Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ: Đến:
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 73 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Địa

00:22:28

Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 73 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Địa

Nhiều vị trưởng lão tâm linh từ các bộ lạc khác ở tuổi cửu tuần có những thể nghiệm. Họ được cho biết để chia sẻ tiên tri của họ với thế giới. Thật tốt là toàn thế giới có thể nghe, Rồng Vàng từ phương Đông (Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư) hội ngộ Đại Bàng từ phương Tây (chính ông). Điều đó vô cùng đặc biệt. Người Mỹ bản địa giữ gìn kiến thức linh thiêng này từ hàng ngàn năm nay. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta mang tất cả món quà đẹp này lại với nhau. [Lời chào bằng tiếng bản địa]. Tôi xin được bắt tay và trao vòng tay vô cùng nồng hậu và thương mến đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-19   148 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-19

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 72 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Địa

00:18:35

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 72 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Địa

"Những lời tiên tri của chúng tôi cho biết chúng ta đang ở ngã tư đường". “Qua lời cầu nguyện mà nhờ đó chúng ta có sự khoan dung của Mẹ Thiên Nhiên”. "Các trưởng lão muốn tôi chào đón Ngài với sự tôn kính, rằng Ngài là Đấng vĩ đại”. - Thomas One Wolf, thưa với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư [Lời chào trong tiếng bản địa]. Tôi xin gửi được bắt tay và trao vòng tay vô cùng nồng hậu và thương mến đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-12   264 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-12

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Part 71 - Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

00:17:57

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Part 71 - Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

Chắc chắn là Thánh Nữ Bạch Ngưu đã mang lại một nền văn minh lâu bền cho đến ngày nay. Ngài đại diện cho Sứ Giả của Thượng Đế, theo quan điểm của tôi. Đối với tôi, dường như bậc Phụ Mẫu nhân hậu sẽ làm bất cứ gì để tất cả con em chúng ta có Thầy. Và tôi tin có nhiều người mà ngày nay chúng ta thậm chí cũng chưa biết đến.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-05   252 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-01-05

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 70 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

00:24:54

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 70 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

Họ nói rằng vào thời đó, khi dân tộc chúng tôi còn đau khổ triền miên; có hai chàng trai trẻ đi tìm thức ăn. Dĩ nhiên, những gì họ thật sự cần, có lẽ họ không biết, đó là họ cần thức ăn tâm linh. Họ thấy một phụ nữ tiến về phía họ. Vị đó mặc bạch y, rồi một trong số họ nhận ra rằng Vị đó không phải người phàm, chúng tôi gọi là thánh nữ. Chỉ với sự hiện diện của Thánh nữ thôi cũng thay đổi con người. Chỉ với sự hiện diện Thánh nữ, chỉ với tình thương của Thánh nữ.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-29   579 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-29

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 69 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

00:22:34

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 69 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

Mục đích là vậy – sống nhân hậu hơn, từ bi hơn, và có tình thương hơn, để mang lại sự thống nhất trong đời sống của mình, để hỗ trợ người khác, giúp người bị áp bức, thương yêu và có lòng từ bi. Bây giờ không còn phải là thời điểm lời tiên tri nữa. Đây là thời điểm thực thi những lời tiên tri. Thành ra chúng ta ở đây. Chúng ta đang hoàn thành những lời tiên tri.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-22   324 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-22

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 68 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

00:22:54

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 68 – Tộc Trưởng Phil Lane Jr. Nói Về Tiên Tri Của Người Mỹ Bản Xứ

Chúng ta đều là một gia đình nhân loại và tổn thương một người nghĩa là tổn thương tất cả, và danh dự của một người là danh dự của tất cả. Và đó là thông điệp chính mà tôi tin rằng chúng ta cần nhận thức – đó là sự thật. Chừng nào chúng ta còn chưa làm được thì chúng ta còn tách rời. Nhưng chúng ta thật sự là một! Chúng ta đang nhận ra sự thật tâm linh đó ngay khi chúng ta nói, mọi nơi, cùng lúc trên Mẹ Địa Cầu.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-15   420 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-15

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 66 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô, Phần 67 (Thời Đại Mới)

00:22:15

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 66 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô, Phần 67 (Thời Đại Mới)

“Đó là ánh sáng và – trên hết – 'sự sống phong phú hơn' mà Chúa Ki-tô sẽ đem đến, và cho đến khi Ngài đem nó đến chúng ta không biết nó có nghĩa là gì; chúng ta không thể nhận ra sự mặc khải mà điều này sẽ bao hàm và những khả năng mới sẽ mở ra trước mắt chúng ta”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-08   475 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-08

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 66 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô, Phần 66 (Thời Đại Mới)

00:27:45

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 66 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô, Phần 66 (Thời Đại Mới)

"Chúa Ki-tô sẽ để uy lực và năng lượng đặc biệt của tình thương trực giác tuôn chảy vào thế giới con người”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-01   487 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-12-01

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 65– Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

00:29:05

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 65– Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

"Con Đức Chúa Trời đang đến và Ngài không đến một mình. Hộ pháp của Ngài đến trước và đã ở đây, Kế hoạch mà họ phải theo đã được thiết lập rõ ràng".
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-24   775 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-24

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 64 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

00:31:42

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 64 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

Chúa Ki-tô sẽ dạy con người điều gì khi Ngài trở lại trần gian? “Khi Chúa Ki-tô tái thế, kiến thức của chúng ta sẽ trở nên chân thực và thực tế hơn; chúng ta sẽ biết rằng chúng ta có quan hệ đời đời với linh hồn của mọi người, và chúng ta chắc chắn có mối quan hệ với những ai tái sinh với chúng ta...”
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-17   561 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-17

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 63 - Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

00:29:37

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 63 - Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

Concerning the highly anticipated return of Lord Jesus Christ, the 20th century mystical British-born author Alice Bailey stated that "THE REAPPEARANCE OF CHRIST IS IMMINENT." She also said that despite the crises our world faces, a set of unique factors would allow for Him / Her to come at this time in history. We examined these factors or conditions as they might relate to the present-day spiritual mission of Supreme Master Ching Hai. "His reappearance and His consequent work cannot be confined to one small locality or domain unheard of by the great majority, as was the case when He was here before. The radio, the press and the dissemination of news will make His coming different to that of any previous Messenger." "He is the embodiment of freedom, and the Messenger of Liberation. He stimulates the group spirit and the group consciousness..." "He may reappear in a totally unexpected guise; who is to say whether He will come as a politician, an economist, a leader of the people (arising from the midst of them), a scientist or AN ARTIST?"
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-10   853 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-10

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 62 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

00:24:54

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 62 – Alice Bailey Tiên Đoán Về Sự Trở Lại Của Chúa Ki-tô (Thời Đại Mới)

Today, we begin to explore the Golden Age prophecies of the British-born writer and teacher Alice Bailey, who was a notable pioneer of the New Age spiritual movement in the 20th century. "Ever down the ages, and at every great human crisis, always in the hours of necessity, at the founding of a new race, or in the awakening of a prepared humanity to a new and wider vision, the Heart of God – impelled by the Law of Compassion – sends forth a Teacher, a world Savior, an Illuminator, an Avatar, a transmitting Intermediary, a Christ." Alice Bailey revealed that Christ "has been with us in bodily Presence (according to His promise) FOR TWENTY CENTURIES." We noticed that Supreme Master Ching Hai has reincarnated on Earth almost continuously for twenty centuries since the time of Lord Jesus Christ. We determined this based on Master's occasional casual revelations and some of our Association members' own inner visions over the years, which by no means form a complete list of Her Holy manifestations.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-03   1759 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-11-03

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 61 - Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

00:28:58

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 61 - Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

Let’s continue exploring Nam Sa-go’s prediction about the Savior’s compassionate endeavors to uplift and transform our world. “At age 61, the time for the destiny of the True Lord, Her name will shake the whole world. Who can know this in advance?” By the prophesied age in 2010, Supreme Master Ching Hai had become even more renowned all over the world through Supreme Master Television, thus inspiring countless individuals and households toward vegan and spiritual living. Master has only recently shared that She had created a special new Buddha’s Land or spiritual abode, to which She is planning to bring more and more rescued souls. But the prophet NAM SA-GO HAD ALREADY FORESEEN IT 500 YEARS AGO!!! “The world will become a pure land where there will be no smell of evil forever. All weakness, sickness, and death will leave, and the basis of a paradise on Earth will be created.”
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-10-27   901 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-10-27

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 60 - Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

00:24:58

Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 60 - Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

The next verses from Nam Sa-go’s book of prophecies provide compelling support of who the Savior is – including real names of a location and of living individuals who were and are still working with Supreme Master Ching Hai. “Because of the TRUE BEING WHO WILL APPEAR FROM HSIHU (or also written XIHU), all Saints, Immortals, and Gods from Heaven will assemble Their Heavenly soldiers.” Here, Nam Sa-go has named the exact location where Supreme Master Ching Hai is from: HSIHU (or Xihu). “Coming from the north, oxen with names Cho and Du will assist the True Lord, charging left and dashing right, overcoming all kinds of challenges. They are invincible and will conquer the East and the West.” This verse refers to helpers of the Savior, who will come from “Gye,” a character that could mean the north. The “oxen” named Cho and Du could be a reference to Master’s closest assistants at that time, circa 2011-2013: CHOU and JUS. (whose names closely resemble the prophet’s pronunciation in his time).
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-10-20   929 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-10-20

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 58 – Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

00:22:34

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 58 – Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

There is no limit to the mercy and courage of the Great Savior, who willingly and lovingly undergoes suffering to pay the price of humanity's karmic debts. We know only an extreme minute fraction of Her innumerable, unimaginable sufferings, visible and invisible, which the strongest mortal could never withstand. As the prophet Nam Sa-go expressed: "She will bear extreme suffering of flesh and bone to rescue enemies and evil enemies." Following are testimonies from our Association members who have had glimpses of Supreme Master Ching Hai's incredible Self-Sacrifice for all beings, good or bad. We could never adequately honor or express our gratitude for what Supreme Master Ching Hai had done, and continues to do, to rescue and lift up all souls. We pray all humans someday have the blessing of awareness and appreciation for Her priceless spiritual gift.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-10-13   543 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-10-13

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 58 – Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

00:26:18

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 58 – Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

Nam Sa-go wrote as follows: “﹍She kneels and sits day and night, watching and asking Heaven, and prays with all Her heart; even tears and blood are mixed﹍” I cry sometimes, for you, for you people, for the world, for all the people who need help and who don’t know how to get it, for all the people who swim in ignorance and don’t want to get out, for the people in hell suffering for many thousand years and nobody cares. There are many reasons for me to cry. I know it’s all illusion, but they don’t. It’s no good that I alone know that it’s all illusion, and the sufferer who suffers do not know. And sometimes I cannot make them know, because they don’t want to know, they don’t truly want to know, and that can make me cry, because of their suffering – makes me suffer.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-10-06   602 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-10-06

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 57 – Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

00:20:40

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 57 – Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

Today, we will study several more enthralling passages from the Korean prophet Nam Sa-go’s book, “Gyeogamyurok.” These verses speak of how the future Savior would move Heavens and Earth to bring about a Golden Age paradise. “In Gabeulgak temple at Gyeryong mountain, the Savior is endowed with great responsibility at the age of 61.” Supreme Master Ching Hai reached the age of 61 in the year 2010. We remember that in 2010, our Earth was facing utter destruction due to humans’ accumulated bad karma (retribution). Supreme Master Ching Hai was meditating intensively to save the planet while also urging the world to help in this endeavor by being vegan and virtuous.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-09-29   779 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-09-29

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 56 - Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

00:28:02

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 56 - Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

"Since the year of red monkey, the Great Saint has practiced Sipseung (true teaching) to overcome demons." Nam Sa-go had said that the Savior would come in the latter half of the 20th century. During this period, there was one year of the red monkey: 1956. At the time, Supreme Master Ching Hai was a precocious six-year-old child and amazingly was already practicing spiritually! As Nam Sa-go’s prophecy continues, it says that the enlightened Savior was to be blessed with financial wealth, which would be used for charitable purpose. “﹍She is one of great fortune, and all Her wealth will be used, as a priority, to help countless people.” This describes the notable fact that Supreme Master Ching Hai is a world humanitarian who donates Her earnings to support relief work and diverse efforts helping humans and animals.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-09-22   700 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-09-22

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 55 - Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

00:24:56

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim, Phần 55 - Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

It is said that Nam Sa-go's book of prophecies “Gyeogamyurok,” now 500-years-old, was kept a secret, handed down only within the prophet’s family members. It was only to be revealed in the “last days,” a time of turbulence preceding the Golden Age as mentioned in many ancient religions and cultures. Nearing the mid-20th century, the descendants felt the time was ripe. Thus, the special book became known to the world when it would be the most beneficial – that is, when the Savior was finally coming. The prophet thus called the Savior “the Sage-King of the last days.”
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-09-15   563 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-09-15

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 54 - Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

00:22:09

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta: Lời Tiên Tri Về Thời Đại Hoàng Kim Phần 54 - Tiên Tri Của Nam Sa-go Về Vua Thiên Đàng

"With Hai-in, one can level mountains and part seas." Nam Sa-go used a Buddhist term, "Hai-in," to refer to the specific method that the Savior would practice and that everyone ought to practice. When we are initiated into the Quan Yin Method of meditation by Supreme Master Ching Hai, we can access the inner knowledge or the Truth of all things. After we open the almighty power inside us, we can do anything: we can be omnipresent, we can live forever, we can cure diseases, we can move mountains and drain seas - we can do anything beyond our imagination. This is the benefit of the Quan Yin Method.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-09-08   861 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2019-09-08
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android