Tiếp Theo

Vẻ Đẹp Thiên Nhiên

Ngọn Núi Linh Thiêng của Mông Cổ: Burkhan Khaldun, Phần 1/2

2019-01-23
Ngôn Ngữ:Mogolian(Монгол хэл)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
The Burkhan Khaldun Mountain is a important part of Mongolian history, “The Secret History of the Mongols” and other historical texts said that this site is where the history of our ancestors begins. There are many stories about Lord Genghis Khan and Burkhan Khaldun Mountain. He escaped from the merged tribe and was hiding at Burkhan Khaldun Mountain for nine days. While there, Lord Genghis Khan took off His girdle strap, loosened it from His clothes, and put it around his neck. Symbolically by this act, He abandoned His Mongolian pride and expressed His submission to the gods.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android