Tiếp Theo

Vẻ Đẹp Thiên Nhiên

Ngọn Núi Linh Thiêng Của Mông Cổ: Burkhan Khaldun, Phần 2/2

2019-01-30
Ngôn Ngữ:Mogolian(Монгол хэл)

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Burkhan Khaldun Mountain was inscribed as a World Heritage Site by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) IN 2015. When the Burkhan Khaldun Mountain was registered as a World Heritage Site, it did not only register the mountain. All of the flora and fauna, the whole ecosystem that covered 415,012 square kilometers, was registered together for the World Heritage List. As for the ecosystem of this area, it is uniquely considered as a two-ocean basin. The Kherlen and Onon rivers are Pacific Ocean basins, and the Zakhar, Ninjin and Tuul rivers are basins of the Arctic Ocean.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android