Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Chúng Ta Phải Cứu Địa Cầu Bằng Mọi Giá, Phần 1/2 8 tháng 8, 2009

2018-08-11
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Animals are our brothers and sisters. It’s very important that we know how to live with them harmoniously and respectfully because they are there for some reason. They have something to do with the whole environment. They balance our planetary ecosystem - ecology system, to balance nature. So everything on this planet, including us, is interrelated and help each other to make our lives here comfortable and livable, comfortably. But if we don’t know that, we’re killing ourselves. Everytime we kill a tree, or kill an animal, we are killing a little part of ourselves.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android