ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ: ਨੂੰ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

00:03:39

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-12   1837 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-12

(SCROLL) ADDICTIONS and DEMONS

00:01:12

(SCROLL) ADDICTIONS and DEMONS

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-21   240 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-21

Harm of Alcohol #2

00:08:37

Harm of Alcohol #2

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-03-23   1552 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-03-23

FISH

00:08:25

FISH

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-22   1736 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-22

(SCROLL) Harms of Alcohol

00:02:16

(SCROLL) Harms of Alcohol

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-21   1742 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-21

(SCROLL) The Dangers of Fish Consumption

00:06:52

(SCROLL) The Dangers of Fish Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-29   1794 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-29

Harm of Alcohol #1

00:03:14

Harm of Alcohol #1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1611 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Harm of Meat Consumption

00:18:12

Harm of Meat Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1783 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #3

00:06:12

Dangers of Drug Addiction #3

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1471 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Harm of Second-hand Smoke

00:07:13

Harm of Second-hand Smoke

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1528 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #1

00:06:46

Dangers of Drug Addiction #1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1545 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #2

00:03:33

Dangers of Drug Addiction #2

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1586 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Harm of Smoking

00:07:14

Harm of Smoking

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1501 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

(SCROLL) Diseases Related to Meat Consumption/Production

00:03:33

(SCROLL) Diseases Related to Meat Consumption/Production

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-31   1723 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-31

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

00:01:48

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18   1759 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18

(SCROLL) Costs of Milk Consumption

00:01:00

(SCROLL) Costs of Milk Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18   1721 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ