Tiếp Theo

Vẻ Đẹp Thiên Nhiên

Tiểu Lưu Cầu: Thiên Đường Đảo San Hô, Phần 2/4

2019-09-11
Ngôn Ngữ:Chinese(中文)

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Little Liuqiu is our only offshore coral reef island in Taiwan (Formosa). It is home to the growth of algae, and the water temperature is warm. Therefore, the green sea turtles naturally find this place attractive to stay for lengthy periods. As one slowly grows into maturity, it will become herbivorous, shifting its diet to marine plants like algae and seagrass. If we all have an environmentally friendly attitude, the environment for the sea turtles will be preserved, and it will also have the opportunity to grow and breed the next generation.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android