ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਥ ਨੂੰ ਮੇਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੋਜ਼ਣ ਵਿਚ।- ਜ਼ੋਰਜ਼ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫਰੈਡਰੀਕ ਹੈਗਲ

ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟੈਲਸਕੋਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ।- ਰੈਲਫ ਵਾਲਡੋ ਐਮਰਸਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਹੈ; ਸਭਿਆਚਾਰ ਚਮਕ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦੀ।- ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

00:15:37
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

The Mapuche have resided in modern day Argentina and Chile for over 2500 years. They make up the largest group of indigenous people in Chile, accounting for approximately 10% of the population. Another 300,000 reside in Argentina. The rituals and cultural traditions of the Mapuche people are designed to enable them to live in harmony with the stars, the earth and all her inhabitants. They believe humans and all animals, from the largest to the smallest insect, can only exist through the grace of a higher spiritual power. Humans are also viewed as essential and integral parts of everything that surrounds them, in the skies and on the earth.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-04-11   6325 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-04-11

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-07-30   2441 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-07-30

The Proud Kalinago of Dominica

00:16:54
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Proud Kalinago of Dominica

The Kalinago, previously known as the Caribs, are a proudly independent group of people who emigrated from South America to the Caribbean islands around the 13th century. Their skills as boat builders and sailors helped them expand their territory so that by the time the Spanish arrived two centuries later, they were the dominant culture on the islands. Today, most of the remaining 3,500 or so Kalinago live in Kalinago Territory, an autonomous region on the rugged eastern coast of Dominica. Fortunately, certain elements remained very strong, including basket weaving, cassava processing and canoe-building. Canoes have been a bedrock of the Kalinago culture since their ancestors left the Orinoco River Delta in South America 800 years ago. Through the concept of a living museum, the Kalinago Cultural Village by the Sea has created direct and indirect economic opportunities for the people, including employment for the Kalinago youth that enables them to showcase their traditions.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-19   401 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-19

Holy Songs: Uplifting Ethiopian Songs

00:18:22
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Uplifting Ethiopian Songs

Ethiopia is one of the world’s oldest countries. In today’s show, we are delighted to share with you three Ethiopian worship songs in Amharic. The First song is called, “Holy Spirit,” performed by Zuriyash Tsega W/Tensai and Samuel T Michael. The song expresses one’s deep longing for the radiant presence of the Holy Spirit. Our next song is “Igziabeher’s Peace” composed by Mesfin Gutu, and performed by Bereket, Ephrem, Sammy, and Teddy. “Igziabeher” means “Our Father Lord of Eternity” in Geez, a language used by the ancient Ethiopian Tewahado Church. Finally, our third song is called “It is Possible,” performed by Kalkidan Abebe and composed by Ayouab Gebremariam. This Amharic Gospel song uplifts our spirit and reminds us of all the things we can do when we remember God.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-12   271 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-12

Traditional Musical Instrutment: The Ukrainian Bandura

00:20:00
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditional Musical Instrutment: The Ukrainian Bandura

The Bandura was believed to be a companion of humanity, producing heavenly reverberations to comfort our souls in this material world. This exceptional instrument originates from the spiritual culture of the ancient Sumero-Akkadian civilization. The Akkadians played early versions of the Bandura in their religious events as well as in festivities and for entertainment. Later, the charming instrument was introduced into eastern European countries. The beautiful bandura where several distinctly recognizable styles are used in performances. Many Ukrainian people considered these singing bandurists to be “God’s messengers,” or “vessels of God’s word.” Like their musical predecessors, modern-day folk bandurists assimilate melodies from a wide range of inspirations. Let’s now enjoy a delightful solo by a famous bandurist, Victor Mishalow, as he performs for the National Library of Australia Collection.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-04   277 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-02-04

The Timeless Architecture of Frank Lloyd Wright

00:15:38
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Timeless Architecture of Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright was one of the most prominent architects in American history. During his lifetime, he designed over 1,000 structures, including churches, schools, museums, and residential houses, eight of which were acknowledged as UNESCO World Heritage Sites in July 2019. Mr. Wright is recognized as “the greatest American architect of all time” by the American Institute of Architects. His design philosophy of “organic architecture” which emphasizes the harmony of human structures and nature, still influences generations today. One of the most famous designs that best exemplifies Mr. Wright’s philosophy is a house called, “Fallingwater.” The most famous one was The Robbie House, built in 1906. Another of his famous designs is the Unity Temple. Frank Lloyd Wright passed away in 1959, but his legacy lives on. The good building is not one that hurts the landscape, but one which makes the landscape more beautiful than it was before the building was built.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-29   194 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-29

Ushering in the Year of the Golden Rat

00:13:45
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Ushering in the Year of the Golden Rat

This year, 2020, is the “Year of the Golden Rat” and an exceptionally significant event as we return to the first sign of the Lunar Zodiac cycle! We are going to introduce some interesting Lunar New Year customs from several nations to our splendid viewers today. Around the world, more than a billion people celebrate the Lunar New Year and participate in various vibrant festivities. Within Korea itself, millions of people travel to be with family during this special time called Seollal or Korean Lunar New Year. Also, the breakfast on Lunar New Year day is traditionally rice cake soup or tteokguk. The act of eating this soup signifies that one is now a year older. What are some of the Lunar New Year traditions observed in China? People will put up spring couplets written on red paper inside and outside the home and conduct a thorough house cleanup, which represents replacing the old with the new. Also, after the meal, everyone comes together to usher in the New Year which also includes bidding farewell to the current year. This is a moment of cherishing the present time and welcoming the hopeful new year. It is called Tết and celebrated for an entire week! A notable tradition of the Aulacese or Vietnamese people is to thoroughly clean and then furnish their homes with all sorts of special decorations in anticipation of the most important annual event in Aulacese or Vietnamese culture.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-25   785 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-25

Holy Songs: Joyful Bangladeshi Melodies

00:17:17
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Joyful Bangladeshi Melodies

Since ancient times, humans have expressed their love and longing for God through singing and music. These holy songs connect us with the Divine and remind us of our heavenly Home. In today’s show, we are delighted to share with you three Buddhist Songs from Bangladesh. The first song is called “Lumbini Kanon,” which praises the Lord Buddha. “Lumbini Kanon is a flower. The name is Buddha. In the sweet aroma of the flower, the world is fascinated today in meditation, in thoughts and philosophy. Make life pure.” Our next song is “Ajj Ki Je Valo Lagche,” or “I Feel So Good Today,” is also performed by Ms. Moumita Barua with lyrics by Pankaj Dev Opu and music by Subrata Das Anup. By following Buddha’s Teachings, many Buddhists have found inner peace and happiness. The next song is “Buddham Saranam Gacchami,” or “I Take Refuge in the Buddha” Sung by Apon Barua Ami. We thank all the singers and songwriters for making these beautiful songs that remind us of Buddha’s love and wisdom.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-22   314 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-22

The Open House Culture of Malaysia

00:18:24
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Open House Culture of Malaysia

Fully embracing their multi-culture identity, Malaysians have a unique custom called, “open house,” which means during important cultural and religious festivals, they would open their houses to welcome not only friends and families, but also strangers. Through feasting and chatting together, cultural barriers are broken and new friendships are formed. Though 60% of the population are Muslims, national holidays such as Christmas, Chinese New Year, Deepavali, and native harvesting festivals are also celebrated, alongside various Islamic holidays such as the holy month of Ramadan, Eid-ul Fitr, and Eid-ul Adha. Now let’s take a look at how Malaysians celebrate some of their other holidays. His Excellency, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, actively promotes harmonious existence among citizens of different races and backgrounds. “Malaysia was built on the foundations of tolerance, goodwill, mutual respect, the readiness of giving and sharing, selflessness, and a desire to make sacrifices for the sake of the country.” “Without such traits, Malaysia would not have grown into a developed country, which is capable of giving its people all the comforts and progress it has today.”
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-17   153 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-17

Zaouli: Côte d’Ivoire’s Mesmerizing Mask Dance

00:14:52
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Zaouli: Côte d’Ivoire’s Mesmerizing Mask Dance

Dance is an integral part of the African culture, and today we are delighted to share with you a very exceptional and unique dance form from West Africa. Zaouli is regarded as a homage to feminine beauty. The dance was created in the 1950s by the Gouro, an ethnic group in the midwestern part of Côte d’Ivoire, with each Gouro village having a prized Zaouli dancer. The dance and accompanying music were inscribed on the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2017. Let's now enjoy a spirited Zaouli performance. An interesting component of the distinctive dance is that it is always performed by a male! The costume consists of bright colors. The mask and cloth adorn the body from the head down to the shoulders and arms. They will perform at parties, social gatherings, and funerals. Zaouli is viewed as a peace-making component of West African culture. Ethnic Jewels Magazine describes the dance as “a celebration of calm following conflict.”
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-08   279 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-08

Holy Songs - Christmas Songs

00:19:13
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs - Christmas Songs

Since ancient times, humans have expressed their love and longing for God through singing and music. In today’s show, we would like to present a few holy songs as a dedication to this beloved Enlightened Master. Our first song is called “O Little Town of Bethlehem,” performed by !Audacious Band from !Audacious Church, Manchester. Our next song is “Oh How I Love Jesus” performed by Upper Room Church of God in Christ with music. "There is a name I love to hear, I love to sing its worth. It sounds like music in my ears, The sweetest name on Earth. Jesus is His name." We can never get tired of listening to these elevating Christmas songs. They remind us of the Divine Love embodied by Lord Jesus Christ, the same Love that’s within us all.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-12-25   895 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-12-25

Bribris-indigenous of Costa Rica

00:14:50
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Bribris-indigenous of Costa Rica

The proud Bribri cultural legacy passes from one generation to the next through an oral tradition. This indigenous group has a strong bond with Mother Earth. Their language is called Bribri, which approximately 60% of the residents of the Talamanca Bribri Indigenous Reserve speak. Within the Bribri, people belong to different clans, and membership is based on the clan affiliation of one’s mother. Today, the Bribri remain an agricultural group, and besides corn, raise tubers, cacao, bananas, pejibaye, yucca, rice, and beans. Their belief regarding their origin as a people has agricultural roots. There is a belief among the Bribri that all are equal and that humans are not above the trees or water in the forest in terms of importance. As a result, nature is treated in a reverential manner.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-12-11   265 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-12-11

Celebrate Thanksgiving by Giving Thanks for Life

00:13:20
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Celebrate Thanksgiving by Giving Thanks for Life

Thanksgiving Day is an annual national holiday in the United States and Canada. According to the People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), more than 46 million turkeys are killed annually for Thanksgiving. Can you believe that in the 21st century, some human beings are so insensitive to suffering and brutality? There are so many plant-based food options you can explore for your celebration of gratitude. If you truly want to express your gratitude for God’s blessings with a feast, I would suggest that killing my kind for food, or any animal for that matter, is totally inappropriate. So, it’s time to break from that old tradition and try something new. And one of those is to Adopt Turkey instead of eating one.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-11-28   396 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-11-28

Where Does the Inner Peace Come From? Part 2 of 3 November 11, 1989, Brazil

00:31:43
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Where Does the Inner Peace Come From? Part 2 of 3 November 11, 1989, Brazil

If you want peace and love and Heaven within, you should devote your time one or two hours every day, so that you know the Heaven inside. You stay at your house and meditate – enjoy the peace and bliss within yourself. The same as we have to save some time, reserve some time to enjoy the food and enjoy the drink. We must save some time to enjoy the bread and water of life – heavenly bread. So, meditation is just to reserve some time to enjoy God’s blessing. The more we enjoy God’s blessing, the smoother our lives, the more healthy our mentality, the more intelligent we become.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-27   542 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-27

Anna Pavlova: The Will to Dance

00:15:04
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Anna Pavlova: The Will to Dance

In the cold Northern Russian winter of 1881, Anna Pavlova was born. Upon graduating in 1899, at age 18, Anna entered the Imperial Ballet, known today as the Ballet Company of the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg, one of the most famous ballet companies in the world! Her wonderful charisma and the moving emotions conveyed through dance live on in the memories of all who saw her perform, in the choreographies she arranged or inspired, and in the notes of the eternal “Swan Lake.” For little Anna, the thin child of Theatre Street, the task she set out to achieve, though huge, was realized through the power of her strong determination.
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-10-27   795 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-10-27

Children of the Forest: Central Africa’s Baka and Mbuti Peoples

00:17:59
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Children of the Forest: Central Africa’s Baka and Mbuti Peoples

Both the Baka and the Mbuti see the forest as their spiritual father and mother. They are a semi-nomadic group who have historically lived by foraging in the forest to supply all their needs. Whether Mbuti or Baka, everyone participates in the making of music as part of their every day interaction with others in their community and the forest. The Mbuti are categorized as a peaceful society for several reasons. Social customs are built around sharing, cooperating, interdependence, and avoiding disharmony with other groups of forest dwellers.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-10-09   295 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-10-09

Create a Permanent Heaven for Yourself and Later Generations , Part 4 of 4, March 3, 1992 , Singapore

00:22:31
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Create a Permanent Heaven for Yourself and Later Generations , Part 4 of 4, March 3, 1992 , Singapore

When the Buddha was alive, He had many disciples, and even His disciples could work miracles. And Jesus promised His disciples that whatever He did, they could do the same. Therefore, we owe it to mankind to practice the way Christ did, the way Buddha did. And because I owe it to mankind to attain what I have attained today, I have to share it with you. I am happy to share it with you. Whoever likes to share it, I’m happy to devote my time, my attention, my energy, even my health, my finances to you, without any request in return, except that you work for it for the benefit of yourself and for the world that we live in.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-29   1543 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-29

Yezidism: A Rich Spiritual Tradition and Its People, Part 2 of 2

00:15:00
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Yezidism: A Rich Spiritual Tradition and Its People, Part 2 of 2

The spiritual life of the Yezidis has been preserved primarily by oral tradition. Therefore, it is a living religion of the spirit which only recently has been recorded into texts. But there are guardians of the sacred textual tradition of Yezidism, and they are called the Qewwals, literally meaning “professionals of the world.” The Qewwals are the interpreters of the sacred textual tradition of Yezidism, touring the communities living some way away from Lalish in Iraq, which is the most sacred place to the Yezidis. In the presence of an image of the Peacock symbolizing the venerated deity Tawusi Melek, the Qewwals preach sermons and sing hymns while playing the holy instruments of Yezidism: the def (tambourine) and shibab (flute).
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-20   1850 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-20

Yezidism: A Rich Spiritual Tradition and Its People, Part 1 of 2

00:14:40
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Yezidism: A Rich Spiritual Tradition and Its People, Part 1 of 2

The Yezidi people are a unique ethno-religious group possessing an ancient and richly elaborate religious tradition. In fact, they believe that all the world’s religions originated from the same primeval faith. Some Yezidis maintain that "Yezidi" translates as "Followers of the true path." It is also very close to the Persian or Zoroastrian word Yazdan, meaning “God,” and Yazata, meaning “divine” or “angelic being.” The Yezidis believe their ancestors were the first people to be created in the Garden of Eden, a large area in present-day Lalish in Iraq.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-19   1601 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-19

The Indian and Pacific Ocean’s Indigenous Peoples: “Small Island Big Song,” Part 1 of 2

00:18:30
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Indian and Pacific Ocean’s Indigenous Peoples: “Small Island Big Song,” Part 1 of 2

Today is the International Day of the World’s Indigenous Peoples, and to mark the occasion, we are excited to share with you an introduction to an extraordinary album celebrating unity, music and traditional culture. “Small Island Big Song” that unites indigenous island musicians who share an ancient seafaring ancestry across the two oceans. The album was composed and recorded in nature, on the artists’ custodial land, with all songs featuring only traditional instruments and lyrics in indigenous languages. Over a hundred musicians from 16 island nations are showcased.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-08-09   1955 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-08-09

The Kogi of Colombia – Guardians of the Heart of the World

00:18:23
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Kogi of Colombia – Guardians of the Heart of the World

In fact, their firm belief is that they are the guardians of the heart of the world. With deep spiritual insight. Seeking to uplift global awareness on the vital need to safeguard the environment, the Kogi worked with BBC filmmaker Alan Ereira to make a 1990 film entitled “From the Heart of the World: The Elder Brothers’ Warning.” The work’s message is clear - the Kogi are gravely concerned about the future of our planet, and we, their “younger brothers,” must change our ways to protect the Earth.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-07-23   2894 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-07-23

The Wondrous Guelaguetza of Mexico

00:17:00
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Wondrous Guelaguetza of Mexico

Guelaguetza represents the longstanding, great occasion where native Oaxacans worshipped the ancient goddess of maize “Xilonen.” In order to pray for a bountiful harvest in the coming months, the people would gather and hold ceremonies and rituals. The modern-day festival is dedicated to the goddess of maize called “Centeotl”. The word “Guelaguetza” comes from a Zapotec term meaning “reciprocal exchange of gifts and services.” In other words, it is an event celebrating the spirit of sharing and giving, which is what makes a family, community, and county strong.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-07-09   3735 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-07-09
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ