏa Giáo)

00:27:29

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 74 – Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant,Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu (Bái Hỏa Giáo)

“Danh hiệu của Ngài có nghĩa là vị Ân Nhân chiến thắng (Saoshyant) và là vị Tân trang thế giới (Astavat-ereta). Ngài sẽ là vị Ân Nhân bởi vì Ngài sẽ mang lợi ích cho toàn cõi thế gian; Ngài là vị Tân trang thế giới bởi vì Ngài sẽ làm cho cõi hiện hữu vật chất thành bất khả hoại”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-02-02   516 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-02-02

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 74 – Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant,Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu, (Bái Hỏa Giáo)

00:22:31

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 74 – Tiên Tri Của Bái Hỏa Giáo Về Saoshyant,Đấng Cứu Thế Cuối Cùng Của Địa Cầu, (Bái Hỏa Giáo)

“Sau đó mọi người sẽ bước vào kim loại nóng chảy đó và sẽ trở nên thuần khiết; khi một người sống ngay thẳng, thì với họ như là luôn bước đi trong làn sữa ấm; nhưng nếu độc ác, thì đối với họ cũng như hành vi ở trần gian đó vậy, họ không ngừng bước đi trong kim loại nóng chảy”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-26   952 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-26

Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 73 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Địa

00:22:28

Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 73 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Địa

Nhiều vị trưởng lão tâm linh từ các bộ lạc khác ở tuổi cửu tuần có những thể nghiệm. Họ được cho biết để chia sẻ tiên tri của họ với thế giới. Thật tốt là toàn thế giới có thể nghe, Rồng Vàng từ phương Đông (Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư) hội ngộ Đại Bàng từ phương Tây (chính ông). Điều đó vô cùng đặc biệt. Người Mỹ bản địa giữ gìn kiến thức linh thiêng này từ hàng ngàn năm nay. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta mang tất cả món quà đẹp này lại với nhau. [Lời chào bằng tiếng bản địa]. Tôi xin được bắt tay và trao vòng tay vô cùng nồng hậu và thương mến đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-19   452 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-19

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 72 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Địa

00:18:35

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 72 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Địa

"Những lời tiên tri của chúng tôi cho biết chúng ta đang ở ngã tư đường". “Qua lời cầu nguyện mà nhờ đó chúng ta có sự khoan dung của Mẹ Thiên Nhiên”. "Các trưởng lão muốn tôi chào đón Ngài với sự tôn kính, rằng Ngài là Đấng vĩ đại”. - Thomas One Wolf, thưa với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư [Lời chào trong tiếng bản địa]. Tôi xin gửi được bắt tay và trao vòng tay vô cùng nồng hậu và thương mến đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-12   438 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-12

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Part 71 - Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

00:17:57

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Part 71 - Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

Chắc chắn là Thánh Nữ Bạch Ngưu đã mang lại một nền văn minh lâu bền cho đến ngày nay. Ngài đại diện cho Sứ Giả của Thượng Đế, theo quan điểm của tôi. Đối với tôi, dường như bậc Phụ Mẫu nhân hậu sẽ làm bất cứ gì để tất cả con em chúng ta có Thầy. Và tôi tin có nhiều người mà ngày nay chúng ta thậm chí cũng chưa biết đến.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-05   466 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-05

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 70 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

00:24:54

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 70 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

Họ nói rằng vào thời đó, khi dân tộc chúng tôi còn đau khổ triền miên; có hai chàng trai trẻ đi tìm thức ăn. Dĩ nhiên, những gì họ thật sự cần, có lẽ họ không biết, đó là họ cần thức ăn tâm linh. Họ thấy một phụ nữ tiến về phía họ. Vị đó mặc bạch y, rồi một trong số họ nhận ra rằng Vị đó không phải người phàm, chúng tôi gọi là thánh nữ. Chỉ với sự hiện diện của Thánh nữ thôi cũng thay đổi con người. Chỉ với sự hiện diện Thánh nữ, chỉ với tình thương của Thánh nữ.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-29   1258 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-29

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 69 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

00:22:34

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 69 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

Mục đích là vậy – sống nhân hậu hơn, từ bi hơn, và có tình thương hơn, để mang lại sự thống nhất trong đời sống của mình, để hỗ trợ người khác, giúp người bị áp bức, thương yêu và có lòng từ bi. Bây giờ không còn phải là thời điểm lời tiên tri nữa. Đây là thời điểm thực thi những lời tiên tri. Thành ra chúng ta ở đây. Chúng ta đang hoàn thành những lời tiên tri.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-22   506 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-22

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 68 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

00:22:54

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 68 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

Chúng ta đều là một gia đình nhân loại và tổn thương một người nghĩa là tổn thương tất cả, và danh dự của một người là danh dự của tất cả. Và đó là thông điệp chính mà tôi tin rằng chúng ta cần nhận thức – đó là sự thật. Chừng nào chúng ta còn chưa làm được thì chúng ta còn tách rời. Nhưng chúng ta thật sự là một! Chúng ta đang nhận ra sự thật tâm linh đó ngay khi chúng ta nói, mọi nơi, cùng lúc trên Mẹ Địa Cầu.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-15   660 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-15

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 66 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô, Phần 67 (Thời Đại Mới)

00:22:15

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 66 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô, Phần 67 (Thời Đại Mới)

“Đó là ánh sáng và – trên hết – 'sự sống phong phú hơn' mà Chúa Ki-tô sẽ đem đến, và cho đến khi Ngài đem nó đến chúng ta không biết nó có nghĩa là gì; chúng ta không thể nhận ra sự mặc khải mà điều này sẽ bao hàm và những khả năng mới sẽ mở ra trước mắt chúng ta”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-08   678 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-08

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 66 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô, Phần 66 (Thời Đại Mới)

00:27:45

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 66 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô, Phần 66 (Thời Đại Mới)

"Chúa Ki-tô sẽ để uy lực và năng lượng đặc biệt của tình thương trực giác tuôn chảy vào thế giới con người”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-01   638 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-01

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 65– Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

00:29:05

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 65– Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

"Con Đức Chúa Trời đang đến và Ngài không đến một mình. Hộ pháp của Ngài đến trước và đã ở đây, Kế hoạch mà họ phải theo đã được thiết lập rõ ràng".
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-24   916 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-24

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 64 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

00:31:42

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 64 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

Chúa Ki-tô sẽ dạy con người điều gì khi Ngài trở lại trần gian? “Khi Chúa Ki-tô tái thế, kiến thức của chúng ta sẽ trở nên chân thực và thực tế hơn; chúng ta sẽ biết rằng chúng ta có quan hệ đời đời với linh hồn của mọi người, và chúng ta chắc chắn có mối quan hệ với những ai tái sinh với chúng ta...”
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-17   971 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-17

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 63 - Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

00:29:37

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 63 - Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

Concerning the highly anticipated return of Lord Jesus Christ, the 20th century mystical British-born author Alice Bailey stated that "THE REAPPEARANCE OF CHRIST IS IMMINENT." She also said that despite the crises our world faces, a set of unique factors would allow for Him / Her to come at this time in history. We examined these factors or conditions as they might relate to the present-day spiritual mission of Supreme Master Ching Hai. "His reappearance and His consequent work cannot be confined to one small locality or domain unheard of by the great majority, as was the case when He was here before. The radio, the press and the dissemination of news will make His coming different to that of any previous Messenger." "He is the embodiment of freedom, and the Messenger of Liberation. He stimulates the group spirit and the group consciousness..." "He may reappear in a totally unexpected guise; who is to say whether He will come as a politician, an economist, a leader of the people (arising from the midst of them), a scientist or AN ARTIST?"
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-10   977 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-10
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề