Tiếp Theo

Vẻ Đẹp Thiên Nhiên

Công viên Quốc Gia Þingvellir: Cái Nôi Của Iceland

2019-05-29
Ngôn Ngữ:Finnish(suomi)
Chi Tiết
Đọc thêm
A unique gem and celebrated place of Icelandic pride, the Pingvellir National Park. Blessed with historical and cultural significance, geological uniqueness, natural beauty, and abundant flora and fauna. Many Icelanders consider Pingvellir a sacred place. Every summer, people from all around Iceland would travel to Pingvellir primarily for the assembly. With the Alping being created on the principles of democracy, unity, freedom, and peace, for centuries, Pingvellir has brought people together.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android