Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã từ ái thiết kế một loạt giải thưởng hầu công nhận một số tấm gương mẫu mực, rộng lượng, ân cần và quả cảm nhất trong những người xung quanh chúng ta, đã nỗ lực hơn cả sự mong đợi để giúp đỡ tha nhân vô điều kiện.Các giải thưởng này bao gồm:*Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới *Gương Từ Bi Sáng Người Thế Giới *Gương Anh Hùng và Anh Thư Sáng Ngời Thế Giới *Gương Chân Thật Sáng Ngời Thế Giới *Gương Lãnh Đạo Bảo Vệ Môi Trường Sáng Ngời Thế Giới *Gương Thông Minh Sáng Ngời Thế Giới *Gương Phát Minh Sáng Ngời Thế Giới… và còn nhiều giải thưởng khác!

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Caeden Thomson Dũng Cảm – Đi Bộ Vì Thiện Nguyện

00:15:04

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Caeden Thomson Dũng Cảm – Đi Bộ Vì Thiện Nguyện

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư “Hân hoan trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho Caeden Thomson và 10.000 Mỹ kim để yêu thương hỗ trợ cho nỗ lực anh dũng, tấm lòng cao cả, với một cái ôm thật chặt, rất nhiều tình thương và lời ngợi khen. Nguyện cầu Đấng Thiêng Liêng luôn ban phước cho con”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-11-24   110 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-11-24

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tiến Sĩ Amir Khalil – Cứu Cư Dân Động Vật Trong Vùng Có Xung Đột

00:18:34

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tiến Sĩ Amir Khalil – Cứu Cư Dân Động Vật Trong Vùng Có Xung Đột

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Xúc động trao tặng Tiến sĩ Amir Khalil Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cộng với khoản đóng góp khiêm tốn 20.000 Mỹ kim cho Tổ chức Quốc tế Four Paws dành cho công việc cao cả của họ. Nguyện cầu Thượng Đế ban cho quý vị, cùng tất cả những ai liên quan, tình thương và phúc lành đời đời”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-11-20   215 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-11-20

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới Trạm Cứu Hộ Peanuts Wellbeing – Chữa Lành Với Lòng Từ Bi

00:14:34

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới Trạm Cứu Hộ Peanuts Wellbeing – Chữa Lành Với Lòng Từ Bi

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Hân hoan trao tặng  Giải Gương Từ Bi  Sáng Ngời Thế Giới cho Trạm cứu hộ Peanuts Wellbeing, với khoản đóng góp khiêm tốn là 10.000 Mỹ kim, để hỗ trợ công việc nhân từ của tổ chức trong việc bảo vệ động vật và chữa lành cho trẻ em, với tất cả lòng ngưỡng mộ, tình thương, và lòng biết ơn. Xin Thượng Đế luôn phù hộ cho quý vị vô vàn”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-11-13   286 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-11-13

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Lê Văn Hả (Thuần Chay) – Lương Y Vị Tha Với Tấm Lòng Vàng

00:13:51

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Lê Văn Hả (Thuần Chay) – Lương Y Vị Tha Với Tấm Lòng Vàng

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Kính Yêu "với những giọt lệ tri ân" trao tặng ông Lê Văn Hả Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, “cùng 50.000 Mỹ kim để yêu thương  hỗ trợ công việc cao cả của ông, trong lòng trắc ẩn của Thiên Đàng. Nguyện cầu Đức Phật yêu thương che chở và thăng hoa linh hồn ông cùng những người mà ông chăm sóc với tình thương và phước lành vô tận".
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-10-27   441 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-10-27

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Fiorella Migliore (thuần chay) – Thông Điệp Tình Thương

00:14:22

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Fiorella Migliore (thuần chay) – Thông Điệp Tình Thương

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư "Tri ân trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho Fiorella Migliore với tất cả tình thương, sự tôn trọng, và những lời chúc tốt đẹp nhất cho những thành công tiếp nối của cô. Cầu mong Thiên Đàng mãi gia hộ và bảo vệ cô cùng những người thân yêu”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-10-20   305 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-10-20

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Aylam Orian (thuần chay) – Tạo Động Lực Hướng Tới Một Thế Giới Thuần Chay

00:14:47

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Aylam Orian (thuần chay) – Tạo Động Lực Hướng Tới Một Thế Giới Thuần Chay

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư  “Hân hoan trao tặng Aylam Orian Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, với món quà yêu thương trị giá 10 ngàn Mỹ kim cho tổ chức cao quý của quý vị, Địa Cầu của Chúng ta. Cũng là của Họ. Với thật nhiều tình thương, cùng những lời ngợi ca và cầu nguyện cho sự thành công của quý vị”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-10-13   372 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-10-13

Giải Gương Tử Tế Sáng Ngời Thế Giới: Những Nỗ Lực Từ Tâm Tạo Ra Nơi Trú Ẩn Yêu Thương Cho Gấu Túi Mũi Trần, Phần 2/2

00:14:32

Giải Gương Tử Tế Sáng Ngời Thế Giới: Những Nỗ Lực Từ Tâm Tạo Ra Nơi Trú Ẩn Yêu Thương Cho Gấu Túi Mũi Trần, Phần 2/2

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng Trạm cứu hộ Gấu túi mũi trần và Khu bảo tồn Gấu túi mũi trần Sleepy Burrows Giải Gương Tử Tế Sáng Ngời Thế Giới cộng với 15.000 Mỹ kim cho mỗi tổ chức với tình thương chân thành, những lời khen ngợi và lòng biết ơn. Mong tất cả những ai tham gia sẽ mãi được ban phước bởi ân điển của Thượng Đế”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-09-29   360 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-09-29

Giải Gương Tử Tế Sáng Ngời Thế Giới: Những Nỗ Lực Từ Tâm Tạo Ra Nơi Trú Ẩn Yêu Thương Cho Gấu Túi Mũi Trần, Phần 1/2

00:13:45

Giải Gương Tử Tế Sáng Ngời Thế Giới: Những Nỗ Lực Từ Tâm Tạo Ra Nơi Trú Ẩn Yêu Thương Cho Gấu Túi Mũi Trần, Phần 1/2

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư “Tri ân trao tặng tổ chức Giải cứu Gấu túi mũi trần và Khu bảo tồn Gấu túi mũi trần Sleepy Burrows Giải Gương Tử Tế Sáng Ngời Thế Giới cùng với 15.000 Mỹ kim cho mỗi tổ chức với tình thương, sự ca ngợi và lòng biết ơn chân thành. Mong tất cả những người có liên quan sẽ mãi được ban phước bởi ân điển của Thượng Đế”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-09-22   340 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-09-22

Giải Gương Lãnh Đạo vì Công Lý Sáng Ngời Thế Giới: Vị Thẩm Phán Đáng Kính Elena Liberatori, Phần 2/2

00:14:09

Giải Gương Lãnh Đạo vì Công Lý Sáng Ngời Thế Giới: Vị Thẩm Phán Đáng Kính Elena Liberatori, Phần 2/2

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng Giải Gương Lãnh Đạo vì Công Lý Sáng Ngời Thế Giới cho vị thẩm phán đáng kính Elena Liberatori, với lòng cảm phục sâu sắc và những lời khen ngợi và lòng biết ơn trong sự nhân từ của Thượng Đế. Ngoài ra, xin gửi đến Trung tâm Linh trưởng, một khoản đóng góp khiêm tốn 15.000 Mỹ kim hầu ủng hộ công việc chu đáo của họ. Mong tất cả những ai tham gia vào vi
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-09-15   296 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-09-15

Giải Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới vì Công Lý: Vị Thẩm Phán Đáng Kính Elena Liberatori, Phần 1/2

00:16:05

Giải Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới vì Công Lý: Vị Thẩm Phán Đáng Kính Elena Liberatori, Phần 1/2

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng Giải Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới vì Công Lý cho bà thẩm phán Elena Liberatori, với lòng cảm phục sâu sắc, những lời khen ngợi và lòng biết ơn trong sự nhân từ của Thượng Đế. Ngoài ra, xin gửi tới Trung tâm Vượn Lớn, một khoản đóng góp khiêm tốn là 15.000 Mỹ kim để hỗ trợ cho việc làm ân cần của họ. Mong tất cả những ai tham gia vào việc nhìn nhậ
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-09-08   317 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-09-08

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Bác Sĩ Munjed Al Muderis – Nhà Cách Mạng Trong Chấn Thương Chỉnh Hình Kiêm Nhà Hoạt Động Nhân Quyền

00:15:27

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Bác Sĩ Munjed Al Muderis – Nhà Cách Mạng Trong Chấn Thương Chỉnh Hình Kiêm Nhà Hoạt Động Nhân Quyền

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Trân trọng trao tặng Bác sĩ Al Muderis  Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cùng với 20.000 Mỹ kim  tượng trưng cho sự hỗ trợ khiêm tốn (nếu được cho phép), dành cho quỹ người tị nạn mà ông chăm lo. Cảm ơn ông đã ban tặng rất nhiều món quà hạnh phúc đó là sự độc lập trong di chuyển qua bàn tay tài năng của ông và bằng cách làm cho thế giới nhận thức rõ hơn về hoàn cả
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-09-01   356 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-09-01

Tri Ân Trao Tặng Dự Án Bưu Thiếp Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới

00:13:37

Tri Ân Trao Tặng Dự Án Bưu Thiếp Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Tri ân trao tặng  Dự Án Bưu Thiếp Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cùng với khoản đóng góp yêu thương 10.000 Mỹ kim cho công việc cao thượng của quý vị, và đặc biệt cảm tạ  Tổ chức Nhân đạo về Kinh Tế cho Người Di Cư, với lòng tôn trọng, biết ơn và những lời ca ngợi, trong tình thương bao là của Thiên Đàng”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-08-25   523 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-08-25

Hành Động Từ Bi và Quan Tâm Tạo Nên Sự Thay Đổi Tích Cực: Những Tấm Gương Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 2/2

00:14:10

Hành Động Từ Bi và Quan Tâm Tạo Nên Sự Thay Đổi Tích Cực: Những Tấm Gương Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 2/2

Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021, Sư Phụ đã trao tặng 14 Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới với số tiền đóng góp tổng cộng là 142.000 Mỹ kim. Nhờ sự quan tâm và hỗ trợ từ bi của Ngài, những tấm gương đạt giải này đã và đang được khuyến khích để tiếp tục con đường tình thương, giúp đỡ tha nhân và các bạn thú hoạn nạn xung quanh mình, bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-08-18   653 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-08-18

Hành Động Từ Bi và Quan Tâm Tạo Nên Sự Thay Đổi Tích Cực: Những Tấm Gương Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 1/2

00:13:35

Hành Động Từ Bi và Quan Tâm Tạo Nên Sự Thay Đổi Tích Cực: Những Tấm Gương Nhận Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, Phần 1/2

Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021, Sư Phụ đã trao tặng 14 Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới cùng với các khoản đóng góp  tổng cộng là 142.000 Mỹ kim. Xin cảm ơn sự quan tâm và trợ giúp từ bi của Ngài, những cá nhân và tổ chức được trao giải đã được cổ vũ để tiếp tục trên con đường đầy tình thương của họ, giúp đỡ người và các bạn thú hoạn nạn xung quanh họ, bất chấp khó khăn.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-08-11   461 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-08-11

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Jeremy Hess (thuần chay) – Trưởng Dưỡng Lòng Từ Ái Với Loài Vật Trong Cộng Đồng

00:14:46

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Jeremy Hess (thuần chay) – Trưởng Dưỡng Lòng Từ Ái Với Loài Vật Trong Cộng Đồng

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Yêu thương trao tặng Jeremy Hess của trang web Tương tác Thuần chay Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, cùng với khoản đóng góp khiêm tốn  trị giá 10.000 Mỹ kim để thúc đẩy công việc cao cả, truyền cảm hứng này. Cầu xin ánh sáng của Thượng Đế tỏa sáng rực rỡ tới anh, cùng vô vàn phúc lành”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-08-04   484 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-08-04

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Giải Thoát Gấu – Dũng Cảm Chấm Dứt Nạn Bạo Hành Đối Với Động Vật

00:15:37

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Giải Thoát Gấu – Dũng Cảm Chấm Dứt Nạn Bạo Hành Đối Với Động Vật

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Tri ân trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho tổ chức Giải Thoát Gấu, và 10.000 Mỹ kim yêu thương ủng hộ công việc cao quý và ân cần của quý vị, với tất cả tình thương và lòng biết ơn, trong ân điển thiêng liêng. Chúc quý vị, nhóm của quý vị và những động vật quý giá mà quý vị bảo vệ luôn được các cõi Thiên Đàng gia ân và che chở”. Khi chúng tôi tường t
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-07-28   721 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-07-28

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Renata Singer (thuần chay) – Giúp Đỡ Người Hoạn Nạn

00:12:14

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Renata Singer (thuần chay) – Giúp Đỡ Người Hoạn Nạn

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư hân hạnh trao tặng Renata Singer Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, với lòng quý trọng sâu sắc, tình thương và những lời chúc tốt đẹp nhất cho thành công hơn nữa của công việc từ ái của bà. Thiên Đàng sẽ ban thưởng và phúc lành vô biên cho bà.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-07-21   380 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-07-21

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Owen Colley –Hết Lòng Nỗ Lực Vì Loài Vật

00:13:47

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Owen Colley –Hết Lòng Nỗ Lực Vì Loài Vật

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư “Yêu thương trao tặng Owen Colley Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cùng 20.000 Mỹ kim trong lòng nhân từ của Thiên Đàng, hầu hỗ trợ tiếp tục việc làm đầy cảm động và vô vị kỷ này. Xin Thượng Đế yêu thương cháu và thân nhân, và bảo vệ mọi sinh mạng".
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-07-14   521 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-07-14

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: ItsRainingRaincoats Mang Ánh Dương Đến Cộng Đồng Người Di Cư

00:12:41

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: ItsRainingRaincoats Mang Ánh Dương Đến Cộng Đồng Người Di Cư

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Hân hoan trao tặng  Giải Gương Từ Bi  Sáng Ngời Thế Giới cho ItsRainingRaincoats, cùng khoảng đóng góp 30.000 Mỹ kim nhằm hỗ trợ các nỗ lực nhân từ của quý vị, với tất cả tình thương và lòng biết ơn, trong ân điển của Thiên Đàng”.
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-06-30   1222 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-06-30

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Nhóm Thủ Công Craft Guild Thuộc Tổ Chức Cứu Hộ Động Vật

00:12:13

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Nhóm Thủ Công Craft Guild Thuộc Tổ Chức Cứu Hộ Động Vật

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: "Hân hoan trao tặng Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới cho Nhóm Thủ công Craft Guild thuộc Tổ chức Cứu hộ Động vật cộng với 15.000 Mỹ kim vì đã khéo léo tận dụng các kỹ năng sáng tạo của công dân để giúp đỡ các bạn thú đang gặp khó khăn và cho cam kết không mệt mỏi của quý vị trong việc giải cứu động vật hoang dã. Với niềm vinh dự to lớn, tình thương và phước lành tro
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-06-23   517 Lượt Xem
Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới
2021-06-23
<>Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề