ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ: ਨੂੰ:
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Noteworthy News presents constructive news and exalts good deeds, plus brings awareness to important issues around our world. Our Association members, who are all vegans, are the news hosts and come from all walks of life and represent different cultures across the globe. With extensive coverage on the relevant topics of our times, Noteworthy News is at the heart of Supreme Master Television’s focus on positive programming for a peaceful world.

Noteworthy News

00:28:13

Noteworthy News

Iran receives flood relief from SAUDI ARABIA and UNITED ARAB EMIRATES, forest restoration program safeguards wildlife in Congo Basin, global green energy transition could save millions of lives, drone delivery introduced in Australian capital, convenient store owner pardons theft in United States, Canadian study finds plant-based diet more economical, and Cambodia sees steady rise in river dolphin population.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-15   162 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-15

Noteworthy News

00:28:26

Noteworthy News

JAPAN donates for mine removal in Somalia, Indian farmers receive funding from Walmart Foundation, scientists from United States invent new way to obtain water from atmosphere, tech company restores Myanmar forest with drones, Emirati magnate finds fulfillment in helping others, most people in UK willing to make switch to vegetarianism to avert climate change, and animal companions considered women’s best friend in recovery from unfavorable domestic situations.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-14   317 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-14

Noteworthy News

00:26:43

Noteworthy News

World Bank supports climate resiliency in Africa, refugee women receive mentoring in United Kingdom, European Union calls for comprehensive move away from fossil fuels, United Arab Emirates inaugurates world’s largest e-recycle plant, mobile libraries provide books to underprivileged children in Indonesia, Brazilian egg supplier develops vegan egg, and State of New Mexico takes legislative action to safeguard wildlife in Untied States.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-13   243 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-13

Noteworthy News

00:28:26

Noteworthy News

Iraq receives recovery assistance from EUROPEAN UNION, Madrid in Spain improves air quality, Namibia selects renewable energy as primary power source, Australian scientist invents implant device to enable paralyzed persons to communicate, Canadian school system provides free hygiene products, United States family restaurant chain offers plant-based burger, and Akita dog and caregiver rescue elderly Japanese woman.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-12   347 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-12

Noteworthy News

00:27:32

Noteworthy News

JAPAN provides cyclone relief to Malawi, Tajikistan receives funding for energy upgrade, Korea plans to power all commercial vehicles with hydrogen, New Zealand passes firearm restriction to safeguard citizens, media icon makes donation to Puerto Rico, vegan company expands in United Kingdom, and Iran takes steps to protect dolphins.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-11   431 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-11

Noteworthy News

00:29:02

Noteworthy News

Sri Lanka receives children literacy support from United Arab Emirates, Italy returns ancient artifacts to china, United Kingdom safeguards marine habitats, research found humans can detect magnetic fields, Zambian woman receives recognition for helping expectant mothers, global vegan yogurt demand sees exponential growth, and wild animals cared for at rescue center in Russia.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-10   556 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-10

Noteworthy News

00:28:40

Noteworthy News

Libya receives humanitarian support from EUROPEAN UNION, Pakistanis living abroad donate to motherland, Australian and Italian companies collaborate to construct hydroelectric facility, Saudi Arabia to construct world’s largest city park, mobile school brings classroom to underprivileged in United States, children’s fun centers provide vegan menus in United Kingdom, and ambulance for homeless animals inaugurated in India.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09   596 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09

Pakistanis living abroad donate to motherland

00:01:20

Pakistanis living abroad donate to motherland

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09   129 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09

Birthday cake

00:00:31

Birthday cake

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09   128 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09

Saudi Arabia to construct worlds largest city park

00:01:14

Saudi Arabia to construct worlds largest city park

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09   125 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09

Mobile school brings classroom to underprivileged in US

00:01:07

Mobile school brings classroom to underprivileged in US

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09   122 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09

Australian and Italian companies collaborate to construct hydroelectric facility

00:01:00

Australian and Italian companies collaborate to construct hydroelectric facility

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09   132 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09

Libya receives humanitarian support from EU

00:01:10

Libya receives humanitarian support from EU

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09   324 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09

Ambulance for homeless animals inaugurated in India

00:00:55

Ambulance for homeless animals inaugurated in India

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09   304 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09

Blue Anole Bobby Humidifying your room

00:00:46

Blue Anole Bobby Humidifying your room

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09   303 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09

Childrens fun centers provide vegan menus in UK

00:01:15

Childrens fun centers provide vegan menus in UK

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09   139 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-09

Noteworthy News

00:28:21

Noteworthy News

United Nations and World Bank commit to enhance youth employment, Turkey provides language training to migrants, Kenya receives green energy investment from United Kingdom, scientists from Australia and Singapore develop algorithm to predict future, 3-D printing technology to create homes for the underprivileged in South America, growing number of families choose vegan food for animal companions, and top French fashion company goes fur-free.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-08   451 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-08

Growing number of families choose vegan food for animal companions

00:01:12

Growing number of families choose vegan food for animal companions

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-08   302 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-08

Birthday surprise

00:00:20

Birthday surprise

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-08   125 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-08

UN and World Bank commit to enhance youth employment

00:01:01

UN and World Bank commit to enhance youth employment

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-08   136 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-08
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ