Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy những câu chuyện tâm linh của các vị Minh Sư nổi tiếng, những pháp tu hành hiếm quý, được tiết lộ từ kinh điển lâu đời và những câu châm ngôn của các nhà hiền triết được truyền qua nhiều thế hệ.Ánh sáng trí tuệ của các Ngài xuyên qua thời gian và không gian theo những cách đa dạng đồng thời nuôi dưỡng những hạt giống tâm linh khao khát nảy mầm, hướng dẫn các linh hồn vượt qua những trở ngại của vô minh và nghiệp quả, cho phép họ phát triển và chào đón thế giới mới tươi sáng hơn.

Khám Phá Kênh Truyền Hình

Một Thể Nghiệm Trong Tâm Thức Vũ Trụ: Trích Tuyển Từ Tự Truyện Của Một Đạo Sĩ Của Paramahansa Yogananda, Phần 1/2

00:22:15
Lời Thánh Khải

Một Thể Nghiệm Trong Tâm Thức Vũ Trụ: Trích Tuyển Từ Tự Truyện Của Một Đạo Sĩ Của Paramahansa Yogananda, Phần 1/2

“Một niềm phúc lạc như đại dương vỗ sóng lên đôi bờ bình thản bất tận của linh hồn tôi. Thì ra Thánh Linh Thượng Đế là Niềm Hỷ lạc vô biên; thân thể Ngài là vô số mô ánh sáng. Toàn bộ càn khôn, tỏa sáng dịu dàng như một phố thị nhìn từ xa vào ban đêm, le lói bên trong bản thể vô biên của tôi”.
Lời Thánh Khải
2019-12-02   2072 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2019-12-02

Truyện Phương Đông Huyền Bí: Tuyển Tập Truyện Huyền Bí Và Đạo Đức Trích Từ Giáo Lý Của Các Bậc Thánh Nhân

00:16:58
Tủ Sách Khai Tâm

Truyện Phương Đông Huyền Bí: Tuyển Tập Truyện Huyền Bí Và Đạo Đức Trích Từ Giáo Lý Của Các Bậc Thánh Nhân

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
Tủ Sách Khai Tâm
2019-07-27   2930 Lượt Xem
Tủ Sách Khai Tâm
2019-07-27

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 136 - Đức Vua Trở Về

00:19:55
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 136 - Đức Vua Trở Về

Thành Cát Tư Hãn, Đại Đế của Mông Cổ. Tại sao mỗi năm năm, hậu duệ của Ngài lại đưa một bạch mã vào núi thiêng nơi Ngài sinh ra đời?
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2021-04-04   1016 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2021-04-04

Rắn Bên Trong Con Người, Phần 5/12

00:26:51
Giữa Thầy và Trò

Rắn Bên Trong Con Người, Phần 5/12

Thật buồn. Mỗi ngày, nếu tôi xem bản tin, người ta chết, trên hàng triệu rồi. Nhưng đó là con số được giảm thiểu. Con số thực còn nhiều hơn nữa. Ngay cả số ca bị nhiễm bệnh thực cũng nhiều hơn. Và đây là thời gian cho quả báo. Không ai có thể làm được gì hết. Tôi chỉ có thể cứu linh hồn nếu họ sám hối. Nói về phương diện thể chất, họ phải trải qua thời gian thanh lọc và trả nghiệp này.
Giữa Thầy và Trò
2021-04-04   2942 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-04-04

Trích Kinh Đại Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát: Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát, Phần 2/2

00:12:19
Lời Thánh Khải

Trích Kinh Đại Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát: Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát, Phần 2/2

“Bất cứ ai niệm Đại Nguyện Phổ Hiền này sẽ không bao giờ tái sinh vào cảnh địa ngục nữa, sẽ từ bỏ tất cả bạn bè tà ác, và sẽ sớm nhìn thấy Phật vô lượng quang”.
Lời Thánh Khải
2021-04-03   372 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-04-03

Rắn Bên Trong Con Người, Phần 4/12

00:26:22
Giữa Thầy và Trò

Rắn Bên Trong Con Người, Phần 4/12

Nếu quý vị không gặp Minh Sư và chính mình tự khai ngộ, tiêu trừ tất cả nghiệp cũ cho mình, thì quý vị sẽ không bao giờ đi tới đâu dù làm xấu hoặc làm tốt. Làm xấu, quý vị bị đọa địa ngục; làm tốt, quý vị có thể tái sinh làm người hoặc có lẽ ở Thiên Đàng và rồi tái sinh lần nữa.
Giữa Thầy và Trò
2021-04-03   3154 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-04-03

Trích Kinh Đại Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát: Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát, Phần 1/2

00:13:15
Lời Thánh Khải

Trích Kinh Đại Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát: Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát, Phần 1/2

“Bởi sức mạnh niềm tin vào hạnh nguyện Phổ Hiền, tôi cúi lạy và dâng cúng dường thượng diệu và vô song lên mỗi vị của Chư Phật thù thắng”.
Lời Thánh Khải
2021-04-02   309 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-04-02

Đêm Giao Thừa Thiên Niên Kỷ Với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 3/9

00:18:19
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Đêm Giao Thừa Thiên Niên Kỷ Với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 3/9

Xin cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi rất vui. Tất cả các Chư Phật từ mười phương đều đến đây để ăn mừng với chúng ta. Chúng ta cũng là những vị Phật, phải không Chúng ta cũng là những vị Phật.
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2021-04-02   469 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2021-04-02

Rắn Bên Trong Con Người, Phần 3/12

00:27:19
Giữa Thầy và Trò

Rắn Bên Trong Con Người, Phần 3/12

Mắt trí huệ là quý báu nhất trong tất cả mọi thứ. (Dạ.) Và có lẽ thiên thần ông đã gặp… Không thể nào là ở trong Vườn Địa Đàng. Vườn Địa Đàng là nơi quý vị khai ngộ. Quý vị nhìn thế giới bằng đôi mắt khác và quan điểm khác, và quý vị thay đổi khái niệm của mình về mọi điều, về bản chất vô thường.
Giữa Thầy và Trò
2021-04-02   3120 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-04-02

Quán Tưởng Về Thượng Đế: Trích Suy Tưởng Trong Tĩnh Mịch Linh Mục Thomas Merton (Trường Chay), Phần 2/2

00:14:11
Lời Thánh Khải

Quán Tưởng Về Thượng Đế: Trích Suy Tưởng Trong Tĩnh Mịch Linh Mục Thomas Merton (Trường Chay), Phần 2/2

“‘Con mắt’ trông thấy sự hiện diện của Ngài thì nằm ngay trung điểm của sự khiêm tốn, ngay trung điểm của sự tự do của chúng ta, ngay trong chiều sâu của bản chất tâm linh của chúng ta”.
Lời Thánh Khải
2021-04-01   275 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-04-01

Rắn Bên Trong Con Người, Phần 2/12

00:27:13
Giữa Thầy và Trò

Rắn Bên Trong Con Người, Phần 2/12

Dù sao cuộc đời cũng ngắn ngủi. Chúng ta nên sống theo cách mà mình cảm thấy xứng đáng với đời mình, với kiếp sống, với ân điển Thượng Đế, và với tất cả những gì Địa Cầu này, tinh cầu này ban cho. Tôi biết ơn mỗi ngày khi nhìn thấy Mặt trời, Mặt trăng, các ngôi sao. Quý vị biết rồi mà. Hoặc [cám ơn cho] bất cứ gì tôi có, dù chỉ có một ít thôi.
Giữa Thầy và Trò
2021-04-01   3410 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-04-01

Quán Tưởng Về Thượng Đế: Trích Suy Tưởng Trong Tĩnh Mịch Linh Mục Thomas Merton (Trường Chay), Phần 1/2

00:17:19
Lời Thánh Khải

Quán Tưởng Về Thượng Đế: Trích Suy Tưởng Trong Tĩnh Mịch Linh Mục Thomas Merton (Trường Chay), Phần 1/2

“Chỉ có niềm tin mới có thể cho chúng ta Ánh Sáng để thấy rằng Thiên ý được tìm thấy trong đời sống hàng ngày của mình. Để giữ cho chính mình sinh tồn về mặt tâm linh, chúng ta phải liên tục hồi sinh niềm tin của mình”.
Lời Thánh Khải
2021-03-31   322 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-03-31

Rắn Bên Trong Con Người, Phần 1/12

00:27:29
Giữa Thầy và Trò

Rắn Bên Trong Con Người, Phần 1/12

Tôi bảo họ nhắn tin cho quý vị, rằng tất cả quý vị phải có nó. Bàn phím từ xa, và màn hình. Màn hình không có quá nhiều bức xạ này, tôi đoán vậy, từ tất cả mấy thứ phức tạp trong máy tính. Vì vậy quý vị có thể thấy … hình ảnh cũng lớn hơn, dễ nhìn hơn, để có thể ngồi xa cái máy tính.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-31   3684 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-31

Đêm Giao Thừa Thiên Niên Kỷ Với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 2/9

00:17:30
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Đêm Giao Thừa Thiên Niên Kỷ Với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 2/9

Chúc Mừng Năm Mới! Chúc tất cả mọi người một Năm Mới hạnh phúc! Chúng tôi hát, chúng tôi nhảy múa, chúc tất cả mọi người một Năm Mới hạnh phúc!
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2021-03-30   460 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2021-03-30

Những Bài Ca Của Kabir (Trường Chay): Bài 31– 50, Phần 2/2

00:11:45
Lời Thánh Khải

Những Bài Ca Của Kabir (Trường Chay): Bài 31– 50, Phần 2/2

“Kabir nói: ‘Lắng nghe Ngôi Lời, Chân Lý, bản chất của bạn. Ngài nói Ngôi Lời, nói với chính Ngài; và cũng chính Ngài là Đấng Tạo Hóa’”.
Lời Thánh Khải
2021-03-30   322 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-03-30

Tình Thương Chân Thật Luôn Có Đó Cùng Với Trí Huệ, Phần 3/3

00:25:58
Giữa Thầy và Trò

Tình Thương Chân Thật Luôn Có Đó Cùng Với Trí Huệ, Phần 3/3

Bắt chước không tốt cho quý vị. Đa phần là không tốt. Quý vị phải có ý tưởng của riêng mình, sáng tạo của riêng mình, đổi mới của riêng mình: trí huệ đổi mới, kiến thức đổi mới, cách làm việc đổi mới. Quý vị phải luôn cải thiện. Quý vị học với tôi nhưng đừng bắt chước những gì tôi làm, bởi vì có khi quý vị bắt chước không giống.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-30   1931 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-30

Gương Người Tị Nạn Và Nhập Cư Thành Đạt, Phần 9: Isaac Bashevis Singer (Trường Chay) – Nhà Thần Học Đạt Giải Nobel

00:12:29
Người Tốt, Việc Hay

Gương Người Tị Nạn Và Nhập Cư Thành Đạt, Phần 9: Isaac Bashevis Singer (Trường Chay) – Nhà Thần Học Đạt Giải Nobel

Vài thập niên trước, một người đàn ông đã táo bạo dám phơi bày tình cảnh của động vật khiến thế giới hiện đại không thể lờ ông. Tên của ông là Isaac Bashevis Singer, một nhà văn đi trước thời đại.
Người Tốt, Việc Hay
2021-03-29   415 Lượt Xem
Người Tốt, Việc Hay
2021-03-29

Những Bài Ca Của Kabir (Trường Chay): Bài 31– 50, Phần 1/2

00:12:51
Lời Thánh Khải

Những Bài Ca Của Kabir (Trường Chay): Bài 31– 50, Phần 1/2

“Ngay từ khởi đầu tới đoạn kết của thời gian, tình thương hiện hữu giữa Ngài và tôi; tình thương như thế sao có thể lụi tàn? Kabir nói: ‘Như sông nhập vào đại dương, tim tôi chạm Ngài’”.
Lời Thánh Khải
2021-03-29   338 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-03-29

Tình Thương Chân Thật Luôn Có Đó Cùng Với Trí Huệ, Phần 2/3

00:32:15
Giữa Thầy và Trò

Tình Thương Chân Thật Luôn Có Đó Cùng Với Trí Huệ, Phần 2/3

Tình cảm A-tu-la khác với tình thương chân thật. Tình cảm A-tu-la, tình cảm ràng buộc do nghiệp quả, những thứ đó không phải là tình thương chân thật. Tình cảm đó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, khi mà nghiệp quả không còn nữa, tình cảm đó vỡ tan. Hoặc trong một số tình huống khả quan hơn, tình cảm đó sẽ chuyển sang một đối tượng khác. Đó là những tình cảm khác nhau. Tình thương chân thật không bao
Giữa Thầy và Trò
2021-03-29   2326 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-29

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 135 - Đức Vua Trở Về

00:22:51
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 135 - Đức Vua Trở Về

Nostradamus nói rằng năm 1999, “Đại Vương cứu chuộc sẽ đến để phục sinh Đại Vương Angolmois”…
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2021-03-28   627 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2021-03-28

Tình Thương Chân Thật Luôn Có Đó Cùng Với Trí Huệ, Phần 1/3

00:27:42
Giữa Thầy và Trò

Tình Thương Chân Thật Luôn Có Đó Cùng Với Trí Huệ, Phần 1/3

Và dù vậy, [ở] Đẳng cấp A-tu-la, Đẳng cấp Thứ hai, Đẳng cấp Thứ Ba, không ai muốn quay trở lại thế giới này. Vì thế, có cạm bẫy khác chờ mình trên đó nếu chúng ta không tu hành tốt. Hoặc nếu mình không có Minh Sư, thì dễ bị mắc bẫy, không chỉ ở cõi trần gian này, mà ngay cả trên thế giới cao hơn.
Giữa Thầy và Trò
2021-03-28   2491 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-03-28

Thiên Chúa Thấy Mọi Điều: Từ Sách Những Bí Ẩn Của Tiên Tri Enoch (Trường Chay), Phần 2/2

00:11:47
Lời Thánh Khải

Thiên Chúa Thấy Mọi Điều: Từ Sách Những Bí Ẩn Của Tiên Tri Enoch (Trường Chay), Phần 2/2

“Vì Thiên Chúa thấy mọi điều; khi con người suy nghĩ trong tâm họ, thì họ bảo trí tuệ làm, và mỗi ý nghĩ luôn ở trước mặt Đức Chúa, Đấng đã tạo Địa Cầu vững chắc và đặt tất cả tạo vật vào đó”.
Lời Thánh Khải
2021-03-27   381 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-03-27
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android