ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
1 - 20 ਔਫ 6540 ਨਤੀਜ਼ੇ
ਚੋਣ

TOPਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ

00:29:32

TOPਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਮੁਚ ਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਚਮੁਚ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਹਾਏ, ਦੋਸਤੋ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-18   3817 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-18

TOPPEACE: The Bigger Picture of Public Service, Part 1 of 10

00:28:04

TOPPEACE: The Bigger Picture of Public Service, Part 1 of 10

ਤਾਏਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਅਨੇਕ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ । ਸੋ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਚੀਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ( ਹਾਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ) ਹਾਏ, ਸੋਹਣਿਓ! (ਹਾਲੋ। ਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ? (ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਮੈਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-04   8206 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-04

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈਂ

01:06:02

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈਂ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰੋ, ਮੈਂ ਸਚਮੁਚ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸ ਇਕ ਚੇਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਹੀ, ਜਾਇਜ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹਨ - ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਸਨੀਕ, ਉਹ ਹੈ, ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਜਾਨਵਰ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-29   99129 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-29

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ

00:33:31

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ

ਪਾਵਨ-ਪਵਿਤਰ ਪੂਜ਼ਨੀਕੋ, ਉਚੇ ਅਤ‌ਿਆਧਿਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਦਰੀਉ, ਪਰੋਹਤਣੀਓ, ਭਿਕਸ਼ੂਉ, ਭਿਕਸ਼ਣੀਉ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ, ਘੋਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰੀਟਰੀਟ ਵਿਚ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਪਰ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਬੁਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਝ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-09   75614 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-09

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਮਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅੰਡੇ, ਦੁਧ, ਫਾਰ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਕੌਸਮੈਟੀਕਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ

00:54:00

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਮਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅੰਡੇ, ਦੁਧ, ਫਾਰ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਕੌਸਮੈਟੀਕਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਉ, ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ... ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-10   125427 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-10

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:29:45

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

In today’s news, Japan supports water sector development in Jordan, mobile apps designed to help reduce carbon footprint, solar paint project makes strides in New Zealand, small aquatic coral robot developed, quick acting restaurant employee in United States saves man from health emergency, study finds diet rich in polyphenols enhances mental wellbeing, and protected orie
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-10-20   83 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-10-20

Selections from “The Astral City” - Chapter 7: Lysias Explains

00:13:50

Selections from “The Astral City” - Chapter 7: Lysias Explains

Numerous books have been written that provide insights into the afterlife and the soul’s immortality. One such volume is “Nosso Lar,” or “The Astral City,” by Spirit André Luiz through Spiritist medium Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier was a well-known Brazilian philanthropist who co-authored more than 400 books. In “The Astral City,” former medical doctor André Luiz speaks from t
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-10-20   145 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-10-20

The Eternal Beloved, Part 3 of 4

00:15:45

The Eternal Beloved, Part 3 of 4

In the previous episodes of the drama “The Eternal Beloved,” we learned about how Vân, a young peasant girl, who yearned to know God, was able to have her dream fulfilled. Let us continue to follow Vân’s spiritual journey as the story unfolds. “If there is a method by which I can attain enlightenment and liberation, however difficult, I will not refuse.” Not long after, Vân’s aunt also received in
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-10-20   185 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-10-20

Refarm’d: Switching to Plant-Based Milk Farming with Geraldine Starke, Part 1 of 2

00:14:32

Refarm’d: Switching to Plant-Based Milk Farming with Geraldine Starke, Part 1 of 2

Today, we will look into the exciting, innovative, and compassionate way that Geraldine Starke is helping to convert dairy farms into plant-based milk farms. The plant-based milk trend is growing exponentially, worldwide, as people are now choosing plant-based over dairy. Geraldine’s inspiration led to the turning of small to medium-sized dairy farms into the dynamic new age, alternative non-dairy
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-10-20   98 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-10-20

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:33:42

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

So, the Lord Mahavira mostly, He always stood. We read in this story that He was standing to meditate. The reason He did that was because He didn't want to fall asleep.Now, I'm reading something for you. This is the last calamity for Lord Mahavira, namely, “Nails in the Ears.” It's terrible. Imagine that? Be prepared. Otherwise, you might feel
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-20   316 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-20

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:29:53

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

In today’s news, Germany assists displaced people in Iraq, World Health Organization announces eradication of wild polio in Africa, new technology enhances communication for virtual classrooms and meetings, Australia raises cigarette tax further to discourage smoking, charity initiative gifts smartphones to rough sleepers in United Kingdom, American TV celebrity goes vege
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-10-19   126 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-10-19

Spiritual Laws – Selection from an Essay by Ralph Waldo Emerson (vegetarian)

00:16:33

Spiritual Laws – Selection from an Essay by Ralph Waldo Emerson (vegetarian)

Ralph Waldo Emerson was a renowned 19th-century American essayist, philosopher, lecturer, poet, and a leader of the transcendental philosophical movement. His literature influenced many other celebrated writers, including Henry David Thoreau and Walt Whitman. Emerson is most famous for his essays, through which he expresses ideas of freedom, spirituality, individuality, the great ability of humans
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-10-19   162 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-10-19

Warning Signs to Help End Climate Change: Locust Swarms, Part 3 of 3

00:14:22

Warning Signs to Help End Climate Change: Locust Swarms, Part 3 of 3

In late May 2020, a 23-square-kilometer horde of locusts entered Argentina after passing through Paraguay. The insects landed first in the provinces of Santa Fé and Formosa, both of which are essential for agriculture. Millions invaded cities and farms, devouring all the crops in the area in a matter of hours. The locusts were enormous; technicians from the Argentine government measured specimens
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-10-19   106 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-10-19

Caring for Furry Pals During a Lockdown, Part 1 of 2

00:11:20

Caring for Furry Pals During a Lockdown, Part 1 of 2

"Tender-hearted viewers, I’m Max, an orange tabby cat, and this is my sister Nala. She is a potcake dog, a Caribbean term for a mixed breed canine. We both are adopted animal companions and follow a compassionate vegan diet. Nala, did you notice, when our country enforced a coronavirus lockdown for months, that things changed? The streets were deserted, shops were closed, and all the tourists were
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-10-19   127 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-10-19

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:36:46

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

We’re human, it’s easier for us to take care of ourselves and to protect our physical wellness. Animals, they don’t have a chance. They just have their burrows, and they have their little leaves on top of them. Insects and all that, they have no way to build a lot of rooms and protective houses, so we’d better not disturb them too much.Ther
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-19   558 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-19

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:29:55

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

In today’s news, European Union helps vulnerable families in Zambia, report shows extensive biodiversity loss caused by humanity, mangrove restoration projects underway in China, wind energy on the rise in Italy, boy raises funds to support single moms, smartphone app assists adopting plant-based lifestyle and generous company donates inhalers to special care donkeys in t
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-10-18   104 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-10-18

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 112 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:31:59

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 112 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁਛਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਲਾਉ ਸ਼ੂਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ ਕੁਝ ਚੀਜ? ਵੈਨ (ਲਿਊ ਬੋਵੈਨ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲਿਆਉਣਗੇ ਰੁਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਠਾਂ ਨਾਲ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਵਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੁਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਵਾਨ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-10-18   299 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-10-18

“The Noble Wilds”: Exploring Supreme Master Ching Hai’s (vegan) International Best Seller, Part 1 of 5

00:15:34

“The Noble Wilds”: Exploring Supreme Master Ching Hai’s (vegan) International Best Seller, Part 1 of 5

“The Noble Wilds” is a luminous book that takes us to a dreamy Garden of Eden in the serene, secluded Amoura village in France. It is at the heart of this Village of Love that “the lady” resides and is visited by cherished beings of the wild. The gentle, benevolent “lady” is none other than Supreme Master Ching Hai! With the consent of these noble wilds, Supreme Master Ching Hai personally compile
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2020-10-18   144 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2020-10-18

Traditional Iranian Vegan Cuisine, Part 1 of 2 – Dolmeh

00:19:39

Traditional Iranian Vegan Cuisine, Part 1 of 2 – Dolmeh

Delicious and aesthetically appealing stuffed foods can be found all over the world and are popular menu items on festive occasions. However they are made, it takes great skill and technique blending the fillings and the wrapper, so the flavors and textures are balanced and complement each other. ‟I am Baaran, and today I’m going to teach you how to make the vegan version of this Iranian dish (Dol
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-10-18   139 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-10-18

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:30:48

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

In today’s news, United States provides humanitarian aid to Sri Lanka, Australian study finds coal energy comes with health cost, Afghanistan supported in green energy development, Finland promotes well-rounded education, Indian state bans online gambling, supermarket chain introduces vegan marshmallows in United Kingdom, and animal rescue group saves homeless canines in
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-10-17   164 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-10-17

Love of Existence and Knowledge: From “The City of God” by Saint Augustine of Hippo (vegetarian), Part 2 of 2

00:13:18

Love of Existence and Knowledge: From “The City of God” by Saint Augustine of Hippo (vegetarian), Part 2 of 2

We will now continue with an excerpt from Saint Augustine’s book, “The City of God.” “The cause, therefore, of the blessedness of the good is adherence to God. And so, the cause of the others’ misery will be found in the contrary, that is, in their not adhering to God.” “Wherefore, if when the question is asked, why are the former blessed, it is rightly answered, because they adhere to God; and wh
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-10-17   220 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-10-17

A Delightful Mid-Autumn Festival 2019, Part 4 of 4

00:17:36

A Delightful Mid-Autumn Festival 2019, Part 4 of 4

"We’re all good friends. Let's hold each other's hands. Do not miss out on the good times. Remember always the times of joy. Wonderful times linger not a moment. Time flies! Aiya, ya-ya-ya! Seize the moment! We’re all good friends. Let's hold each other's hands. Do not miss out on the good times. Remember always the times of joy. Wonderful times linger not a moment. Time flies! Aiya, ya-ya-ya! Sei
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-10-17   173 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-10-17

Full Vibrancy and Light: Lesa Carlson (vegan) on the Raw Vegan Lifestyle, Part 2 of 2

00:11:43

Full Vibrancy and Light: Lesa Carlson (vegan) on the Raw Vegan Lifestyle, Part 2 of 2

‟I saw Kirlian photography, and that showed the energetic properties around food. It's around all living beings which have energy. The premise that by adding heat, you either create nutrients or up the nutrients is a false idea. When you have something that is full of life force, light energy, it's auric field, its glow, you are consuming light, we are light beings, and the properties of mass and
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-10-17   138 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-10-17

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:37:31

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ, ਗਹਿਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪਲ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਹਿਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਉਸ ਪਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਚੇ ਚੁਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਹੈ ਬਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਆਤਮਾਂ ਇਤਨੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-17   850 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-17

Vegan Kids Got Talent! Part 1 of 2

00:14:05

Vegan Kids Got Talent! Part 1 of 2

Today is Part 1 of Vegan Kids Got Talent! We are delighted to present you with incredible talents from Indonesia, Âu Lạc, also known as Vietnam, and California, USA. Traveling now to the beautiful nation of Indonesia, we have a teenage singer named Kentdy, singing a traditional Batak song called, “Alusi Au.” “We humans have various ideals The expectations of each person are so different. Wealth, s
Kids' Wonderland
2020-10-17   80 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2020-10-17
<1234567...327>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ