Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Cùng Nhau Cứu Thế Giới - Những Câu Chuyện Mỹ Mãn Về Tình Thương, Phần 1/6 ngày 29 tháng 3, 2012

Nepal
2018-10-17

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
So everything, whatever I can, I tell you, but the rest I trusted you. I let you develop, you make a mistake, and then you correct it, and you grow. Very good like that. And you are not obliged to do anything for the world, or for me. I’m very proud if you do it. Because, just like Master like disciple. I like to do things for other people. But it’s not an obligation. I just want you to be the person that you want to be. Of course, the more noble, the better. But you have the right to grow slow or you grow fast.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android