ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਥ ਨੂੰ ਮੇਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੋਜ਼ਣ ਵਿਚ।- ਜ਼ੋਰਜ਼ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫਰੈਡਰੀਕ ਹੈਗਲ

ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟੈਲਸਕੋਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ।- ਰੈਲਫ ਵਾਲਡੋ ਐਮਰਸਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਹੈ; ਸਭਿਆਚਾਰ ਚਮਕ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦੀ।- ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

00:15:37
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

The Mapuche have resided in modern day Argentina and Chile for over 2500 years. They make up the largest group of indigenous people in Chile, accounting for approximately 10% of the population. Another 300,000 reside in Argentina. The rituals and cultural traditions of the Mapuche people are designed to enable them to live in harmony with the stars, the earth and all her inhabitants. They believe humans and all animals, from the largest to the smallest insect, can only exist through the grace of a higher spiritual power. Humans are also viewed as essential and integral parts of everything that surrounds them, in the skies and on the earth.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-04-11   6378 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-04-11

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-07-30   2503 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-07-30

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 2 of 2

00:16:26
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 2 of 2

As mentioned in the previous episode, Hawaiian mythologies, history, genealogies, and traditions were passed down from generation to generation through chant, or “oli,” and accompanying dance called “hula.” Today we are honored to have on our show Kumu Hula (master hula teacher) and choreographer, Ms. Nawahine Kuraoka. Ms. Kuraoka is here to share with us her knowledge of the beautiful hula dance.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-05-13   365 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-05-13

ਇਕ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਕ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:19
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਇਕ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਕ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖਿਮਾਂਸ਼ੀਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-04-29   447 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-04-29

ਇਕ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਕ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:26:02
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਇਕ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਕ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼; ਛਡਣਾ ਤਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਰੋਜ਼। ਹਰ ਇਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਪਰ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਲਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕ ਸਾਲਾਂ ਤਕ, ਮੇਰੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਥੇ ਲਭਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-04-28   447 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-04-28

ਇਕ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਕ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:43
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਇਕ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਕ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੀਏ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਧੰਨ-ਸੰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-04-27   468 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-04-27

Holy Songs: Mongolian Spiritual Songs

00:24:59
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Mongolian Spiritual Songs

The Mongolian people are devout spiritual seekers. Their sincerity in searching for spiritual elevation is expressed through many songs that praise and worship the Divine. Today, we would like to introduce three of these sacred songs. The first, “Khelkhee Ayalguu,” is a folk song that was performed by M. Saruultugs of the Erdenet Ensemble at the 2nd International Artist Day Celebration concert, “A
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-22   482 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-22

El Salvador’s Indigenous Peoples – Jewels of the Nation

00:14:31
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

El Salvador’s Indigenous Peoples – Jewels of the Nation

EI Salvador is in Central America and has the Pacific Ocean to the west, Guatemala to the north, and Honduras to the east. The Pipil people, who are the predominant indigenous group in the country, refer to their territory in Western EI Salvador as Cuscatlán, meaning “The Place of Jewel Necklaces.” Anyone who has ever had the opportunity to visit this exquisite nation will agree that it is a land
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-15   227 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-15

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 1 of 3

00:13:37
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 1 of 3

The goals of WEMA HOME are helping children and adolescents to access education and work, improving the working and living conditions of girls and women, curbing rural exodus and child trafficking, and promoting environmental protection and nature conservation. “We encourage people to support themselves.” WEMA HOME believes there is no future without education. Marianne built Gobada’s first elemen
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-04-06   277 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-04-06

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 2 of 2

00:15:57
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 2 of 2

An artistic people, Bulgarians hope to better the world through music and dance. Thus, it’s no wonder that Bulgarian folk singing is recognized as a national treasure. Now Let's hear a famous traditional folk song called “Dilmano Dilbero,” performed by Le Mystѐre des Voix Bulgares, or The Mystery of the Bulgarian Voices. A major aspect of Bulgarian folklore is the fact that its music and song Lyri
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-01   671 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-01

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 1 of 2

00:17:32
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 1 of 2

Since ancient times, singing has been mainly a female attribute in Bulgaria, while men mostly serve as instrumentalists. The powerful resonance, range, texture, and its penetrating quality are the most distinct characteristics of the Bulgarian voice. The songs are mostly traditional folk ballads, with the lyrics emphasizing people’s everyday feelings and lives. This simple, yet “straight from the
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-03-25   313 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-03-25

The Waorani People – Pioneers and Protectors of the Amazon

00:16:27
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Waorani People – Pioneers and Protectors of the Amazon

Ecuador hosts a portion of the magnificent Amazon rainforest and is also home to the native Waorani people, also known as the Huaorani, Waodani, or the Waos. Like other indigenous tribes across the globe, the Waorani have a symbiotic relationship with the natural environment. The forest is their beloved space, and they rely on nature for sustenance, water, safety, emotional fulfillment, and comfor
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-03-18   215 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-03-18

The Tradition of Respecting the Elderly, Part 2 of 2

00:13:49
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Tradition of Respecting the Elderly, Part 2 of 2

Senior citizens are an invaluable source of precious wisdom and provide us with love, understanding, and advice whenever we are in need. In Greek culture, elders are associated with wisdom and closeness to God. In ancient times, sages and oracles were mostly associated with the wise older men and women. It was noted in the history of ancient Sparta that politeness for elders was customary. In Anci
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-03-11   273 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-03-11

Traditonal Musical Instrument: Taiko - The Heartbeat of Japan

00:19:28
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditonal Musical Instrument: Taiko - The Heartbeat of Japan

In Japanese “Taiko” means the “great drum.” For generations, the method of taiko playing has been taught and passed on by grand masters. In varying shapes and sizes, taiko drums have long been a part of Japanese cultural, religious, and musical traditions. The art of taiko drumming is known for its tightly choreographed movements similar to martial arts. The instrument’s fluid, powerful, and rhyth
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-26   450 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-26

The Proud Kalinago of Dominica

00:16:55
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Proud Kalinago of Dominica

The Kalinago, previously known as the Caribs, are a proudly independent group of people who emigrated from South America to the Caribbean islands around the 13th century. Their skills as boat builders and sailors helped them expand their territory so that by the time the Spanish arrived two centuries later, they were the dominant culture on the islands. Today, most of the remaining 3,500 or so Kal
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-19   1039 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-19

Holy Songs: Uplifting Ethiopian Songs

00:18:22
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Uplifting Ethiopian Songs

Ethiopia is one of the world’s oldest countries. In today’s show, we are delighted to share with you three Ethiopian worship songs in Amharic. The First song is called, “Holy Spirit,” performed by Zuriyash Tsega W/Tensai and Samuel T Michael. The song expresses one’s deep longing for the radiant presence of the Holy Spirit. Our next song is “Igziabeher’s Peace” composed by Mesfin Gutu, and perform
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-12   511 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-12

Traditional Musical Instrutment: The Ukrainian Bandura

00:20:00
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditional Musical Instrutment: The Ukrainian Bandura

The Bandura was believed to be a companion of humanity, producing heavenly reverberations to comfort our souls in this material world. This exceptional instrument originates from the spiritual culture of the ancient Sumero-Akkadian civilization. The Akkadians played early versions of the Bandura in their religious events as well as in festivities and for entertainment. Later, the charming instrume
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-04   543 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-04

The Timeless Architecture of Frank Lloyd Wright

00:15:38
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Timeless Architecture of Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright was one of the most prominent architects in American history. During his lifetime, he designed over 1,000 structures, including churches, schools, museums, and residential houses, eight of which were acknowledged as UNESCO World Heritage Sites in July 2019. Mr. Wright is recognized as “the greatest American architect of all time” by the American Institute of Architects. His desi
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-29   419 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-29

Ushering in the Year of the Golden Rat

00:13:45
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Ushering in the Year of the Golden Rat

This year, 2020, is the “Year of the Golden Rat” and an exceptionally significant event as we return to the first sign of the Lunar Zodiac cycle! We are going to introduce some interesting Lunar New Year customs from several nations to our splendid viewers today. Around the world, more than a billion people celebrate the Lunar New Year and participate in various vibrant festivities. Within Korea i
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-25   900 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-25

Holy Songs: Joyful Bangladeshi Melodies

00:17:17
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Joyful Bangladeshi Melodies

Since ancient times, humans have expressed their love and longing for God through singing and music. These holy songs connect us with the Divine and remind us of our heavenly Home. In today’s show, we are delighted to share with you three Buddhist Songs from Bangladesh. The first song is called “Lumbini Kanon,” which praises the Lord Buddha. “Lumbini Kanon is a flower. The name is Buddha. In the s
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-22   444 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-22

The Open House Culture of Malaysia

00:18:24
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Open House Culture of Malaysia

Fully embracing their multi-culture identity, Malaysians have a unique custom called, “open house,” which means during important cultural and religious festivals, they would open their houses to welcome not only friends and families, but also strangers. Through feasting and chatting together, cultural barriers are broken and new friendships are formed. Though 60% of the population are Muslims, nat
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-17   343 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-17

Zaouli: Côte d’Ivoire’s Mesmerizing Mask Dance

00:14:52
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Zaouli: Côte d’Ivoire’s Mesmerizing Mask Dance

Dance is an integral part of the African culture, and today we are delighted to share with you a very exceptional and unique dance form from West Africa. Zaouli is regarded as a homage to feminine beauty. The dance was created in the 1950s by the Gouro, an ethnic group in the midwestern part of Côte d’Ivoire, with each Gouro village having a prized Zaouli dancer. The dance and accompanying music w
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-08   434 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-08
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ