Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò / Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 6/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

2019-11-27
Lecture Language:English,Mogolian(Монгол хэл)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Đó là lực lượng của sự tu hành Pháp Môn Quán Âm. Của tánh nghe – nhưng bên trong, tánh nghe nguyên thủy. Không phải là tai, bởi vì với tai, chúng ta chỉ nghe được bên ngoài. Cho nên, khi chúng ta cắt đứt sự chú ý nghe bên ngoài, không âm thanh, không dựa vào bất cứ âm thanh nào xung quanh, thì chúng ta có thể nghe lời giảng đạo chân chính, chân Pháp, và đạt lực lượng thực sự.
Xem thêm
Tập  6 / 11
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android