Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò / Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 11/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

2019-12-02
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Chim muông, cây cối và muôn loài, họ đều có Minh Sư của họ, và đều có mức độ khai ngộ của họ, vì vậy, họ thậm chí nói Pháp; họ thậm chí thuyết pháp nữa. Chỉ là quý vị không có tai để nghe.
Xem thêm
Tập  11 / 11
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android