ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

Kindness – A message from The Foundation for a Better Life

00:00:30

Kindness – A message from The Foundation for a Better Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08   217 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08

Integrity – A message from The Foundation for a Better Life

00:00:31

Integrity – A message from The Foundation for a Better Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08   183 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08

Patience – A message from The Foundation for a Better Life

00:00:30

Patience – A message from The Foundation for a Better Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08   169 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08

Ayesha Takia – A message from PETA India

00:01:16

Ayesha Takia – A message from PETA India

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-05   248 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-05

Civility – A message from The Foundation for a Better Life

00:01:00

Civility – A message from The Foundation for a Better Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-05   172 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-05

"ਇਕ ਬਚੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ!" ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਵਲੋਂ (ਵੀਗਨ)

00:01:46

"ਇਕ ਬਚੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ!" ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਵਲੋਂ (ਵੀਗਨ)

These are the examples of what should be The life of our friends, sweet animals. Be it on land, on air or in the sea. They should be loved, protected and cherished, Just like the life that we so wish.Dearest Heaven, Dear Lord of Karma Please do love and care for all creatures.For it breaks my heart to see their plight. I cannot bear to see them suffer.There’re plenty places in Heaven above Take them all up, and give them love.This’s my little prayer for all beings: Just your little Love and Compassion.May all be well, live and let live. All Love, all care and all forgive.
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-27   651 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-27

Screaming Out Loud (Poem composed by Supreme Master Ching Hai)

00:02:34

Screaming Out Loud (Poem composed by Supreme Master Ching Hai)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-19   640 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-19

Major Recent Disasters - Part 3 (Droughts)

00:06:54

Major Recent Disasters - Part 3 (Droughts)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-19   414 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-19

ਪ੍ਰਤਖ ਜਿਤ

00:01:29

ਪ੍ਰਤਖ ਜਿਤ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-11   1170 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-11

Peace News Around The World #18

00:04:11

Peace News Around The World #18

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-05   209 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-05

ਸੂਰਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ

00:01:23

ਸੂਰਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-01   1684 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-01

We Must Act Like the Children of God

00:01:20

We Must Act Like the Children of God

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-05   483 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-05

Global Warming: A Threat to Human Survival

00:02:27

Global Warming: A Threat to Human Survival

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-05   379 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-05

A Report on Our Ocean Life

00:02:32

A Report on Our Ocean Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-02   381 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-02
<>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ
Use 0.046s