Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Sự Tích Rước Đèn Trung Thu

2019-09-13
Ngôn Ngữ:Vietnamese(Tiếng Âu Lạc (Tiếng Việt))
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
During this mid-autumn festival season, we wish you a warm and blissful time with your loved ones as we gather to enjoy the full moon season and pay respect to the gracious Moon who has been offering us boundless love and eternal beauty since ancient times. Every mid-autumn season, children run here and there joyfully with colorful lanterns. No one knows exactly when the lantern parade tradition began, we’ve only been told that it’s closely connected to a beautiful and touching legend. We now invite you to enjoy this ancient tale with us.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android