Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Âm Nhạc Đại Hàn - Nơi Giao Thoa Giữa Truyền Thống Và Hiện Đại, Phần 1/2

2018-10-10
Ngôn Ngữ:English ,Korean(한국어)

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
The acclaimed Mr. Hwang Ho-jun is Korea’s representative traditional music composer. He received the KBS (Korean Broadcasting System) Traditional Music - Composition Award in 2013. Mr. Hwang Ho-jun composed along with numerous other musical pieces for the National Dance Company of Korea as well as the National Gugak Center, National Changeuk Company of Korea, and National Orchestra of Korea. His works have also moved beyond traditional music to creating several operas together with the Korea National Opera and Seoul Metropolitan Opera, and composing music for musicals, theatre, and even K-pop!
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android