Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Sự Hiểu Biết Sâu Sắc Của Người Maya Về Thời Hiện Đại: Phỏng Vấn Cô Emy Shanti Và Ông Jose Ajpu Munoz, Phần 1/4

Mexico
2019-10-18

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
The Mayan civilization flourished in Mexico's Yucatan Peninsula and Central America for many thousands of years. They achieved heights of sophistication in the arts and sciences that are still astonishing experts to this days. We had the honor of speaking with two experts in the field, Emy Shanti and Jose Ajpu Munoz, who shared some of their extensive knowledge of the Mayan legacy. According to Mayan wisdom, the cosmos have begun a new cycle after 2012, bringing us into an era of upliftment. It's a great awakening. It's like the calling of the Earth. Trust the universe, trust that there's a higher purpose, a higher plan for us that is much, much bigger than our little ego can even understand.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android