Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ Đến
Lời Thánh Khải

Đắm mình trong nhiều chủ đề đầy khai ngộ, những cuộc phỏng vấn và kinh điển của các tôn giáo lớn và các đoàn thể tâm linh trên toàn cầu. Giáo lý của nhiều truyền thống tâm linh trên thế giới được trình chiếu, bao gồm phái Bishnois, Phật giáo, đạo Cao Đài, Ki-tô giáo, Khổng giáo, phái Essene, triết học Hy Lạp, Ấn Độ giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Kỳ-Na giáo, Do Thái giáo, Ma-ni giáo, Mặc gia, Hội Hồng Hoa Thập Tự, Thần đạo, đạo Sikh, Hồi giáo Mật Tông, Đạo giáo, Thông Thiên học, Phật giáo Tây Tạng, tín ngưỡng Toltec, Bạch Huynh Đệ Đại Đồng, Tín ngưỡng của người Bản địa và Hỏa giáo. Đồng thời, chương trình cũng cung ứng nhiều bài giảng đầy trí huệ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trong suốt 30 năm hoằng pháp toàn cầu của Ngài, giảng giải cho những người thành tâm cầu đạo về chân ý nghĩa của đời sống, sự an bình nội tại cùng nhiều chủ đề ý nghĩa khác.

Trích Tuyển ‘Những Tiết Lộ Về Vô Hình’ Của Ngài Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Bài giảng 1-6, Phần 1/2

00:12:18

Trích Tuyển ‘Những Tiết Lộ Về Vô Hình’ Của Ngài Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Bài giảng 1-6, Phần 1/2

Ra khỏi cái ngã của chính họ, đi vào công việc của Sư Phụ họ, họ bây giờ không thấy gì hết ngoài Sư Phụ và công việc của Ngài, và cũng không nghe cũng không hiểu từ bất cứ nguồn nào khác. Nếu họ có nhận thức nào, nếu họ nghe và học, thì họ nghe lời của Ngài, và họ biết kiến thức của Ngài.
Lời Thánh Khải
2020-07-03   39 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-07-03

Trích Từ ‘Những Điều Huyền Bí Được Tiết Lộ’ Của Godfré Ray King: Tiết Lộ Trí Huệ Cổ Xưa Từ Chân Sư Đã Thăng Thiên – Thánh Germain (Trường Chay), Phần 2/2

00:14:08

Trích Từ ‘Những Điều Huyền Bí Được Tiết Lộ’ Của Godfré Ray King: Tiết Lộ Trí Huệ Cổ Xưa Từ Chân Sư Đã Thăng Thiên – Thánh Germain (Trường Chay), Phần 2/2

“Hoạt động có cảm xúc về Đời Sống là điểm ít được canh chừng nhất – của tâm thức con người. Đó là năng lượng tích lũy mà theo đó những tư tưởng được đẩy vào thực chất nguyên tử, và do đó – tư tưởng trở thành vật chất. Tôi nói cho quý vị biết – phải hết sức nhấn mạnh sự cần thiết để canh chừng cảm xúc… Tư tưởng không bao giờ trở thành vật chất – chỉ khi nào chúng được bọc với cảm xúc”.
Lời Thánh Khải
2020-07-02   157 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-07-02

Trích Từ ‘Những Điều Huyền Bí Được Tiết Lộ’ Của Godfré Ray King: Tiết Lộ Trí Huệ Cổ Xưa Từ Chân Sư Đã Thăng Thiên – Thánh Germain (Trường Chay), Phần 1/2

00:13:39

Trích Từ ‘Những Điều Huyền Bí Được Tiết Lộ’ Của Godfré Ray King: Tiết Lộ Trí Huệ Cổ Xưa Từ Chân Sư Đã Thăng Thiên – Thánh Germain (Trường Chay), Phần 1/2

“‘Chân Lý của Đời Sống là quý vị không thể ham muốn những gì mà không thể biểu hiện ở đâu đó trong vũ trụ. Cảm giác ham muốn bên trong càng mãnh liệt thì điều ham muốn ấy sẽ càng nhanh chóng đạt được. Tuy nhiên, nếu một người dại dột ham muốn điều gì đó mà sẽ làm tổn thương người con khác của Thượng Đế hoặc phần nào khác trong Sáng tạo của Ngài, thì người đó sẽ phải bị phạt bằng sự bất hòa và thất
Lời Thánh Khải
2020-07-01   201 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-07-01

Trích Thánh Điển Bạch Huynh Đệ Đại Đồng: Vì Vinh Quang Của Thượng Đế, Phần I, Phần 2/2

00:12:48

Trích Thánh Điển Bạch Huynh Đệ Đại Đồng: Vì Vinh Quang Của Thượng Đế, Phần I, Phần 2/2

“Hiện tại anh em phải đối phó với những gì mình đã từng làm đối với người khác. Do đó, hôm nay anh em được ban cho những điều kiện thuận lợi để cải thiện hành trình đời mình. Hành trình đời sống hiện tại của anh em là cơ hội để xóa bỏ tất cả những mâu thuẫn hiện hữu. Anh em có thể xóa bỏ chúng bây giờ”.
Lời Thánh Khải
2020-06-30   115 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-30

Trích Thánh Điển Bạch Huynh Đệ Đại Đồng: Vì Vinh Quang Của Thượng Đế, Phần I, Phần 1/2

00:13:22

Trích Thánh Điển Bạch Huynh Đệ Đại Đồng: Vì Vinh Quang Của Thượng Đế, Phần I, Phần 1/2

“Anh em phải hiểu rằng bất kể người ta thể hiện chính họ cách nào, tất cả đều là vì Vinh Quang của Thượng Đế. Những lầm lỗi và thiếu sót của anh em biểu trưng cho cơ hội thăng hoa của những chúng sinh còn tiến bộ hơn chính anh em. Khi anh em tạo một lỗi lầm, những chúng sinh này mà anh em không thấy, sẽ dùng lỗi lầm này để tạo thành một đức hạnh lớn lao. …Tuy nhiên, không nên cố ý tạo ra lỗi lầm”.
Lời Thánh Khải
2020-06-29   150 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-29

Trích Tuyển Thành Phố A-tu-la – Chương 6: Lời Khuyên Quý Giá

00:13:21

Trích Tuyển Thành Phố A-tu-la – Chương 6: Lời Khuyên Quý Giá

“Cách duy nhất để cân bằng tâm linh là mở tâm mình ra đón nhận Ánh Sáng Thiêng Liêng”.
Lời Thánh Khải
2020-06-27   290 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-27

Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế, Phần 5/5

00:23:19

Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế, Phần 5/5

Thời đại Hoàng Kim là thời đại, như một lần từ thuở xưa, hoặc nhiều thời trước đây, khi chúng ta thể nghiệm sự đồng nhất với Thượng Ðế, và mọi điều chúng ta ao ước, đều được thỏa nguyện lập tức. Chúng ta có thể trải nghiệm thời Hoàng Kim ngay bây giờ, nếu chúng ta câu thông với Thượng Ðế. Mỗi ngày đều là Hoàng Kim đối với những người tu Pháp Quán Âm.
Lời Thánh Khải
2020-06-26   185 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-26

Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế, Phần 4/5

00:24:23

Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế, Phần 4/5

Chúng ta nên cống hiến đời mình bất cứ lúc nào, và cống hiến bất cứ gì chúng ta có thể, để giúp đỡ các anh chị em của mình, dù tâm linh hay vật chất. Chúng ta đồng nhất thể.
Lời Thánh Khải
2020-06-25   147 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-25

Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế, Phần 3/5

00:22:48

Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế, Phần 3/5

Cho nên, nếu không thể thay đổi cả thế giới, ít nhất chúng ta tự thay đổi mình, thay đổi môi trường chung quanh, thay đổi bất cứ ai chúng ta có thể ảnh hưởng… Quý vị phải bước theo con đường của Chúa Giê-su… Quý vị phải làm người cầm đuốc. Quý vị phải thay đổi…
Lời Thánh Khải
2020-06-24   176 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-24

Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế, Phần 2/5

00:26:29

Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế, Phần 2/5

Nếu chúng ta muốn thấy toàn cõi Thiên Đàng, cảnh giới Thượng Ðế hoặc một số tiên cảnh, chúng ta phải tự đưa mình lên cảnh giới đó, và chúng ta làm điều đó bằng cách quán tưởng sâu, vô cùng thâm sâu. Tôi sẽ chỉ cho quý vị cách dùng ý lực để vượt khỏi “cánh cổng” ở đây, và đi vào cảnh giới khác theo ý muốn, bất cứ lúc nào. Quý vị tu tập rồi có thể làm vậy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Lời Thánh Khải
2020-06-23   225 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-23

Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế, Phần 1/5

00:29:22

Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế, Phần 1/5

Mỗi linh hồn, mỗi phần nhỏ của Thượng Ðế, đã chọn một con đường riêng để thể nghiệm nhiều khía cạnh khác nhau của Thượng Ðế, và toàn bộ kinh nghiệm của nhân loại, hoặc của mọi chúng sinh được tạo thành toàn thể Thượng Ðế. Do đó, Chúa Giê-su đã nói: “Hãy thương láng giềng”, ngay cả “Thương kẻ thù” – vì mọi người đều là chúng ta.
Lời Thánh Khải
2020-06-22   309 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-22

Lối Sống Chủ Nghĩa Khắc Kỷ – Trích Tuyển ‘Cẩm Nang Thư’ Của Epictetus, Phần 2/2

00:14:06

Lối Sống Chủ Nghĩa Khắc Kỷ – Trích Tuyển ‘Cẩm Nang Thư’ Của Epictetus, Phần 2/2

“Nhớ rằng ta là một diễn viên trong một vở kịch như được Tác giả chọn – nếu ngắn, thì đóng trong vở kịch ngắn; nếu dài, thì đóng trong vở kịch dài. Nếu Ngài muốn ta đóng vai người nghèo, người khuyết tật, hoặc người cai trị, hoặc một tư nhân, hãy bảo đảm ta đóng vai đó cho giỏi. Vì đây là việc của mình – để đóng giỏi vai được giao, nhưng chuyện chọn vai đó thuộc về người khác”.
Lời Thánh Khải
2020-06-20   128 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-20

Lối Sống Chủ Nghĩa Khắc Kỷ – Trích Tuyển ‘Cẩm Nang Thư’ Của Epictetus, Phần 1/2

00:14:09

Lối Sống Chủ Nghĩa Khắc Kỷ – Trích Tuyển ‘Cẩm Nang Thư’ Của Epictetus, Phần 1/2

“Những điều trong khả năng của chúng ta, thì bản chất là tự do, không bị hạn chế, không bị cản trở; nhưng những gì vượt ngoài khả năng của chúng ta, thì yếu đuối, phụ thuộc, hạn chế, xa lạ. Vậy, hãy nhớ, nếu ta gán sự tự do cho những thứ có bản chất phụ thuộc và lấy những gì thuộc về người khác cho riêng mình, ta sẽ bị cản trở, ta sẽ than khóc, ta sẽ bị quấy rầy, ta sẽ thấy có lỗi với thần và ngườ
Lời Thánh Khải
2020-06-19   195 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-19

Kinh Duy Ma Cật – Phẩm 9: Nhập Bất Nhị Pháp Môn, Phần 2/2

00:13:12

Kinh Duy Ma Cật – Phẩm 9: Nhập Bất Nhị Pháp Môn, Phần 2/2

“Biết pháp không dạy, không thuyết, không nói, không giảng giải, không thông báo, không biểu thị, và không chỉ định- đó là lối vào pháp môn không hai”.
Lời Thánh Khải
2020-06-18   172 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-18

Kinh Duy Ma Cật – Phẩm 9: Nhập Bất Nhị Pháp Môn, Phần 1/2

00:12:57

Kinh Duy Ma Cật – Phẩm 9: Nhập Bất Nhị Pháp Môn, Phần 1/2

“Này các hiền giả, xin vui lòng trình bày làm thế nào các Bồ Tát vào Pháp môn chẳng phân hai!”
Lời Thánh Khải
2020-06-17   185 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-17

Trích Tác Phẩm ‘Vườn Hoa’ Của Sa’di – Chương II: Phẩm Hạnh Của Tu Sĩ Hồi Giáo, Phần 2/2

00:18:47

Trích Tác Phẩm ‘Vườn Hoa’ Của Sa’di – Chương II: Phẩm Hạnh Của Tu Sĩ Hồi Giáo, Phần 2/2

“Hỡi thánh đồ, hãy đi theo con đường của Thượng Đế. Kẻ bất hạnh quay đầu Khỏi cánh cửa này thì sẽ không tìm ra cánh cửa nào khác”.
Lời Thánh Khải
2020-06-16   208 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-16

Trích Tác Phẩm ‘Vườn Hoa’ Của Sa’di – Chương II: Phẩm Hạnh Của Tu Sĩ Hồi Giáo, Phần 1/2

00:16:39

Trích Tác Phẩm ‘Vườn Hoa’ Của Sa’di – Chương II: Phẩm Hạnh Của Tu Sĩ Hồi Giáo, Phần 1/2

“Người làm bộ làm tịch không thấy ai ngoài chính họ, Vì họ có màn che tính tự phụ trước mặt. Nếu họ được ban phú với con mắt sáng suốt của Thượng Đế, Họ sẽ thấy rằng không ai yếu ớt hơn chính họ”.
Lời Thánh Khải
2020-06-15   206 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-15

Trích Tuyển Sách ‘Đường Đời’ Của Leo Tolstoy (Trường Chay):Tập 1, Đức Tin, Phần 2/2

00:13:53

Trích Tuyển Sách ‘Đường Đời’ Của Leo Tolstoy (Trường Chay):Tập 1, Đức Tin, Phần 2/2

“Niềm tin chân chính bao gồm luôn sống cuộc đời tốt đẹp, yêu thương mọi người, làm cho người khác những gì mà người khác sẽ làm cho ta. Đây quả thật là niềm tin chân chính. Và đây là niềm tin mà tất cả những người thông thái thật sự và những người có đời sống thánh thiện đã luôn dạy ở tất cả các quốc gia”.
Lời Thánh Khải
2020-06-13   145 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-13

Trích Tuyển Sách ‘Đường Đời’ Của Leo Tolstoy (Trường Chay):Tập 1, Đức Tin, Phần 1/2

00:14:35

Trích Tuyển Sách ‘Đường Đời’ Của Leo Tolstoy (Trường Chay):Tập 1, Đức Tin, Phần 1/2

“Tất cả niềm tin chỉ là câu trả lời cho câu hỏi này: tôi phải sống trên thế giới thế nào không phải trước con người, mà trước Ngài (Thượng Đế), Đấng đã đưa tôi vào thế giới?”
Lời Thánh Khải
2020-06-12   158 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-12

Trích Thánh Điển Sutrakritanga Của Kỳ Na Giáo: Quyển I – Bài Giảng 13: Chân Lý

00:14:55

Trích Thánh Điển Sutrakritanga Của Kỳ Na Giáo: Quyển I – Bài Giảng 13: Chân Lý

“Suy nghĩ kĩ càng (nhiệm vụ của họ) phù hợp với Chân Lý, không làm thương tổn đến chúng sinh, cũng không mong sống hay chết, họ nên nghĩ về giải thoát khỏi vòng (sinh tử)”.
Lời Thánh Khải
2020-06-11   158 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2020-06-11
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề