ਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੀ; ਕਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖੋਜ਼ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਲਈ। ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗੀਤ; ਇਕ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਉਸ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਕਫੀ ਦੀ ਜੋ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:54
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15   4724 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18   3362 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 2 of 2

00:12:44
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 2 of 2

In today’s program, we get a little more insight about what led Mr. Leon to the vegan diet. “I haven’t been a vegan or vegetarian for long, but I have been really working on throughout years to know and study. For me as a rapper and as a singer, I feel like, me going full vegan, and really showing my body that I care and I respect my body and respect Mother Earth more.”Mr. Leon is an independent t
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-05-21   362 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-05-21

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 1 of 2

00:14:22
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 1 of 2

Grizz Leon, also known as “Bounce” and “Nibiru,” is a multi-talented musician, rapper, vocalist, and producer from the United States. With the ability to effortlessly blend different genres of music, such as reggae, rock, hip-hop, and R&B (rhythm and blues), he has made many rhythmical and upbeat musical pieces, including “Seize the Moment,” “Nibiru Possibilities,” “Remix The Future,” and “Keep Th
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-05-16   216 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-05-16

Songs for the Earth

00:12:04
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Songs for the Earth

As our world is facing imminent danger from the climate crisis, mainly caused by the livestock industry, and pandemic diseases from meat consumption, it's time for us to examine our behaviors, and encourage each other to turn from our destructive ways of living, and embrace a compassionate lifestyle. Our survival depends on this. Musicians around the world have been inspired to touch our hearts wi
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-05-14   605 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-05-14

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 2 of 2

00:16:26
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 2 of 2

As mentioned in the previous episode, Hawaiian mythologies, history, genealogies, and traditions were passed down from generation to generation through chant, or “oli,” and accompanying dance called “hula.” Today we are honored to have on our show Kumu Hula (master hula teacher) and choreographer, Ms. Nawahine Kuraoka. Ms. Kuraoka is here to share with us her knowledge of the beautiful hula dance.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-05-13   390 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-05-13

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 5 of 5

00:13:13
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 5 of 5

Directed by Leila Conners, “Ice on Fire” Presents research concerning how Arctic methane gas release could lead to the extinction of our own as well as other species. Featuring extraordinary footage and narrated by Leonardo DiCaprio, the documentary also explores the latest technologies that could help reverse some of the harmful effects on our climate, including reclaiming greenhouse gases from t
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-05-01   233 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-05-01

Traditional Musical Instrument: The Swiss Alphorn

00:20:09
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditional Musical Instrument: The Swiss Alphorn

Also known as the alpenhorn or alpine horn, the alphorn is a traditional wooden wind instrument that delivers natural tones. Historically it is known as a means of communication among shepherds, who often play it in the evening to call their cows to return home, as its resonating sound can travel for miles, ushering in the falling dusk. The instrument has no lateral openings, making the sound it p
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-29   400 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-29

Dance to Make Peace with Choreographer Ms. Eun Me Ahn

00:14:39
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Dance to Make Peace with Choreographer Ms. Eun Me Ahn

Our show today will feature the famous Korean dancer and choreographer, Ms. Eun-Me Ahn and her dance creation, “North Korean Dance,” which fosters peace and understanding among people. What inspired Ms. Eun-Me Ahn to create North Korea Dance and what is her vision for the future of the two Koreas? “Because we have some people in the South from North Korea, and they never went up to their home, and
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-27   256 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-27

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 8 of 8

00:34:44
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 8 of 8

Now, let's welcome our Association members from Daegu, Korea. They will perform a Korean traditional dance entitled, "The Vibration of Peace and Harmony." The cheerful dance expresses the wish for a peaceful and harmonious world and they hope this wish echoes throughout the Earth and reaches to the Heavens as well! Up next is a famous song, "You Raise Me Up." It is dedicated to our beloved Supreme
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-25   520 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-25

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 4 of 5

00:11:52
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 4 of 5

Brilliant French actor Samuel Le Bihan was an ambassador for Positive Cinema Week at the 72nd Cannes Film Festival, and sponsored the Moteur! Project competition for young artists. “It’s about recreating social bonds, regaining awareness among young people so that eventually they build themselves up, they become what they are through the people they admire. And also those who are admired also have
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-04-24   199 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-04-24

Angélique Kidjo: Voice of Diversity, Freedom and Dignity

00:19:18
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Angélique Kidjo: Voice of Diversity, Freedom and Dignity

Angélique Kidjo is a 4-time Grammy Award winner, singer, songwriter, actress, and human rights activist. She was born on July 14, 1960 in Benin to a loving family, and surrounded by music and dance. She grew up listening to both Beninese traditional music and international music. By the age of six, Angélique was already performing on stage with her mother’s theatre troupe, and was beloved by audie
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-23   186 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-23

Holy Songs: Mongolian Spiritual Songs

00:24:59
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Mongolian Spiritual Songs

The Mongolian people are devout spiritual seekers. Their sincerity in searching for spiritual elevation is expressed through many songs that praise and worship the Divine. Today, we would like to introduce three of these sacred songs. The first, “Khelkhee Ayalguu,” is a folk song that was performed by M. Saruultugs of the Erdenet Ensemble at the 2nd International Artist Day Celebration concert, “A
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-22   482 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-22

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 7 of 8

00:23:39
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 7 of 8

“A Hakka Welcome with Shining Umbrellas that Signify Peace” Today they will celebrate peace on the Korean Peninsula with this dance. Please welcome the Hakka dance performed by our Association members from the hospitable Taoyuan, Taiwan (Formosa). Next, a famous singer from Seoul, Korea has written a song named “A World Full of Peaceful Light” especially for this event. Let’s welcome the sister fr
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-21   441 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-21

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 6 of 8

00:27:14
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 6 of 8

Now, our Association members from around the world gather today to celebrate Korea peace with You. First group is our Association members from Âu Lạc, also known as Vietnam. They will offer a welcome dance “Highlands Beauty.” Let’s welcome our Association members from Âu Lạc (Vietnam) with loving applause. “So beautiful, so beautiful! Thank you! Come here. Come here. Thank you! Oh, how come you da
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-18   358 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-18

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 3 of 5

00:11:24
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 3 of 5

For the fourth year in a row, the 72nd Cannes Film Festival hosted a Positive Cinema Week. It was founded by Jacques Attali, a French economic and social theorist. The subject for the 2019 cinema review was social justice. “We’ll meet again in the coming months and years to make cinema become more and more positive in a country. That deserves to be and has all the means to be (positive). Positive
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-04-17   240 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-04-17

Faran Ensemble, Part 2 of 2

00:17:09
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Faran Ensemble, Part 2 of 2

Since its establishment in 2009, the Faran Ensemble has travelled extensively around the world, performing in concerts and various musical festivals. The band has released two albums, and won the grand prize at the 2014 international Jewish Music Festival of Amsterdam. They were selected as the best composition, and best Israeli talent. The Faran Ensemble often plays or records their music in natu
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-16   288 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-16

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 5 of 8

00:18:27
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 5 of 8

As you can see from the two heart-breaking performances, but beautiful, that war is no good. War is no, no. Peace is the only answer. I don’t like war. Please no more war. Just too much suffering, not just bodily, but emotional, psychological. Even people who escaped already from war, or from the imminent war, they still bear the scars all over their mind, their psyche, their emotion. They will ne
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-14   460 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-14

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 4 of 8

00:23:20
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 4 of 8

Up next is a solo modern dance, which depicts the unforgettable memories of those moments when she was leaving to find freedom and her mother. The modern dance “Unforgettable Memories.” We will continue the North Korean pop song, “Arirang.” “I am going over the Arirang hill. Over there on the mountain, a sparrow in the rain is wandering to welcome you.” “From Mt.Baekdu to Mt.Halla, From Mt.Halla t
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-11   538 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-11

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 2 of 5

00:16:16
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 2 of 5

In “A Hidden Life,” Fan Jägerstätter’s love and support for her husband served as a significant source of strength. As Reverend Kauffman explains, “This year’s Cannes Film Festival was marked by the great strength of the female characters. In all films, many films anyway, the female characters are really grounded and have extremely strong characters. They are faced with all the difficulties of exi
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-04-10   391 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-04-10

Faran Ensemble, Part 1 of 2

00:18:54
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Faran Ensemble, Part 1 of 2

Three musicians from Israel, each with various backgrounds and versed in different instruments, aspired to create a new type of music. The result being a more spiritually inspired variety that speaks to the soul and touches the heart. Sharing the same lofty ideals, they formed the Faran Ensemble, hoping to transcend cultural boundaries with moving melodies of peace and harmony, inspired by the bea
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-09   319 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-09

Traditional Musical Instrument: The Delightful European Recorder

00:19:37
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditional Musical Instrument: The Delightful European Recorder

The recorder sings, excites, and soothes across the ranges of the upper musical spectrum. Historical mentions of the recorder, a member of the woodwind family, began to appear during the Renaissance in the 16th century. After a quiet interlude spanning several decades, the recorder was brought back into the mainstream at the end of the 19th century by certain virtuoso players such as Frans Brüggen
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-08   249 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-08
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ