ਸਿਰਜ਼ਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

00:18:24
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

Today, Iet’s travel to Kathmandu, Nepal, to meet a saintly social worker, Mr. Ram Bahadur Neupane. Gentle and kind, he has dedicated nearly a decade of his life to rescue distressed and neglected cows wandering the streets of Nepal. Apart from providing them with food, medical care, and love, he has created a safe haven to shelter them for life. Our Beloved Supreme Master Ching Hai, upon learning of Mr. Neupane’s noble efforts, gratefully offered: “US$30,000 and the Shining World Compassion Award.” “I believe the Earth is a common home for everyone. Everyone should be allowed to live. We want to provide shelter and protection for everyone, from the elderly fathers, mothers, mentally challenged people, from our brothers and sisters living in the streets, to street dogs and to all the beings. This is our broader vision.”
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-11-30   714 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-11-30

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

00:13:42
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

Today, in celebrating November 1, World Vegan Day, we invite you to hear what the great philosophers and ethicists have to say about the life choices concerning food, animal rights, and the vegetarian/vegan lifestyle. "To affirm life is to deepen, to make more inward, and to exalt the will-to-live. At the same time, the man who has become a thinking being feels a compulsion to give to every will-to-live the same reverence for life that he gives to his own." "That a man was not born a carnivorous animal but born to live on the fruits and herbs that the earth grows…. The basis of my vegetarianism is not physical, but moral."
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-01   229 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-01

Patrick Furlotti – Making a Difference for the Human Family

00:15:03
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Patrick Furlotti – Making a Difference for the Human Family

Patrick grew up in Southern California, USA, where he developed a strong affinity for the ocean. He also learned early on that communities of like-minded individuals can accomplish things that benefit the greater good. In 2012, he co-founded a nonprofit organization called the Global Mana Foundation to find solutions for global sustainability. Seven years later, Patrick started Projects for Good,
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-05-22   405 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-05-22

Acts of Compassion Beget Acts of Heroic Love, Part 1 of 2

00:16:46
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Acts of Compassion Beget Acts of Heroic Love, Part 1 of 2

On today’s show, we feature a Shining World Compassion Award recipient, Animal Rescue Media and Education (ARME). We were privileged to have an exclusive interview with Ms. Shannon Keith, founder and president of ARME. “We’re active all across United States and internationally. We rescue animals from places of abuse, mostly from animal testing facilities. However, we’ve also expanded our mission t
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-05-20   395 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-05-20

Barbara Cole-Gates (vegan) – The Queen Bean for Lean and Green Kids, Part 1 of 2

00:14:48
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Barbara Cole-Gates (vegan) – The Queen Bean for Lean and Green Kids, Part 1 of 2

We are thrilled to feature the founder and president of "Lean and Green Kids," Ms. Barbara Cole-Gates based in California, USA. In 2003, she led a California coalition to successfully pass the first-ever school lunch resolution (ACR 16, CA 2003) calling for daily plant-based vegetarian school lunches and nutrition education and has been part of the much-needed cultural shift to swap animal protein
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-19   313 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-19

Positive Changes in Countries Part 15 - Honorable Governments, Honorable Citizens: Costa Rica, the Republic of Côte d'Ivoire, and Croatia

00:17:55
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Positive Changes in Countries Part 15 - Honorable Governments, Honorable Citizens: Costa Rica, the Republic of Côte d'Ivoire, and Croatia

Costa Ricans are friendly, easygoing and happy people. Costa Rica has opened its borders with loving arms to neighboring refugees in need. In addition, many far-sighted environmental policies have been put in place, coupled with expanded agriculture and the modernization of the nation. It has long been recognized as the greenest and happiest country in the world. Animal welfare in Costa Rica has a
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2020-05-18   603 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2020-05-18

Shining World Compassion Award Recipienst: Chilis on Wheels - Michelle and Ollie Carrera

00:16:27
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipienst: Chilis on Wheels - Michelle and Ollie Carrera

Michelle Carrera is the Co-Founder and Executive Director of the non-profit organization, Chilis on Wheels. Her son, Ollie Carrera, is the Co-Founder and Director of Kids Outreach. Together, they run a free vegan food delivery service for the homeless, Chilis on Wheels, which has quickly blossomed into a substantial charitable organization, with thirteen chapters around the United States, from New
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-05-13   183 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-05-13

The Gubbio Project – Giving Respite to San Francisco’s Unsheltered

00:14:28
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

The Gubbio Project – Giving Respite to San Francisco’s Unsheltered

The Tenderloin neighborhood is one of the most economically challenged districts in San Francisco, California, USA, where many people are struggling to get by. In 2004, community activist Shelly Roder and the Reverend Father Louis Vitale created a program called “The Gubbio Project,” now a non-profit organization. Through this initiative, the St. Boniface Catholic Church in the Tenderloin and St.
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-05-11   218 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-05-11

Dance to Make Peace with Choreographer Ms. Eun Me Ahn

00:14:39
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Dance to Make Peace with Choreographer Ms. Eun Me Ahn

Our show today will feature the famous Korean dancer and choreographer, Ms. Eun-Me Ahn and her dance creation, “North Korean Dance,” which fosters peace and understanding among people. What inspired Ms. Eun-Me Ahn to create North Korea Dance and what is her vision for the future of the two Koreas? “Because we have some people in the South from North Korea, and they never went up to their home, and
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-27   254 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-27

Admirable Governments, Admirable Citizens: Comoros, Democratic Republic of the Congo and Republic of the Congo (Part 14)

00:17:25
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Admirable Governments, Admirable Citizens: Comoros, Democratic Republic of the Congo and Republic of the Congo (Part 14)

In Comoros, eighty percent of the rural population relies on rain to nourish their agriculture. With the help of the Green Climate Fund (GCF) and a partnership with United Nations Development Program (UNDP), the Comorian government launched a US$60 million project with the goal of “ensuring climate-resilient water supplies in the Comoros Islands.” With year-round operation of the supply facilities
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2020-04-27   157 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2020-04-27

Shining World Hero Award Recipient: Sierra, the Life-Saving Siberian Husky

00:14:58
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Hero Award Recipient: Sierra, the Life-Saving Siberian Husky

Sierra is a beautiful, friendly Siberian Husky that loves to play and explore. Since she has been the loving companion of Ms. Stephanie Herfel from Wisconsin, USA, when the two were introduced by Ms. Herfel's son. What is most extraordinary about Sierra is her remarkable ability to alert Ms. Herfel about early signs of life-threatening illnesses, including stage 3 ovarian cancer. In fact, over the
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-04-22   413 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-04-22

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 3 of 3

00:12:25
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 3 of 3

A WEMA HOME project that has been running independently since 2009 involves the upcycling of plastic bags. Women collect used bags and cut them into strips. They then use these pieces to crochet bags, hats, purses, and cell phone cases. The participant gain extra income from the goods sold. WEMA HOME has a partnership with “One Dollar Glasses.” This is a German charity that enables underprivileged
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-04-20   187 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-04-20

El Salvador’s Indigenous Peoples – Jewels of the Nation

00:14:31
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

El Salvador’s Indigenous Peoples – Jewels of the Nation

EI Salvador is in Central America and has the Pacific Ocean to the west, Guatemala to the north, and Honduras to the east. The Pipil people, who are the predominant indigenous group in the country, refer to their territory in Western EI Salvador as Cuscatlán, meaning “The Place of Jewel Necklaces.” Anyone who has ever had the opportunity to visit this exquisite nation will agree that it is a land
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-15   228 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-15

Shining World Compassion Award Recipient- Dr. Jay Grossman of Homeless Not Toothless, Part 2 of 2

00:12:30
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient- Dr. Jay Grossman of Homeless Not Toothless, Part 2 of 2

Touched by Dr. Grossman's dedicated spirit helping homeless individuals, Supreme Master Ching Hai: "Gratefully present the Shining World Compassion Award to Dr. Jay Grossman and Homeless Not Toothless, with a humble contribution of US$15,000 each to their noble, loving endeavor, with high esteem and gratitude in God's mercy. May Heaven forever smile on you and all involved." “This Award is present
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-04-15   220 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-04-15

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 2 of 3

00:13:54
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 2 of 3

In Benin, restoring the fertility of agricultural land is a pressing concern. WEMA HOME and Marianne use their best efforts to raise people’s consciousness regarding the value of soil preservation. In 2001, WEMA HOME initiated a land restoration project by partnering with the renowned Jane Goodall Institute, a global wildlife and environmental conservation organization, and its children’s branch,
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-04-13   200 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-04-13

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 85 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

00:21:28
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 85 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

"ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈਂ ਉਹ ਖਾਹਸ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੰਨ-ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਉਤੇ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-12   504 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-12

Dedicated Governments, Dedicated Citizens: Chile, China, and Colombia (Part 13)

00:18:15
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Dedicated Governments, Dedicated Citizens: Chile, China, and Colombia (Part 13)

With a multi-ethnic society of European and indigenous Indian ancestry, Chile is known for political freedom and cultural tolerance. Chile passed legislation in 2018 to strengthen women’s leadership in politics and public enterprises, requiring at least 40% of the candidates standing for Parliament to be women. Not only that, the ethical veg lifestyle has taken Chile by storm. In 2018, research fo
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2020-03-30   543 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2020-03-30

Sharing Love Through Food: Loving Huts Around Europe Part 1 of 2

00:19:18
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Huts Around Europe Part 1 of 2

In these episodes, we will be taking a tour of the Loving Hut restaurants and their authentic cuisines across Europe. Let’s start in the beautiful town of Rimini Italy, Situated on the Adriatic coast in Italy’s Emilia-Romagna region. This Italian Loving Hut is famous in their region for their boutique European dishes fused with a modern Asian flavour. Let’s see what their customers have to say abo
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-03-24   434 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-03-24

Recognizing Excellence: The Gusi Peace Prize 2019, Part 2 of 2

00:19:48
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Recognizing Excellence: The Gusi Peace Prize 2019, Part 2 of 2

In 2019, there were 18 individuals presented the Gusi Peace Prize. Supreme Master Ching Hai was invited by the Gusi Foundation to attend the 2019 awards ceremony. Unable to join due to the carbon footprint from flying to the Philippines and Her many work obligations. She sent a loving recorded message to the attendees. We now present the second half of Master’s message that was played during the G
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-03-23   375 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-03-23

Recognizing Excellence: The Gusi Peace Prize 2019, Part 1 of 2

00:17:32
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Recognizing Excellence: The Gusi Peace Prize 2019, Part 1 of 2

The Gusi Peace Prize is a prestigious award, often referred to as the Asian Nobel Peace Prize. The mission of the Gusi Peace Prize Foundation is: “To honor individuals and organizations who have given exemplary contributions to Global Peace and Progress, through international brotherhood and friendship, and by using their God-given talents for the benefit of mankind; to champion human rights and m
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-03-16   603 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-03-16

Shining World Vegan Incentive Award Recipient: The Vegetarian Association of France

00:16:27
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Vegan Incentive Award Recipient: The Vegetarian Association of France

In France, a country known for gourmet food, the Vegetarian Association of France (AVF) is making history by transforming a Parisian neighborhood into a lively vegan community, called "Veggietown," with vegan eateries, boutiques and other services. The team has a greater noble vision of compassionately restructuring the food industry of France into an Earth-friendly and healthy plant-based system.
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-03-11   321 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-03-11

Sharing Love Through Food: Loving Huts in Africa

00:20:48
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Huts in Africa

Today, we will visit Loving Hut restaurants in Benin, the Republic of the Congo, the Democratic Republic of the Congo, and Côte ďlvoire and interview their owners, devoted staff and loyal customers. With the desire of promoting veganism to improve health, and elevate the level of spirituality and peace in the world, Loving Hut Benin was opened in the city of Cotonou, Benin in December 2015. The re
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-03-10   550 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-03-10
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ