Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Buổi Lễ Cảm Động Mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cao Hùng 2018, Phần 2/4

Thailand
2019-10-19

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Amidst innumerable times of fervent praying, the Divine Blossom has descended onto our earth. Next is a folk dance from China, entitled “The Lotus in Amah’s Buddha Heart.” Our animal co-inhabitants on this planet are God sent companions to us. Similarly, the Thai people regard peacocks as holy birds, representing kindness, wisdom, happiness and fortune. Please enjoy the Spirit of the Peacock by our fellow initiate. To express their nostalgia for their spiritual home, the beautiful Hakka girls from Kaohsiung will perform the dance “Young Girls Miss Home” using oil-paper umbrellas that represent the Hakka culture.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android