Tìm Kiếm
Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò / Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 8/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

2019-11-29
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Nhưng vì con người có đức tin giới hạn và thiếu đức hạnh, nên khó có thể thật sự cầu nguyện. Có lẽ chỉ biết nói huyên thuyên mà không phải bằng con tim, không phải 100% hoàn toàn cầu nguyện. Chính vì thế, một số lời cầu không trở thành hiện thực. Hoặc có lẽ không đủ thuần khiết để nhận, không đủ xứng đáng để nhận phước lành và trợ giúp từ các vị Thánh.
Xem thêm
Tập  8 / 11
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android