Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ: Đến:
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Mời quý vị thưởng thức một chương trình được trao giải thưởng, giới thiệu vẻ đẹp của Địa Cầu và nghệ thuật độc đáo cùng những nền văn hóa sống động của các cư dân kỳ diệu.

Muôn Đời Tri Kỷ - Buổi Họp Mặt Đặc Biệt Cùng Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Và Các Nghệ Sĩ Trân Quý, Phần 2

00:25:36

Muôn Đời Tri Kỷ - Buổi Họp Mặt Đặc Biệt Cùng Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Và Các Nghệ Sĩ Trân Quý, Phần 2

Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự. (Chúng tôi mới vinh dự.) Tôi chưa bao giờ có mặt sớm như vậy trong đời. Thường thì tôi luôn đến trễ. Nhưng hôm nay tôi hào hứng quá. Tôi đến sớm một tiếng và ngồi đó chờ. Quý vị biết đó, trang điểm xong và sẵn sàng hết, sớm một tiếng. Và họ nói: “Chưa đến được. Chưa có ai cả. Tất cả khách VIP chưa đến. Ngài sẽ phải chờ”. Nên tôi cứ ngồi đó chờ. Tôi chưa bao giờ chờ đợi. Quá hồ hởi, quá hào hứng. “Tôi đến đây. Tôi đến đây”.
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-12-05   122 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-12-05

Muôn Đời Tri Kỷ - Buổi Họp Mặt Đặc Biệt Cùng Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Và Các Nghệ Sĩ Trân Quý, Phần 1

00:25:54

Muôn Đời Tri Kỷ - Buổi Họp Mặt Đặc Biệt Cùng Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Và Các Nghệ Sĩ Trân Quý, Phần 1

Này, sao chúng ta không tổ chức một buổi họp mặt vào tháng 10? Đầu tháng 10, khoảng tầm đó, tuần đầu tiên của tháng. Quý vị có thể viết thư mời từng người một, tất cả nghệ sĩ suốt những năm qua, và bảo họ chúng ta mời họ đến. Chỉ là một buổi họp mặt, họp mặt bằng hữu. Tôi rất thích như vậy. Tôi đã nghĩ về điều này nhiều năm qua, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội để thật sự nghĩ về sự kiện này. Nên trong những ngày gần đây, tôi có thời gian bế quan nhiều hơn, nên tôi nói chúng ta phải làm điều gì đó. Đơn thuần vì tôi yêu thương họ, chẳng còn lý do nào khác. Họ không cần biểu diễn cho tôi. Nếu họ muốn, họ có thể biểu diễn, dành cả ngày cho họ.
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-12-03   342 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-12-03

Nhẹ Nhàng Rảo Bước Trong Khu Vườn Âm Nhạc Cổ Điển Cùng Johann Pachelbel Và Joseph Haydn

00:19:57

Nhẹ Nhàng Rảo Bước Trong Khu Vườn Âm Nhạc Cổ Điển Cùng Johann Pachelbel Và Joseph Haydn

In the late 1600s, Johann Pachelbel was a leading light among baroque composers in southern Germany. His organ music was deeply admired by the younger up-and-coming generation of composers. Nowadays most people know him for his Canon in D, which is played regularly at special events, such as Weddings and ceremonies, around the world. Next, we'd like to introduce Franz Joseph Haydn, an Austrian composer who was one of the most important figures in the development of classical music during the 18th century. Haydn’s extraordinary creative capacity led him to compose 104 numbered symphonies and 68 string quartets. Let's now listen to the first movement of to the first movement of this masterpiece played by the St. Lawrence String Quartet.
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-29   107 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-29

Nhạc Cụ Truyền Thống: Kèn Túi Scotland

00:21:14

Nhạc Cụ Truyền Thống: Kèn Túi Scotland

There are countless different types of musical instruments in the world. Their melodic sounds bring comfort, beauty and upliftment to our lives. "In ancient times, the spiritual practitioners who are connected to Heaven, at times tried to replicate the mesmerizing, wonderful music of the celestial abode by creating instruments." From the first instant we hear them, the euphoric sounds of the Scottish bagpipes seem to clear our minds and transport us to a faraway dimension. This marvellous instrument, also called the Great Highland bagpipe, is Scotland’s national instrument and one member of the diverse bagpipe family. The bagpipe is one of the oldest known musical instruments in the world. The first indication of such an instrument was found on a Hittite slab from the Bronze Age at Eyuk, in the Middle East. One of the most well-known and iconic songs played on the Scottish bagpipes is the Christian hymn, “Amazing Grace.”
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-26   101 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-26

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 8/8

00:34:56

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 8/8

Bắt tay nhau cả Địa Cầu rung chuyển! Động lòng Trời thắm thiết giọt châu sa Sấm rền vang bừng sáng cõi ngân hà Cả sông núi... tấu lên ngàn cung điệu! Thống nhất sẽ hồi sinh người dân chúng ta Thống nhất sẽ hồi sinh đất nước chúng ta. Thống nhất, đến nhanh lên! Thống nhất, đến đây! Quý vị làm tôi cười, quý vị làm tôi khóc. Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 8/8 Xin mời đón xem để tìm hiểu thêm...
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-21   128 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-21

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 7/8

00:23:32

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 7/8

This performance prepared by Pyongyang Folk Arts group is a magical dance in which the colors of clothes change, representing each season of spring, summer, autumn, and winter in Korea. Up next is the "Janggu Dance" and "Samulnori" performed by Korean House Art group. "Magical, both troupes, magical dance." "This Artist Day was established and I performed in this honorable event. …I got more power thinking that my life was correct, not wrong. I will work diligently as I was encouraged to continue more. I heard Supreme Master Ching Hai asked to send a gift like this to performers of the day, so I was very grateful. I will use this gift money to advertise for the instruments of the North and the Artist Day more."
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-19   253 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-19

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 6/8

00:23:27

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 6/8

And now, Let's watch the Sand Art, "United Peaceful World," and the following performance "Taepyeongmu" together. "Freedom and peace fulfilled through all of our own hands. …The great dream of our people, Unity, come quickly. …That day will com. Surely, that day shall come. Be Vegan! Make Peace!" Up next is "Fan Dance" and "Season Dance." Let's give a warm welcome to the performances of Korea Cultural Heritage Foundation Dance Company and Pyongyang Folk Arts group! "Whoa! Breathtaking. Really, really high-quality today."
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-13   184 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-13

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 5/8

00:26:50

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 5/8

Aha, eheyo. Dondolnari Thống Nhất. 70 triệu người cùng nắm tay trong tình anh em, Dondolnari. Hoan hô! Hoan hô!
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-11   240 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-11

Bharatanatyam - Múa Cổ Điển Ấn Độ, Phần 3/3

00:13:21

Bharatanatyam - Múa Cổ Điển Ấn Độ, Phần 3/3

Guru Marie Elangovan will first explain the deeper meaning of the face paint and makeup dancers usually wear during performances. “Which is a spiritual eye which we can’t see, but it is there. And when we apply this red dot here on the forehead, it keeps our spiritual energy inside. So it’s like it tells parts to focus and have greater spiritual power.” “that purity of thoughts, purity of mind, purity of inspiration, so that’s a very important thing for the performance sake. I do believe that being vegetarian contributes to bringing purity of thoughts, more empathy towards the entire creatures on Earth, a sense of peace, feeling of lightness.”
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-09   163 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-09

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 4/8

00:31:22

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 4/8

Now Pyongyang Folk Arts Group will start the performance. “Fellow Koreans, fellow brethren, let’s fondly take each other’s hands with hearts of patriotic passion, feast of unification is not far. …We’re glad to see you! Happy to see you!” Let’s take a look at the folk dance “Dondolnari” from the Bukchung province of Hamkyungdo. The word Dondolnari means there will be a new dawn, and one can greet a new morning with hope. Let’s give a warm welcome to folk dance Dondolnari. “Wow, impressive. Superb! Superb! So synchronized also.”
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-07   365 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-07

Sự Hiểu Biết Sâu Sắc Của Người Maya Về Thời Hiện Đại: Phỏng Vấn Cô Emy Shanti Và Ông Jose Ajpu Munoz, Phần 4/4

00:13:33

Sự Hiểu Biết Sâu Sắc Của Người Maya Về Thời Hiện Đại: Phỏng Vấn Cô Emy Shanti Và Ông Jose Ajpu Munoz, Phần 4/4

As Emy and Jose explain, the Mayan calendar has many fascinating insights into our planet’s Golden Age. “And what we call the Golden Age, that started in 2012. Again, we call it Oxlajuj Baktun. It’s the Period of Illumination. And the second thing that they said after the female nation and the leaders taking us into galactic harmony, was that for peace to be in our hearts first somewhere on this planet in the 3D world, we need two requirements: One of them is Korea needs to be one, living in peace. The other one is: Israel and Palestine have to live side-by-side in peace. For that to happen, as we know, right now, before anything else in history, we are getting there closer.”
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-06   167 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-06

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 3/8

00:31:36

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 3/8

"All animals or even trees, they are blessing us every day. Without their peaceful benevolent energy, our planet could not sustain in general." "If we truly think about it, then we know that veganism surely is the way to more everlasting peace.” “We must remember our Buddha Nature inside and the Kingdom of God within us and act according to that principle: noble, courageous, heroic, compassion, loving kindness.” Now, we will start the main concert, “United Peaceful World,” honoring International Artist Day. The first on stage is “Spring of My Hometown” and “Arirang of Peace.”
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-05   296 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-05

Bharatanatyam - Múa Cổ Điển Ấn Độ, Phần 2/3

00:15:34

Bharatanatyam - Múa Cổ Điển Ấn Độ, Phần 2/3

Accompanied by live music, a Bharatanatyam dancer is able to express complex emotions and tell stories through hand gestures, exquisite footwork, facial expressions, and bodily movements. “It’s a passage through the ordinary life activities to something sacred.” “It tells us that now is the time for us to dedicate ourselves completely to this art form, this mind, body, and soul. And this is something very beautiful, because with time it really comes just like the practice of meditation, becomes deeper with time.” Now let’s watch the dance “Buddham Charanam,” which means “I Take Refuge in the Buddha.”
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-03   130 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-11-03

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 2/8

00:24:50

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 2/8

How can we maintain permanent and lasting peace continuously? What efforts do we need to make for peace? "As a peaceful practitioner, I always remind people to choose a nonviolent lifestyle, benevolent lifestyle, even towards animals and towards our neighbors. When we choose like veganism to atone our energy, to attract more peaceful energy to ourselves and our surrounding, then of course, we have peace. And if it’s in a larger scale, then peace will be attracted to our nation, to our world. Then even if we do not invite it, peace will come and stay, and stay even longer and forever if we continue this way."
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-31   276 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-31

Sự Hiểu Biết Sâu Sắc Của Người Maya Về Thời Hiện Đại: Phỏng Vấn Cô Emy Shanti Và Ông Jose Ajpu Munoz, Phần 3/4

00:14:41

Sự Hiểu Biết Sâu Sắc Của Người Maya Về Thời Hiện Đại: Phỏng Vấn Cô Emy Shanti Và Ông Jose Ajpu Munoz, Phần 3/4

As experts of the fascinating ancient Mayan civilization, Emy Shanti and Jose Ajpu Munoz have observed a great awakening in human consciousness since 2012. “After 2012, there was a moment of great awakening for many people. That was on a little scale. Right now, you see it more globally – more and more people are awakening.” “And I saw that he, since the Mayan calendar, he said that in 1996, the female power is going to awaken on Earth. But also, not a long time ago, I felt, that was 2016 that I felt that the male power is awakening now, and that was through the pyramids in Egypt. We need the balance of the male and the female. Right now, we need the spiritual man and the spiritual women coming together to do this work together. It’s like the yin-yang. They complement each other to do this work.”
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-30   180 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-30

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 1/8

00:22:58

Lễ Kỷ Niệm “Thế Giới Hòa Bình Hợp Nhất” Tại Đại Hàn, Phần 1/8

The 2nd International Artist Day was grandly celebrated by the Korean people, symbolizing a harmonious world. On March 17, 2019, the last day of a 5-day “United Peaceful World” Art Exhibition, a livestream was held with our Beloved Supreme Master Ching Hai as special guest of honor, followed by a concert showcasing the traditional music and dance shared by United Korea. “‘United,’ I like it. Think about it. United States of America, United European or European Union, it sounds much stronger, powerful, and noble, because we’re united.” “Making peace, that will save a lot, a lot of lives. Heaven will shower merits onto you and the people involved in peace making.”
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-29   233 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-29

Bharatanatyam - Múa Cổ Điển Ấn Độ, Phần 1/3

00:20:40

Bharatanatyam - Múa Cổ Điển Ấn Độ, Phần 1/3

Bharatanatyam is one of the oldest classical dance forms of India. Bharatanatyam, is a very, very popular dance today. According to legend, Lord Brahma revealed Bharatanatyam to the sage Bharata Muni, who in the 2nd century CE encoded the holy dance style in the Natya Shastra, the ancient Sanskrit Hindu text on the performing arts. The dance traditionally tells stories with religious themes and expresses spiritual ideas from Hindu texts through the intricate footwork, impressive gestures, and facial expressions of dancers accompanied by live music and singing.
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-26   271 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-26

Buổi Lễ Cảm Động Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cao Hùng 2018, Phần 4/4

00:12:48

Buổi Lễ Cảm Động Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cao Hùng 2018, Phần 4/4

Now we’ll have fellow initiates from Formosa, Âu Lạc (Vietnam) and Thailand, taking turns to sing classical songs composed by Master, to convey the gratitude of disciples to a living Master rare to find in a thousand years, who has bestowed eternal loving care to sentient beings. Let’s all raise our hands and sing cheerfully together. “…Love is stone and rough gravel. Love is silky gold. …Love is like a gentle breeze, But love too is like a hurricane! In the morning, love is still there, And then quietly dies at night. …Love makes us miss each other, But love also wants us to soon forget. Love is filled with turmoil, Love too is so serene! …”
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-25   236 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-25

Buổi Lễ Cảm Động Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cao Hùng 2018, Phần 3/4

00:13:31

Buổi Lễ Cảm Động Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cao Hùng 2018, Phần 3/4

"The Silent Tears" is a poetry collection by Supreme Master Ching Hai, describing Her journey searching for Enlightenment. In the Musical, the poem "Enlightenment" was set to music by Composer Henry Krieger - twice Grammy winner. Now, let us enjoy the graceful dance steps of the Aulacese fellow practitioners and join together in “Enlightenment” music. Let’s give a hearty round of applause to fellow initiates from Soul, Korea who joyously present their performance “The Sunshine in the Corner”. “…The life of your own won’t make you happy. Do not turn away any more. Turn and face the people around you. With courage, take one step further. Because our small steps make a difference.”
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-23   125 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-23

Sự Hiểu Biết Sâu Sắc Của Người Maya Về Thời Hiện Đại: Phỏng Vấn Cô Emy Shanti Và Ông Jose Ajpu Munoz, Phần 2/4

00:15:34

Sự Hiểu Biết Sâu Sắc Của Người Maya Về Thời Hiện Đại: Phỏng Vấn Cô Emy Shanti Và Ông Jose Ajpu Munoz, Phần 2/4

The Mayan calendar in the Mayan world is the center of the universe; this is where it all starts. It starts every day with giving thanks to the energy of the day and giving gratitude to ourselves for being here to be of service. That’s what the Mayan calendar is all about: it’s to be of service to the people. The whole planet is in danger of extinction right now. So, if we don’t return into balance, if we don’t respect the balance of Earth, and the animals, and all the kingdoms, it’s very difficult, really, to return to balance. It’s like the ancient people always say: we’re all brothers and sisters, we have to return into that place, that an ant is not less evolved than I am. We’re all brothers and sisters, and if I get into that place of respect and love, we can create a new Earth.
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-22   216 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2019-10-22
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android