Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Lời Thánh Khải

Đắm mình trong nhiều chủ đề đầy khai ngộ, những cuộc phỏng vấn và kinh điển của các tôn giáo lớn và các đoàn thể tâm linh trên toàn cầu. Giáo lý của nhiều truyền thống tâm linh trên thế giới được trình chiếu, bao gồm phái Bishnois, Phật giáo, đạo Cao Đài, Ki-tô giáo, Khổng giáo, phái Essene, triết học Hy Lạp, Ấn Độ giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Kỳ-Na giáo, Do Thái giáo, Ma-ni giáo, Mặc gia, Hội Hồng Hoa Thập Tự, Thần đạo, đạo Sikh, Hồi giáo Mật Tông, Đạo giáo, Thông Thiên học, Phật giáo Tây Tạng, tín ngưỡng Toltec, Bạch Huynh Đệ Đại Đồng, Tín ngưỡng của người Bản địa và Hỏa giáo. Đồng thời, chương trình cũng cung ứng nhiều bài giảng đầy trí huệ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trong suốt 30 năm hoằng pháp toàn cầu của Ngài, giảng giải cho những người thành tâm cầu đạo về chân ý nghĩa của đời sống, sự an bình nội tại cùng nhiều chủ đề ý nghĩa khác.

Thể Nghiệm Thiên Đàng Tại Thế, Phần 5/9

00:21:48

Thể Nghiệm Thiên Đàng Tại Thế, Phần 5/9

Chúng ta có thể giúp bằng lời cầu nguyện thành tâm, nhưng chúng ta phải khai ngộ, phải câu thông với lực lượng Thượng Đế trước, rồi bất cứ gì chúng ta nghĩ, sẽ thành sự thật, bất cứ gì chúng ta muốn sẽ thành sự thật.
Lời Thánh Khải
2021-02-26   13 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-26

Thể Nghiệm Thiên Đàng Tại Thế, Phần 4/9

00:18:45

Thể Nghiệm Thiên Đàng Tại Thế, Phần 4/9

Quý vị sẽ trở thành Minh Sư! Phải trở thành Minh Sư. Cho dù quý vị nghĩ tôi là Minh Sư, quý vị sẽ trở thành một người như tôi, tự gia trì cho mình và gia trì cho mọi người khác. Cách đó tốt hơn là đi cầu xin ân điển tâm linh. Quý vị là con cái của Thượng Đế. Tôi có thể biến ước mơ Thiên Đàng của quý vị thành sự thật, nhưng quý vị phải tự làm mọi việc. Tôi có thể chỉ cho quý vị cách biến ước mơ củ
Lời Thánh Khải
2021-02-25   232 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-25

Thể Nghiệm Thiên Đàng Tại Thế, Phần 3/9

00:22:53

Thể Nghiệm Thiên Đàng Tại Thế, Phần 3/9

Nếu được truyền lực lượng của Thượng Đế hay là được thắp lại lực lượng sẵn có này bên trong chúng ta lần nữa, lúc đó chúng ta cũng có thể có thể nghiệm Thiên Đàng, ngay khi đang sống trên Địa Cầu này. Chúng ta cũng có thể có lực chữa bệnh, cũng có thể có ân điển từ Thượng Đế, để có thể chia sẻ với người khác, chúng ta cũng có thể thành công trong đời sống tâm linh cũng như đời sống vật chất c
Lời Thánh Khải
2021-02-24   214 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-24

Thể Nghiệm Thiên Đàng Tại Thế, Phần 2/9

00:20:11

Thể Nghiệm Thiên Đàng Tại Thế, Phần 2/9

Có hai cách để sống trên thế giới này. Một cách là sống bình thường, chấp nhận mọi điều xảy ra cho mình như số phận. Và có cách khác, là chúng ta biết ân điển của Thượng Đế và chúng ta có thể sống hạnh phúc hơn, thuận lợi hơn, và an bình hơn. Một khi chúng ta nhận biết ân điển của Thượng Đế, đời sống bắt đầu thay đổi. Đời sống bắt đầu trở nên đúng ý nghĩa của nó. Đời sống bắt đầu giống như Thiê
Lời Thánh Khải
2021-02-23   228 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-23

Thể Nghiệm Thiên Đàng Tại Thế, Phần 1/9

00:20:59

Thể Nghiệm Thiên Đàng Tại Thế, Phần 1/9

Sau khi xem băng hình – Sư Phụ đã giảng về Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), vâng, Ánh Sáng – và từ giây phút đó trở đi, tôi biết rằng tất cả mọi câu hỏi của mình sẽ được trả lời. Tôi cũng biết rằng đối với tôi, đây là con đường để đi, là chánh Đạo.
Lời Thánh Khải
2021-02-22   298 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-22

Ánh Sáng Của Thể Nghiệm Tâm Linh: Khai Ngộ Trên Con Đường Tâm Ấn – Của Tiến sĩ Rudolf Steiner (Trường Chay), Phần 2/2

00:15:59

Ánh Sáng Của Thể Nghiệm Tâm Linh: Khai Ngộ Trên Con Đường Tâm Ấn – Của Tiến sĩ Rudolf Steiner (Trường Chay), Phần 2/2

“Cho mỗi bước mà quý vị theo đuổi kiến thức bí ẩn, hãy đi ba bước trong việc hoàn thiện cá tính của mình trước đã”.
Lời Thánh Khải
2021-02-20   252 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-20

Ánh Sáng Của Thể Nghiệm Tâm Linh: Khai Ngộ Trên Con Đường Tâm Ấn – Của Tiến sĩ Rudolf Steiner (Trường Chay), Phần 1/2

00:16:43

Ánh Sáng Của Thể Nghiệm Tâm Linh: Khai Ngộ Trên Con Đường Tâm Ấn – Của Tiến sĩ Rudolf Steiner (Trường Chay), Phần 1/2

“Cần phải nhấn mạnh vào sự cần thiết duy trì không bị hư hại, và không ngừng trau dồi, thái độ tâm trí lành mạnh vốn cần thiết để phân biệt sự thật khác với ảo tưởng”.
Lời Thánh Khải
2021-02-19   160 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-19

Trích Tuyển Từ Kinh Pháp Cú: Con Đường Chân Lý – Chương 1- 4, Phần 2/2

00:11:04

Trích Tuyển Từ Kinh Pháp Cú: Con Đường Chân Lý – Chương 1- 4, Phần 2/2

“Chớ nên nhìn vào, lỗi lầm của người khác, chớ nên để ý đến việc họ có làm hay không làm, mà hãy nên nhìn vào việc mình có làm hay không làm”.
Lời Thánh Khải
2021-02-18   189 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-18

Trích Tuyển Từ Kinh Pháp Cú: Con Đường Chân Lý – Chương 1- 4, Phần 1/2

00:13:18

Trích Tuyển Từ Kinh Pháp Cú: Con Đường Chân Lý – Chương 1- 4, Phần 1/2

“Người khai ngộ luôn luôn đắm mình trong thiền định, kiên định trong thực hành: không còn bị buộc ràng, đạt giải thoát tối thượng”.
Lời Thánh Khải
2021-02-17   175 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-17

Phán Quyết Cuối Cùng: Trích ‘Thành Phố Của Chúa’ Của Thánh Augustine Thành Hippo (Trường Chay), Phần 2/2

00:14:11

Phán Quyết Cuối Cùng: Trích ‘Thành Phố Của Chúa’ Của Thánh Augustine Thành Hippo (Trường Chay), Phần 2/2

“Khi chúng ta tiến tới Ngày Phán quyết đó, chúng ta sẽ nhận ra công lý từ tất cả phán quyết của Chúa, không chỉ những điều như sau đó sẽ được công bố, mà tất cả những điều có hiệu lực từ khởi thủy…”
Lời Thánh Khải
2021-02-16   215 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-16

Phán Quyết Cuối Cùng: Trích ‘Thành Phố Của Chúa’ Của Thánh Augustine Thành Hippo (Trường Chay), Phần 1/2

00:14:59

Phán Quyết Cuối Cùng: Trích ‘Thành Phố Của Chúa’ Của Thánh Augustine Thành Hippo (Trường Chay), Phần 1/2

“…Chúa sẽ cai trị con người, và linh hồn sẽ cai trị thân thể, với tính dịu dàng và tiện nghi thích hợp cho hạnh phúc của một cuộc đời không còn ách nô lệ”.
Lời Thánh Khải
2021-02-15   446 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-15

Cộng Đồng Thời Đại Mới: Từ Bộ Sách Agni Yoga Của Nicholas Và Helena Roerich (Trường Chay), Phần 2/2

00:14:18

Cộng Đồng Thời Đại Mới: Từ Bộ Sách Agni Yoga Của Nicholas Và Helena Roerich (Trường Chay), Phần 2/2

“Trận Chiến của Ánh Sáng chỉ mới khởi đầu – hàng triệu người ở trong đó mà không biết kết quả cuối cùng. Linh hồn quý vị phải cất cánh bay nhân danh Chân Lý”.
Lời Thánh Khải
2021-02-13   192 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-13

Cộng Đồng Thời Đại Mới: Từ Bộ Sách Agni Yoga Của Nicholas Và Helena Roerich (Trường Chay), Phần 1/2

00:15:24

Cộng Đồng Thời Đại Mới: Từ Bộ Sách Agni Yoga Của Nicholas Và Helena Roerich (Trường Chay), Phần 1/2

“Chủ nghĩa vị tha là điều kiện tất yếu nếu một người muốn cống hiến tài năng của họ cho công việc chung. Đường đời là con đường của sự giúp đỡ lẫn nhau. Cộng đồng có thể chỉ bao gồm các bằng hữu”.
Lời Thánh Khải
2021-02-12   218 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-12

Con Đường Và Tín Điều: Trích Tuyển Từ Thánh Điển Sutrakritanga Của Kỳ Na Giáo, Quyển 1, Phần 2/2

00:11:05

Con Đường Và Tín Điều: Trích Tuyển Từ Thánh Điển Sutrakritanga Của Kỳ Na Giáo, Quyển 1, Phần 2/2

“Các thầy vô minh giảng cho các trò vô minh, và không suy ngẫm họ nói điều không thật”.
Lời Thánh Khải
2021-02-11   170 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-11

Con Đường Và Tín Điều: Trích Tuyển Từ Thánh Điển Sutrakritanga Của Kỳ Na Giáo, Quyển 1, Phần 1/2

00:12:13

Con Đường Và Tín Điều: Trích Tuyển Từ Thánh Điển Sutrakritanga Của Kỳ Na Giáo, Quyển 1, Phần 1/2

“Hỡi tu sĩ và bậc đại thánh hiền, xin giảng cho chúng tôi con đường tốt nhất này, dẫn đến giải thoát, tránh khỏi mọi khốn khổ, như ngài biết nó!”
Lời Thánh Khải
2021-02-10   202 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-10

Thức Ăn – Lối Sống: Từ “Luật Dinh Dưỡng” Của Minh Sư Beinsa Douno (Trường Chay), Phần 2/2

00:13:05

Thức Ăn – Lối Sống: Từ “Luật Dinh Dưỡng” Của Minh Sư Beinsa Douno (Trường Chay), Phần 2/2

“Giết mổ động vật vô nhân đạo làm thức ăn tạo ra sự náo động lớn trong thế giới A-tu-la, toàn bộ bầu từ trường bị nhiễu loạn…. Vì sự bất công này – vì lấy đi sinh mạng của động vật, chúng ta sẽ chịu đau khổ rất lâu”.
Lời Thánh Khải
2021-02-09   285 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-09

Thức Ăn – Lối Sống: Từ “Luật Dinh Dưỡng” Của Minh Sư Beinsa Douno (Trường Chay), Phần 1/2

00:13:04

Thức Ăn – Lối Sống: Từ “Luật Dinh Dưỡng” Của Minh Sư Beinsa Douno (Trường Chay), Phần 1/2

“Nếu con người muốn được cứu, họ phải bắt đầu từ thực phẩm. Thế hệ mới phải được tạo ra từ vật chất tinh tế”.
Lời Thánh Khải
2021-02-08   325 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-08

Ngợi Ca Chư Thánh: Thánh Ca Huyền Bí Trích Từ ‘Padavali’ Của Maharshi Mehi Paramhans (Trường Chay), Phần 2/2

00:14:30

Ngợi Ca Chư Thánh: Thánh Ca Huyền Bí Trích Từ ‘Padavali’ Của Maharshi Mehi Paramhans (Trường Chay), Phần 2/2

Hỡi Đạo Sư! Hãy ban phước cho con để thể nghiệm của con ở trên cửa thứ mười, Và tâm thức hoàn toàn đắm mình trong tiếng thánh ca.
Lời Thánh Khải
2021-02-06   321 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-06

Ngợi Ca Chư Thánh: Thánh Ca Huyền Bí Trích Từ ‘Padavali’ Của Maharshi Mehi Paramhans (Trường Chay), Phần 1/2

00:12:38

Ngợi Ca Chư Thánh: Thánh Ca Huyền Bí Trích Từ ‘Padavali’ Của Maharshi Mehi Paramhans (Trường Chay), Phần 1/2

“Ngài vượt ngoài bạn và tôi và ‘OM’ nguyên thủy. Ngài vượt ngoài trạng thái của hiện hữu, phúc lạc, Là Đấng vô tận, Ngài tỏa khắp và vô sở bất tại”.
Lời Thánh Khải
2021-02-05   277 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-05

Trích Tuyển Từ ‘Cuộc Hôn Nhân Của Thiên Đàng Và Địa Ngục’ Tác Giả: William Blake (Trường Chay), Phần 2/2

00:09:02

Trích Tuyển Từ ‘Cuộc Hôn Nhân Của Thiên Đàng Và Địa Ngục’ Tác Giả: William Blake (Trường Chay), Phần 2/2

“Đừng để họ nói rằng họ biết hay hơn thầy mình, vì họ chỉ cầm một ngọn nến trong ánh mặt trời”.
Lời Thánh Khải
2021-02-04   217 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-02-04
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề
Use 0.087s