Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Tìm Kiếm
Danh Mục
Lời Thánh Khải
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư

Đắm mình trong nhiều chủ đề đầy khai ngộ, những cuộc phỏng vấn và kinh điển của các tôn giáo lớn và các đoàn thể tâm linh trên toàn cầu. Giáo lý của nhiều truyền thống tâm linh trên thế giới được trình chiếu, bao gồm phái Bishnois, Phật giáo, đạo Cao Đài, Ki-tô giáo, Khổng giáo, phái Essene, triết học Hy Lạp, Ấn Độ giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Kỳ-Na giáo, Do Thái giáo, Ma-ni giáo, Mặc gia, Hội Hồng Hoa Thập Tự, Thần đạo, đạo Sikh, Hồi giáo Mật Tông, Đạo giáo, Thông Thiên học, Phật giáo Tây Tạng, tín ngưỡng Toltec, Bạch Huynh Đệ Đại Đồng, Tín ngưỡng của người Bản địa và Hỏa giáo.Đồng thời, chương trình cũng cung ứng nhiều bài giảng đầy trí huệ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trong suốt 30 năm hoằng pháp toàn cầu của Ngài, giảng giải cho những người thành tâm cầu đạo về chân ý nghĩa của đời sống, sự an bình nội tại cùng nhiều chủ đề ý nghĩa khác.

Sống Đời Quân Bình Ở Thế Gian Và Trên Thiên Đàng, Phần 1/12

22:21

Sống Đời Quân Bình Ở Thế Gian Và Trên Thiên Đàng, Phần 1/12

Tôi xin kể một thể nghiệm của tôi để chứng minh Sư Phụ chúng tôi, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, có lực lượng vô sở bất tại không thể nghĩ bàn như thế nào.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-05-23   1187 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-05-23

Mục Đích Của Con Người, Phần 12/12: Vấn Đáp

21:12

Mục Đích Của Con Người, Phần 12/12: Vấn Đáp

Pháp Môn Quán Âm tất cả mọi người đều tu. Trong Pháp Môn Quán Âm sau này sẽ đẻ ra tám vạn bốn ngàn pháp môn. Sư Phụ tuỳ theo căn cơ của mỗi người mà chỉ riêng cho quý vị từng cách tu hành nữa, chứ không phải Sư Phụ chỉ truyền Tâm Ấn một bữa rồi thôi đâu. Còn mấy chục năm trời đằng đẵng phải dạy dỗ mà dạy ở bên trong. Dạy trong lúc quý vị ngủ, dạy trong lúc quý vị ăn, dạy trong lúc quý vị không thấy mặt mũi Sư Phụ đâu hết.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-26   2023 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-26

Mục Đích Của Con Người, Phần 11/12: Vấn Đáp

19:21

Mục Đích Của Con Người, Phần 11/12: Vấn Đáp

Đi theo Sư Phụ tu Pháp Quán Âm, Sư Phụ lấy hết danh dự của Thiên Đàng, địa ngục mà bảo chứng cho quý vị. Quý vị nhất định kiếp này giải thoát, không thành Phật cũng giải thoát, hiểu chưa? Ít nhất cũng giải thoát.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-25   1550 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-25

Mục Đích Của Con Người, Phần 10/12: Vấn Đáp

20:36

Mục Đích Của Con Người, Phần 10/12: Vấn Đáp

Tu đi rồi sẽ biết Thiên Quốc là như thế nào, tu đi rồi sẽ thấy Đức Chúa Giê-su hiện ra ở trong cái thiền định của quý vị mà chỉ dạy cho quý vị những Chân Lý mà chính từ miệng Ngài nói ra, chứ Sư Phụ khỏi cần dạy cho quý vị. Nếu quý vị muốn Đức Chúa Giê-su dạy cho quý vị, tôn thờ Đức Chúa Giê-su thì theo Pháp Quán Âm của Sư Phụ rồi Sư Phụ sẽ dẫn quý vị tới chỗ Đức Chúa Giê-su ở bây giờ rồi quý vị học Đạo với Ngài cho nó chính xác. Thiếu gì học trò của Sư Phụ gặp Chúa mỗi ngày, gặp Phật như ăn cơm bữa.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-24   1335 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-24

Mục Đích Của Con Người, Phần 9/12: Vấn Đáp

22:37

Mục Đích Của Con Người, Phần 9/12: Vấn Đáp

Muốn học thành Phật, Bồ Tát, phải xuống cái trường này là cái thế giới Ta Bà mới học được. Trong Vũ trụ nó an bài, nó sắp xếp như vậy thôi. Đây là cái trường dạy làm Phật, làm Bồ Tát. Giờ muốn học thì ghi danh tu Phép Quán Âm liền.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-23   1437 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-23

Mục Đích Của Con Người, Phần 8/12: Vấn Đáp

22:32

Mục Đích Của Con Người, Phần 8/12: Vấn Đáp

Cho nên nghe được tiếng Thượng Đế là như vậy. Là nghe được cái “Ngôi Lời”, cái “Thánh Từ” mà nói ở trong Thánh Kinh đó. Nhiều khi trong Thánh Kinh có nói nhiều. Khi mà thấy được Thượng Đế thì Thượng Đế như là một cái vòng Ánh Sáng lớn, một cái vòng lửa lớn, thấy không? Ánh Sáng rực rỡ, nó kêu bằng Lửa. Tại hồi xưa cái ngôn từ người ta nghèo nàn, người ta nói rằng thấy Thượng Đế như là một vùng lửa lớn. Nghe Thượng Đế nói như là tiếng sấm, tiếng sét, tiếng của nước biển lớn như vậy. Cho nên quý vị truyền Tâm Ấn xong nghe được những tiếng này, nhìn thấy được những cái Ánh Sáng này, đó là nhìn thấy Thượng Đế, nghe được Thượng Đế vậy.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-22   1397 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-22

Mục Đích Của Con Người, Phần 7/12

22:25

Mục Đích Của Con Người, Phần 7/12

Nhiều khi lên đài rồi không biết nói cái gì để cho quý vị hiểu là có cái chuyện đó, có cái trí huệ vô cùng rộng lớn đó. Cái đó mình kêu là Phật, Bồ Tát hoặc là Thiên Đàng, hoặc là Thượng Đế đó, cái đó nó có ở trong quý vị. Bất cứ lúc nào quý vị cũng lấy ra xài được, chỉ cần biết cách mà thôi. Cái cách đó Sư Phụ sẽ chỉ cho quý vị khi mà truyền Tâm Ấn. Chỉ không phải bằng lời nói mà bằng trong sự vô hình.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-21   1663 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-21

Mục Đích Của Con Người, Phần 6/12

19:30

Mục Đích Của Con Người, Phần 6/12

Ép xác có nghĩa là mình tu hành rồi tự nhiên tinh thần mình giản dị, mình không đòi hỏi nữa. Tự nhiên vật chất nó đầy đủ cái mình không đòi hỏi nữa. Đại khái nó như vậy. Cho nên mình mới mãn túc được. Chứ còn nếu bao lâu mà mình còn thiếu thốn một cái gì đó, tự nhiên tinh thần mình nó bứt rứt. Thế nào nó cũng có đòi hỏi, mà đòi bao nhiêu cũng không đủ hết.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-19   1710 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-19

Mục Đích Của Con Người, Phần 5/12

20:04

Mục Đích Của Con Người, Phần 5/12

Trong Thánh Kinh có nói rằng: “Các con nên tìm cái Thiên Quốc của mình, rồi tất cả những sự việc khác đều được an bài cho con hết”. Tức là những việc thế gian cũng đều thuận như vậy đó. Trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói y như vậy, những người tu hành pháp Quán Âm thấy Phật tánh rồi, rồi thì cái việc của thế gian họ cũng vô cùng thông suốt.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-18   1806 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-18

Mục Đích Của Con Người, Phần 4/12

21:55

Mục Đích Của Con Người, Phần 4/12

Khi nào mà mình làm những gì mình thích mà có thương hại cho người khác thì lương tâm mình nó sẽ cắn rứt, mình làm trái luật thiên nhiên. Thì cái lúc đó mình sẽ bị kêu bằng nghiệp chướng. Nghiệp chướng là nó như vậy. Nghiệp chướng có nghĩa là mình làm cái sự mà nó không thuận đó. Rồi mình làm như mình bỏ cục đá trên đường đi của mình hoặc mà mình bơi rồi mình ngăn một bức tường, chặn không cho mình bơi vậy đó. Cho nên nó có vẻ không có thông suốt.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-17   1958 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-17

Mục Đích Của Con Người, Phần 3/12

18:04

Mục Đích Của Con Người, Phần 3/12

Mình không nhìn được tất cả những hành tinh của vũ trụ, còn nói chi nhìn hết cả những cái sự bí ẩn của Đất Trời mà nó không hiện rõ ra được trong cái sự vật chất. Nó hiện hữu nhưng mà trong một cái tần số nào khác mà con mắt mình không thể tiếp nhận được. Cũng như có nhiều con sinh vật vi khuẩn, hoặc là những cái ngôi sao nó quá nhỏ hoặc là quá xa đó, viễn vọng kính nhìn cũng không đến nữa. Quý vị hiểu không? Thì bây giờ chỉ có một phương cách khác là mình nhìn bằng con mắt Phật thôi, mà kêu bằng Thiên nhãn, mắt Trời đó. Mà làm sao mình nhìn bằng cái mắt này được? Mắt này nó ở đâu? À! Đó là bổn phận của một vị kêu bằng Minh Sư. Họ chỉ cho mình thấy con mắt đó ở đâu, làm sao mà dùng nó để mà nhìn.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-16   1940 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-16

Mục Đích Của Con Người, Phần 2/12

20:45

Mục Đích Của Con Người, Phần 2/12

Tâm Ấn là lúc Sư Phụ dùng lực lượng vạn năng của Ngài để xóa màn vô minh và nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của chúng ta, hay là tội tổ tông của chúng ta, để chúng ta lập tức được minh tâm kiến tánh, thấy được Bản Lai Diện Mục của mình. Từ đó về sau chúng ta là người khai ngộ. Càng tu tập trí huệ của chúng ta sẽ càng mở, lực lượng của chúng ta mỗi ngày một lớn, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày sẽ được tự tại. Càng tu hành chúng ta sẽ càng hiểu rõ vì sao tu Pháp Môn Quán Âm sẽ được tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-15   1916 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-15

Mục Đích Của Con Người, Phần 1/12

16:20

Mục Đích Của Con Người, Phần 1/12

Cho nên chẳng lạ gì Sư Phụ đã dùng “Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát” để biểu hiện cho Pháp Môn Quán Âm. Một pháp môn mà Kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong đó các chư Phật Bồ Tát đã tán thán không hết lời. Lúc này, tôi cũng ngộ ra tại sao muốn đi lên đến những cảnh giới cao thì phải bỏ bớt hành lý lại. Sau khi theo học với Sư Phụ một thời gian, tôi cảm thấy tâm hồn tôi càng nhẹ nhàng, bình yên, cởi mở. Những hôm nào tôi cần mẫn tọa thiền, tôi thấy tâm hồn tôi nở những đóa hoa vui. Tôi sung sướng vô ngần vì được làm một sinh linh của vạn vật.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-14   2541 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-03-14

Pháp Môn Cứu Cánh Tối Hậu: Trích “Tô Điểm Đời Sống” Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 2/2

13:05

Pháp Môn Cứu Cánh Tối Hậu: Trích “Tô Điểm Đời Sống” Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 2/2

“Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chỉ cầu nguyện Chúa Giê-su hoặc Ðức Phật là đủ. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta còn phải ngồi thiền và sống một đời đạo đức, thiện lành. Rồi chúng ta sẽ nhanh chóng phát triển trí huệ và giải thoát”.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-02-26   979 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-02-26

Pháp Môn Cứu Cánh Tối Hậu Trích “Tô Điểm Đời Sống” Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 1/2

14:43

Pháp Môn Cứu Cánh Tối Hậu Trích “Tô Điểm Đời Sống” Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 1/2

“Pháp thiền của chúng ta là phương cách trị bệnh hiệu nghiệm nhất, kể cả các bệnh tinh thần, bệnh nghiệp và bệnh thân thể. Tất cả bệnh tật đều được chữa khỏi”.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-02-25   1279 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2022-02-25

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 9/9

22:17

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 9/9

“Gieo nhân nào gặt quả nấy”. Nếu chúng ta gây đau khổ cho chúng sinh trong bất cứ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta không bao giờ hoàn toàn cảm thấy vô tội, và do đó, không thể hoàn toàn hạnh phúc.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2021-12-29   1329 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2021-12-29

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 8/9

20:53

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 8/9

Chân phúc chỉ đến từ việc biết Thượng Đế, đó là Tự Tánh của mình. Nhưng trong thế giới này cũng có một số sự thay thế cho hạnh phúc, và chúng ta có thể cảm nhận chúng tạm thời. Nhưng chân phúc, chúng ta không thể so sánh với bất cứ gì gọi là hạnh phúc trên thế gian này.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2021-12-28   1154 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2021-12-28

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 7/9

22:45

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 7/9

Tôi rất rõ về Thượng Đế bởi vì Ngài hiển lộ cho tôi thấy bên trong. Thượng Đế của quý vị, Thượng Đế của tôi – cùng một Thượng Đế – chỉ là quý vị chưa biết Ngài. Còn tôi thì biết Ngài. Khi hành thiền theo pháp của tôi, quý vị có thể thấy Chúa Giê-su và tự mình hỏi Ngài.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2021-12-27   1194 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2021-12-27

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 6/9

18:56

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 6/9

Pháp môn này dành cho mọi thứ. Một khi tìm được Thượng Đế, chúng ta sẽ có thêm bình an và tình thương bên trong để đối phó với tất cả cảm xúc của con người bằng một cách tốt hơn.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2021-12-25   1351 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2021-12-25

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 5/9

20:46

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 5/9

Biết Thượng Đế không những thăng hoa chúng ta: mà còn nâng cao thế giới, ban phước lành cho từ trường của thế giới; thế gian sẽ bớt chiến tranh, sẽ thêm hòa bình, thêm tình thương, thêm dồi dào cho mọi người xung quanh chúng ta.
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2021-12-24   1178 Lượt Xem
Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
2021-12-24
Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề