Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Tiến Vào Tầng Thức Mới Trong Vũ Trụ, Phần 1/4 23-24 tháng 2, 2005

Panama
2019-05-20

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Everything’s changed – the world’s changed, I’ve changed, you’ve changed. Everybody must change. We catch up, OK? I look the same, but I am not the same anymore. Everything has changed, the inner concept has changed, and my way has changed. My way has changed, you must change. Change the way you think, change the way you treat life, change the way you treat yourself, change the way you treat the meditation. You must make it the most important thing in your life! Even though I told you before, this time it’s not the same. I really mean business.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android