ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

2020-10-19
ਭਾਸ਼ਾ:English ,Chinese(正體中文)

ਪ੍ਰਸੰਗ

ਵਿਸਤਾਰ
ਡਾਓਨਲੋਡ Docx
ਹੋਰ ਪੜੋ
ਅਸੀਂ ਮਨੁਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ। ਜਾਨਵਰ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪਤੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉਪਰ। ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਘਰ, ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ।
ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਪ੍ਰਸੰਗ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂਚੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਏਮਬੈਡ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਡਾਓਨਲੋਡ
ਮੋਬਾਈਲ
ਮੋਬਾਈਲ
ਆਈਫੋਨ
ਐਨਡਰੌਏਡ
ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿਚ
GO
GO
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ