ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨਸੀਅਸ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਤੋਂ" ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ;ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ।ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਵੀਗਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰਖਦੀ,  ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ। ਆਓ ਅਸੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀਏ ਇਹ ਨੇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜ਼ੀਏ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿਖ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ।ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

If Everyone Become Vegetarian

00:03:37
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

If Everyone Become Vegetarian

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-17   7586 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-17

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

00:17:24
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

As we will learn today, Japan has more recently accelerated the vegan trend. Indeed, it is becoming increasingly easy to find vegan cuisine to satisfy your taste buds, across the major cities in Japan. You can even find a vegan café and vegan noodle shop at Haneda and Narita International Airports! As we delve into the history of veg and vegan food in Japan, is that traditionally, for over 1,200 years, Japan’s agricultural and dietary practices were deeply rooted in a spiritual and mostly plant-based way of life. In Japanese, “ryori” means cooking or cuisine, and “shojin” coming from the Sanskrit word “vyria,” meaning to have goodness and keep evil away. Shojin Ryori has become a very important part of traditional and modern Japanese culture.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-26   618 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-26

Fruity Tutti Sorbet and Mint Soya Sorbet

00:34:02
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Fruity Tutti Sorbet and Mint Soya Sorbet

Hi, everyone! It's summer. We're going to make somthing nice for summer. Here’s apple and banana, orange, some grapes, kiwi, melon, and watermelon. So, I’m going to cut them into very small pieces. You can put them in a blender; it’s quicker also. And if you don’t have a blender, you chop them as fine as you want, and then you can deep freeze them, and after two hours or so, you can take them out
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2020-05-24   1103 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2020-05-24

The Magic Elixir of Health with Plant-Based Dietitian Julieanna Hever (vegan), Part 1 of 2

00:14:01
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Magic Elixir of Health with Plant-Based Dietitian Julieanna Hever (vegan), Part 1 of 2

Across medical fields worldwide, more health practitioners are turning to the plant-based diet solution to help people to improve their wellness and treat diseases. Among them, is Julieanna Hever, a registered dietitian from the United States. She is the author of four books, has published two peer-reviewed medical journal articles, and is the nutrition columnist for VegNews Magazine. Her powerful
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-05-21   469 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-05-21

Barbara Cole-Gates (vegan) – The Queen Bean for Lean and Green Kids, Part 1 of 2

00:14:48
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Barbara Cole-Gates (vegan) – The Queen Bean for Lean and Green Kids, Part 1 of 2

We are thrilled to feature the founder and president of "Lean and Green Kids," Ms. Barbara Cole-Gates based in California, USA. In 2003, she led a California coalition to successfully pass the first-ever school lunch resolution (ACR 16, CA 2003) calling for daily plant-based vegetarian school lunches and nutrition education and has been part of the much-needed cultural shift to swap animal protein
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-19   317 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-19

Pandemics: The Key to Prevention, Part 1 of 3

00:17:30
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Pandemics: The Key to Prevention, Part 1 of 3

In late December 2019, news of a strange new virus emerging in Southern China began to surface. The virus, it was reported, was highly contagious. The World Health Organization named it “coronavirus disease,” or “COVID-19.” COVID-19 proved to be extremely contagious and spread like wildfire through China’s massive population. On March 11,2020, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director General o
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-05-18   675 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-05-18

Climate Crisis: Our Oceans are Rising, Part 2 of 2

00:18:32
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Climate Crisis: Our Oceans are Rising, Part 2 of 2

In today’s program, we will learn about the effects that Sea Level Rise (SLR) is having on our coastal communities, how it will affect the world in years to come, and what we can still do about it before it’s too late. A research paper entitled “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency” was published in the January 2020 issue of BioScience. The Paper, written in collaboration with the Amer
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-05-17   282 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-05-17

Wondrous Nature’s Gift: Holy Lotus, Part 3 of 3 – A Homely Meal with Lotus Leaf Rice Wrap, Ginseng Lotus Seed Soup, and Lotus Rhizome Starch Cake

00:18:54
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Wondrous Nature’s Gift: Holy Lotus, Part 3 of 3 – A Homely Meal with Lotus Leaf Rice Wrap, Ginseng Lotus Seed Soup, and Lotus Rhizome Starch Cake

The lotus symbolizes the purity of heart and mind, and its flower represents long life, health, honor and good luck. Many chefs have been inspired to create countless delicious recipes using the different parts of the lotus plant. Today, we will bring you to Taiwan, also known as Formosa, to see how grandma makes a delicious lotus meal for her grandchildren, who have been vegan since birth. The la
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-17   259 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-17

Saving the Gran Chaco Forest with Fiorella Migliore

00:17:10
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Saving the Gran Chaco Forest with Fiorella Migliore

In today’s program, we will introduce Fiorella Migliore, a Paraguayan model, beauty queen, actress, television presenter and vegan activist. Fiorella, or Fio, won the 2008 Miss Italia Paraguay and the 2012 Miss World Paraguay. Learning about the direct impact of our food choice on the environment and health first-hand, Fio felt obliged to raise awareness about it to her fellow Paraguayans, so she
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-05-14   390 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-05-14

Munchies: Loving Vegan Fast Food, Part 2 of 2

00:12:59
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Munchies: Loving Vegan Fast Food, Part 2 of 2

Today we are bringing you back to Munchies to meet with Ms. Evita Ramparte, the Development Advisor of Munchies. “And years ago, I was diagnosed with ovarian cancer. I was much, much bigger then, and sick, pimpled, in pain, unattractive and so on. And once I fasted and went on a vegan path of life, I healed pretty fast. In 4 months, I lost 83 pounds, and I became a model a few months later, and I
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-12   580 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-12

Climate Crisis: Countdown to Year Zero, Part 7 of 7

00:13:06
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Climate Crisis: Countdown to Year Zero, Part 7 of 7

In previous episodes, we learned that “Year Zero,” the year our planet could be destroyed, is 2026. However, we can prevent this apocalypse by making one simple change: global adoption of the vegan lifestyle. Only in this way can we prevent “Year Zero” from happening. “So, this is going to be over. And then most people are going to flip when social pressures flip the other way and many people star
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-05-11   448 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-05-11

Wondrous Nature’s Gift: Holy Lotus, Part 1 of 3

00:15:11
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Wondrous Nature’s Gift: Holy Lotus, Part 1 of 3

Dignified and elegant, beautiful and pure, ethereal, and refined, the lotus is one of God’s noble creations. The lotus is considered the most sacred flower in Buddhism and Hinduism as it symbolizes purity of the soul and divine beauty. In Egypt, the lotus symbolizes the Sun, which represents purity, creation, and reincarnation. The lotus, an aquatic plant in the Nymphaeaceae family, is a perennial
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-03   478 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-03

Keegan Kuhn (vegan) - On a Mission to Better the World Through Films and Music, Part 2 of 2

00:15:05
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Keegan Kuhn (vegan) - On a Mission to Better the World Through Films and Music, Part 2 of 2

On today’s program, we will continue with our tribute to the talented filmmaker and musician Keegan Kuhn, from California, USA. Mr. Kuhn is the founder of First Spark Media, a film production company dedicated to social justice causes. When “Cowspiracy” premiered in June 2014, Keegan and Kip did not expect that it would become such a global sensation. Thanks to the success of their films, Keegan a
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-04-30   172 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-04-30

Climate Crisis: Countdown to Year Zero, Part 5 of 7

00:14:29
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Climate Crisis: Countdown to Year Zero, Part 5 of 7

On today's program, we'll travel to Costa Rica to learn more about the exciting and inspiring project, “Vegan World 2026.” “So, the mission of the ‘Vegan World 2026’ is to co-create a culture of normalized nonviolence. So, we are on top of a hill that used to be coffee farms and cattle ranches and it has now been turned into a native forest. And the idea is to understand how to live in harmony wit
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-04-28   443 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-04-28

Sharing Love Through Food: Loving Hut on Lake Klopein, Austria, Part 3 of 3

00:12:52
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Hut on Lake Klopein, Austria, Part 3 of 3

We’ll start by exploring how staff members created a “Vegan paradise”at the Loving Hut, thanks to Supreme Master Ching Hai’s thoughtful advice on protecting our environment and all living organisms. Supreme Master Ching Hai gave the Loving Hut staff specific tips on how to minimize plastic usage at the Hotel, as well as other recommendations for cleaning in a highly hygienic, yet environmentally-f
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-28   435 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-28

Vegan Lanna Cuisines of Thailand - Kaeng Khae Curry and Steamed Curry Mushroom Parcels

00:17:49
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan Lanna Cuisines of Thailand - Kaeng Khae Curry and Steamed Curry Mushroom Parcels

Today we are excited to have Mr. Narit Dechkhamsriwat on our show. Narit will show us how to make two beautiful, delicious, and nutritious vegan Lanna dishes: Kaeng Khae Curry and Steamed Curry Mushroom Parcels. “We can start cooking the Kaeng Khae Curry. Start by turning on the stove, keeping it at medium heat. We start with the coconut oil. Put that in and wait for it to heat up. Now we put in t
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-26   733 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-26

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 2 of 2

00:14:23
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 2 of 2

Today, we will talk about the novel coronavirus (COVID-19) pandemic and provide some tips from experts to help lessen the risk of infection. Like other coronaviruses, SARS-CoV-2 jumped from animals to humans. Some scientists theorize the pathogen started in bats, jumped to pangolins, and then to humans. The data and research findings from previous zoonotic disease epidemic and pandemic events and
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-25   759 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-25

Keegan Kuhn (vegan) – On a Mission to Better the World through Films and Music, Part 1 of 2

00:16:22
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Keegan Kuhn (vegan) – On a Mission to Better the World through Films and Music, Part 1 of 2

We are honored to feature the award-winning filmmaker and acclaimed musician, Mr. Keegan Kuhn from Arizona, United States. Two of his feature-length documentaries, “Cowspiracy - The Susainability Secret” and “What the Health,” have gained international recognition as major difference makers in our battle against the world’s critical climate emergency. What many people may not know is that Mr. Kuhn
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-04-23   467 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-04-23

Sharing Love Through Food: Loving Hut on Lake Klopein, Austria, Part 2 of 3

00:15:47
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Hut on Lake Klopein, Austria, Part 2 of 3

Today, we meet some of the friendly staff who tell us more about this picturesque restaurant and hotel. At Loving Hut, hygiene is one of the top-most priorities, as Supreme Master Ching Hai repeatedly reminded staff during Her visit to Austria in 2016.She even humorously suggested putting up a photo at the front of the restaurant with the slogan “Hygiene is in!”All the delicious vegan food at the
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-21   511 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-21

Climate Crisis: Countdown to Year Zero, Part 4 of 7

00:11:58
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Climate Crisis: Countdown to Year Zero, Part 4 of 7

In this episode we'll learn that one of the most powerful tools for encouraging people to change is social media. On today’s program, we'll meet two social media animal-rights advocates, Mr. Ryuji Chua, a dedicated activist from Los Angeles, California, USA, and Ms. Renee king-Sonnen, founder of Rowdy Girl Sanctuary in Waelder, Texas, USA. “By me putting out content on the internet and being like,
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-04-20   551 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-04-20

Vegan Waldorf Salad with Soya Tofu Dressing

00:25:13
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Vegan Waldorf Salad with Soya Tofu Dressing

For this salad, we just need lettuce or any kind of leafy salads that you like. And an apple, and some roasted walnuts, and a carrot. Chop the cucumber into small, small shreds. My cooking is that you use the minimum possible the utensils. Just whatever you have, that will be fine. We have leftover coriander, so we can even toss it in the salad. Right, very simple salad actually. And you put the c
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2020-04-19   491 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2020-04-19

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

00:17:23
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

This two-part series focuses on certain epidemics and pandemics from the past two decades that have killed many, such as severe acute respiratory syndrome(SARS), Ebola, swine flu, avian flu, and coronavirus and their roots in meat consumption or animal livestock raising, or both. We also cover how a plant-based diet is the best way to minimize zoonotic diseases or infectious diseases caused by the
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-18   1378 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-18
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ