Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Tìm Kiếm
Danh Mục
ĐẶC BIỆT!
Kiến Tạo Hòa Bình

Peace News Around The World - Part 21

3:47

Peace News Around The World - Part 21

Kiến Tạo Hòa Bình
2022-02-02   739 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2022-02-02

Peace News Around The World #20

4:13

Peace News Around The World #20

Kiến Tạo Hòa Bình
2021-10-16   538 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2021-10-16

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 19

5:12

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 19

Kiến Tạo Hòa Bình
2021-06-07   806 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2021-06-07

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 18

4:11

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 18

Kiến Tạo Hòa Bình
2021-03-05   709 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2021-03-05

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 17

4:30

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 17

Kiến Tạo Hòa Bình
2020-11-25   680 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2020-11-25

Hành Động Can Đảm ##Của Các Nhà Lãnh Đạo

7:41

Hành Động Can Đảm ##Của Các Nhà Lãnh Đạo

Tôi rất cảm kích những nhà lãnh đạo can đảm trên thế giới đã ra ngoài phạm vi của họ để phát biểu vì lợi ích của mọi người. Cho dù công chúng không trân trọng ý tốt của họ, Trời Đất sẽ ghi nhận. Họ sẽ được trọng thưởng sau này. Đối với những người có trí huệ và dũng cảm như vậy, chúng ta tích cực ủng hộ và kính trọng. Chúng ta cầu xin Thiên Đàng cho họ thêm sức mạnh, thêm trí huệ để đảm nhiệm chức vụ cao quý của họ. Là nhà lãnh đạo, chúng ta phải biết điều gì tốt cho người dân của mình, và điều gì không. Điều gì tốt, chúng ta phải khuyến khích họ làm, tạo điều kiện thuận lợi cho họ làm. Điều gì xấu, chúng ta phải chấm dứt, để bảo vệ họ. Đó là ý nghĩa chân chính của một nhà lãnh đạo.
Kiến Tạo Hòa Bình
2020-10-29   5173 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2020-10-29

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 16

4:28

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 16

Kiến Tạo Hòa Bình
2020-09-01   624 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2020-09-01

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 15

3:05

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 15

Kiến Tạo Hòa Bình
2020-05-31   439 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2020-05-31

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 14

3:43

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 14

Kiến Tạo Hòa Bình
2020-04-17   746 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2020-04-17

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 13

3:16

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 13

Kiến Tạo Hòa Bình
2020-04-17   416 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2020-04-17

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 12

4:14

TIN HÒA BÌNH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI - Phần 12

Kiến Tạo Hòa Bình
2019-12-14   731 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2019-12-14

Trích Dẫn Lời Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Hòa Bình, Phần 1

2:03

Trích Dẫn Lời Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Hòa Bình, Phần 1

Trước tiên hết, tôi có lời chào tôn kính đến tất cả các nhà lãnh đạo của những nhóm khác nhau, những nhóm và quốc gia, nhà lãnh đạo lý tưởng; mà trách nhiệm và ý tốt của họ là muốn tạo ra một thế giới hòa bình và hạnh phúc, mãn nguyện cho tất cả công dân và đồng bào – thú vật đồng cư. Thú vật cũng là công dân của thế giới, trong dạng khác, đúng vậy. Bất chấp hệ tư tưởng và nguyên tắc, chúng ta đều muốn hòa bình. Thế giới chúng ta sẽ thành Thiên Đàng tại Thế nếu chúng ta có hòa bình, nếu tất cả sống cạnh nhau mà không sợ hãi nhau và chỉ bảo vệ lẫn nhau. Cho nên, chúng ta phải có hòa bình để có thể tiếp tục với cuộc sống và tiếp tục với sự thương yêu gia đình, công việc bảo vệ, và hưởng tình yêu gia đình và sự sum họp gia đình. Khi chúng ta có hòa bình, người dân chúng ta sẽ có sự an ninh để làm việc, để chăm sóc chính mình và người thân, để phát triển tất cả tiềm năng của họ. Tôi phục lòng can đảm và thiện ý của quý vị trong những gì quý vị làm bởi vì tôi biết ý định của quý vị là bảo vệ người hiền, xóa chiến tranh, xóa bất công, trong ý kiến ​​của quý vị, để thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Chúng ta không cần phải giết, không cần phải tranh chấp hầu để làm vậy. Cho nên có cách thay thế để được lòng người và tạo hòa bình trên Địa Cầu.
Kiến Tạo Hòa Bình
2019-12-07   2757 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2019-12-07

Trích Dẫn Lời Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Hòa Bình, Phần 2

1:16

Trích Dẫn Lời Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Hòa Bình, Phần 2

Làm sao để chúng ta chấm dứt chiến tranh? Chiến tranh chỉ chấm dứt khi tất cả chúng ta đóng góp cho hòa bình bằng thân, khẩu, ý của mình. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng phải cho chính phủ của mình biết rằng hòa bình là điều duy nhất chúng ta muốn. Và chúng ta không hề muốn chiến tranh. Vì thẳm sâu trong tâm chúng ta, trong tâm mỗi người, ai cũng chỉ yêu hòa bình, để họ có thể đi khắp nơi làm việc và người chồng sẽ được ở nhà yêu thương vợ, và người cha sẽ được ở đó với con mình. Tôi không biết tại sao chúng ta có thể thậm chí nghĩ tới chiến tranh. Bởi vì từ tất cả những gì chúng ta biết từ thời nguyên thủy, chiến tranh không mang lại hạnh phúc hay bất kỳ điều gì tốt cho nhân loại. Cho nên, chúng ta nên học từ lịch sử, và không bao giờ nên gây chiến trong bất cứ trường hợp nào.
Kiến Tạo Hòa Bình
2019-12-07   2745 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2019-12-07

Trích Dẫn Lời Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Hòa Bình, Phần 4

0:40

Trích Dẫn Lời Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Hòa Bình, Phần 4

Chúng ta phải nhìn toàn thể quốc gia như là một gia đình. Và có lẽ một số thành viên gia đình quý vị không mấy thích, hoặc có lẽ cư xử cách nào đó không thuận nhau lắm, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn. Chúng ta phải kiên nhẫn; còn tốt hơn là đau khổ, đổ máu, chia cắt, và nội chiến trong nước. Chiến tranh, ai cũng gây ra được. Hòa bình, cần sự lãnh đạo vô cùng dũng cảm để thực hiện.
Kiến Tạo Hòa Bình
2019-12-07   2734 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2019-12-07

Trích Dẫn Lời Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Hòa Bình, Phần 6

0:46

Trích Dẫn Lời Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Hòa Bình, Phần 6

Thiên Đàng sẽ gia ân người nào từ bi đối với muôn loài, với người khác. Chúng ta phải ngừng sát hại thú vật và dĩ nhiên ngừng sát hại người của mình bằng bất cứ giá nào. Bởi vì sát sinh sẽ sinh ra sát sinh trở lại, trở lại, và trở lại, và Thiên Đàng không hài lòng khi chúng ta đối đãi với nhau hoặc đối đãi với thú vật hoặc chúng sinh thấp kém hơn một cách bất nhẫn. Nếu chúng ta muốn từ bi, chúng ta phải từ bi. Khi chúng ta hòa bình hơn trên bàn ăn của mình, khắp nơi, thì sẽ có hòa bình trên Địa Cầu. Cho nên đó là lý do trường chay là khởi đầu của hòa bình trên Địa Cầu.
Kiến Tạo Hòa Bình
2019-12-07   2966 Lượt Xem
Kiến Tạo Hòa Bình
2019-12-07
Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề