Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Luôn Bổ Sung Lực Lượng Bảo Vệ Bản Thân Và Sống Vô Điều Kiện, Phần 1/2

2019-05-18
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Here is the best for you. Outside maybe you earn a lot of money but then you will spend a lot also, sweating around just for something; not as good as here. Here you are working to spread the good teaching. That’s the best merit. If you don’t believe me, you ask the Buddha. You can ask the Sutra. The Sutra is what the Buddha pronounced. He said, “Donating Dharma,” meaning the True Teaching. It’s the best donation, the best offering. You get the best merit. Without any bad karma or good karma attached to it; means pure, pure spiritual merit. And then you can go up higher.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android