ਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੀ; ਕਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖੋਜ਼ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਲਈ। ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗੀਤ; ਇਕ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਉਸ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਕਫੀ ਦੀ ਜੋ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:54
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15   4939 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18   3643 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 3 of 3

00:14:32
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 3 of 3

Mr. Dashdondog has written his works in all genres of children’s literature, such as lyrics, verses, poems, short stories, tales, picture books, non-fictions, plays, operas, screenplays, translations, etc. He also drew the illustrations for some of his books and set his poems to music. The internationally acclaimed pop singer, Nominjin, released her first-ever single “Children of Mother Nature” wh
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-28   337 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-28

Danish Cultural Art, Part 1 of 2

00:14:46
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Danish Cultural Art, Part 1 of 2

“Out in the meadows the grain has been cradled; rye and wheat are stacked, and hay will soon be in the barn. Trees have been shaken and fruit has been gathered, and homeward now we wend our way with the final load. We plow the field lightly; it’s an old custom, as the birds and the poor must also be satiated…” We just heard one of Denmark’s most famous folk songs, “Marken er mejet,” or “Harvest So
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-25   215 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-25

Life and Songs of Nana Mouskouri, the White Rose of Athens

00:17:36
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Life and Songs of Nana Mouskouri, the White Rose of Athens

Nana was born as Ioanna Mouskouri on October 13, 1934, in the township of Chania on the Island of Crete, Greece. Ever since the launch of her international singing career in the early 1960s, the global pop icon Nana Mouskouri has thrilled listeners around the world. With her soaring, angelic voice, singing in 15 languages in genres including pop, folk, classical, jazz, French chansons, and movie s
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-23   342 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-23

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 5 of 5

00:21:59
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 5 of 5

And next is the song with the title “A Story at the Beginning of the Year” sung by Aulacese (Vietnamese) vegan singer Hồ Quỳnh Hương. “On the way to the temple on New Year's Day After a year with my insides in knots There's much hope waiting for me Expecting more luck and less misfortune.” Next is a song “Kharkhorin” brought to us by the Mongolian initiates. The song is about noble people translat
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-20   387 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-20

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 1 of 3

00:12:15
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 1 of 3

Mr. Dashdondog Jamba was born in the Bulgan province of Mongolia and achieved fame as a children’s writer at just 17 years of age. He published more than 100 books for young readers, and 24 of these have been published overseas. He also translated more than 50 books by foreign authors; for example, the stories by Hans Christian Andersen. Dashdondog Jamba served as an editor of children’s newspaper
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-14   223 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-14

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 3 of 5

00:29:47
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 3 of 5

Next is “Impression of Tang Dynasty,” a Chinese classical dance With elegant dance moves from the Tang Dynasty, she will express the glory and prosperity of a vegan world. Next is “Echo of the Prairie” from Mongolia. The first part is a traditional Mongolian acapella folk song about horses, nature, and beloved parents. The second part is a horsehead fiddle performance by a Mongolian musicia
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-12   562 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-12

Out of Fashion, Part 2 of 2

00:17:55
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Out of Fashion, Part 2 of 2

Last week, in Part 1 of the drama entitled “Out of Fashion,” we learned about Tuấn, a Quan Yin practitioner, and his parents who set out on an eventful journey to seek advice concerning their son’s lifestyle choices. And now we invite you to join us for the conclusion. “Dear Deity...” “Don’t have to say it, I already know. Now, close your mouth! Close your eyes! This is Supreme Master Television.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-11   341 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-11

The Melodic Hearts and Spirit of the Garifuna People

00:15:00
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Melodic Hearts and Spirit of the Garifuna People

Today we are delighted to share the rich and vibrant culture of the Garifuna. The community has traditionally been a matrilineal society, where women make decisions and safeguard the members. These lively people are of West African and Amerindian descent, with many living along the Caribbean coast of Belize, Honduras, Nicaragua and Guatemala. To quote the late Andy Palacio, also known as the “Bard
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-10   216 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-10

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 2 of 5

00:23:30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 2 of 5

"Our next program is a fan dance called 'Sincerity,' brought to us by Busan Center in Korea. The Korean fan dance is a traditional dance that depicts the elegance and beautiful heart of the Korean women. The performance expresses our longing for God and the desire to progress spiritually in spite of so many hardships and difficult situations on the path of spiritual practice. Let’s give them a war
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-09   546 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-09

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 1 of 5

00:18:04
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 1 of 5

Lunar New Year, or the Spring Festival according to the lunar calendar, is a happy time of greeting the coming of a new year and a new spring with families and friends. On January 25, 2020, our Association members united at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, to celebrate the 2020 Lunar New Year. Together, everyone enjoyed an array of colorful cultural programs, ranging from drum
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-05   1273 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-05

Out of Fashion, Part 1 of 2

00:17:42
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Out of Fashion, Part 1 of 2

Welcome to Part 1 of our drama entitled “Out of Fashion,” written and performed by our Aulacese (Vietnamese) Association members. This is a story about Tuấn, a Quan Yin practitioner, and his parents whose struggle to understand their son’s lifestyle choices finally led them to their own realization of what is truly good for them. “ I hope my vegan cooking skill is not so bad.” “It’s better than me
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-04   597 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-04

Eurovision: Europe Shine a Light

00:17:33
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Eurovision: Europe Shine a Light

The unprecedented COVID-19 pandemic has changed our lives in many ways. For example, since early 2020, in order to protect their citizens, many countries have either strongly encouraged or required people to stay at home. In light of this situation, the 65th Eurovision Song Contest, originally set to take place on May 16, 2020 in Rotterdam, the Netherlands, was cancelled. As we stand strong togeth
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-02   364 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-02

Holy Songs - Bahá'í Prayers

00:16:08
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs - Bahá'í Prayers

The Baháʼí faith is one of the fastest growing religions in the world. Founded in the 19th century by His Holiness Baháʼu'lláh in Persia, it is now estimated to have over five million believers all over the world. Bahá means “glory” or “splendor.” There are three central teachings of the Bahá’i Faith, which are the unity of God, the unity of religion, and unity of humankind. Prayers are important
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-27   357 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-27

WILD 2020 - A Virtual Dance for the Animals

00:16:12
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

WILD 2020 - A Virtual Dance for the Animals

For the last two decades Crystal Silmi has been a professional dancer, dance instructor, and choreographer whose repertoire ranges from classical Middle Eastern dance to modern-day hip hop. An ardent animal rights advocate, Crystal follows a compassionate vegan diet and uses her talent to fight for our helpless animal friends. Following her 2017 stage production of 'WILD – Endangered Specie
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-01-26   263 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-01-26

A Dazzling Vegan New Year Celebration , Part 8 of 8

00:25:37
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Dazzling Vegan New Year Celebration , Part 8 of 8

“Bring all the baskets of money out here, OK? At least I can give it to the performers. It’s not much, it’s just symbolic. It’s a coin. We get on with the best job. Like this. Come here, everybody. Each country, one person come. Korea, India, Âu Lạc (Vietnam), Mexico, China, Mongolia, Hungary. Come nearby. New Zealand. UK, Mongolia, US. Huh? Indonesia, and you? China. Anybody just hold my arm wher
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-01-22   788 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-01-22

A Dazzling Vegan New Year Celebration , Part 7 of 8

00:24:19
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Dazzling Vegan New Year Celebration , Part 7 of 8

"Next performance is a dance by our Association member. The title is 'Spirit of Peacock.' One of the various versions of folklore on the Peacock Dance says that the Shakyamuni Buddha would sit high on the lotus seat during the Pala Festival, and a peacock which resided in Mount Tianzhu would rush to offer a dance to the Buddha. Since then, during religious festivals and celebrations, people will p
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-01-19   710 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-01-19

Johann Sebastian Bach: A Magnificent Musician’s Creative Genius, Part 2 of 2

00:17:13
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Johann Sebastian Bach: A Magnificent Musician’s Creative Genius, Part 2 of 2

“Before he came to Leipzig and became Thomaskantor, he was employed at a court, at a royal court, as a musician with Prince Leopold in Köten. He then became Thomaskantor and, in our opinion, perhaps the most important Protestant church musician of all. Only he himself knows that; we cannot say, but he was a deeply religious, Lutheran Christian, and was commissioned by God to compose his church mus
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-01-17   256 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-01-17

A Dazzling Vegan New Year Celebration , Part 6 of 8

00:27:55
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Dazzling Vegan New Year Celebration , Part 6 of 8

"Next is a medley which will be performed by Aulacese (Vietnamese) initiates, titled 'Merry Christmas.' Let’s dance and sing to celebrate a peaceful, happy and glorious world which is coming soon." "On the day of spring, the reunion of dragon and phoenix symbolized prosperity. Let's dance, sing, and pray for a peaceful, blissful and glorious world. Next will be a joyful dance by Aulacese (Vietname
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-01-16   615 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-01-16

Ethiopian Art, Part 1 of 3

00:14:20
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Ethiopian Art, Part 1 of 3

The Federal Democratic Republic of Ethiopia is a landlocked country located in east-central Africa. With over 116 million inhabitants, Ethiopia is the second most populous nation on the African continent. Ethiopia, whose long history involves a mix of cultures and colorful traditional arts, is the world’s second-oldest Christian country. Over thousands of years, Ethiopian architecture has integrat
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-01-14   295 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-01-14

Traditional Musical Instrument: The Indian Saraswati Veena

00:18:00
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditional Musical Instrument: The Indian Saraswati Veena

The Saraswati veena is one of India’s oldest musical instruments. It is a large fretted lute that is named after the Goddess Saraswati, the Hindu goddess of knowledge and art. Often referred to as the “Queen of Instruments,” it is a predominant solo instrument in the Carnatic music, the main style of classical music in southern India, and distinct from the Hindustani music of the north. Since anci
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-13   284 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-13
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ