Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò / Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 9/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

2019-11-30
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Do đó, quý vị thấy Ngài (Bồ Tát) có thể đi mọi nơi. Ngài có thể hóa thân vào tất cả thế giới khác nhau và các quốc độ khác nhau, nhiều cõi giới khác nhau, và nói với những chúng sinh khác nhau, để thức tỉnh và giải thoát cho họ, nhờ vào lực lượng của Ngài, nhờ vào điều đó. Ngài hết sức tập trung, nên thế gian này không còn hiện hữu với Ngài nữa. Tất cả chỉ là ánh sáng thuần khiết, và lực lượng, lực lượng tâm linh.
Xem thêm
Tập  9 / 11
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android