ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ

00:02:34

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ

If the planet has trouble, if all people or anypeople are killed because of the climate change, the government leaders, I say,are guilty. Because they have the power to stop it, to change it. I hope theyrethink about that, so they don’t have to go down to hell and answer to theking of hell or the maya, waiting for them, satan waiting for them. Like willattract like. No need to say that I’m threatening anybody. You are in power, you are in privilege, you are wellpaid, you’re getting rich by the tax-payers of your country, you should do whatyou must do in order to rescue your people. And if you don’t, then you’reguilty of murdering humans, not just animals. I’m telling you the truth likethat. Be Vegan, Make PeaceWatch or download the full conference “The Snake InsideHumans” at SupremeMasterTV.com
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-26   1804 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-26

Major Recent Disasters - Part 3 (Droughts)

00:06:55

Major Recent Disasters - Part 3 (Droughts)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-19   974 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-19

Global Warming: A Threat to Human Survival

00:02:27

Global Warming: A Threat to Human Survival

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-05   622 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-05

A Report on Our Ocean Life

00:02:31

A Report on Our Ocean Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-02   607 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-02

ਐਸਓਐਸ ਬਚਿਆਂ ਵਲੋਂ

00:03:28

ਐਸਓਐਸ ਬਚਿਆਂ ਵਲੋਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-01   1972 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-01

Water Shortage: A Global Problem

00:03:54

Water Shortage: A Global Problem

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-01-29   633 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-01-29

(SCROLL) Solutions for the Planet from Supreme Master Ching Hai

00:10:34

(SCROLL) Solutions for the Planet from Supreme Master Ching Hai

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-10   2669 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-10

3 Stops to Global Warming

00:03:24

3 Stops to Global Warming

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-09   2513 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-09

Please Wake Up Poem, Vocals by Aulacese Singers

00:04:29

Please Wake Up Poem, Vocals by Aulacese Singers

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02   2605 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02

Are We Short of Water or Food?

00:03:21

Are We Short of Water or Food?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02   2586 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02

Meal of Fortune

00:01:33

Meal of Fortune

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-01   8148 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-01

Benefits of a Vegetarian Diet

00:02:02

Benefits of a Vegetarian Diet

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-15   2606 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-15

The Cause and Solution for All Disasters

00:02:57

The Cause and Solution for All Disasters

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-04   2592 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-04
<>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ
Use 0.047s