Tiếp Theo

Vẻ Đẹp Thiên Nhiên

Tiểu Lưu Cầu: Thiên Đường Đảo San Hô, Phần 3/4

Taiwan (Formosa)
2019-09-18

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
My home, Little Liuqiu, is a gorgeous coral island. Situated off the southwestern coast of Taiwan, or Formosa, it is part of Pingtung County. The Taiwanese (Formosan) Environmental Protection Administration of Taiwan has launched a number of efforts to safeguard Little Liuqiu. Beginning in 2019, a two-year plan called Plastic Reduction & Zero-Plastic was implemented. Recently, little Liuqiu promoted beach cleaning through a creative beach currency created out of weathered glass scraps. CEO Chen Ren-ping of HiiN Studio and artist Lin Pei-yu tell how this wonderful idea works.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android