Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Chấp Nhận Và Tin Vào Thiên Đàng, Phần 2/3 ngày 25 tháng 3, 2012

Chile
2018-10-12

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Even though sometimes we have a place that we do not feel is up to our liking, but if we somehow believe that it is for us because Heaven wants to give it to us, or we trust in God or trust in Heaven, or trust in Master power and just accept it anyway, then later, even if it’s bad, it will turn into good. Or we will somehow use it as a step to go to a better place. Because we passed the test, or maybe because we are so spiritual that Heaven is touched.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android