Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

“Sống Đời Đạo Đức Và Yêu Thương” - Trích Đoạn Các Buổi Thảo Luận Của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Phần 1/2

Taiwan(Formosa)
2018-06-23

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
If we don’t change our heart, our bad karma (retribution) won’t change and our morality won’t improve. I want the sentient beings to change their own conscience. If this Earth perishes, there are other planets. If people don’t have a conscience, no matter where they go, they still don’t have it. I am also very worried, but that’s the only thing we can do. We can only help the Earth and ourselves to persuading people to change their lifestyle and live their life with conscience and love.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android