Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy những câu chuyện tâm linh của các vị Minh Sư nổi tiếng, những pháp tu hành hiếm quý, được tiết lộ từ kinh điển lâu đời và những câu châm ngôn của các nhà hiền triết được truyền qua nhiều thế hệ.Ánh sáng trí tuệ của các Ngài xuyên qua thời gian và không gian theo những cách đa dạng đồng thời nuôi dưỡng những hạt giống tâm linh khao khát nảy mầm, hướng dẫn các linh hồn vượt qua những trở ngại của vô minh và nghiệp quả, cho phép họ phát triển và chào đón thế giới mới tươi sáng hơn.

Khám Phá Kênh Truyền Hình

Một Thể Nghiệm Trong Tâm Thức Vũ Trụ: Trích Tuyển Từ Tự Truyện Của Một Đạo Sĩ Của Paramahansa Yogananda, Phần 1/2

00:22:15
Lời Thánh Khải

Một Thể Nghiệm Trong Tâm Thức Vũ Trụ: Trích Tuyển Từ Tự Truyện Của Một Đạo Sĩ Của Paramahansa Yogananda, Phần 1/2

“Một niềm phúc lạc như đại dương vỗ sóng lên đôi bờ bình thản bất tận của linh hồn tôi. Thì ra Thánh Linh Thượng Đế là Niềm Hỷ lạc vô biên; thân thể Ngài là vô số mô ánh sáng. Toàn bộ càn khôn, tỏa sáng dịu dàng như một phố thị nhìn từ xa vào ban đêm, le lói bên trong bản thể vô biên của tôi”.
Lời Thánh Khải
2019-12-02   2976 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-02

Truyện Phương Đông Huyền Bí: Tuyển Tập Truyện Huyền Bí Và Đạo Đức Trích Từ Giáo Lý Của Các Bậc Thánh Nhân

00:16:58
Tủ Sách Khai Tâm

Truyện Phương Đông Huyền Bí: Tuyển Tập Truyện Huyền Bí Và Đạo Đức Trích Từ Giáo Lý Của Các Bậc Thánh Nhân

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
Tủ Sách Khai Tâm
2019-07-27   3193 Lượt Xem
Tủ Sách Khai Tâm
2019-07-27

Đại Sư Padmasambhava (trường chay): Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh, Phần 2/2

00:14:29
Câu Chuyện Thánh Nhân

Đại Sư Padmasambhava (trường chay): Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh, Phần 2/2

Bất chấp ngọn lửa lớn  được đốt lên, Đại sư vẫn đứng  giữa ngọn lửa và  hóa lửa thành nước.
Câu Chuyện Thánh Nhân
2021-10-17   563 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2021-10-17

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta - Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim Phần 169 - Tiên Tri Của Seishi Onisaburo Deguchi (Trường Chay) Về Đấng Cứu Thế Chân Chính

00:29:14
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta - Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim Phần 169 - Tiên Tri Của Seishi Onisaburo Deguchi (Trường Chay) Về Đấng Cứu Thế Chân Chính

“Khi Vị Nữ Lưu Chân Chính xuất hiện, Oomoto sẽ vô dụng”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2021-10-17   2130 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2021-10-17

Thánh Chiến Chân Chính, Phần 2/14

00:26:06
Giữa Thầy và Trò

Thánh Chiến Chân Chính, Phần 2/14

Và Hồi giáo dạy mọi người làm những điều thiện lành, làm người nhân đức, và thậm chí làm người khách tốt trên Địa Cầu. Và trong tháng Ramadan, họ ra ngoài, làm từ thiện và đủ thứ. (Dạ đúng.) Nhưng họ nên làm thế, giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ những người láng giềng, giúp đỡ người khốn khó – chứ không phải giết người vô tội. (Dạ không.) Bất kỳ ai hiểu sai về đạo Hồi, họ phải thức tỉnh. […]
Giữa Thầy và Trò
2021-10-17   2524 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-10-17

Tịnh Tâm, Phần 6/9,Mục Vấn Đáp

00:18:39
Lời Thánh Khải

Tịnh Tâm, Phần 6/9,Mục Vấn Đáp

Thượng Ðế là Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), là Tình Thương mà chúng ta cảm nhận được. Thượng Ðế là Âm Nhạc (Thiên Đàng nội tại).
Lời Thánh Khải
2021-10-16   1522 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-16

Thánh Chiến Chân Chính, Phần 1/14

00:29:21
Giữa Thầy và Trò

Thánh Chiến Chân Chính, Phần 1/14

Như trong kinh Hadith, có người hỏi Đức Tiên Tri, họ có thể làm gì để kiếm được nhiều công đức hơn hầu lên Thiên Đàng và v.v. (Dạ.) Và câu trả lời của Đức Tiên Tri là: một trong những hành động nên làm là Jihad (Thánh chiến), Jihad tâm linh. (Dạ.) Nghĩa là đấu tranh cho sự hiểu biết tâm linh. Chứ không có nghĩa là ra ngoài chiến đấu với người khác hoặc giết người tùy tiện như thế, những người vô t
Giữa Thầy và Trò
2021-10-16   3179 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-10-16

Tịnh Tâm, Phần 5/9,Mục Vấn Đáp

00:19:36
Lời Thánh Khải

Tịnh Tâm, Phần 5/9,Mục Vấn Đáp

Chúng ta luôn ở cùng Thượng Đế. Chúng ta không bao giờ rời xa Thượng Ðế. Chỉ vì đôi khi chúng ta quá phân tâm do vấn đề sinh tồn vật chất. Chúng ta mất liên lạc. Thế thôi.
Lời Thánh Khải
2021-10-15   915 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-15

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý, Phần 6/6

00:27:57
Giữa Thầy và Trò

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý, Phần 6/6

Vì vậy, nhiệm vụ của chính phủ là để bảo vệ sinh mạng, để bảo vệ công dân. Bào thai, em bé chưa chào đời, cũng là người Mỹ. Họ sinh ra ở nước Mỹ, họ là công dân của nước Mỹ. Quý vị có hiểu tôi nói không? (Dạ, con hiểu.) Họ có quyền của một công dân Mỹ để được sống. Và bất kỳ ai giết hại, giết người, không chỉ nói về giết người vô tội, đều phải bị vào tù – bởi vì đó là luật.
Giữa Thầy và Trò
2021-10-15   1704 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-10-15

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý, Phần 5/6

00:27:26
Giữa Thầy và Trò

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý, Phần 5/6

Ôi! Đúng là một chính phủ tội lỗi. Và dẫn công chúng đi lạc lối, dẫn họ đi lệch ra khỏi tiêu chuẩn đạo đức và lời dạy của Kinh Thánh. (Dạ, Sư Phụ.) Một mặt, họ nói: “Ôi, Chúa Giê-su Ki-tô, hãy ngợi khen! Ngợi khen Thượng Đế”, đại loại như vậy. Mặt khác, họ làm ngược lại các Điều Răn của Thượng Đế. (Dạ.) Vì vậy, những người này đang làm việc cho quỷ Satan, cho ma quỷ. Quý vị thấy điều đó không?
Giữa Thầy và Trò
2021-10-14   1574 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-10-14

Tịnh Tâm, Phần 4/9

00:20:02
Lời Thánh Khải

Tịnh Tâm, Phần 4/9

Thế nên, nếu quý vị nghĩ rằng chưa nghe được Thượng Ðế, và không toại nguyện là thiên thần đến thăm quý vị, hoặc sứ giả từ Thượng Ðế, từ Thiên Đàng nói chuyện với quý vị, thì có lẽ tôi có thể giúp quý vị. Có một cách để tịnh tâm, rồi quý vị có thể tiếp xúc trực tiếp với sứ giả của Thượng Ðế, vị Vô Thượng Sư, dù Ngài là ai, được không?
Lời Thánh Khải
2021-10-14   1169 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-14

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý, Phần 4/6

00:26:43
Giữa Thầy và Trò

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý, Phần 4/6

Nếu động cơ chỉ là để kiếm tiền bất kể là gì, hoặc công kích lúc người ta sơ hở chỉ để có tiêu đề giật tít, thì quý vị dễ bị tà lực ảnh hưởng. (Dạ.) Nếu quý vị thẳng thắn hơn và sợ Thượng Đế trừng phạt và làm đúng theo những gì quý vị nên làm, chỉ tường trình và đưa tin, thì ma quỷ không thể đụng tới quý vị. Những người đức hạnh, ma quỷ không thể đụng tới.
Giữa Thầy và Trò
2021-10-13   1613 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-10-13

Tịnh Tâm, Phần 3/9

00:20:57
Lời Thánh Khải

Tịnh Tâm, Phần 3/9

Xin chào quý vị, nhân danh Đức Tiên tri Muhammad (Bình An Ở Cùng Ngài) và Thượng Ðế, Đức Cha của chúng ta. Cầu Thượng Ðế gia ân quý vị thật nhiều để hàn gắn bất cứ đau buồn nào mà chúng ta vẫn cảm nhận được khi còn trong đời sống vật chất này.
Lời Thánh Khải
2021-10-13   1247 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-13

Tịnh Tâm, Phần 2/9

00:18:46
Lời Thánh Khải

Tịnh Tâm, Phần 2/9

Nhưng khi tôi gặp Sư Phụ Thanh Hải, tôi cảm thấy rằng mình đã gặp vị chân sư. Và từ thời điểm đó, khoảng năm năm trước đây, cuộc đời tôi thay đổi đáng kể. Tôi cải thiện bản thân từ bên trong, và như Sư Phụ nói, một trong những mục đích chính của tu hành là để phát triển lòng từ bi của mình, khả năng thương tha nhân của mình.
Lời Thánh Khải
2021-10-12   934 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-12

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý, Phần 3/6

00:27:22
Giữa Thầy và Trò

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý, Phần 3/6

Vì vậy có thể giúp bằng nhiều cách. Và Thiên Đàng biết hết . Không gì có thể che giấu được mạng lưới… Thiên Đàng có mạng lưới liên lạc cũng như kiểm tra. (Dạ.) Có lẽ chúng ta có thể gạt con người, nhưng không gạt được Thiên Đàng.
Giữa Thầy và Trò
2021-10-12   1721 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-10-12

Tịnh Tâm, Phần 1/9

00:20:14
Lời Thánh Khải

Tịnh Tâm, Phần 1/9

Điều tôi học được từ Sư Phụ, mà không thể học được từ Kinh Thánh, là tôi tìm được Thượng Đế ở đây. Bây giờ chúng tôi biết các tôn giáo không khác biệt. Chính chúng ta làm khác biệt. Chỉ có tôn giáo của Thượng Đế. Hoặc của Allah hoặc bất cứ vị nào mà quý vị muốn gọi Ngài.
Lời Thánh Khải
2021-10-11   1275 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-11

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý, Phần 2/6

00:30:15
Giữa Thầy và Trò

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý, Phần 2/6

Tôi làm âm thầm thì tốt hơn. (Dạ.) Bởi vì nếu mình làm điều ngược lại, thì tất cả ma quỷ sẽ chạy đến, để chống lại, để ngăn cản, để phá hỏng việc. (Dạ hiểu.) Thành ra có nhiều thứ tôi nói cho quý vị biết về bí mật Thiên Đàng, thì sau đó tôi đau khổ. Tôi đau khổ vì nó. (Ôi chao.) Hoặc nó đổi sang hướng ngược lại. Nhưng không sao, chỉ là chúng ta vẫn cần sống và nói sự thật.
Giữa Thầy và Trò
2021-10-11   2034 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-10-11

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta - Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim Phần 163 - Tiên Tri Của Seishi Onisaburo Deguchi (Trường Chay) Về Đấng Cứu Thế Chân Chính

00:15:52
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta - Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim Phần 163 - Tiên Tri Của Seishi Onisaburo Deguchi (Trường Chay) Về Đấng Cứu Thế Chân Chính

Tiên Tri Của Seishi Onisaburo Deguchi (trường chay) Về Đấng Cứu Thế Chân Chính, phát sóng vào Chủ nhật, 10 tháng 10, trên Truyền Hình Vô Thượng Sư. đối với Thần đạo là Kamu Susanoo no Ookami.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2021-10-10   1416 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2021-10-10

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý Phần 1/6

00:30:40
Giữa Thầy và Trò

Không Gì Thoát Khỏi Công Lý Phần 1/6

Quý vị thấy đó, giới truyền thông, nhiều người họ nhìn vào cá tính, chứ không nhìn phẩm chất. (Dạ, đúng vậy.) Họ không nhìn vào những gì Tổng thống Trump đã làm. Tất cả những điều tốt đẹp này quý vị có thể liệt kê mãi, những gì ông đã làm tốt cho quốc gia ông. (Dạ.) Và ông thực sự có tấm lòng phục vụ dân ông. Ông không phải là người nói dối. Ông hoàn toàn không phải là kẻ nói dối. (Dạ. Ông ấy rất
Giữa Thầy và Trò
2021-10-10   2362 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-10-10

Bí Mật Của Loài Hoa Và Loài Chim: Những Bài Giảng Từ ‘Así Hablaba Quetzalcóatl (Quetzalcóatl Thuyết Như Vậy)’, Phần 2/2

00:10:33
Lời Thánh Khải

Bí Mật Của Loài Hoa Và Loài Chim: Những Bài Giảng Từ ‘Así Hablaba Quetzalcóatl (Quetzalcóatl Thuyết Như Vậy)’, Phần 2/2

“Chỉ khi nhìn bằng Mắt của Thánh Linh, quý vị mới thấy được Thánh Linh mặt đối mặt, và chỉ khi nào Tiếng nói của Thánh Linh nói trong một người, thì người đó mới có thể trò chuyện với Thánh Linh trong chính họ”.
Lời Thánh Khải
2021-10-09   360 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-10-09

Mừng Tết Trung Thu Đáng Nhớ với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay), Phần 8/8.

00:14:34
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Mừng Tết Trung Thu Đáng Nhớ với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay), Phần 8/8.

Xin cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn vì tình thương của quý vị. Quý vị luôn hát những bài hát làm cho tôi xúc động rơi lệ.
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2021-10-09   864 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2021-10-09

Sự Tích Đèo Phật Tử, Phần 2/2

00:22:51
Giữa Thầy và Trò

Sự Tích Đèo Phật Tử, Phần 2/2

Tôi chúc tất cả quý vị, bất kể là hoàn cảnh gì, tiếp tục giữ vững đức tin của quý vị, thiền tốt với tất cả tấm lòng, tất cả tâm trí, tất cả chân thành của quý vị. Không chỉ giúp ích cho bản thân, gia đình, bằng hữu, hoặc bất cứ ai xung quanh quý vị, những người láng giềng, mà còn giúp ích cho toàn thế giới nữa. Và vì điều đó, tôi cảm ơn quý vị.
Giữa Thầy và Trò
2021-10-09   2795 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-10-09
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android