Tiếp Theo

Vẻ Đẹp Thiên Nhiên

Món Quà Tráng Lệ Từ Thiên Nhiên: Khám Phá Dãy Núi Alps Hùng Vĩ

2019-04-09
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Đọc thêm
The majestic Alps are one of the largest and highest mountain ranges in the world. An impressive natural wonder, they are home to sensitive ecosystems, amazing plant and animal life, and awe-inspiring landscapes. The region is also a settlement area to more than 14,200,000 residents, and is a popular tourist destination. It stretches approximately 190,700 square kilometers across eight European countries, including France, Switzerland, Italy, Monaco, Liechtenstein, Austria, Germany, and Slovenia. The mountains were formed 70 million years ago when the African and Eurasian tectonic plates merged.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android