ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਡ ਦੇਵੋ  ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਘੁਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:50
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15   1165 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11   1168 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 3 of 3

00:14:32
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 3 of 3

Mr. Dashdondog has written his works in all genres of children’s literature, such as lyrics, verses, poems, short stories, tales, picture books, non-fictions, plays, operas, screenplays, translations, etc. He also drew the illustrations for some of his books and set his poems to music. The internationally acclaimed pop singer, Nominjin, released her first-ever single “Children of Mother Nature” wh
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-28   378 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-28

Danish Cultural Art, Part 1 of 2

00:14:46
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Danish Cultural Art, Part 1 of 2

“Out in the meadows the grain has been cradled; rye and wheat are stacked, and hay will soon be in the barn. Trees have been shaken and fruit has been gathered, and homeward now we wend our way with the final load. We plow the field lightly; it’s an old custom, as the birds and the poor must also be satiated…” We just heard one of Denmark’s most famous folk songs, “Marken er mejet,” or “Harvest So
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-25   230 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-25

Shining World Hero Award Recipients: Devoted Companions Sadie and Bella

00:14:41
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Hero Award Recipients: Devoted Companions Sadie and Bella

Today we have the pleasure of visiting Mrs. Maureen Hatcher at her home in St. Augustine, Florida, where she lives with her grandson and her four-legged companions. One day, when Mrs. Hatcher was home alone with her two dogs, Sadie and Bella, she experienced a life-threatening stroke that hindered her movement. " It was a normal day and when I got out of the shower, I sat down and I blacked out on
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-24   274 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-24

Life and Songs of Nana Mouskouri, the White Rose of Athens

00:17:36
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Life and Songs of Nana Mouskouri, the White Rose of Athens

Nana was born as Ioanna Mouskouri on October 13, 1934, in the township of Chania on the Island of Crete, Greece. Ever since the launch of her international singing career in the early 1960s, the global pop icon Nana Mouskouri has thrilled listeners around the world. With her soaring, angelic voice, singing in 15 languages in genres including pop, folk, classical, jazz, French chansons, and movie s
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-23   357 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-23

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 2 of 3

00:13:22
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 2 of 3

We are very honored to have Mr. Borolzoi Dashdondog, the son of Dashdondog Jamba, share with us his father’s story. “Another thing he was doing was the children’s library. How it was started is that, during the period when my father was young and lived actively creating his creations, it was a socialist period, before 1990. He said that it started from the year 1991. From then till the year 2016,
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-21   191 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-21

Grand Canyon Genesis and the Native American First Nations

00:14:49
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ

Grand Canyon Genesis and the Native American First Nations

The iconic Grand Canyon, a UNESCO World Heritage Site, is situated in the southwestern state of Arizona in the United States. Stretching across 277 miles (446 kilometers) in length, up to 18 miles (29 kilometers) in width, and as far as 6,000 feet (1.8 kilometers) in depth, this immense and astoundingly beautiful landmark is also visible from space. The raising of the Colorado Plateau to its prese
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2021-02-18   223 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2021-02-18

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 1 of 3

00:12:15
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 1 of 3

Mr. Dashdondog Jamba was born in the Bulgan province of Mongolia and achieved fame as a children’s writer at just 17 years of age. He published more than 100 books for young readers, and 24 of these have been published overseas. He also translated more than 50 books by foreign authors; for example, the stories by Hans Christian Andersen. Dashdondog Jamba served as an editor of children’s newspaper
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-14   234 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-14

Wondrous Nature’s Gift: Versatile Jackfruit, Part 2 of 3 - Vegan Jackfruit Steak and Japanese Vegan Jackfruit Croquette

00:18:33
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Wondrous Nature’s Gift: Versatile Jackfruit, Part 2 of 3 - Vegan Jackfruit Steak and Japanese Vegan Jackfruit Croquette

Having a pleasant fibrous texture while giving a tender and “melt in your mouth” sensation, the jackfruit has been rediscovered as a perfect vegan alternative to meat in the West. In today’s show, we will introduce two authentic, delicious, and healthy vegan young jackfruit recipes, which are beneficial in purifying our body and mind.The first dish we will make is Vegan Jackfruit Steak. Hea
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-02-14   456 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-02-14

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 129 -ਰਾਜ਼ਾ ਜਾਇਆਬਾਇਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ

00:23:58
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 129 -ਰਾਜ਼ਾ ਜਾਇਆਬਾਇਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ

“Disasters have disappeared, replaced with sincere goodness, all is generous in food and clothing. Evil and calamities disappear, all are feeling well. All the Javanese people (all the souls) are at peace, just waiting to meet the Holy Knight, who has been upheld by many people to lead.”In our previous episode, we saw that the great clairvoyant King Jayabaya made the following prediction about Ratu Adil, the Queen of Peace and Justice who is to save and uplift our world.“When in the future there will be The arrival of the White Lotus, Her white hue hidden beneath, Born to Earth She is, The one who rules the World And takes care of the whole Universe. Her title is Ratu Amisan, She relieves all miseries on earth. Leaders join Her conference.” The prophecy says that there will be leaders joining Her conference or mission. What does this mean?“Since ancient times, the great kings of wisdom, they always rule with compassion and wise systems. And we have reason to feel happy that here, in the United Nations, such people exist.”“(You have been spreading Buddhist teachings for a long time, also calling on people to eat vegetarian and refrain from eating meat to save the Earth. I think it’s a very extraordinary effort.) If our world has more people like you, Ms. Vice President, we will be able to spread the message wider and faster.”(Your message of goodwill and friendship and harmony is for all peoples. If we all work together hard enough, I'm sure their aspirations and their hopes can be fulfilled.)“…And we invite you to join his work, to care for our planet, for our fellow human and animals alike to make this world a paradise! Together I believe we can do it.”Supreme Master Ching Hai has revealed that She has helpers, some in high leadership positions, who knowingly or unknowingly are aiding in Her work to bring peace on earth. Etc…Also, Master inspires leaders of ALL fields – including in government, media, the charitable, environmental, and educational sectors, the arts, etc. – to join Her to help change our world. (She brings love around the world where there is hate. She brings hope where there is despair. And She brings understanding where there is misunderstanding. She is the light of a great person, an Angel of Mercy for all of us.) (I think the work that Master is doing is very noble. She has a noble heart, but also great leadership.) (So Your insight into this and Your compassion has saved a lot of animals’ lives, and has helped a lot of people have a much more deep, enriched relationship with each other, with animals, with the air, with the Earth, and with the Universe.) (It's a wonderful blessing to have Supreme Master's benevolence for animals.) (And we’re very, very proud to be working in partnership with You.) (We are standing for the truth always, Joining the vegans of the planet, and follow Madam Ching Hai, the caring Woman of hope for the planet.) (The beautiful woman, She is a Queen – not just a Master, but a Queen.) (Amazing, amazing source of energy. Her knowledge and the facts and the way She portrays Her messages, I mean, any person from any level, from any nationality, from any religion, will listen to it.) (I think She is full of love. I have great respect for Her.) (Supreme Master, She is encouraging, She’s inspiring so many people’s instinct inside.) (Her [Supreme Master Ching Hai’s] awareness is very keen. It’s very astute. You know, She really sees a lot.) (And really, the Supreme Master Ching Hai is one of the rare enlightened Beings in this world at the present time. So, living in this time with this Being, we should be grateful and happy.) (The Supreme Master brought us the enlightenment, the science of intelligence.) (I think She [Supreme Master Ching Hai] is so amazing! She is the most incredible woman that I have ever met!) (All respect due to the Supreme Master Ching Hai.) (Mitaw Kiepi-I would like to extend a very, very warm and loving handshake and embrace to Supreme Master Ching Hai.) (The work that Master Ching Hai has done in helping people who are suffering from war, from famine, from natural disasters, in all of those cases, She’s helped people around the world. And we've got to take the opportunity to thank and congratulate Her for that.) (Hopefully, all the people follow Her in serving humanity, working for humanity. She’s giving everything for a human cause.) (And I am grateful to Her for speaking out on behalf of the animals so clearly that we must treat them with kindness and compassion. And also for highlighting the unity of compassion among all religions.) (I want Her presence felt not only in the Philippines and Asia but in the international community, because Her voice is really something that’s relevant for all mankind.) (Supreme Master is like a rainbow of hope and of promise to this world that is so in need of the things that She represents: unconditional love for all sentient beings. And She is the most powerful force for veganism on the planet. I love the work You do and I'm just thrilled that You came into the world to help us bring about a Golden Age.) (She is universal and She’s timeless, and She is the Eternal and the Master and She is with all of us all the time.) (We hope that God grants Her the grace to extend more of Her efforts to as many parts of the world as possible so that the message of peace and harmony will continue to reign supreme wherever the Master’s efforts are achieved.) Etc…Perhaps it is Supreme Master Ching Hai’s genuine, boundless, and unconditional Love for our world that makes Her so naturally charismatic and magnetic as a leader. Thus, as we have just seen, people spontaneously admire and praise Her.“[She is] a real Jewel of Life, A real God’s-Love, Hence, She is always praised by people all over the world.” “(Master, would there be a time in the near future when people’s consciousness would allow them to recognize how Master’s presence and hard work saved our world? Could humanity come one day to a state of worshipping Tim Qo Tu, the Loved Lord of all Worlds?)They don’t need to worship Tim Qo Tu, they just need to worship God, (Yes.) and worship their own innate God quality. If they’ll just Be vegan, Make Peace, then other good things will come. And then they will think clearly. They will remember God more, they will be maybe more tolerant towards each other’s beliefs, and then the World Peace will be more and more lasting, and the world will become better and better all the time, due to this loving, kind energy and power of compassion.”“We can make this world into a Heaven by helping each other, by stopping murdering innocent animals. Even if you’re not enlightened yet, you must do what you can physically to help each other and to stop all the killing, stop all the wars – stop all the war with humans, stop all the war with animals. Then Heavens will be more lenient with us and we will not suffer pandemics or any other disaster again. May God bless us all until we change for the better.”“Disasters have disappeared, replaced with sincere goodness, all is generous in food and clothing. Evil and calamities disappear, all are feeling well. All the Javanese people (all the souls) are at peace, just waiting to meet the Holy Knight, who has been upheld by many people to lead.” As this stanza gives us hope for a much brighter future for our world, we send our heartfelt gratitude and loving reverence to the saintly king from Java, His Majesty Prabu Jayabaya, whose magnificent visions of Ratu Adil, Satrio Piningit, overflow with truth and inspiration.We are also deeply indebted to the esteemed poets of Indonesia, who at different periods helped to record and preserve King Jayabaya’s prophecies in their cherished written form.It has been a privilege to join in his sacred visions of the Savior through these texts, and a greater honor still to know that She is already here as the Beloved Ultimate Master, Supreme Master Ching Hai. May Heavens continue to support the Queen-Knight of Love in Her noble mission, as we joyfully sing songs of praise and forever gratitude in our hearts.
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-02-14   564 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-02-14

Birthrights of Animals: “Ferdinand” and “Bovines or the Real Life of Cows”

00:15:36
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Birthrights of Animals: “Ferdinand” and “Bovines or the Real Life of Cows”

Yesterday was the Lunar New Year, and to welcome the Year of the Ox, we will present two wonderful films about our bovine animal friends who, just like us, are born free and should be respected: “Ferdinand” and “Bovines or the Real Life of Cows.” Our first film, “Ferdinand,” starts in Casa del Toro, a ranch in Spain that raises and trains bulls for the arena. It is also where our hero, Ferd
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-02-13   378 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-02-13

The Protective Power of Masks, Part 2 of 2

00:12:59
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Protective Power of Masks, Part 2 of 2

In general, masks can be divided into two categories: reusable and disposable. Disposable masks include surgical masks as well as N95 and KN95 respirators. Please note that due to high demand and shortages, surgical and N95 masks should be reserved for healthcare workers and not be used by the general public. The cloth mask is one of the most common reusable masks. The United States Centers
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-02-13   311 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-02-13

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 3 of 5

00:29:47
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 3 of 5

Next is “Impression of Tang Dynasty,” a Chinese classical dance With elegant dance moves from the Tang Dynasty, she will express the glory and prosperity of a vegan world. Next is “Echo of the Prairie” from Mongolia. The first part is a traditional Mongolian acapella folk song about horses, nature, and beloved parents. The second part is a horsehead fiddle performance by a Mongolian musicia
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-12   577 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-12

Traditions of Love between Humans and Animal Co-Inhabitants

00:16:13
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Traditions of Love between Humans and Animal Co-Inhabitants

Evidence of animals being considered as divine can be found in ancient and modern cultures and religions. According to a CNN report, researchers found the remains of chickens and brown hares from the British Iron Age in southern and southeast England, UK. They had been buried carefully, and their skeletons were fully intact. Archaeological evidence and historical accounts prove that these two anim
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-02-12   313 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-02-12

Rodolphe Landemaine (vegan) - A Baker & Pastry Chef Re-inventing France’s Traditional Baking Arts, p4 of 4

00:16:26
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Rodolphe Landemaine (vegan) - A Baker & Pastry Chef Re-inventing France’s Traditional Baking Arts, p4 of 4

"Clearly, it is a revolution to come in the 21st century. We will be going back to what had been for a long time in our history, which is primarily a plant-based diet. It is high time to stop meat. And everyone knows it. There is a lot of pollution and collateral damage from these factory farms." Both “land” and “monkeys” in the name “Land & Monkeys” are loaded with meaning. "Yes, that's a
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-02-11   227 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-02-11

Out of Fashion, Part 2 of 2

00:17:55
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Out of Fashion, Part 2 of 2

Last week, in Part 1 of the drama entitled “Out of Fashion,” we learned about Tuấn, a Quan Yin practitioner, and his parents who set out on an eventful journey to seek advice concerning their son’s lifestyle choices. And now we invite you to join us for the conclusion. “Dear Deity...” “Don’t have to say it, I already know. Now, close your mouth! Close your eyes! This is Supreme Master Television.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-11   357 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-11

The Melodic Hearts and Spirit of the Garifuna People

00:15:00
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Melodic Hearts and Spirit of the Garifuna People

Today we are delighted to share the rich and vibrant culture of the Garifuna. The community has traditionally been a matrilineal society, where women make decisions and safeguard the members. These lively people are of West African and Amerindian descent, with many living along the Caribbean coast of Belize, Honduras, Nicaragua and Guatemala. To quote the late Andy Palacio, also known as the “Bard
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-10   229 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-10

Transforming Lives With Compassionate Hearts: The Shining World Award Recipients, Part 1 of 2

00:17:52
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Transforming Lives With Compassionate Hearts: The Shining World Award Recipients, Part 1 of 2

In our two-part series “Transforming Lives With Compassionate Hearts: The Shining World Award Recipients,” it is our privilege to introduce several distinguished individuals, animal companions, and organizations who have been honored with the Shining World Awards by our Beloved Supreme Master Ching Hai. Let’s start the show with a look at the loving work of a US-based animal law advocacy organizat
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-10   462 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-10

Deb Ozarko (vegan): Is Our World Beyond Hope? Part 1 of 2

00:15:38
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Deb Ozarko (vegan): Is Our World Beyond Hope? Part 1 of 2

Ms. Deb Ozarko of Ontario, Canada is the author of “Unplug” and “Beyond Hope: Letting Go of a World in Collapse.” She is also a graphic designer, the creator and host of the Unplug podcast, an “unapologetic vegan,” and an Ironman triathlon competitor. In her latest book, “Beyond Hope,” Deb writes that between climate change, widespread pollution, mass plant and wildlife extinctions, global overpop
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-02-09   605 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-02-09

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 2 of 5

00:23:30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 2 of 5

"Our next program is a fan dance called 'Sincerity,' brought to us by Busan Center in Korea. The Korean fan dance is a traditional dance that depicts the elegance and beautiful heart of the Korean women. The performance expresses our longing for God and the desire to progress spiritually in spite of so many hardships and difficult situations on the path of spiritual practice. Let’s give them a war
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-09   558 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-09

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 2 of 3

00:09:53
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 2 of 3

In Part 1, we learned that the mission of this Tennessee, USA-based organization is to rescue vulnerable horses. Unfortunately, a large percentage of horses auctioned off in the US are exported to Mexico or Canada for slaughter. They are transported abroad because killing horses for human consumption is illegal in America. The charity saves many equines by purchasing them at auctions. "These anima
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-08   272 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-08
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ