Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Phát Triển Lòng Từ Bi Và Tình Thương Trên Đường Tu Hành, Phần 6/8 8 tháng 4, 1992

2018-08-08
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Đọc thêm
I don’t dislike anybody. I love all of you. But like your children, you have to discipline each differently. But of course I don’t expect any thanks from her or from him or I don’t expect you to worship me for that. But I just have to do what I have to do. I do things accordingly. For whatever that person needs, I do it. Sometimes kindness doesn’t always mean, okay, hug hug, love love, kiss kiss. No you don’t do all that to all of your children. In the school it’s the same. Teachers don’t treat all students the same.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android