ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ: ਨੂੰ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

(SCROLL) ADDICTIONS and DEMONS

00:01:12

(SCROLL) ADDICTIONS and DEMONS

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-21   54 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-21

Harm of Alcohol #2

00:08:37

Harm of Alcohol #2

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-03-23   1494 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-03-23

FISH

00:08:25

FISH

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-22   1688 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-22

(SCROLL) Harms of Alcohol

00:02:16

(SCROLL) Harms of Alcohol

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-21   1680 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-21

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

00:03:39

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-21   1774 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-21

(SCROLL) The Dangers of Fish Consumption

00:06:52

(SCROLL) The Dangers of Fish Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-29   1720 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-29

Harm of Alcohol #1

00:03:14

Harm of Alcohol #1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1549 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Harm of Meat Consumption

00:18:17

Harm of Meat Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1680 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #3

00:06:12

Dangers of Drug Addiction #3

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1430 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Harm of Second-hand Smoke

00:07:13

Harm of Second-hand Smoke

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1480 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #1

00:06:46

Dangers of Drug Addiction #1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1488 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #2

00:03:33

Dangers of Drug Addiction #2

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1530 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Harm of Smoking

00:07:14

Harm of Smoking

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1453 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

(SCROLL) Diseases Related to Meat Consumption/Production

00:03:33

(SCROLL) Diseases Related to Meat Consumption/Production

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-31   1648 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-31

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

00:01:48

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18   1699 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18

(SCROLL) Costs of Milk Consumption

00:01:00

(SCROLL) Costs of Milk Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18   1668 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ