Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Tìm Kiếm
Danh Mục
Lời Thánh Khải

Đắm mình trong nhiều chủ đề đầy khai ngộ, những cuộc phỏng vấn và kinh điển của các tôn giáo lớn và các đoàn thể tâm linh trên toàn cầu. Giáo lý của nhiều truyền thống tâm linh trên thế giới được trình chiếu, bao gồm phái Bishnois, Phật giáo, đạo Cao Đài, Ki-tô giáo, Khổng giáo, phái Essene, triết học Hy Lạp, Ấn Độ giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Kỳ-Na giáo, Do Thái giáo, Ma-ni giáo, Mặc gia, Hội Hồng Hoa Thập Tự, Thần đạo, đạo Sikh, Hồi giáo Mật Tông, Đạo giáo, Thông Thiên học, Phật giáo Tây Tạng, tín ngưỡng Toltec, Bạch Huynh Đệ Đại Đồng, Tín ngưỡng của người Bản địa và Hỏa giáo.Đồng thời, chương trình cũng cung ứng nhiều bài giảng đầy trí huệ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trong suốt 30 năm hoằng pháp toàn cầu của Ngài, giảng giải cho những người thành tâm cầu đạo về chân ý nghĩa của đời sống, sự an bình nội tại cùng nhiều chủ đề ý nghĩa khác.

Trích Tuyển Kinh Pháp Cú, Phẩm 5-8, Phần 1/2

16:02

Trích Tuyển Kinh Pháp Cú, Phẩm 5-8, Phần 1/2

Buddha or Gautama Buddha, also known as Shakyamuni Buddha, was a great extraordinary spiritual Master from ancient India. Dhammapada is an anthology of verses spoken by the Buddha on various occasions in response to a certain unique situation. It is one of the most popular and widely read Buddhist scriptures enjoyed by both Buddhists and non-Buddhists. Its original version is in the Khuddaka Nikaya, a Pali Canon division of Theravada Buddhism. In total there are 423 verses in the 26 chapters of the Dhammapada that convey the philosophical and practical foundations of the Buddhist tradition. We will now share with you “Selections from The Dhammapada, Chapters 5 to 8.” Chapter 5: The Fool Verse 60 “Long is the night to one who is wakeful; long is (the journey of) one yojana to the traveller who is tired; long is samsara (round of rebirths) to the fool, who is ignorant of the true Dharma (the teaching of the Buddha).” Verse 61 “If a person seeking a companion cannot find one who is better than or equal to him, let him resolutely go on alone; there can be no companionship with a fool.” Verse 63 “The fool who knows that he is a fool can, for that reason, be a wise man; but the fool who thinks that he is wise is, indeed, called a fool.”Verse 66 “With themselves as their own enemies, fools lacking in intelligence, move about doing evil deeds, which bear bitter fruits.”Verse 75 “Indeed, the path that leads to worldly gain is one and the Path that leads to Nirvana is another. Fully comprehending this, the bhikkhu, the disciple of the Buddha, should not take delight in worldly gain and honor, but devote himself to solitude, detachment and the realization of Nirvana.” Chapter 6: The Wise Verse 78 “One should not associate with bad friends, nor with the vile. One should associate with good friends, and with those who are noble.” Verse 79 “He who drinks in the Dharma lives happily with a serene mind; the wise man always takes delight in the Dharma expounded by the Noble Ones (Ariyas).” Verse 84 “For his own sake or for the sake of others, he does no evil; nor does he wish for sons and daughters or for wealth or for a kingdom by doing evil; nor does he wish for success by unfair means; such a one is indeed virtuous, wise and just.”Verse 85-86 “Few among men reach the other shore (Nirvana); all the others only run up and down on this shore. But those who practice according to the well-expounded Dharma will reach the other shore (Nirvana), having passed the realm of death (i.e., samsara), very difficult as it is to cross.”Verse 89 “Those, with mind well-developed in the seven Factors of Enlightenment, having rid themselves of all craving, rejoice in their abandonment of attachment. Such men, with all moral intoxicants eradicated, and powerful, have realized Nirvana in this world.”
Lời Thánh Khải
2022-01-17   27 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-17

Những Bài Ca Của Kabir (trường chay): Bài 51 – 76, Phần 2/2

12:55

Những Bài Ca Của Kabir (trường chay): Bài 51 – 76, Phần 2/2

“Người tử tế và tu hành công chính, mà không bị động giữa những sự việc thế gian, và là người xem các tạo vật trên Địa Cầu như chính bản thân họ, họ đạt được Đấng Bất Tử, đó là Thượng Đế chân chính mãi mãi bên họ”.
Lời Thánh Khải
2022-01-15   166 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-15

Những Bài Ca Của Kabir (trường chay): Bài 51 – 76, Phần 1/2

11:36

Những Bài Ca Của Kabir (trường chay): Bài 51 – 76, Phần 1/2

“Nhận Ngôi Lời đó, nơi Vũ trụ phát xuất! Ngôi Lời là Đạo Sư; tôi đã nghe thấy được, và trở thành đệ tử. Có bao nhiêu người biết ý nghĩa Ngôi Lời đó?”
Lời Thánh Khải
2022-01-14   108 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-14

Lòng Nhân Từ Thiêng Liêng Của Đấng Thánh Thiện Nhất: Trích Tuyển Thánh Điển Zohar Của Kabbalah, Phần 2/2

12:00

Lòng Nhân Từ Thiêng Liêng Của Đấng Thánh Thiện Nhất: Trích Tuyển Thánh Điển Zohar Của Kabbalah, Phần 2/2

“Và lòng từ bi này của Đấng Thượng Cổ là lòng nhân từ của chân lý. Và (cụm từ này) ‘lòng nhân từ của chân lý’ không phải nói đến sự sống của thân thể, mà nói đến sự sống của linh hồn”.
Lời Thánh Khải
2022-01-13   165 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-13

Lòng Nhân Từ Thiêng Liêng Của Đấng Thánh Thiện Nhất: Trích Tuyển Thánh Điển Zohar Của Kabbalah, Phần 1/2

12:10

Lòng Nhân Từ Thiêng Liêng Của Đấng Thánh Thiện Nhất: Trích Tuyển Thánh Điển Zohar Của Kabbalah, Phần 1/2

“Tôi đã thiền, và kìa, […] tôi nhìn ngắm ánh sáng tuyệt vời nhất của Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại. [...] Và trong Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại đó sự tối tăm chắc chắn bị xóa sạch, […] Tôi hỏi họ điều gì có thể là lời giải thích, […] họ trả lời: […] ‘Ngươi đã nhìn thấy tội lỗi được lấy đi’”.
Lời Thánh Khải
2022-01-12   217 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-12

Trích Tuyển ‘Pistis Sophia’ – – Chương 8 - 13, Phần 2/2

14:17

Trích Tuyển ‘Pistis Sophia’ – – Chương 8 - 13, Phần 2/2

“‘Ta đến trước cổng [thứ nhất] của bầu trời, tỏa sáng rực rỡ nhất, và không có giới hạn nào cho Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) xung quanh ta, và các cổng của bầu trời rung chuyển va vào nhau và tất cả mở ra ngay lập tức”.
Lời Thánh Khải
2022-01-11   169 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-11

Trích Tuyển ‘Pistis Sophia’ – – Chương 8 - 13, Phần 1/2

11:01

Trích Tuyển ‘Pistis Sophia’ – – Chương 8 - 13, Phần 1/2

“Hãy vui mừng, hân hoan và anh em hãy vui thêm lên, vì thời đại đã hoàn tất cho ta để mặc vào Y phục của ta, mà đã được chuẩn bị cho ta từ thuở ban đầu, mà ta đã để lại trong bí ẩn cuối cùng cho tới thời điểm hoàn tất”
Lời Thánh Khải
2022-01-10   225 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-10

Trích Tuyển Thánh Điển Phật Giáo Tây Tạng: 60 Bài Ca Của Milarepa (trường chay) – Bài Ca 43-44, 46-50, Phần 2/2

14:10

Trích Tuyển Thánh Điển Phật Giáo Tây Tạng: 60 Bài Ca Của Milarepa (trường chay) – Bài Ca 43-44, 46-50, Phần 2/2

“Nếu các con luôn thẳng thắn và chính trực trong Pháp (giáo lý chân chính), các con sẽ nhận được ân điển của Minh Sư. Nếu các con hiểu những lời này không sai trái, các con có thể chắc chắn rằng hạnh phúc và niềm vui hơn sẽ đến với các con, vì đó là kinh nghiệm của ta”.
Lời Thánh Khải
2022-01-06   279 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-06

Trích Tuyển Thánh Điển Phật Giáo Tây Tạng: 60 Bài Ca Của Milarepa (trường chay) – Bài Ca 43-44, 46-50, Phần 1/2

15:09

Trích Tuyển Thánh Điển Phật Giáo Tây Tạng: 60 Bài Ca Của Milarepa (trường chay) – Bài Ca 43-44, 46-50, Phần 1/2

“Thật tốt khi cha con hòa thuận – Giữ hòa hợp với mọi người là một công đức lớn; Nhưng công đức tốt nhất là giữ hòa thuận với cha mình”.
Lời Thánh Khải
2022-01-05   312 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-05

Tình Thương Và Tri Thức Sẽ Chinh Phục Tất Cả – Từ ‘Lá Trong Vườn Của Ngài Morya’ Tác Giả: Nicholas và Helena Roerich (trường chay), Phần 2/2

13:15

Tình Thương Và Tri Thức Sẽ Chinh Phục Tất Cả – Từ ‘Lá Trong Vườn Của Ngài Morya’ Tác Giả: Nicholas và Helena Roerich (trường chay), Phần 2/2

“Mỗi một ý nghĩ chính trực đều giúp cho nguyên lý, nhưng mục đích của các con phải nhân từ. Vì lợi ích Nguyên Lý của Ta các con có thể cương quyết, nhưng không được giận dữ, khi lan tỏa lực sáng tạo của lòng nhân từ”.
Lời Thánh Khải
2022-01-04   311 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-04

Tình Thương Và Tri Thức Sẽ Chinh Phục Tất Cả – Từ ‘Lá Trong Vườn Của Ngài Morya’ Tác Giả: Nicholas và Helena Roerich (trường chay), Phần 1/2

13:45

Tình Thương Và Tri Thức Sẽ Chinh Phục Tất Cả – Từ ‘Lá Trong Vườn Của Ngài Morya’ Tác Giả: Nicholas và Helena Roerich (trường chay), Phần 1/2

“Tất cả mọi thứ sẽ xảy ra tại nơi nó đã được chỉ định và nhiều điều sẽ thành hiện thực. Mắt (trần) không phải lúc nào cũng cảm nhận tia nắng mặt trời, nhưng mặt trời luôn sưởi ấm Địa Cầu. Tình Thương ấm áp được ban xuống thật dồi dào cho các con…”
Lời Thánh Khải
2022-01-03   332 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-03

Sống, Thay Vì Dường Như Sống – Trích Từ Bài Viết ‘Luật Tâm Linh’ Tác giả: Ralph Waldo Emerson (trường chay)

13:37

Sống, Thay Vì Dường Như Sống – Trích Từ Bài Viết ‘Luật Tâm Linh’ Tác giả: Ralph Waldo Emerson (trường chay)

“Đức hạnh là sự tuân thủ trong hành động với bản chất của vạn vật, và bản chất của vạn vật làm đức hạnh trở nên vượt trội”.
Lời Thánh Khải
2022-01-01   364 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2022-01-01

Trích Thánh Điển Kỳ Na Giáo ‘Uttaradhyayana’ – Bài Giảng 11 & 12, Phần 2/2

13:38

Trích Thánh Điển Kỳ Na Giáo ‘Uttaradhyayana’ – Bài Giảng 11 & 12, Phần 2/2

‘Không gây tổn thương cho sáu loại chúng sinh, không nói dối và không lấy những gì không được cho miễn phí, xả bỏ tài sản, phụ nữ, sự kiêu hãnh, và lừa dối, con người nên sống trong sự tự kiềm chế.
Lời Thánh Khải
2021-12-31   168 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-31

Trích Thánh Điển Kỳ Na Giáo ‘Uttaradhyayana’ – Bài Giảng 11 & 12, Phần 1/2

13:22

Trích Thánh Điển Kỳ Na Giáo ‘Uttaradhyayana’ – Bài Giảng 11 & 12, Phần 1/2

“Có năm nguyên nhân khiến cho kỷ luật lành mạnh không thể thực hiện được: ngã chấp, lừa gạt, cẩu thả, ốm đau, và lười biếng”.
Lời Thánh Khải
2021-12-30   278 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-30

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 9/9

22:17

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 9/9

“Gieo nhân nào gặt quả nấy”. Nếu chúng ta gây đau khổ cho chúng sinh trong bất cứ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta không bao giờ hoàn toàn cảm thấy vô tội, và do đó, không thể hoàn toàn hạnh phúc.
Lời Thánh Khải
2021-12-29   1012 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-29

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 8/9

20:53

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 8/9

Chân phúc chỉ đến từ việc biết Thượng Đế, đó là Tự Tánh của mình. Nhưng trong thế giới này cũng có một số sự thay thế cho hạnh phúc, và chúng ta có thể cảm nhận chúng tạm thời. Nhưng chân phúc, chúng ta không thể so sánh với bất cứ gì gọi là hạnh phúc trên thế gian này.
Lời Thánh Khải
2021-12-28   853 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-28

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 7/9

22:45

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 7/9

Tôi rất rõ về Thượng Đế bởi vì Ngài hiển lộ cho tôi thấy bên trong. Thượng Đế của quý vị, Thượng Đế của tôi – cùng một Thượng Đế – chỉ là quý vị chưa biết Ngài. Còn tôi thì biết Ngài. Khi hành thiền theo pháp của tôi, quý vị có thể thấy Chúa Giê-su và tự mình hỏi Ngài.
Lời Thánh Khải
2021-12-27   929 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-27

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 6/9

18:56

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 6/9

Pháp môn này dành cho mọi thứ. Một khi tìm được Thượng Đế, chúng ta sẽ có thêm bình an và tình thương bên trong để đối phó với tất cả cảm xúc của con người bằng một cách tốt hơn.
Lời Thánh Khải
2021-12-25   1081 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-25

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 5/9

20:46

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 5/9

Biết Thượng Đế không những thăng hoa chúng ta: mà còn nâng cao thế giới, ban phước lành cho từ trường của thế giới; thế gian sẽ bớt chiến tranh, sẽ thêm hòa bình, thêm tình thương, thêm dồi dào cho mọi người xung quanh chúng ta.
Lời Thánh Khải
2021-12-24   935 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-24

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 4/9

21:58

Lực Lượng Ki-tô Chân Chính, Phần 4/9

Một khi chính chúng ta hàng phục lực lượng Thượng Đế, một khi chính chúng ta câu thông với lực lượng Thượng Đế và hàng phục lực lượng này, thì mọi thứ sẽ được chăm sóc tới từng chi tiết nhỏ.
Lời Thánh Khải
2021-12-23   1085 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2021-12-23
Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề
s=0.259,m=0.20863,mp=0.69476,reSearch=true