Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Giai Điệu Từ Nhạc Cụ Phím Thời Kỳ Ba-rốc Và Cổ Điển, Phần 1/2

2019-04-12
Ngôn Ngữ:Korean(한국어)

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
The instruments’ sounds are inspired from higher realms within. Artists are often viewed as half-saints, because they bring celestial music to this Earth for us to enjoy. Piano music has its beginnings in the Baroque period between 1600 and 1750. Baroque music is characterized by an energetic rhythm. One of the most important composers of the Baroque period is Bach. The mid 18-century heralded the Classical Period, piano music of this time focused on the exploration of the major-minor system. Among the most loved classical composers of this period was Mozart.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android