Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Lời Thánh Khải

Đắm mình trong nhiều chủ đề đầy khai ngộ, những cuộc phỏng vấn và kinh điển của các tôn giáo lớn và các đoàn thể tâm linh trên toàn cầu. Giáo lý của nhiều truyền thống tâm linh trên thế giới được trình chiếu, bao gồm phái Bishnois, Phật giáo, đạo Cao Đài, Ki-tô giáo, Khổng giáo, phái Essene, triết học Hy Lạp, Ấn Độ giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Kỳ-Na giáo, Do Thái giáo, Ma-ni giáo, Mặc gia, Hội Hồng Hoa Thập Tự, Thần đạo, đạo Sikh, Hồi giáo Mật Tông, Đạo giáo, Thông Thiên học, Phật giáo Tây Tạng, tín ngưỡng Toltec, Bạch Huynh Đệ Đại Đồng, Tín ngưỡng của người Bản địa và Hỏa giáo. Đồng thời, chương trình cũng cung ứng nhiều bài giảng đầy trí huệ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trong suốt 30 năm hoằng pháp toàn cầu của Ngài, giảng giải cho những người thành tâm cầu đạo về chân ý nghĩa của đời sống, sự an bình nội tại cùng nhiều chủ đề ý nghĩa khác.

Diện Kiến Minh Sư: Trích Từ ‘Những Điều Huyền Bí Được Tiết Lộ’ Của Godfré Ray King – Quyền Cai Quản Và Oai Nghiêm Của Chân Sư Thăng Thiên – Thánh Germain (Trường Chay), Phần 2/2

00:15:20

Diện Kiến Minh Sư: Trích Từ ‘Những Điều Huyền Bí Được Tiết Lộ’ Của Godfré Ray King – Quyền Cai Quản Và Oai Nghiêm Của Chân Sư Thăng Thiên – Thánh Germain (Trường Chay), Phần 2/2

“Tất cả đều theo Luật Hoàn hảo, chính xác và trực tiếp. Mỗi thể nghiệm của tâm thức – do một nguyên nhân trước đây, và mọi điều trong cùng một khoảnh khắc là nguyên nhân - của một hậu quả trong tương lai’”.
Lời Thánh Khải
2020-09-26   14 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-26

Diện Kiến Minh Sư: Trích Từ ‘Những Điều Huyền Bí Được Tiết Lộ’ Của Godfré Ray King – Quyền Cai Quản Và Oai Nghiêm Của Chân Sư Thăng Thiên – Thánh Germain (Trường Chay), Phần 1/2

00:15:03

Diện Kiến Minh Sư: Trích Từ ‘Những Điều Huyền Bí Được Tiết Lộ’ Của Godfré Ray King – Quyền Cai Quản Và Oai Nghiêm Của Chân Sư Thăng Thiên – Thánh Germain (Trường Chay), Phần 1/2

“Luôn ghi nhớ – ‘Một người trở thành – điều – mà họ quán tưởng – và vì vạn vật đến từ ‘Ánh Sáng’ – ‘Ánh Sáng’ – là sự Hoàn mỹ Tối cao – và Kiểm soát – của vạn vật”.
Lời Thánh Khải
2020-09-25   104 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-25

Trích Những Áng Thơ Huyền Bí Của Tulsi Sahib (Trường Chay), Thánh Của Thành Hathras, Phần 2/2

00:11:56

Trích Những Áng Thơ Huyền Bí Của Tulsi Sahib (Trường Chay), Thánh Của Thành Hathras, Phần 2/2

“Ai ăn thịt cá trong đời này Là bị giam cầm bởi tên đồ tể – Kal (lực lượng phủ định). Sẽ không có kết quả tốt từ hành vi như thế. Lấy điều này làm bằng chứng từ những điều các Thánh nhân viết xuống. Nanak và Kabir đã đưa ra cùng một thông điệp, Dadu và Dariya đã hát cùng một ca khúc”.
Lời Thánh Khải
2020-09-24   126 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-24

Trích Những Áng Thơ Huyền Bí Của Tulsi Sahib (Trường Chay), Thánh Của Thành Hathras, Phần 1/2

00:11:12

Trích Những Áng Thơ Huyền Bí Của Tulsi Sahib (Trường Chay), Thánh Của Thành Hathras, Phần 1/2

“Hỡi Sư Phụ từ bi, Phước lành của Ngài đầy niềm vui; Nhờ hàng thuận Ngài, những tội nhân bất lực được cứu cánh giải thoát”.
Lời Thánh Khải
2020-09-23   132 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-23

Trích Những Sách Thần Bí: Trí Huệ Của Solomon, Phần 2/2

00:10:26

Trích Những Sách Thần Bí: Trí Huệ Của Solomon, Phần 2/2

“Vì nàng (trí huệ) là hơi thở quyền năng của Thượng Đế, và một ảnh hưởng thuần khiết luân chuyển từ vinh quang của Đấng Toàn Năng: bởi vậy, không điều ô uế nào có thể chạm đến nàng”.
Lời Thánh Khải
2020-09-22   130 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-22

Trích Những Sách Thần Bí: Trí Huệ Của Solomon, Phần 1/2

00:11:00

Trích Những Sách Thần Bí: Trí Huệ Của Solomon, Phần 1/2

“Trí huệ là huy hoàng, và không bao giờ phai nhạt: phải, họ thương yêu nàng thì dễ dàng thấy được nàng, họ tìm kiếm nàng thì gặp được nàng”.
Lời Thánh Khải
2020-09-21   144 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-21

Sống Theo Đức Tin: Hội Thảo Đức Tin Về Mối Quan Hệ Giữa Tôn Giáo Và Thuần Chay, Phần 4/4

00:14:33

Sống Theo Đức Tin: Hội Thảo Đức Tin Về Mối Quan Hệ Giữa Tôn Giáo Và Thuần Chay, Phần 4/4

Và tôi nghĩ nói tổng quát nơi có đức tin, là nó mang lại lòng tự trọng. Quý vị bắt đầu cảm thấy rằng hành động của mình có trách nhiệm, có quan trọng. Quý vị phải có trách nhiệm đối với các hành động của mình.
Lời Thánh Khải
2020-09-19   313 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-19

Sống Theo Đức Tin: Hội Thảo Đức Tin Về Mối Quan Hệ Giữa Tôn Giáo Và Thuần Chay, Phần 3/4

00:13:00

Sống Theo Đức Tin: Hội Thảo Đức Tin Về Mối Quan Hệ Giữa Tôn Giáo Và Thuần Chay, Phần 3/4

Thậm chí trong Kinh Cựu Ước, Thánh Kinh Do Thái, hiến tế động vật đang là điều gây tranh cãi. Vì vậy có các vị Tiên Tri nói quý vị không nên làm như vậy nữa. Khi quý vị giết một con bò, nó tệ như giết một người, các vị Tiên Tri nói, và Thượng Đế không muốn tất cả hiến tế động vật này.
Lời Thánh Khải
2020-09-18   122 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-18

Trích Tuyển Kinh Viên Giác: Chương 1-2, Phần 2/2

00:12:55

Trích Tuyển Kinh Viên Giác: Chương 1-2, Phần 2/2

“Này Thiện Nam, tất cả chư vị Bồ Tát và Chúng sinh đời sau phải xa lìa Cảnh giới Vọng Tưởng Hóa Hư Vọng. Nếu một người có thể vẫn”.
Lời Thánh Khải
2020-09-17   148 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-17

Trích Tuyển Kinh Viên Giác: Chương 1-2, Phần 1/2

00:16:17

Trích Tuyển Kinh Viên Giác: Chương 1-2, Phần 1/2

“Thế nào là Vô minh? Này Thiện Nam, tất cả Chúng sinh, từ Thời Vô thủy đến nay chịu các thứ Điên đảo khác nhau; từ đó họ trở nên như người lầm lạc, luân hồi khắp nơi trong bốn phương. Và vọng nhận Tứ Đại vọng nhận Tứ Đại là thân của chính mình, và nhận Hình bóng của Lục Trần mà họ liên tục đạt hiểu là Duyên ảnh Tâm của chính mình”.
Lời Thánh Khải
2020-09-16   213 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-16

Mục Đích Của Trải Nghiệm Đời Sống: Trích ‘Tâm Thức Ki-tô’ Của Edgar Cayce, Phần 2/2

00:12:42

Mục Đích Của Trải Nghiệm Đời Sống: Trích ‘Tâm Thức Ki-tô’ Của Edgar Cayce, Phần 2/2

“…Hân hoan đó, niềm vui đó, hiểu biết đó, CHỈ có thể có được khi đi cùng Ngài. Rồi Ngài rất gần với ngươi; Ngài ngự trong tâm của ngươi, của đời ngươi, từng ngày”.
Lời Thánh Khải
2020-09-15   208 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-15

Mục Đích Của Trải Nghiệm Đời Sống: Trích ‘Tâm Thức Ki-tô’ Của Edgar Cayce, Phần 1/2

00:13:02

Mục Đích Của Trải Nghiệm Đời Sống: Trích ‘Tâm Thức Ki-tô’ Của Edgar Cayce, Phần 1/2

“Trở thành một kênh ban phước cho tha nhân là mục đích cho mỗi linh hồn đi vào hoạt động ý thức trong thế giới vật chất”.
Lời Thánh Khải
2020-09-14   220 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-14

Sống Theo Đức Tin: Hội Thảo Đức Tin Về Mối Quan Hệ Giữa Tôn Giáo Và Thuần Chay, Phần 2/4

00:11:56

Sống Theo Đức Tin: Hội Thảo Đức Tin Về Mối Quan Hệ Giữa Tôn Giáo Và Thuần Chay, Phần 2/4

Và chúng tôi làm rất nhiều công việc để cố gắng thuyết phục mọi người rằng quý vị không phải chọn giữa tôn giáo và lối ăn của mình… Và chúng tôi nói với mọi người, nhìn xem, quý vị có thể có tới 90% hương vị, và tất cả là thuần chay nên quý vị không cần phải hy sinh như vậy.
Lời Thánh Khải
2020-09-12   425 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-12

Sống Theo Đức Tin: Hội Thảo Đức Tin Về Mối Quan Hệ Giữa Tôn Giáo Và Thuần Chay, Phần 1/4

00:14:07

Sống Theo Đức Tin: Hội Thảo Đức Tin Về Mối Quan Hệ Giữa Tôn Giáo Và Thuần Chay, Phần 1/4

Tôi muốn nói rằng thuần chay và Do Thái giáo là tương quan tối đa. Có một câu trong Thánh Kinh Koran nói rằng… Nào, Ahimsa (không sát sinh), thường được liên kết với Ấn Độ giáo… Và đạo đức mà Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta là dựa vào…
Lời Thánh Khải
2020-09-11   262 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-11

Alice Bailey: Chúa Kitô Tái Thế, Trích Tuyển ‘Cơ Hội Duy Nhất Của Chúa Ki-tô’, Phần 2/2

00:14:51

Alice Bailey: Chúa Kitô Tái Thế, Trích Tuyển ‘Cơ Hội Duy Nhất Của Chúa Ki-tô’, Phần 2/2

“Hệ thống phân cấp tâm linh của Địa Cầu chúng ta chỉ là một vòng xoáy hoạt động yêu thương, nơi gặp gỡ của những năng lượng đến từ trung tâm của thánh ý ...”
Lời Thánh Khải
2020-09-10   376 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-10

Alice Bailey: Chúa Kitô Tái Thế, Trích Tuyển ‘Cơ Hội Duy Nhất Của Chúa Ki-tô’, Phần 1/2

00:14:10

Alice Bailey: Chúa Kitô Tái Thế, Trích Tuyển ‘Cơ Hội Duy Nhất Của Chúa Ki-tô’, Phần 1/2

“Tình trạng bất hạnh của thế giới, là hậu quả của nhiều thế kỷ sống ích kỷ, sự nhạy cảm có một không hai, và sự phát triển có một không hai, của tâm thức tập thể, đã đặt Chúa Ki-tô vào một cơ duyên có một không hai…”
Lời Thánh Khải
2020-09-09   299 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-09

Triết Lý Khắc Kỷ Ứng Dụng Trong Sự Khiêm Tốn – Trích Từ Cẩm Nang Thư Của Epictetus, Phần 2/2

00:13:12

Triết Lý Khắc Kỷ Ứng Dụng Trong Sự Khiêm Tốn – Trích Từ Cẩm Nang Thư Của Epictetus, Phần 2/2

“Vì có nguy hiểm nghiêm trọng khi vội vàng thảy ra những gì chưa hiểu thấu. Do đó, đừng phô diễn trước người vô minh những nguyên tắc nhưng bằng hành động sẽ khiến họ thấu hiểu”.
Lời Thánh Khải
2020-09-08   235 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-08

Hiểu Biết Về Lịch Của Người Maya: Trích Tuyển Từ ‘Sách Định Mệnh: Tiết Lộ Bí Mật Của Người Maya Cổ Đại Và Lời Tiên Tri Về Năm 2012’ Tác Giả: Don Carlos Barrios (Trường Chay), Phần 3/3

00:10:22

Hiểu Biết Về Lịch Của Người Maya: Trích Tuyển Từ ‘Sách Định Mệnh: Tiết Lộ Bí Mật Của Người Maya Cổ Đại Và Lời Tiên Tri Về Năm 2012’ Tác Giả: Don Carlos Barrios (Trường Chay), Phần 3/3

“Thực hành theo dấu hiệu Maya làm cho thế giới Maya Cổ điển truyền thống trở thành một nền văn minh hài hòa. Mọi người tôn trọng lẫn nhau bởi vì họ biết họ đều là một phần của một tổng thể tiến hóa trong kế hoạch vũ trụ”.
Lời Thánh Khải
2020-09-07   212 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-07

Khía Cạnh của Đời Sống Tâm Linh: Suy Tưởng Trong Tĩnh Mịch Của Linh Mục Thomas Merton (Trường Chay), Phần 2/2

00:15:08

Khía Cạnh của Đời Sống Tâm Linh: Suy Tưởng Trong Tĩnh Mịch Của Linh Mục Thomas Merton (Trường Chay), Phần 2/2

“Nếu con người là để sống, thì tất cả trong họ đều phải sống, thân, tâm, hồn, tình cảm, tinh thần. Tất cả đều phải được thăng hoa và biến đổi bởi hành động của Thượng Đế, trong tình thương và niềm tin”.
Lời Thánh Khải
2020-09-05   140 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-05

Khía Cạnh của Đời Sống Tâm Linh: Suy Tưởng Trong Tĩnh Mịch Của Linh Mục Thomas Merton (Trường Chay), Phần 1/2

00:15:26

Khía Cạnh của Đời Sống Tâm Linh: Suy Tưởng Trong Tĩnh Mịch Của Linh Mục Thomas Merton (Trường Chay), Phần 1/2

“Mọi nơi là tĩnh mịch trong đó con người phải sám hối và chiến đấu với kẻ thù và tịnh hóa tâm của chính họ trong ân điển của Thượng Đế”.
Lời Thánh Khải
2020-09-04   173 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-09-04
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề