Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Phát Triển Lòng Từ Bi Và Tình Thương Trên Đường Tu Hành, Phần 7/8 8 tháng 4, 1992

2018-08-09
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Đọc thêm
That’s why I told you, do not yearn for power. Have to develop compassion and love together with it. Okay? Otherwise, you will become Maya, and not Buddha. The Buddha practiced a similar way, many austerity measures and ascetic lives, but he yearned for love. And he practiced love all the time during his practice, as whenever he could, whenever he already had knowledge more than when he wasn’t enlightened. At some stage of his development, he wasn’t also enlightened, the Buddha, and did harm to other beings as well. But the more and more he developed, he yearned to develop in love and compassion. So, that's what he got.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android