Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Giai Điệu Từ Nhạc Cụ Phím Thời Kỳ Ba-rốc Và Cổ Điển, Phần 2/2

Korea (Rep)
2019-04-20

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Through pure notes, harmonious chords, different tempos and rhythms, composers fill our imagination and emotions with their music. One such composer was Ludwig van Beethoven. He was born in Germany in 1770 and lived until 1827. In his early 20s, he moved to Vienna, where he studied with other gifted musicians Franz Joseph Haydn, Johann Georg Albrechtsberger, and Antonio Salieri. From this point on, he was recognized as a virtuoso of the piano.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android